Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA"— Zapis prezentacji:

1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA
DR JACEK BOROWICZ

2 Odpowiedzialność pracownicza
-negatywne skutki/dolegliwości -mające charakter prawny -stosowane wobec pracownika -za jego naganne zachowania (niewykonanie, niewłaściwe wykonanie obowiązku pracowniczego)

3 Odpowiedzialność pracownicza
ujęcie szerokie Odp.porządkowa Odp.materialna Rozwiązanie st.pr. Zmiana warunków pr. i/lub pł. Pozbawienie/ograniczenie premii Ograniczenie wynagrodzenia za pracę

4 Odpowiedzialność pracownicza - porządkowa
Odpowiedzialność porządkowa (Art Art. 113 k.p.)

5 Odpowiedzialność pracownicza - porządkowa
Nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

6 Odpowiedzialność pracownicza - porządkowa
KARY PORZĄDKOWE niemajątkowe majątkowe upomnienie, nagana kara pieniężna wszystkie przewinienia niektóre przewinienia (Art § 2)

7 Odpowiedzialność pracownicza - porządkowa
Zamknięty katalog kar porządkowych!

8 Odpowiedzialność pracownicza - porządkowa
PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ Bezprawne naruszanie obowiązku„porządkowego” Wina pracownika

9 Odpowiedzialność pracownicza - porządkowa
Stosowanie odpowiedzialności porządkowej tryb nakładania kar porządkowych (Art – 111 k.p. ) tryb weryfikacji (Art. 112 k.p. )

10 Odpowiedzialność pracownicza - porządkowa
KONSEKWENCJE UKARANIA Wpis do akt Zatarcie ukarania Wielokrotne karanie?

11 Odpowiedzialność pracownicza
PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

12 Odpowiedzialność pracownicza materialna
PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA na zasadach za szkoda ogólnych wyrządzoną za mienie osobie 3ciej powierzone z winy umyślnej

13 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
PRZESŁANKI: wyrządzenie szkody materialnej w mieniu pracodawcy na wskutek zawinionego nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków pracowniczych

14 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
SZKODA MATERIALNA – jaki zakres? damnum emergens – strata rzeczywista? lucrum cessans – utracone korzyści? wartość emocjonalna?

15 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
SZKODA USZCZERBEK MATERIALNY (ZMNIEJSZENIE AKTYWÓW, ZWIEKSZENIE PASYWÓW) STRATA RZECZYWISTA WYŁĄCZNIA: ubytki naturalne, normalne zużycie rzeczy

16 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
BEZPRAWNOŚĆ – NARUSZENIE OBOWIĄZKU SYTUACJE WYŁACZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ - Dopuszczalne ryzyko - Stan wyższej konieczności - Wyłącznie świadomości (np. omdlenie, zasłabnięcie)

17 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
WINA PRACOWNIKA NIEUMYŚLNA! LEKKOMYSLNOŚĆ NIEDBALSTWO WYŁĄCZENIA: niepoczytalność, niezawiniona nieudolność, stan wyższej konieczności

18 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
ADEKWATNY ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY CZYN PRACOWNIKA SZKODA PRACODAWCY OGRANICZENIA: PRZYCZYNIENIE SIĘ PRACODAWCY LUB INNYCH OSÓB (INNYCH PRACOWNIKÓW, OSÓB 3-CICH)

19 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
ODSZKODOWANIE Rzeczywista strata MAX 3-miesięczne wynagrodzenie Miarkowanie w razie ugody Pieniężny charakter Roszczenie odszkodowawcze pracodawcy

20 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
CIĘŻAR DOWODU PRACODAWCA

21 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NA ZASADACH OGÓLNYCH
SZKODA WYRZĄDZONA OSOBIE TRZECIEJ Przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych? Czy też… Przy okazji wykonywania obowiązków pracowniczych?

22 WYRZĄDZENIE SZKODY OSOBIE TRZECIEJ
1/ PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY 2/ REGRES DO PRACOWNIKA DO WYSOKOŚCI STRATY RZECZYWISTEJ

23 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE
PRZESŁANKI: PRAWIDŁOWE POWIERZENIE MIENIA BRAK ZWROTU LUB ROZLICZENIE Z MIENIA ZAWINIONA BEZPRAWNOŚĆ ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY KONSEKWENCJA: PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

24 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE
PRAWIDŁOWE POWIERZENIE MIENIA: SPRAWDZENIE STANU ILOSCIOWEGO I JAKOSCIOWEGO MIENIA PRZEZ PRACOWNIKA WEJŚCIE W JEGO POSIADANIE ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY NAD MIENIEM

25 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z WINY UMYŚLNEJ
WINA UMYŚLNA ZAMIAR BEZPOŚREDNI ZAMIAR EWENTUALNY ODPOWIEDZIALNOŚC PEŁNA


Pobierz ppt "ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google