Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD DRUGI ROZWÓJ HISTORYCZNY SYSTEMÓW PRAWNYCH I POLITYCZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD DRUGI ROZWÓJ HISTORYCZNY SYSTEMÓW PRAWNYCH I POLITYCZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD DRUGI ROZWÓJ HISTORYCZNY SYSTEMÓW PRAWNYCH I POLITYCZNYCH

2 RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGO -KODEKS JUSTYNIANA (IUS CIVILE) -XII WIEK: GLOSATORZY (BOLONIA) -PRZYCZYNY RECEPCJI (FORMALNE, MERYTORYCZNE) -METODY RECEPCJI -RÓŻNE WPŁYWY NA RÓŻNYCH TERENACH -KODYFIKACJA PRAWA KONTYNENTALNEGO

3 NARODZINY COMMON LAW -ROZDROBNIENIE PRAWA -ROLA ZWYCZAJU -STWORZENIE SYSTEMU SĄDÓW KRÓLEWSKICH -SYSTEM PRAWA PRECEDENSOWEGO -BRAK KODYFIKACJI PRAWA -RECEPCJA COMMON LAW W STANACH ZJEDNOCZONYCH

4 RÓŻNICE KODYFIKACJA BRAK KODYFIKACJI NORMA GENERALNA NORMA INDYWIDUALNA ŹRÓDŁA PRAWA STANOWIONEGO ŹRÓDŁA PRAWA PRECEDENSOWEGO SĘDZIOWIE WYDAJĄ WYROKI SĘDZIOWIE TWORZĄ PRAWO

5 FORMA PAŃSTWA MONARCHIA – PAŃSTWO NA CZELE KTÓREGO STOI KORONOWANY, DOŻYWOTNI I DZIEDZICZNY WŁADCA (KRÓL, KSIĄŻĘ, CESARZ, CAR, SUŁTAN) STANOWAKONSTYTUCYJNAABSOLUTNA OGRANICZONANIEOGRANICZONAOGRANICZONA FEUDALIZMXVI–XVIII WIEKXIX-XX WIEK PARLAMENTARNA

6 FORMA PAŃSTWA REPUBLIKA – PAŃSTWO, W KTÓRYM GŁOWA PAŃSTWA (JEDNOSTKA LUB GRUPA OSÓB) POCHODZI Z WYBORÓW I SPRAWUJE URZĄD PRZEZ OKREŚLONY CZAS (kadencję) PREZYDENCKAPARLAMENTARNAMIESZANA PREZYDENT GŁOWĄ PAŃSTWA I SZEFEM RZĄDU PREZYDENT MA FUNKCJE FORMALNE SILNY PREZYDENT, WPŁYWOWY PARLAMENT PODZIAŁ WŁADZY, RZĄD NIE ODPOWIADA PRZED PARLAMENTEM RZĄD ODPOWIADA PRZED PARLAMENTEM PREZYDENT I PREMIER WSPÓŁRZĄDZĄ

7 REŻIM POLITYCZNY DEMOKRATYCZNY NIEDEMOKRATYCZNY TOTALITARYZM AUTOKRACJA DYKTATURA TYRANIA DESPOTYZM ABSOLUTYZM FASZYZM KOMUNIZM FUNDAMENTALIZM GRECKIE POLIS, WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

8 DEMOKRACJA KRYTERIA PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH: ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU DEMOKRATYCZNY SYSTEM RZĄDÓW (DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA) WYBORY (WOLNE I POWSZECHNE) GWARANCJA OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH SYSTEM PARTYJNY (PLURALISTYCZNY) oraz RYWALIZACJA I KOMPROMIS POLITYCZNY PODZIAŁ WŁADZY (BRAK KUMULACJI) „RZĄDY PRAWA, A NIE RZĄDY LUDZI”

9 DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA PODEJMOWANIE WAŻNYCH DECYZJI (POLITYCZNYCH, SPOŁECZNYCH) PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO (PAŃSTWOWE LUB LOKALNE) RODZAJE DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ: REFERENDUM: GŁOSOWANIE W FORMIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE(A) PLEBISCYT: ZA I PRZECIW DANEJ KWESTII (TERYTORIALNEJ) INICJATYWA LUDOWA: INICJOWANIE PROCESU LEGISLACYJNEGO WETO LUDOWE: ZNIESIENIE AKTU PRAWNEGO LUB DECYZJI ORGANÓW WŁADZY

10 DEMOKRACJA POŚREDNIA DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA, WYBORY: * WOLNE * POWSZECHNE * TAJNE * RÓWNE * BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE * WIĘKSZOŚCIOWE LUB PROPORCJONALNE PRAWNE I POLITYCZNE ASPEKTY SYSTEMU WYBORCZEGO SYSTEM WYBORCZY = ORDYNACJA WYBORCZA

