Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

9 lutego 2010 roku w ponad 60 pa ń stwach ca ł ego ś wiata obchodzony jest Dzie ń Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji we wszystkich krajach Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "9 lutego 2010 roku w ponad 60 pa ń stwach ca ł ego ś wiata obchodzony jest Dzie ń Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji we wszystkich krajach Unii."— Zapis prezentacji:

1

2 9 lutego 2010 roku w ponad 60 pa ń stwach ca ł ego ś wiata obchodzony jest Dzie ń Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji we wszystkich krajach Unii Europejskiej rusza kampania medialna po ś wi ę cona ochronie prywatno ś ci w Internecie, w Polsce realizowana pod has ł em „Pomy ś l zanim wy ś lesz”.

3 W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 r. Jego organizatorami s ą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sie ć Komputerowa (NASK).

4 Cyberprzemoc to inaczej przemoc z u ż yciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i m ł odzie ż y. W Polsce do ś wiadcza go ponad po ł owa m ł odych internautów!!!

5 Do dzia ł a ń okre ś lanych jako cyberprzemoc zalicza si ę m.in: wyzywanie, straszenie poni ż anie kogo ś w Internecie lub przy u ż yciu telefonu robienie komu ś zdj ęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody publikowanie w Internecie lub rozsy ł anie telefonem zdj ęć, filmów lub tekstów, które kogo ś obra ż aj ą lub o ś mieszaj ą podszywanie si ę pod kogo ś w Sieci. Pomimo, ż e akty cyberprzemocy mog ą wygl ą da ć niewinnie, to potrafi ą wyrz ą dza ć bardzo du żą krzywd ę.

6 Je ś li natkn ął e ś si ę w Internecie na pornografi ę dzieci ę c ą lub inne nielegalne tre ś ci, takie jak rasizm czy ksenofobia, nie ignoruj ich! Zg ł o ś je anonimowo poprzez stron ę www.dyzurnet.pl lub dzwoni ą c na infolini ę 0 801 615 005 www.dyzurnet.pl Nie przykładaj ręki do krzywdzenia dzieci!

7 Je ż eli kto ś n ę ka Ci ę w Sieci, nabija si ę z Ciebie, wysy ł a obra ź liwe e-maile, sms’y, zadaje Ci na czacie, w mailu lub przez komunikator jakie ś kr ę puj ą ce pytania, wypytuje Ci ę o prywatne dane, nalega na spotkanie … … skontaktuj si ę z Helpline.org.pl.

8

9

10

11

12

13 www.saferinternet.pl www.dbi.pl www.dyzurnet.pl www.helpline.org.pl www.kidprotect.pl www.dzieckokrzywdzone.pl http:// antipaedo.lip6.fr www.wsp.lodz.pl/Cyberbullying-344-0.html


Pobierz ppt "9 lutego 2010 roku w ponad 60 pa ń stwach ca ł ego ś wiata obchodzony jest Dzie ń Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji we wszystkich krajach Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google