Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne);

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne);"— Zapis prezentacji:

1 Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne);
możliwość wyłączenia odpowiedzialności niektórych wspólników; zarządzanie przez wspólników lub zarząd (jak w spółce z o.o.)

2 SPÓŁKA PARTNERSKA spółka osobowa; cel - wykonywanie wolnego zawodu; spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą;

3 Odpowiedzialność partnerów (profesjonalistów):
osobista; solidarna; subsydiarna; jak w spółce jawnej; specyfika – wyłączenie odpowiedzialności w związku z wykonywaniem wolnego zawodu art. 95 § 1 i 2.

4 Firma spółki partnerskiej:
nazwisko co najmniej jednego partnera; oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska"; określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

5 Wspólne wykonywanie jednego lub kilku zawodów;
Spółka partnerska Wspólne wykonywanie jednego lub kilku zawodów; posiada zdolność prawną (art. 8); wspólnicy – osoby fizyczne; ograniczona odpowiedzialność (art. 95); wpis o charakterze konstytutywnym art. 94);

6 prowadzenie spraw spółki; prawo i obowiązek – partnerów;
Spółka partnerska prowadzenie spraw spółki; prawo i obowiązek – partnerów; przepisy szczególne dotyczące poszczególnych wolnych zawodów, np. lekarze.

7 Reprezentacja: każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie (lub umowa spółki –np. dwuosobowo, z prokurentem); pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki (ważne powody, uchwała);

8 Zarząd w spółce partnerskiej
organ spółki; powołanie partnerów jak i osób trzecich; Stosuje się przepisy art , ksh . W takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 96 ksh – czyli o reprezentacji przez wspólników; odpowiedzialność do naprawienia szkody powstałej z winy organu;

9 -jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,
Rozwiązanie spółki -przyczyny przewidziane w umowie spółki – pełna swoboda ich określenia; -jednomyślna uchwała wszystkich partnerów, -utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, -prawomocne orzeczenie sądu.

10 upadłość partnera; rozwiązanie spółki; upadłość spółki
Koniec bytu spółki upadłość partnera; rozwiązanie spółki; upadłość spółki


Pobierz ppt "Spółka partnerska: - wspólnicy (cechy indywidualne);"

Podobne prezentacje


Reklamy Google