Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie Blokowe Prezentacja na radę szkoleniową obejmująca tematykę kształcenia blokowego, wykonana w programie MS Power Point. Wykonał : mgr Roman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie Blokowe Prezentacja na radę szkoleniową obejmująca tematykę kształcenia blokowego, wykonana w programie MS Power Point. Wykonał : mgr Roman."— Zapis prezentacji:

1

2 Kształcenie Blokowe Prezentacja na radę szkoleniową obejmująca tematykę kształcenia blokowego, wykonana w programie MS Power Point. Wykonał : mgr Roman Waraksa Gąbino, 19 grudnia 2000

3 W celu integracji wiedzy nauczanej w szkole podstawowej wprowadzono: W celu integracji wiedzy nauczanej w szkole podstawowej wprowadzono: Kształcenie zintegrowane w klasach I-III Bloki przedmiotowe Ścieżki edukacyjne

4 Ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej Edukacja prozdrowotna Edukacja ekologiczna Edukacja czytelnicza medialna Wychowanie do życia w społeczeństwie

5 Wychowanie do życia w społeczeństwie obejmuje a) wychowanie do życia w rodzinie b) wychowanie regionalne – dziedzictwo kulturowe w regionie c) wychowanie patriotyczne i obywatelskie

6 Ważniejsze treści edukacji prozdrowotnej Higiena ciala, i miejsca pracy Bezpieczeństwo na drodze i podczas zabaw Odżywianie Problemy osób niepełnosprawnych Zagrożenia cywilizacyjne Środki odużające Zabawy ruchowe i organizacja czasu pracy Podstawowe zasady relacji międzyludzkich

7 Ważniejsze treści edukacji ekologicznej Wpływ codziennych czynności na stan środowiska Style życia a zasoby naturalne Zmiany środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu Degradacja środowiska – przyczyny, wpływ na zdrowie, związek z działalnością człowieka Obszary chronione

8 Edukacja czytelnicza i medialna - treści Dzieje pisma, książki, prasy Rodzaje wydawnictw Proces porozumiewania się Rodzaje mediów Komunikacja werbalna i niewerbalna Teatr Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych Podstawowe elementy języka poszczególnych mediów Selektywność doboru informacji

9 Wychowanie do życia w rodzinie - treści Podstawowe funkcje rodziny Przekaz wartości i tradycji w rodzinie Macierzyństwo i ojcostwo Ciąża i rozwój dziecka Higiena okresu dojrzewania Różnice i podobieństwa między płciami Istota koleżeństwa i przyjażni Mass media – kryteria doboru treści

10 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Godło i hymn państwowy Utwory literackie, filmy i pieśni patriotyczne Lokalne miejsca pamięci narodowej Sylwetki wielkich Polaków Samorząd szkolny Samorząd terytorialny Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo Prawa i obowiązki obywatelskie Wartości i normy życia społecznego

11 Edukacja regionalna – ważniejsze treści Najbliższe otoczenie domu, szkoły Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu,podstawowe nazewnictwo Gwara lokalna Historia regionu Tradycje, obyczaje i święta regionalne Miejscowe podania, muzyka, przysłowia, architektura i sztuka Sylwetki osób zasłużonych dla regionu

12

13 Drugi etap edukacyjny obejmuje następujące przedmioty Język polski Historia i społeczeństwo Sztuka /plastyka, muzyka/ Język obcy Matematyka Przyroda Technika Informatyka Wychowanie fizyczne Język mniejszości narodowych Etyka / nauczanie religii regulowane jest odrębnie /

14 Blok przyroda zawiera następujące treści i elementy Treści geograficzne Treści biologiczne Elementy fizyki Elementy chemii

15 Nauczanie przyrody obejmuje trzy sfery Najbliższa okolica Kraj ojczysty Planeta Ziemia

16 W bloku przyroda analizowane są następujące komponenty Krajobraz Powietrze Woda Skały i gleby Flora i fauna Człowiek Ochrona środowiska

17 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej II ETAP EDUKACYJNY ( kl. IV-VI ) ZAJĘCIA EDUKACYJNELiczba godzin tygodniowo W ciągu trzech lat Język polski Historia i społeczeństwo Sztuka } 23 Język obcy 8 Matematyka 12 Przyroda 9 Informatyka i technika 2 Wychowanie fizyczne 9 Religia i etyka 6 Godziny z wychowawcą 3 Godziny do dyspozycji dyrektora 12

18 Ramowy plan nauczania dla klasy VI w roku szkolnym 2000/2001 Razem27 28 Klasa VI Język polski5 Język obcy2 Matematyka4 Historia Geografia 1 1 }+1 Biologia z higieną Fizyka 1 1 }+1 Technika z elementami informatyki Plastyka Muzyka }4 Wychowanie fizyczne3 Godz. Do dyspozycji wych.1 Godz. do dyspozycji dyrektora1 Religia /Etyka2 Razem28

19 Wszystkim za uwagę serdecznie dziękuje autor prezentacji Życzę owocnej pracy


Pobierz ppt "Kształcenie Blokowe Prezentacja na radę szkoleniową obejmująca tematykę kształcenia blokowego, wykonana w programie MS Power Point. Wykonał : mgr Roman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google