Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RÓŻANIEC TAJEMNICEBOLESNE Część III. Na drogach naszego pielgrzy- mowania wymodliliśmy łaskę przemiany całego środowiska, wymodliliśmy nasze imię – Civitas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RÓŻANIEC TAJEMNICEBOLESNE Część III. Na drogach naszego pielgrzy- mowania wymodliliśmy łaskę przemiany całego środowiska, wymodliliśmy nasze imię – Civitas."— Zapis prezentacji:

1 RÓŻANIEC TAJEMNICEBOLESNE Część III

2 Na drogach naszego pielgrzy- mowania wymodliliśmy łaskę przemiany całego środowiska, wymodliliśmy nasze imię – Civitas Christiana, a także nieskończoną ilość łask w życiu wspólnotowym i osobistym. Należy za to wszystko podziękować Bogu przez Maryję. Trzeba podziękować szczególnie za Święty Pontyfikat Jana Pawła II, za wolną Polskę, za nasze Stowarzyszenie.

3 Trzeba także pokornie prosić o łaskę rozeznania na nowo naszego powołania i posłannictwa, prosić o świętość życia, tak aby móc skutecznie wypełniać wezwanie – testament Ojca Świętego Jana Pawła II: „Budujcie Civitas Christiana”.

4 Maryjo, Królowo Polski, oddajemy Ci się po raz kolejny: w macierzyńską niewolę miłości – z Prymasem Tysiąclecia i z Janem Pawłem II słowami „Totus Tuus”. Wyproś u Swego Syna, by Ksiądz Prymas, nasz Patron, jak najszybciej został wyniesiony do chwały ołtarzy. A my z Tobą oddajemy się do dyspozycji Bogu i człowiekowi. Ojcze nasz…

5 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 1. Matko Miłosierdzia, co w Ostrej świecisz Bramie, zgromadzeni na rekolekcjach wielkopostnych „Civitas Christiana” chcemy podczas tego Różańca rozważać trudne sprawy współczesności. 2. Matko, co Jasnej bronisz Częstochowy, przedstaw te nasze rozważania i prośby swemu Synowi. Zdrowaś Maryjo… 3. Pani Gietrzwałdzka, uproś u Swego Syna łaski potrzebne naszemu Stowarzyszeniu. Naucz nas być wspólnotą zmierzającą do wspólnego celu, jakim jest budowanie w sobie i wokół nas „Civitas Christiana”. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

6 Modlitwa w Ogrójcu Nocą Ogród Oliwny, Śpią twardo wszyscy uczniowie. Czuwa w bólu ogromnym I cierpi za nas Bóg - Człowiek. Tajemnica I

7 Ojcze, jeśli możliwe Oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, Chcę Twoją wolę wypełnić.

8 Nocą klęczę przed Tobą, Ucichły auta, tramwaje. Wszystko w życiu zawodzi, Jedynie Ty pozostajesz.

9 Ojcze, jeśli możliwe Oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, Chcę Twoją wolę wypełnić.

10 Nocą patrzę przez okno Na skrawek nieba chmurnego. Tyle w życiu cierpienia, Lecz nie śmiem pytać: dlaczego?

11 Ojcze, jeśli możliwe Oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, Chcę Twoją wolę wypełnić.

12 Każdy ma swój Ogród Oliwny. Bywa, że jest to czas i miejsce modlitwy, duchowej rozterki czy walki przed wyborem drogi życiowej lub podjęciem trudnej decyzji. Zdarza się, że jest to stanięcie oko w oko z cierpieniem - cudzym lub własnym, albo bezsilne oczekiwanie na śmierć.

13 Ale bywa to także czas i miejsce błogiej drzemki, gdy nie zauważamy, że wokół dzieją się ważne sprawy; albo jest to przespana okazja do spotkania z Bogiem i świadomego, czynnego włączenia się w dziejące się zbawienie. Ogród Oliwny to może być także czas i miejsce fałszywego pocałunku czy zdrady dokonanej przez najbliższą osobę.

