Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole prostokąta i kwadratu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole prostokąta i kwadratu

2 Pole prostokąta wyrażamy wzorem: P = a · b P – pole powierzchni prostokąta a, b – długości sąsiednich boków prostokąta

3 Pole kwadratu obliczamy na podstawie wzoru: P = a · a lub P = a² P – pole kwadratu a – długość boku kwadratu

4 Pola figur możemy wyrażać w różnych jednostkach: 1 milimetr kwadratowy1 mm² 1 centymetr kwadratowy1 cm² 1 decymetr kwadratowy1 dm² 1 metr kwadratowy1 m² 1 kilometr kwadratowy1 km² 1 mm² to kwadrat o boku długości 1 mm 1 cm² to kwadrat o boku długości 1 cm itd.

5 Ćwiczenie 1. Oblicz pola powierzchni prostokątów i kwadratów przedstawionych na rysunkach:

6 A. B. C. 80 mm 45 mm 110 mm 4 cm 5 cm

7 Rozwiązanie: W przykładzie pamiętamy o jednakowych jednostkach. A. P = 45 mm · 80 mmP = 3 600 mm² B. P = 5 cm · 5 cmP = 25 cm² C. P = 110 mm · 4 cm P = 11 cm · 4 cm P = 44 cm²

8 Ćwiczenie 2. Oblicz pola powierzchni prostokątów o wymiarach: a)3 m x 4 m b)2,5 cm x 4 cm c)4,4 dm x 16 dm d)15 mm x 8 mm e)160 mm x 0,16 m f)2,4 dm x 0,8 m

9 Rozwiązania: a)P = 3 m · 4 mP = 12 m ² b)P = 2,5 cm · 4 cmP = 10 cm ² c)P = 4,4 dm · 16 dmP = 70,4 dm ² d)P = 15 mm · 8 mmP = 120 mm ² e)P = 160 mm · 0,16 m P = 160 mm · 160 mm lub P = 16 cm · 16 cm lub P = 0,16 m · 0,16 m P = 25 600 mm ² lub P = 256 cm ² lub P = 0,0256 m ² f)P = 2,4 dm · 0,8 m P = 2,4 dm · 8 dm lub P = 24 cm · 80 cm P = 19,2 dm ² lub P = 1 920 cm ²

10 Ćwiczenie 3. Oblicz pole powierzchni kwadratu o obwodzie 20 cm. Ćwiczenie 4. Oblicz długość boku kwadratu o powierzchni 100 m. Ćwiczenie 5. Oblicz obwód kwadratu o polu 49 dm. Ćwiczenie 6. Dane są dwa kwadraty, jeden o boku 20 cm, drugi o boku 10 cm. Ile razy jest większe pole pierwszego prostokąta niż pole drugiego? O ile większe jest pole pierwszego prostokąta?

11 Rozwiązanie ćwiczenia 3: Należy obliczyć długość boku kwadratu na podstawie obwodu a = 20 cm : 4 a = 5 cm P = a ² P = 5 ² P = 25 cm ² Odp. Pole kwadratu wynosi 25 cm ². Rozwiązanie ćwiczenia 4: P = 100 m ² P = a ² a ² = 100 m ² a = 10 m Odp. Kwadrat ma bok długości 10 m.

12 Rozwiązanie ćwiczenia 5: P = 49 dm ² a ² = 49 dm ² a = 7 dm Ob = 4 · aOb = 4 · 7dmOb = 28 dm Odp. Kwadrat ma obwód równy 28dm. Rozwiązanie ćwiczenia 6: Pierwszy prostokąt:P = 20 ² P = 400 cm ² Drugi prostokąt:P = 10 ² P = 100 cm ² 400 cm ² : 100 cm ² = 4400 cm ² – 100 cm ² = 300 cm ² Odp. Pole pierwszego prostokąta jest 4 razy większe, niż pole drugiego prostokąta. Pole pierwszego prostokąta jest o 300 cm ² większe niż pole drugiego prostokąta.

13 Rozwiązanie: Rys. pomocniczy x 4 cm x

14 2 · x = 24 cm – 8 cm 2 · x = 16 cm x = 16 cm : 2 x = 8 cm P = 4 cm · 8 cm P = 32 cm² Odp. Pole powierzchni wynosi 32 cm².

15 Zadanie domowe Zmierz długość i szerokość swojego pokoju. Oblicz powierzchnię i koszt odnowienia podłogi, gdybyś chciał ją wyłożyć wykładziną po 54 zł za metr kwadratowy. Narysuj plan podłogi w skali 1:100. Oblicz powierzchnię narysowanego planu.

16 Opracowanie: Janina Morska Giżycko 2006 www.scholaris.pl


Pobierz ppt "Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole prostokąta i kwadratu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google