Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne); -możliwość wyłączenia odpowiedzialności niektórych wspólników; -zarządzanie przez wspólników lub zarząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne); -możliwość wyłączenia odpowiedzialności niektórych wspólników; -zarządzanie przez wspólników lub zarząd."— Zapis prezentacji:

1 Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne); -możliwość wyłączenia odpowiedzialności niektórych wspólników; -zarządzanie przez wspólników lub zarząd (jak w spółce z o.o.)

2 SPÓŁKA PARTNERSKA spółka osobowa; cel - wykonywanie wolnego zawodu; spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą;

3 Odpowiedzialność partnerów (profesjonalistów): osobista; solidarna; subsydiarna; jak w spółce jawnej; specyfika – wyłączenie odpowiedzialności w związku z wykonywaniem wolnego zawodu art. 95 § 1 i 2.

4 Firma spółki partnerskiej: nazwisko co najmniej jednego partnera; oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska"; określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

5 Spółka partnerska Wspólne wykonywanie jednego lub kilku zawodów; posiada zdolność prawną (art. 8); wspólnicy – osoby fizyczne; ograniczona odpowiedzialność (art. 95); wpis o charakterze konstytutywnym art. 94);

6 Spółka partnerska prowadzenie spraw spółki; prawo i obowiązek – partnerów; przepisy szczególne dotyczące poszczególnych wolnych zawodów, np. lekarze.

7 Reprezentacja: każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie (lub umowa spółki – np. dwuosobowo, z prokurentem); pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki (ważne powody, uchwała);

8 Zarząd w spółce partnerskiej organ spółki; powołanie partnerów jak i osób trzecich; Stosuje się przepisy art. 201-211, 293- 300 ksh. W takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 96 ksh – czyli o reprezentacji przez wspólników; odpowiedzialność do naprawienia szkody powstałej z winy organu;

9 Rozwiązanie spółki -przyczyny przewidziane w umowie spółki – pełna swoboda ich określenia; -jednomyślna uchwała wszystkich partnerów, -utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, -prawomocne orzeczenie sądu.

10 Koniec bytu spółki upadłość partnera; rozwiązanie spółki; upadłość spółki


Pobierz ppt "Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne); -możliwość wyłączenia odpowiedzialności niektórych wspólników; -zarządzanie przez wspólników lub zarząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google