14 Maryjo. Ciebie nie było w Ogrodzie Oliwnym, gdy Jezus w przeddzień swej Męki przyjmował wolę Ojca. Ale przez całe życie miałaś swój własny Ogrójec, bo wciąż mówiłaś Bogu: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Naucz nas być wiernymi do końca.

15 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen.

16 1.Za tych, którzy nie potrafią się modlić. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

17 2. Za tych, którym trudno się pogodzić z wolą Bożą. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

18 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 3. Za nas, byśmy umieli dostrzec wokół siebie ludzi opuszczonych. Zdrowaś Maryjo…

19 4. Za samotnie borykających się z życiowymi problemami, aby zawsze znaleźli wokół siebie prawdziwych przyjaciół, a w Bogu odkryli kochającego Ojca. Zdrowaś Maryjo Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

20 5. Za nasze Stowarzyszenie, by zawsze umiało odpowiadać na Boże wezwanie. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

21 6. Za nasze rodziny, aby w trudnych chwilach zawsze szukały pomocy w modlitwie. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

22 7. Za nasze sumienia, aby nigdy nie dały się uśpić. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

23 8. Za zdradzonych, aby nigdy nie zwątpili w Miłość. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

24 9. Za zdrajców, aby zrozumieli swój grzech i umieli naprawić wyrządzoną krzywdę. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

25 10. Za dających się zmanipulować i łatwo ulegających psychozie tłumu, aby przez swoją łatwowierność nigdy nie skrzywdzili bliźniego. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

26 Tajemnica II Biczowanie Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami (3 razy)

27 Ileż to człowiek potrafi wymyślić sposobów, by ranić, skrzywdzić i poniżyć bliźniego. Krzywdzone są całe narody, grupy społeczne i zawodowe, rodziny i indywidualne osoby. Krzywdzeni są obcy – często zupełnie przypadkowi i niewinni. Ale krzywdzeni bywają także najbliżsi. A to boli najbardziej.

28 Ale jakże podli są ci, którzy żerują na ludzkim cierpieniu, widząc w nim jedynie tanią sensację bądź okazję do zrobienia łatwego biznesu. Bywa też tak, że cieszymy się z cudzego nieszczęścia lub źle życzymy bliźniemu.

29 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen.

30 1.Za skrzywdzonych przez bliźnich czy przez złe prawo. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

31 2. Za bezsilnych wobec przemocy. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

32 3. Za tych, którzy krzywdzą bliźniego uczynkiem, słowem lub w myślach. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

33 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 4. Za obojętnych na ludzkie cierpienie. Zdrowaś Maryjo…

34 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 5. Za ludzi mediów, aby nie szukali nigdy taniej sensacji. Zdrowaś Maryjo…

35 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 6. Za ferujących wyroki, aby nie kierowali się wyłącznie literą prawa. Zdrowaś Maryjo…

36 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 7. Za wszystkich opętanych nienawiścią i zaślepieniem – prośmy o nawrócenie serca.

37 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 8. Za tych, którzy nie czują potrzeby nawracania się, aby Bóg pomógł im zrozumieć grzech, w którym tkwią. Zdrowaś Maryjo…

38 9. Za bojaźliwych, aby umieli przemóc swoje tchórzostwo i potrafili stanąć w obronie krzywdzonych. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

39 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 10. Za żałujących szczerze swego zaparcia się Chrystusa, aby dostąpili spokoju duszy. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

40 Cierniem ukoronowanie Tajemnica III Cierniami uwieńczoną głębokich pełną ran, Zbolałą i skrwawioną już głowę skłonił Pan, O głowo mego Boga, pokłon oddaję Ci, Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi

41 Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał, Jakby choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał. Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle, Przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.

42 Caravaggio Lubimy być ważni, decydować, być – choćby w gronie najbliższych – niekoronowanymi królami. Ale wymyślono koronę, drogi przedmiot, który zdobi, przydaje blasku, jest oznaką władzy. Po co jednak przyznałeś się, że jesteś Królem? Nie chcieli mieć króla. Chcieli być wolni.

