Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy zawodowe, maturalne i gimnazjalne 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy zawodowe, maturalne i gimnazjalne 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy zawodowe, maturalne i gimnazjalne 2014 r.

2 Egzaminy zawodowe 2014 Egzamin zawodowy w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych ma – jak matura – charakter zewnętrzny. Od ubiegłego roku jest przeprowadzany w dwóch trybach: Starym – przeprowadzanym na zakończenie szkoły (od czerwca do sierpnia), który pozwala zdobyć uprawnienia zawodowe oraz Nowym – w którym uczniowie przystępują do cząstkowych egzaminów w trakcie całej nauki, zdobywając tzw. kwalifikacje.

3 Okres przejściowy, w którym będą obowiązywały obydwa tryby, będzie trwał do 2017 r. Po tym czasie, funkcjonować będzie wyłącznie nowy system. Egzaminu zawodowego w województwie śląskim nie zdał w 2014 r. co trzeci uczeń technikum. Niewiele lepiej prezentowały się wyniki w szkołach zawodowych. Najbardziej niepokoi jednak fakt, że wielu uczniów do egzaminu w ogóle nie przystąpiło.

4 Zdawalność „starego” egzaminu w województwie śląskim wyniosła: 66,50 % w technikach, 68,48 % w zasadniczych szkołach zawodowych. W Powiecie Bielskim zdawalność wyniosła: 70 % w technikach – dyplom zawodowy uzyskało 91 ze 130 absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu, 25 % w zasadniczej szkole zawodowej – dyplom zawodowy uzyskało trzech z dwunastu absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu.

5 Egzamin w poszczególnych technikach prowadzonych przez Powiat Bielski

6 Wyniki egzaminu zawodowego w technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

7

8 Wyniki egzaminu zawodowego w technikum w Zespole Szkół „SILESIA”

9

10 Wyniki egzaminu zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

11

12 Egzamin maturalny 2014 Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej w maju 2014 roku w województwie śląskim przystąpiło 31 848 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2014 r. przystąpiło 7 226 absolwentów, w tym 5 671 tegorocznych absolwentów.

13 Wśród osób ubiegających się w 2014 r. o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy, zdawalność wynosiła:

14 W szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski do egzaminu maturalnego w 2014 r. przystąpiło 289 absolwentów, w tym:  174 absolwentów liceum ogólnokształcącego,  115 absolwentów technikum. Świadectwo dojrzałości (po sesji majowej i poprawkowej) otrzymało 250 absolwentów, w tym:  160 absolwentów liceum ogólnokształcącego,  90 absolwentów technikum.

15 Zdawalność w poszczególnych typach szkół w Powiecie Bielskim na tle Województwa Śląskiego przedstawiała się następująco:

16 Analizując procentowy wskaźnik zdawalności, należy zwrócić uwagę na liczbę zdających. Wskaźnik ten nie pozwala bowiem na wyciągnięcie wniosków o poziomie kształcenia w szkołach z małą liczbą zdających. Podobnie, jak w latach ubiegłych, największy odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejne zestawienie przedstawia zdawalność w poszczególnych LO.

17

18 Zdawalność w egzaminów maturalnych w technikach przedstawiała się następująco:

19 Egzamin gimnazjalny 2014 W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2014 r. odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów klas III gimnazjów. W województwie śląskim do egzaminu przystąpiło 39 462 gimnazjalistów. Wśród szkół prowadzonych przez Powiat Bielski, do egzaminu przystąpiło 15 gimnazjalistów z Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach i uzyskali oni następujące wyniki:

20

21 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony również wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach- Dziedzicach (wg arkusza A8):

22 Sprawdzian dla szkół podstawowych 2014 W kwietniu 2014 r. odbył się sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali zestawy zadań egzaminacyjnych dostosowane do ich możliwości.

23 W Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach do sprawdzianu przystąpiło 8 uczniów szkoły podstawowej. Maksymalna liczba punktów, którą można było otrzymać na sprawdzianie wynosiła 40. Uczniowie ZSS Nr 4 zdobywali wyniki pomiędzy 9 a 29 punktów. Ostatecznie, szkoła uzyskała średni wynik na poziomie 21,13 punktów.


Pobierz ppt "Egzaminy zawodowe, maturalne i gimnazjalne 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google