Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu w latach 2012 – 2014. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu w latach 2012 – 2014. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 2."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu w latach 2012 – 2014

2 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 2

3 Nauczyciele w projekcie: Anna Twaróg – ed. wczesnoszkolna Dorota Młynarczyk – zajęcia komputerowe/administrator Kinga Tomaszek – zajęcia komputerowe/koordynator Kornelia Liszka – j. angielski Karolina Biernat Klaudia Wiktoria Bochenek Paweł Bugajski Patryk Cebula Zuzanna Amelia Chudy Dominik Piotr Jeż Michał Jeż Aleksander Kłak Aleksandra Krzyściak Paweł Liptak Mikołaj Mamak Paweł Eugeniusz Mąka Aleksandra Magdalena Pałka Weronika Pałka Dawid Twaróg Katarzyna Maria Twaróg Krzysztof Wąsik Bartłomiej Więcek Karolina Magdalena Więcek Justyna Edyta Włodarczyk Sebastian Zoń Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 3

4  popularyzacja nauk matematyczno - przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży  demonstrowanie, na podstawie przeprowadzanych eksperymentów praktycznych zastosowań wiedzy przyrodniczej  wykorzystywanie różnych technik przekazu wiedzy  udostępnienie infrastruktury badawczej GeoPlanet  dostęp do nowoczesnej metodyki nauczania Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi4

5 kwiecień 2012 r. - zakwalifikowanie się szkoły (klasy) do projektu wrzesień 2012 – wdrażanie projektu, sporządzenie wspólnego planu pracy wrzesień 2012 – czerwiec 2014 – realizacja projektu: wypracowanie minimum 175h/1 ucznia, uczestnictwo w konkursach, pikniku, wycieczce dydaktycznej, prowadzenie monitoringu przyrodniczego, tworzenie i korzystanie z zasobów. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi5

6  Realizacja projektu w szkole odbywała się na zajęciach matematyczno – przyrodniczych edukacji wczesnoszkolnej, zajęciach komputerowych oraz języka angielskiego;  Ogólnie przeprowadzono 260h, w tym: edukacja wczesnoszkolna: 146h, zajęcia komputerowe:84h, język angielski: 30h. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi6

7 Projekt wyposażył nauczycieli w nowoczesne narzędzie, jakim była platforma e-learningowa, którą dodatkowo rozwijano i wykorzystywano na własne potrzeby i do prezentacji własnych materiałów. Dzięki wykorzystaniu przygotowanych w tym celu narzędzi – tworzono tzw. zasoby. Szkoła otrzymała także tablicę interaktywną z multimedialnym oprogramowaniem, scenariuszami zajęć dydaktycznych podnoszących kompetencje w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także kamerę internetową. Każdy uczestnik projektu otrzymał nośnik USB. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 7

8 Monitoring przyrodniczy Uczniowie prowadzili monitoring przyrodniczy, za pomocą konsoli znajdującej się w klasie odczytywali główne parametry pogodowe: temperaturę, opady, zachmurzenie, stwierdzali występowania lub brak wiatru oraz prowadzili obserwacje Na pierwszym etapie kształcenia zakres monitoringu to raczej było wytworzenie nawyku obserwacji otaczającej przyrody w określonych porach dnia. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi8

9 1. „Monitoring przyrodniczy wiosną” Konkurs trwał od 15.05.2013 r. do 14.06.2013 r., składał się z jednego etapu. W ramach konkursu klasa prowadziła monitoring przyrodniczy (tj. obserwacje meteorologiczne i przyrodnicze) i umieszczano dane w postaci raportów na portalu www.eduscience.pl. Wygrała szkoła z 31 raportami, nasza klasa złożyła 20 raportów. 2. „Ciekawe zjawiska przyrodnicze” Konkurs indywidualny trwający od 30.09.2013 - 24.11.2013. W ramach konkursu uczniowie przygotowywali prace plastyczną. 3. „Bliskie spotkania z przyrodą” Konkurs indywidualny dla uczniów/uczennic. Termin konkursu przypadał na okres od 07.04.2014 - 15.05.2014. Trzy prace zostały zakwalifikowane do następnego etapu, z tego 2 prace w końcowej klasyfikacji otrzymały wyróżnienie. Były to prace: Karoliny Więcek i Katarzyny Twaróg. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 9

10 10

11 Udział w pikniku Eduscience Celem organizowanego Pikniku EDUSCIENCE było uatrakcyjnienie, a co za tym idzie, zainteresowanie przedmiotami, z którymi uczniowie mają do czynienia na co dzień: matematyką i przyrodą. Uczniowie i uczennice brali czynny udział w przygotowanych warsztatach, co idealnie połączyło zabawę z nauką i pozwoliło lepiej zrozumieć przedstawianą problematykę dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy. Uczestnictwo w pikniku pokazało uczniom jak ciekawa może być nauka. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi11

12 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi12

13 Wycieczka do Belska i Warszawy Wycieczka odbyła się w dniach 29-30.05.2014r.. Organizacja i przebieg wycieczki odbyły się planowo. Naszym uczniom dały możliwość: odwiedzenia obserwatorium naukowego, poznania pracujących tam naukowców, okazję zwiedzenia tych części obserwatorium, które na co dzień nie są dostępne dla odwiedzających, zajęć praktycznych w Instytucie Geofizyki PAN zwiedzenie Muzeum Ziemi Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi13

14 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi14

15 Ewaluacja zewnętrzna W trakcie trwania projektu przeprowadzone 3 ewaluacje – testy CAWI badające poziom kompetencji uczniów/uczennic szkół podstawowych. Testy zostały przeprowadzone bez zakłóceń zgodnie z instrukcją otrzymana od zespołu Eduscience. Uczniowie podeszli do testów z dużym zaangażowaniem, ze skupieniem i starannością wykonywali zadania. Zadania były w większości opatrzone obrazami co ułatwiało im udzielenie odpowiedzi. Było to dla nich pierwsze starcie z takim typem „egzaminu” tym samym trening przed czekającymi ich w przyszłości egzaminanmi. Wyniki podane przez organizatora były ogólne dla wszystkich etapów edukacyjnych. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi15

16 Promocja projektu Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 16

17 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 17

18 promocja szkoły na portalu eduscience.pl Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 18

19 Uczestnictwo w projekcie Eduscience dało naszym uczniom:  u rozmaicenie zajęć dzięki włączeniu w treść lekcji m.in. gier, quizów oraz lekcji on-line z naukowcami; Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 19

20  uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 20

21  możliwość uczestnictwa w procesie badawczym (obserwacja pracy i zjawisk w czasie rzeczywistym); np. : film obrazujący jak wygląda noc polarna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 21

22  poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań

23 Resumując, projekt zrealizowano wg wszystkich wytycznych, zgodnie z założeniami. Koniec Eduscience – koniec projektu, ale my się z nim nie żegnamy, teraz platforma będzie działa jako ogólnopolski portal przyrodniczy. Przekonani jesteśmy, iż często będziemy z niej korzystać. Kinga Tomaszek, Anna Twaróg Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi23


Pobierz ppt "Realizacja projektu w latach 2012 – 2014. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nr 1 w Starej Wsi 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google