43 Nie wiedziałeś, że prawdziwe korony ludzie zarezerwowali dla siebie? Tobie szyderczo dali cierniową. Ale jakże dobrze oddaje ona istotę tego, co oznacza. Władza to nie dekoracja, nie blask drogocennego kruszcu, ale powołanie i ofiarna służba.

44 Czy to służba współmałżonkowi, czy rodzicielska, czy w miejscu pracy, przy łóżku chorego czy umierającego, w stowarzyszeniu, w Kościele, w samorządzie, w państwie… Służba, która jakże często jest okupiona cierpieniem.

45 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen.

46 1. Za posiadających władzę, aby pełnili ją zawsze mądrze, dla dobra ludzi i środowisk im powierzonych oraz cieszyli się ich szacunkiem. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

47 2. Za uzurpatorów, tyranów, ludzi tworzących systemy totalitarne, aby zrozumieli, że władza to służba dla dobra wspólnego, a nie dla zaspokojenia swoich ambicji. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

48 3. Za osoby odpowiedzialne za tworzenie i przestrzeganie prawa, aby było ono zawsze zgodne z prawem Bożym. Zdrowaś Maryjo…. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

49 4. Za egoistów, osoby nieprzystosowane społecznie lub przesadnie przekonane o swojej godności i wolności, aby potrafiły otworzyć się na wspólnotę, w której przyszło im żyć. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

50 5. Za szyderców, kpiarzy i satyryków, aby wytykając cudze błędy robili to miłością, nie krzywdząc i nie poniżając bliźniego. Zdrowaś… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

51 6. Za ludzi odrzuconych, wyśmianych i tych, którym odebrano dobre imię, aby na nowo znaleźli miejsce w społeczeństwie. Zdrowaś… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

52 7. Za niesłusznie oskarżonych, aby jak najszybciej naprawiona została krzywda, jaką im wyrządzono. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

53 8. Za opatrujących fizyczne i duchowe rany bliźnich, aby nigdy nie brakło im otwartości serca. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

54 9. Za bojących się podjąć trudne decyzje i umywających ręce wobec ludzkiej krzywdy... Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

55 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 10. Za nas samych, aby nigdy nie brakło nam umiejętności i odwagi w rozróżnianiu i nazywaniu dobra dobrem, a zła złem. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

56 Droga Krzyżowa Tajemnica IV 1. Zbawienie przyszło przez krzyż, Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, Prowadzi do pełni życia. Ref. Jeżeli chcesz Mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień I chodź ze Mną zbawiać świat Kolejny już wiek.

57 2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, Większy im kochasz goręcej. Nie musisz ginąć już dziś, Lecz ukrzyżować swe serce. Ref. Jeżeli…

58 3. Każde spojrzenie na krzyż Niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic Wobec tak wielkiej miłości. Ref. Jeżeli…

59 Znamy na pamięć wszystkie stacje drogi krzyżowej. Wyobrażamy sobie, co działo się na Golgocie. Ale są tacy, dla których jest ona tylko nic nieznaczącym widowiskiem. Są ludzie, których denerwuje sam widok Golgoty zwieńczonej krzyżem i chętnie ją omijają lub zrównaliby ją z resztą świata.

60 Krzyż zawsze był znakiem sprzeciwu. Trudno się pogodzić z koniecznością wzięcia go na swoje ramiona i podjęcia Drogi Krzyżowej. Trudno się z nim idzie i jakże łatwo się potknąć i upaść. Często zostawia trwałe ślady na barkach od swego ciężaru. W przypadkowych gapiach potrafi wycisnąć łzy współczucia, ale nie zawsze wzbudza odruch przyjścia z pomocą.

61 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen.

