Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny,"— Zapis prezentacji:

1 Raport z prac wykonanych przez grupę badawczą z Politechniki Warszawskiej
3 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, Warszawa

2 Zakres liniowości [µg L-1] Granica wykrywalności [ng L-1 ]
18. Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów Oznaczanie zawartości metylortęci w osadzie dennym MODAS-2 Bottom Sediment (M-2 BotSed) Poziom jednorodności (MeHg-) : 500 mg (300 mg) Badanie jednorodności : materiał jednorodny Badanie trwałości : wartość stabilna od Suszenie (MeHg-) : zgodne z IChTJ (105ºC; 24 h) Przechowywanie : temperatura pokojowa Walidacja : zgodność z wartościami certyfikowanymi dla CRM CC580 CE-ICP-MS SPME-TD-MIP-OES Zakres liniowości, g g-1 0,04 – 0,50 Granica oznaczalności, g g-1 0,04 Granica wykrywalności, g g-1 0,02 Odzysk wyznaczony dla MeHg+ 99,2 ± 6,1 % Odzysk MeHg+ wyznaczony dla materiału odniesienia (CC580) 100,1± 4,2 % Zakres liniowości [µg L-1] 0, Granica wykrywalności [ng L-1 ] 6,7 Precyzja pomiaru [%] 3,1 Odzysk MeHg+ wyznaczony dla materiału odniesienia (CC 580) 109,3±5,2 %

3 Zakres liniowości [µg L-1] Granica wykrywalności [ng L-1 ]
18. Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów Oznaczanie zawartości tributylocyny w osadzie dennym MODAS-2 Bottom Sediment (M-2 BotSed) Poziom jednorodności (Bu3Sn-) : 500 mg Badanie jednorodności : materiał jednorodny Badanie trwałości : wartość stabilna od Suszenie (Bu3Sn-) : zgodne z IChTJ (105ºC; 24 h) Przechowywanie : temperatura pokojowa Walidacja : zgodność z wartościami certyfikowanymi dla CRM PACS-2 SPME-TD-MIP-OES Zakres liniowości [µg L-1] 0, Granica wykrywalności [ng L-1 ] 15,3 Precyzja pomiaru [%] 3,8 Odzysk TBT wyznaczony dla materiału odniesienia (PACS-2) 101,3 ± 6,3 %

4 Poziom jednorodności (Bu3Sn-) : 500 mg
18. Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów Oznaczanie zawartości tributylocyny w tkance ryby MODAS-5 Cod Tissue (M-5 CodTis) Poziom jednorodności (Bu3Sn-) : 500 mg Badanie jednorodności : materiał jednorodny Badanie trwałości : wartość stabilna od Suszenie (Bu3Sn-) : zgodne z IChTJ (85ºC; 48 h) Przechowywanie : temperatura 4ºC Walidacja : SPME-TD-MIP-OES Zakres liniowości [µg L-1] 0, Granica wykrywalności [ng L-1 ] 15,3 Precyzja pomiaru [%] 4,8 Odzysk TBT wyznaczony dla materiału ERM-CE464 tkanka tuńczyka 93,2± 3,0 % Odzysk TBT wyznaczony dla materiału M-5 CodTis 91,7 ± 3,3 %

5 19. Badania certyfikacyjne wytworzonych materiałów Oznaczanie zawartości metali w osadzie dennym MODAS-2 Bottom Sediment (M-2 BotSed)

