Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Turystyki Badenia - Alzacja - Palatynat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Turystyki Badenia - Alzacja - Palatynat"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Turystyki Badenia - Alzacja - Palatynat
Vis-à-Vis Association touristique Pays de Bade-Alsace-Palatinat

2 10/04/2017 Współpraca transgraniczna w obszarze turystyki La coopération touristique transfrontalière Utworzenie Stowarzyszenia turystycznego Kraina Badenii – Alzacja – Palatynat Création de l’Association touristique Pays de Bade-Alsace-Palatinat Siedziba w Karlsruhe Siège social à Karlsruhe Zadania Vis-à-Vis - Objectifs Rozwój trangr. współpracy turystycznej Développement de la coopération touristique transfrontalière Marketing terenu Paminy Marketing pour l’espace PAMINA Organizacja i koordynacja własnych proj. Turystycznych Organisation et coordination de projets touristiques propres  Pomoc przy innych transgr. projektach turystycznych Assistance et soutien d’autres projets touristiques transfrontaliers Współdziałanie z różnymi partnerami współpracy transgr Collaboration avec les différents partenaires de coopération

3 Funkcjonowanie Vis-à-Vis Le fonctionnement de Vis-à-Vis
10/04/2017 Funkcjonowanie Vis-à-Vis Le fonctionnement de Vis-à-Vis  79 członków 79 membres  Komitet zarządzający Comité directeur  Komisja techniczna Commission technique  Biuro informacji turystycznej od 1998 (2 osoby) Bureau d’information touristique depuis 1998 (2 personnes)  Budżet roczny € Budget annuel: €  2003: Konwencja współpracy między GLCT REGIO PAMINA i Vis-à-Vis 2003: Convention de coopération entre le GLCT REGIO PAMINA et Vis-à-Vis  2006: Wchłonięcie Vis-à-Vis do ugrupowania GLCT Regio PAMINA 2006: Intégration de la mission Vis-à-Vis dans le GLCT

4 Działania Vis-à-Vis Les Activités de Vis-à-Vis
10/04/2017 Działania Vis-à-Vis Les Activités de Vis-à-Vis Realizacja dorocznego seminarium szkoleniowego dla personelu obsługi Réalisation d’un séminaire annuel à l’attention du personnel d’accueil Organizacja wyścigu rowerowo-turystycznego transgranicznego Tour de PAMINA Organisation d’une randonnée cyclo-touristique transfrontalière Tour de PAMINA Zbieranie danych do aktualizacji praktycznego przewodnika Vis-à-Vis Saisie des données pour la mise à jour du guide pratique Vis-à-Vis Prezentacja Paminy podczas targów Présentation de la région PAMINA sur des salons  Regularna publikacja gazetki „actuel” Edition régulière d’une lettre d’information „actuel“

5 Oferta Vis-à-Vis Les offres de Vis-à-Vis
10/04/2017 Oferta Vis-à-Vis Les offres de Vis-à-Vis  Kalendarium imprez Vis-à-Vis Calendrier des manifestations Vis-à-Vis  Broszura „Poznaj trzy regiony – poznaj trio” Brochure institutionnelle « Un trio à découvrir – Drei die Sie kennen sollten » Turystyczna trasa francusko-niemiecka Route touristique franco-allemande  Przewodnik edukacyjny po przestrzeni Paminy (dla szkół) Découvertes éducatives de l’espace PAMINA Przewodnik z bonami zniżkowymi po restauracjach na terenie Regio: „Pass Gourmet Vis-à-Vis” Przewodnik turystyczny po Badenii-Alzacji i Palatynacie Guide touristique Pays de Bade-Alsace-Palatinat Przygotowanie stałych stoisk z materiałami turystycznymi (do ekspozycji stałej również u partnerów) Présentoir à dépliants d’informations

6 Projekty w realizacji Projets en cours
10/04/2017 Projekty w realizacji Projets en cours  Realizacja prezentacji internetowej Vis-à-Vis Réalisation d’une présentation Internet Vis-à-Vis  Drogi rowerowe w PAMINIE: „Ulepszenie oferty poprzez ujednolicenie oznakowania i wspólną promocję” Pistes cyclables dans l’espace PAMINA : « Amélioration de l’offre par une signalétique homogène et une promotion commune »

7 10/04/2017


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Turystyki Badenia - Alzacja - Palatynat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google