62 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 1.Za idących swoją własną drogą krzyżową, aby nigdy nie była dla nich nie do pokonania. Zdrowaś Maryjo…

63 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 2. Za tych, którzy – sami zachłyśnięci powodzeniem i radością życia – nie zauważają przebiegającej obok drogi krzyżowej. Zdrowaś Maryjo…

64 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 3. Za Cyrenejczyków pomagających nieść krzyż innym. Zdrowaś Maryjo…

65 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 4. Za tych, których przytłacza ciężar krzyża, aby nigdy nie brakło im sił duchowych i fizycznych i by zawsze znaleźli w swoim otoczeniu pomocną dłoń. Zdrowaś Maryjo…

66 5. Za upadających, aby dzięki pomocy Boga i ludzkiemu wsparciu potrafili przezwyciężyć własne słabości. Zdrowaś Maryjo.., Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

67 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 6. Za matki i ojców, którzy są świadkami cierpienia swoich dzieci lub sami cierpią z powodu ich postępowania. Zdrowaś Maryjo…

68 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 7. Za lekkomyślnych, którzy nieopatrznie weszli na drogę cierpienia fizycznego, duchowego, albo uwikłali się w grzech, aby potrafili przezwyciężyć własne słabości. Zdrowaś Maryjo…

69 8. Za gapiów, którzy nie rozumieją prawdziwego sensu Golgoty. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

70 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 9. Za tych, którzy odeszli od Jezusa – aby umieli odnaleźć Jego wizerunek, jak zapomnianą chustę Weroniki. Zdrowaś Maryjo…

71 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 10. Za nasze Stowarzy- szenie, aby mimo swoich słabości szło wiernie drogą budowania „Civitas Christiana” Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

72 Ukrzyżowanie Tajemnica V Golgoto, Golgoto, Golgoto! W tej ciszy przebywam wciąż rad, W tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

73 Golgoto, Golgoto, Golgoto! Ja widzę Cię Jezu mój tam, Jak wiele masz sińców i ran. Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, Uwolnić mnie z grzechów i win.

74 Podobno największym wynalazkiem w dziejach ludzkości jest koło. Bez niego nie byłoby postępu, świat stałby w miejscu. Ale istnieje także krzyż. Dwie linie przecinające się, jakby zupełnie przeciwne sobie, a jednak stykające się; jakby chciały wskazywać zupełnie inne kierunki, a jednak uzupełniające się.

75 To w krzyżu odkrywamy, że świat nie ma wymiaru jedynie horyzontalnego, ale i pionowy: ku górze. A więc krzyż jest największym wynalazkiem, który wyznacza nam drogę prawdziwej Miłości. Boży „wynalazek” – jakże perfidnie wykorzystany przez ludzi tam, na Golgocie.

76 Ale być może tylko dlatego jest to znak tak czytelny. Gdyby nie Golgota, nikt by go nie zauważył. Nawet wieszany na szyi – byłby tylko jeszcze jednym wisiorkiem, jubilerskim wyrobem, którego wartość mierzono by wartością kruszcu, z którego został wykonany. Nikomu by nie przeszkadzał, nikt by z nim nie walczył, każdy by go podziwiał. Ale też nikt by w nim nie miał oparcia w trudnych chwilach. I na pewno nie byłby narzędziem zbawienia.

77 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen.

78 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 1.Za tych, którzy odrzucają krzyż i nie rozumieją go, aby zobaczyli w nim znak najwyższej Miłości. Zdrowaś Maryjo…

79 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 2. Za umierających, aby potrafili czekającą ich wieczność złożyć w ręce kochającego Ojca. Zdrowaś Maryjo…

80 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 3. Za rodziny, które straciły swoich najbliższych, aby nie pogrążyły się w rozpaczy, ale uwierzyły w świętych obcowanie. Zdrowaś Maryjo…

81 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 4. Za tych, którzy oddali życie za bliźniego, za wiarę lub Ojczyznę, aby ich ofiara nie poszła na marne i zawsze otoczona była najwyższym szacunkiem żyjących. Zdrowaś Maryjo…

82 5. Za chrześcijan prześladowanych dziś w różnych zakątkach świata, aby Bóg dał im moc prawdziwych świadków krzyża. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

83 6. Za prześladowców, aby Bóg obudził w nich sumienia i pomógł zrozumieć, że nie wiedzą, co czynią. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

