Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA SPECJALNOŚĆ EKOBIZNES KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA srodowiska/specjalnosc-ekobiznes.html.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA SPECJALNOŚĆ EKOBIZNES KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA srodowiska/specjalnosc-ekobiznes.html."— Zapis prezentacji:

1 NOWA SPECJALNOŚĆ EKOBIZNES KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-ochrona- srodowiska/specjalnosc-ekobiznes.html

2 Atuty specjalności EKOBIZNES Zgodnie z wizją długofalowego rozwoju Polski i Unii Europejskiej istnieje pilna potrzeba kształcenia na wysokim poziomie i zatrudniania ekonomistów specjalizujących się w problematyce ekonomiki ochrony środowiska, przygotowanych do działalności we współczesnej globalnej gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój i ekoinnowacje

3 EKOBIZNES Przedmioty specjalnościowe I stopieńPrzedmioty specjalnościowe II stopień Ekonomia środowiska Ekoinowacje Podstawy prawa ochrony środowiska Ryzyko i ubezpieczenia ekologiczne Zrównoważony rozwój Metody zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie Finanse w ochronie środowiska Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem Rynki towarów i usług środowiskowych Gospodarka komunalna Infrastruktura środowiska

4 Perspektywy zatrudnienia  biznes o profilu prośrodowiskowej i prospołecznej działalności  firmy konsultingowe zajmujące się analizami rynkowymi, sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko i przeglądami ekologicznymi  korporacje, holdingi wykorzystujące zrównoważone technologie, systemy zarządzania środowiskiem ISO, EMAS itp.

5 Perspektywy zatrudnienia  wydziały ochrony środowiska na różnych poziomach administracji publicznej  fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  podmioty gospodarki komunalnej  instytucje finansowe i ubezpieczeniowe  organizacje pozarządowe  ośrodki badawcze

6 Profil Absolwenta  analityk rynkowy  menedżer w interdyscyplinarnych zespołach projektowych w podmiotach gospodarczych  menadżer publiczny w instytucjach samorządowych i agendach publicznych  lider zespołu w organizacjach pozarządowych o profilu ekologicznym

7 Profil Absolwenta  organizator „zielonych” przedsięwzięć (imprez/event`ów) w biznesie lub sektorze publicznym  podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą  ekspert strategii ekoinnowacyjnych  lider interdyscyplinarnych zespołów ds. rewitalizacji

8 Umiejętności Absolwenta  rozwiązywanie problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej  stosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach prośrodowiskowych i prospołecznych  wykształcenie świadomości ekologicznej i obywatelskiej, zaangażowania, kreatywności, innowacyjności oraz elastyczności w działaniu

9 Kompetencje Absolwenta  opracowywania strategii i planu rozwoju organizacji  planowania i organizowania zadań  rozpoznawania potrzeb organizacji  wyceny i szacowania kosztów przygotowania i wdrożenia innowacji  opracowywania budżetów działów i projektów  pracy w zespole

10


Pobierz ppt "NOWA SPECJALNOŚĆ EKOBIZNES KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA srodowiska/specjalnosc-ekobiznes.html."

Podobne prezentacje


Reklamy Google