Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia Wykonała Maja Bocian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia Wykonała Maja Bocian."— Zapis prezentacji:

1 Ekologia Wykonała Maja Bocian

2

3 Co to znaczy Ekologia ? Ekologia jest to nauka o budowie i funkcjonowaniu przyrody. Ekologia zajmuje się badaniem odziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Środowisko naturalne to ogromny system zależności pomiędzy wszystkimi żyjącymi w nim organizmami. Każdy jego element jest zależny od innych, a brak jednego z nich prowadzi do wyginięcia pozostałych. Recykling jest ważnym elementem ekologii i to właśnie postaram się zaprezentować.

4 RECYKLING Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały. Śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników, z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów. W gminach najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.

5 PAPIER Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74% a ilości ścieków przemysłowych o 35%. Zbiórka papieru i makulatury jest prowadzona przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim.

6 TWORZYWA SZTUCZNE W Polce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane. Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble. Zbiórkę tworzyw sztucznych prowadzi się za pomocą pojemników w kolorze żółtym.

7 SZKŁO Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów tego typu na wysypiskach. Zbiórkę szkła prowadzi się za pomocą pojemników do segregacji, w kolorze białym dla szkła bezbarwnego lub zielonym dla szkła kolorowego.

8 ODPADY ALUMINIOWE W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi na wysokim poziomie. W ubiegłym roku osiągnął 67%, co jest wynikiem wyższym od wymaganego. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to korzyść ekologiczna, gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 95%, wód o 97%, a zużycie energii jest zredukowane o 95%. Metale są zbierane do pojemników w kolorze szarym.

9 Polskie realia i obowiązki wobec Unii
Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku 300 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów. Problemem jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów (w statystycznej gminie wynosi on od 2 do 5%). Przykładowo w Szwecji czy Niemczech jest to ponad 90%. Unia Europejska już w 1975 roku ustaliła kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami w krajach członkowskich. W Polsce obowiązującą jest Ustawa o odpadach ze stycznia 2001 roku, która - w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów - jest zgodna z prawem unijnym. Zobowiązania wobec norm unijnych wymagają od nas naprawy systemu gospodarki odpadami. Do 2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść 60%, zaś poziom recyklingu minimum 55%.

10 Koniec Korzystałam ze strony o tytule „Ekologia’’


Pobierz ppt "Ekologia Wykonała Maja Bocian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google