84 7. Za wszystkich skrzywdzonych i nie potrafiących przebaczyć swoim winowajcom, aby widok krzyża Jezusowego nauczył ich prawdziwej miłości. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

85 Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen 8. Za nasze Stowarzyszenie, aby wiernie i bezkompromisowo broniło życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zdrowaś Maryjo…

86 9. Za nasze Stowarzyszenie, aby było prawdziwą wspólnotą, w której nikt nie będzie się czuł samotnie na swoich życiowych drogach krzyżowych. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen

87 10. Za nas samych, abyśmy nigdy nie wstydzili się znaku naszej wiary i zawsze umieli stanąć w obronie obecności krzyża zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak w miejscach publicznych. Zdrowaś Maryjo… Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

88 MISTERIUM Krzyż zmurszały pochylony trwa Wzgórze Golgoty wciąż widnieje na horyzoncie Cierń odpadły z korony Skazańca podczas upadku pod Krzyżem nadal rani stopy przypadkowych przechodniów

89 Łzy w oczach kobiet pomyliły temat Gorzkich Żali Wyblakła chusta Weroniki pokazuje prawdziwą twarz Boga Cyrenejczyk omija znajomą drogę nieśmiało zerkając czy nie zobaczy na niej siebie uginającego się pod nieswoim Krzyżem

90 Krzyżowa Droga coraz bardziej wyboista i stroma jakby za chwilę znów miała tędy przechodzić Miłość Echo wbijanych gwoździ odzywa się na widnokręgu i powraca jak głos niespokojnego sumienia Lithostrothos puste jak miejsce po niechcianym Bogu

91 Piłat odpoczywa po podjęciu nie swojej decyzji Herod znika z kart Ewangelii jakby brakło dla niego nowych ról Dobry Łotr puka do drzwi nieba Jan rozpoczyna drugi rozdział życia jakby budował główną nawę Kościoła

92 Setnik z niedowierzaniem patrzy na ostrze włóczni jakby nim przed chwilą dotknął Tajemnicy Tłumy nasycone widokiem krwi wracają do codziennych zajęć – uwierzyły kłamstwu że Bóg wygląda inaczej

93 Arcykapłani myją ręce by znów wziąć w nie starodawne zwoje i oddać się świętej zadumie nad Słowem Pana Matka ostrożnie bierze na kolana Ciało zdjęte z Krzyża jakby po raz ostatni układała w żłóbku Nowonarodzonego Syna

94 Odwalony kamień pustego grobu drażni oczy przywykłe do martwego obrazu świata Żołnierze rzucający los o suknię uwierzyli że wszystko skończone Maria z Magdali znów nie dowierza własnym oczom

95 Zamknięte drzwi Wieczernika drżą z obawy przed dekonspiracją Apostołowie powracają do łodzi by jak kiedyś wypłynąć na głębię Otwarte rany jak niepodważalne alibi czekają na niewiernego Tomasza

96 Zastawiony stół w Emaus czeka na Nieznajomego Wędrowca wierząc że da się rozpoznać przy łamaniu Chleba Piotr znowu mocuje się z własną słabością biorąc do rąk klucze Królestwa Ogród Oliwny wciąż cicho szumi zabłąkaną modlitwę

97 Judasz rzuca w świątyni srebrniki zdrady jak żarzące się węgle - parzą go jak sprzedana Miłość Góra Wniebowstąpienia pustoszeje a nad Wieczernikiem pojawia się Duch Boży Ewangeliści biorą pióra do ręki i wytężają pamięć by nie rozminąć się z Prawdą Rodzi się Kościół Dzieje się Misterium

98 A my życzymy sobie by Wielka Noc dała nam iskierkę nadziei a Poranek Wielkanocny stał się początkiem nowego, lepszego świata


Pobierz ppt "RÓŻANIEC TAJEMNICEBOLESNE Część III. Na drogach naszego pielgrzy- mowania wymodliliśmy łaskę przemiany całego środowiska, wymodliliśmy nasze imię – Civitas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google