6 Sposoby upowszechniania wyników projektu
1. M. Truskolaska, K. Jankowski, Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w oznaczaniu śladowych ilości związków metali, Analityka, 3/2013, 2 M. Truskolaska, K. Jankowski, E. Reszke, Determination of mercury in soils and sediments after preconcentration of mercury vapor by SPME followed by thermal desorption and OES detection, 2013 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków, Poland, February. 3 M. Truskolaska, K. Jankowski, Optymalizacja miniaturowego analizatora do badania specjacji rtęci, XXII Konwersatorium analityczne, Poznań, 4-5 kwietnia 2013. 4 J. Świrk, K. Pawlak, J. Wojcieszek, M. Jarosz, Badanie wpływu promieniowania ultradźwiękowego na wydajność ługowania rtęci z osadu rzecznego, XXII Konwersatorium Analityczne, Poznań, 4-5 kwietnia 2013. 5 M. Truskolaska, K. Jankowski, Using solid phase microextraction (SPME) to determine mercury species in soils and sediments, X Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'13, Warszawa, 17 maja 2013. 6 M. Truskolaska, K. Jankowski, Analiza specjacyjna rtęci w glebach i osadach dennych z wykorzystaniem nieorganicznych odczynników derywatyzujących, XII Konferencja: Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska, PIG, Warszawa, 6-7 czerwca 2013. 7 M. Truskolaska, K. Jankowski, Wybrane problemy w analizie specjacyjnej rtęci, VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, czerwca 2013. 8 M. Truskolaska, K. Jankowski, Determination of methylmercury in soils and sediments, XVII Euroanalysis, Warszawa, sierpnia 2013. 9 J. Wojcieszek, L. Ruzik, K. Pawlak, M. Jarosz, The optimization of the mercury extraction from sediments using different enhancement techniques, XVII Euroanalysis, Warszawa, sierpnia 2013. 10 M. Truskolaska, K. Jankowski, Analiza specjacyjna rtęci w wybranych glebach i osadach dennych, Konferencja „Od MPD do KNOW”, Rawa Mazowiecka, września 2013. 11 Praca inżynierska (obroniona) – A. Pietras, Sposoby badania stabilności i jednorodności materiałów odniesienia oraz certyfikowanych materiałów odniesienia w analizie środowiskowej, promotor: M. Jarosz, opiekun: L. Ruzik 12 Praca inżynierska (obroniona) – E. Seliga, Badania nad oznaczaniem związków butylocynowych po przeprowadzeniu w lotne formy chemiczne, promotor: K. Jankowski, opiekun: M. Truskolaska

7 Sposoby upowszechniania wyników projektu
13 Praca inżynierska (obroniona) – M. Brzeska, Oznaczanie wybranych metali za pomocą ICP MS w osadzie, promotor: K. Pawlak, opiekun: L. Ruzik 14 Praca magisterska (w trakcie) – A. Tkaczyk, Analiza specjacyjna rtęci w osadzie rzecznym za pomocą ICP MS, promotor: K. Pawlak, opiekun: L. Ruzik 16 M. Truskolaska, K. Jankowski - Wybrane problemy w analizie specjacyjnej rtęci, Konferencja „Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju”, Poznań, 7-8 marzec 2014. 17 M. Truskolaska, K. Jankowski - Selektywne oznaczanie tributylocyny w próbkach biologicznych i środowiskowych, XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 8-9 maja 2014. 18 M. Truskolaska, K. Jankowski, Wyzwania dla chemika analityka w analizie specjacyjnej rtęci, XI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'14, Warszawa, 16 maja 2014. 19 Praca magisterska (obroniona) – M. Szlaga, Rozdzielanie związków butylocynowych w miniaturowym układzie chromatograficznym, promotor: K. Jankowski, opiekun: M. Truskolaska 20 Praca magisterska (obroniona) – D. Turowska, Application of yeast as biosorbents of butyltin compounds, promotor: K. Jankowski, opiekun: M. Truskolaska 21 J. Wojcieszek, L. Ruzik, K. Pawlak, M.Jarosz, Mercury determination in sediments by ICP MS using ID method, 4 konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, maja 2014 r., Trzebnica 22 J. Giersz, K. Jankowski, M. Truskolaska, M. Szlaga, Optymalizacja miniaturowego analizatora do badania specjacji cyny z wykorzystaniem chromatografii kapilarnej, VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, czerwca 2014, Chomiąża Szl. 23 M. Truskolaska, K. Jankowski,Determination of tributyltin in sediments, 10th ISC ‘Modern Analytical Chemistry’, września 2014, Prague


Pobierz ppt "3 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google