Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH REMONTOWYCH DO 2013r. NIERUCHOMOŚĆ nr 23 BUDYNEK UL. KRUPIŃSKIEGO 117-119.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH REMONTOWYCH DO 2013r. NIERUCHOMOŚĆ nr 23 BUDYNEK UL. KRUPIŃSKIEGO 117-119."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH REMONTOWYCH DO 2013r. NIERUCHOMOŚĆ nr 23 BUDYNEK UL. KRUPIŃSKIEGO 117-119

2 Prezentacja zawiera: Wykaz prac remontowych wykonanych do 2013r. Rozliczenie funduszu remontowego, Plan remontowy na 2014r. Informację o różnicach wodomierzowych na podstawie danych za 2013r, Stan zadłużenia nieruchomości.

3 2004r. Wymiana okien PCV na klatkach schodowych, 2004r. Wymiana drzwi wejściowych, 2005r. Remont opasek, cokołów i ganków, 2007r. Malowanie klatek schodowych, 2009r. Docieplenie stropodachu.

4 Rozliczenie funduszu remontowego do 2013r. Na nieruchomości jednobudynkowej ul. Krupińskiego 117-119 pozostaje do wykorzystania na funduszu remontowym kwota 84.866,33 zł

5 Plan rzeczowo-finansowy na 2014rok Planowana realizacja ze środków finansowych pochodzących z wyodrębnionego funduszu remontowego Na kwotę 2.764.849,11 zł. Stawka na fundusz - 1,63

6 Plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok ze środków finansowych pochodzących z wyodrębnionego funduszu remontowego LPZADANIAREJON REALIZACJI NAKŁADY FINANSOWE w zł 1 Usuwanie skutków nieprzewidzianych awarii, olkitowanie złącz płyt montażowych budynków, wypłata rekompensat lokatorom za wymianę stolarki we własnym zakresie oraz bieżące remonty wykonywane własnymi siłami zasoby SML-W115,000,00 2 Wykonanie instalacji p-poż - suche piony zamiana na nawodnienie zgodnie z dokumentacją techniczną. (Nakaz Straży Pożarnej - do końca 2014r. ul. Budowniczych LGOM 51-5395.000,00 3 Naprawa stopni schodowych i wejść do 5 klatek schodowych ul. Krupińskiego 7-1520.000,00 4 Termomodernizacja elewacji frontowej i balkonowej - 16 klatek schodowych; 4 budynki wraz z wymianą okien piwnicznych na PCV oraz wykonanie projektu kolorystyki ul. Budowniczych LGOM 23-29 ul. Gwarków 33-41 ul. Gwarków 43-51 ul. Krupińskiego 117-119 1.623.000,00 5 Wymiana okien drewnianych w piwnicach na okna PCV w5 budynkach ocieplonych - 13 klatek schodowych ul. Budowniczych LGOM 63-65 ul. Budowniczych LGOM 67-69 ul. Budowniczych LGOM 71-77 ul. Budowniczych GLOM 79-83 ul. Budowniczych LGOM 89-91 26.000,00 6 Remont - wymiana poszycia dachowego - 3 budynki - 11 klatek ul. Sztukowskiego 9-13 ul. Budowniczych LGOM 71-77 ul. Krupińskiego 95-101 437.000,00 7 Wymiana pionów o poziomów cwu i zwu – 5 budynków ul. Gwarków 53-55 Krupińskiego 111-115; 117-119 Krupińskiego 47-55; 57-65 448.849,11 razem: 2.764.849,11

7 Plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok ze środków finansowych pochodzących z wyodrębnionego funduszu remontowego 4. Termomodernizacja elewacji frontowej i balkonowej - 16 klatek schodowych; 4 budynki wraz z wymianą okien piwnicznych na PCV oraz wykonanie projektu kolorystyki ul. Budowniczych LGOM 23-29 ul. Gwarków 33-41 ul. Gwarków 43-51 ul. Krupińskiego 117-119 1.623.000,00 ZŁ

8 Plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok ze środków finansowych pochodzących z wyodrębnionego funduszu remontowego 7. Wymiana pionów i poziomów cwu i zwu – 5 budynków - 17 klatek schodowych ul. Gwarków 53-55 – 49.000,00zł ul. Krupińskiego - 111-115 – 40.610,25 zł ul. Krupińskiego 117-119 - 49.849,12 zł ul. Krupińskiego - 47-55- 154.694,87 zł ul. Krupińskiego 57-65 – 154.694,87 zł 448.849,11 ZŁ

9 Informacja o zaliczkach z tytułu rozliczenia zużycia wody § 3 ust 9 Regulaminu Rozliczania Zużycia Wody i Odprowadzania Ścieków w Lokalach obowiązujący w SML-W im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie

10 „Koszty niebilansującej się wody dla lokali mieszkalnych opomiarowanych wynikające z odczytów dokonanych na koniec okresu rozliczeniowego podlegają rozliczeniu, w ten sposób, że: do 9% różnicy wynikającej z odczytu wodomierza głównego na budynku oraz sumy odczytów wodomierzy i ryczałtów lokali nieopmiarowanych rozlicza się na wszystkie lokale danego budynku w równej wysokości. Pozostała różnica zostanie pokryta z opłaty eksploatacyjnej Spółdzielni”.

11 Różnica wodomierzowa na podstawie danych za 2013r. (do 9% ubytków wody do zapłaty przez lokatora) Nieruchomość Krupińskiego 117-119 Różnica w skali roku: -590,05 zł Różnica roczna w skali 1 lokalu -29,50 zł Różnica na lokal w skali 1 miesiąca -2,46 zł

12

13 Informacja w sprawie zadłużeń


Pobierz ppt "INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH REMONTOWYCH DO 2013r. NIERUCHOMOŚĆ nr 23 BUDYNEK UL. KRUPIŃSKIEGO 117-119."

Podobne prezentacje


Reklamy Google