Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Kilka słów z historii motoryzacji 2.Człowiek jako główny sprawca zdarzeń drogowych 3.Niebezpieczne zachowania kierowców – przykłady 4.Podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Kilka słów z historii motoryzacji 2.Człowiek jako główny sprawca zdarzeń drogowych 3.Niebezpieczne zachowania kierowców – przykłady 4.Podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 1.Kilka słów z historii motoryzacji 2.Człowiek jako główny sprawca zdarzeń drogowych 3.Niebezpieczne zachowania kierowców – przykłady 4.Podsumowanie

5

6

7 Infrastruktura drogowa: -sieć dróg i jej struktura; - stan techniczny; - długość odcinków; Populacja uczestników ruchu: -wielkość próby; - struktura; Warunki topograficzne Indywidualne cechy (zachowania): -ruchliwość; - wybór trasy; - prędkość jazdy; - akceptowane ryzyko; - korzystanie z pasów; BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO Zagospodarowanie urbanistyczne Warunki pogodowe Organizacja służb ratowniczych Porządek prawny i nadzór Zagospodarowanie urbanistyczne Park samochodowy: -Typy pojazdów; - wyposażenie w środki bezp. czynnego i biernego Źródło: Inżynieria ruchu drogowego, Teoria i praktyka, S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz

8 Czynniki biologiczne: - Poziom pobudzenia; - Prędkość przetwarzania informacji; - czas reakcji; - ostrość wzroku; Edukacja, szkolenie Doświadczenie Kompetencje Czynniki zmienne: -Zmęczenie i senność; - wpływ alkoholu/narkotyków; - motywy (agresja, poszukiwanie wrażeń); - emocje, stres; Działanie Czynniki wpływające na działania kierowcy w ruchu drogowym, źródło: Inżynieria ruchu drogowego.

9

10 Niebezpieczne zachowania kierowców GAMBIT 2005Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 Jazda z nadmierną prędkością Nietrzeźwość użytkowników dróg Nieprawidłowe wyprzedzanie Niski stopień stosowania urządzeń bezpieczeństwa Nieprawidłowe omijanie i wymijanie Brak poszanowania praw innych uczestników ruchu Jazda po niewłaściwej stronie jezdni ---- Jazda w stanie zmęczenia

11

12

13

14

15

16 Czas i miejsce wypadków

17

18

19 Rytm zdarzeń drogowych Największe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku oraz odniesienia obrażeń jest w lipcu, sierpniu i październiku w piątek między godziną 16:00, a 19:00. Największe prawdopodobieństwo utraty życia w wypadku występuje w październiku w sobotę między 18:00, a 19:00. Najmniejsze prawdopodobieństwo udziału w wypadku oraz odniesienia obrażeń jest w lutym w niedziele między 2:00, a 5:00.

20 W badaniach amerykańskich nad przyczynami wypadków drogowych przeprowadzonymi na ponad 2000 przypadkach zidentyfikowano, że człowiek jest odpowiedzialny za około 92% wypadków Źródło: Psychologiczne modele zachowań kierowców, M.Niezgoda, M.Ucińska, Instytut Transportu Samochodowego

21 „Wariat drogowy tkwi w każdym z nas”… „Pasażer pozytywnie wpływa na kierowcę”…

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Źródło: Stanisław Gaca, „Inżynieria ruchu drogowego” (efekt oddziaływania na kierowcę w momencie zderzenia z przeszkodą)

32 PrędkośćLekko rannyCiężko rannyOfiara śmiertelna 30 km/h63%29%8% 40 km/h40%36%24% 50 km/h22%39% 70 km/h-14%86%

33 Zmniejszenie rzeczywistej prędkości można uzyskać stosując m.in.: przepisy prawne (generalny limit prędkości, limity lokalne i limity dla typów pojazdów); nadzór policji (obecność, pomiary prędkości), automatyczny nadzór prędkości (fotoradary), fizyczne środki redukcji (progi, podniesienia nawierzchni, zwężenia); wyświetlanie zalecanej, prędkości;

34

35 europejska tendencja zaostrzania prawa za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i łamanie przepisów ruchu drogowego;

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Źródło: wyborcza.pl

49

50 Stan nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila Stan po spożyciu alkoholu – zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila

51 Art. 178a § 1 kodeksu karnego: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

52 Art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń: Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Max 5000 zł

53 Dodatkowo, w przypadku skazania za to przestępstwo, sąd ma obowiązek nałożyć środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich lub określonego rodzaju (np. jednośladów). Orzeczony środek karny może zostać nałożony na okres od roku do lat 10

54 Art. 173 kk - sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, Art. 174 kk - sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym, Art. 177 kk – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

55

56 sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 (katastrofa komunikacyjna), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami,

57 Zmęczenie to stan zmniejszonej efektywności (wydajności) i niechęci do pracy Źródło: Wpływ zmęczenia na zdolność prowadzenia pojazdów. Instytut Medycyny Pracy

58 największe ryzyko wypadku z powodu zaśnięcia występuje między 3:00, a 5:00; największe ryzyko zaśnięcia o 6:00; ryzyko spowodowania wypadku z powodu zmęczenia wzrasta po 8-10 intensywnej pracy; zachowanie zmęczonego kierowcy = zachowanie kierowcy po spożyciu alkoholu;

59

60

61

62

63 nowe systemy nawigacyjne (Tom Tom Traffic); odpowiednie projektowanie dróg – zjazdy i wjazdy na autostrady itp..

64

65 ograniczoną akomodacyjność kierowcy; zdolności użytkowników dróg do ich odczytania znaków i sygnałów drogowych w różnych sytuacjach; lokalizacja znaków i sygnalizatorów powinna uwzględniać warunki ich spostrzegania (kierunek, prędkość jazdy, tło, położenie w stosunku do słońca itp.);

66

67

68


Pobierz ppt "1.Kilka słów z historii motoryzacji 2.Człowiek jako główny sprawca zdarzeń drogowych 3.Niebezpieczne zachowania kierowców – przykłady 4.Podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google