11 SYSTEM WYBORCZY WYBORY: POKOJOWY SPOSÓB ROZTRZYGNIĘCIA WALKI O WŁADZĘ SYSTEM WYBORCZY: OGÓŁ NORM REGULUJĄCYCH WYBORY * CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE * KAMPANIA WYBORCZA * SPOSÓB LICZENIA GŁOSÓW WYBORY: * LEGITYMIZUJĄ WŁADZĘ * UMOŻLIWIAJĄ WIĘKSZY DOSTĘP DO WŁADZY * TWORZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNĄ

12 SYSTEM PARTYJNY PODZIAŁ ILOŚCIOWY: -SYSTEM JEDNOPARTYJNY – ZAKAZ DZIAŁANIA INNYCH PARTII (OGRANICZENIE DEMOKRACJI, CIĄGŁOŚĆ RZĄDÓW, DELEGALIZACJA, FASZYZM I KOMUNIZM) -SYSTEM DWUPARTYJNY – DWIE PARTIE DOMINUJĄCE (MAŁE PARTIE BEZ SZANS, POLARYZACJA SPOŁECZEŃSTWA, PARTIE ZBLIŻONE DO CENTRUM, STANY ZJEDNOCZONE, WIELKA BRYTANIA, KANADA ?) -SYSTEM WIELOPARTYJNY – TRZY LUB WIĘCEJ PARTII MA SZANSĘ NA ZDOBYCIE WŁADZY (ROZDROBNIENIE, CZĘSTA ZMIANA RZĄDZĄCYCH, POLSKA, WŁOCHY) -SYSTEM PARTII DOMINUJĄCEJ (INDIE, MEKSYK)

13 SYSTEM PARTYJNY PODZIAŁ JAKOŚCIOWY: -SYSTEM HEGEMONICZNY – JEDNA PARTIA U WŁADZY PRZEZ DŁUGI OKRES CZASU, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ RZĄDÓW (SAMODZIELNE LUB KOALICYJNE) -SYSTEM ZRÓWNOWAŻONY – POLARYZACJA, ALE BEZ DOMINACJI JAKIEJKOLWIEK PARTII, NAJCZĘŚCIEJ DWUPARTYJNY LUB DWUBLOKOWY -SYSTEM ZMIENNY – CZĘSTE ZMIANY PARTII RZĄDZĄCYCH, ALE BRAK SFORMALIZOWANYCH REGUŁ (RÓŻNE PARTIE RZĄDZĄ, ZAWIERAJĄ RÓŻNE KOALICJE) -SYSTEM ROZPROSZONY – WIELE PARTII UZYSKUJE PODOBNĄ ILOŚĆ GŁOSÓW (ZMIANY PODCZAS KADENCJI)

14 PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE PRAWA CZŁOWIEKA A PRAWA OBYWATELA ŹRÓDŁO OCHRONY: PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO KRAJOWE (KONSTYTUCJE) NAJWAŻNIEJSZE WSPÓŁCZESNE PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE: * PRAWO DO ŻYCIA * WOLNOŚĆ SŁOWA, PRASY, ZGROMADZEŃ * WOLNOŚĆ RELIGIJNA, WOLNOŚĆ SUMIENIA * PRAWO WŁASNOŚCI * PRAWO DO PRYWATNOŚCI * WOLNOŚCI PROCESOWE * PRAWA SOCJALNE

15 TOTALITARYZM KRYTERIA PAŃSTW TOTALITARNYCH: -MONOPOL IDEOLOGICZNY -MONOPOL PARTYJNY -STAŁA KONTROLA PAŃSTWA NAD SPOŁECZNOŚCIĄ -KONCENTRACJA WŁADZY PAŃSTWOWEJ -DYKTATURA JEDNOSTKI STOJĄCEJ NA CZELE PAŃSTWA -BRAK LEGALNIE DZIAŁAJĄCEJ OPOZYCJI HISTORYCZNIE W XX WIEKU REŻIM TOTALITARNY ISTNIAŁ W HITLEROWSKICH NIEMCZECH I STALINOWSKIM Z.S.R.R.

16 AUTORYTARYZM KRYTERIA PAŃSTW AUTORYTARNYCH: -RZĄDY JEDNOSTKI LUB GRUPY OSÓB (SZACUNEK I POSŁUSZEŃSTWO SPOŁECZEŃSTWA) -POLICYJNE (SIŁOWE) METODY RZĄDZENIA -PAŃSTWO JEST WAŻNIEJSZE OD PRAW JEDNOSTEK -NACJONALIZM I RASIZM JAKO ELEMENT CODZIENNOŚCI FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA -OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ORGANIZOWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA HISTORYCZNIE W XX WIEKU REŻIM AUTORYTARNY ISTNIAŁ W HISZPANII FRANCO, PORTUGALII SALAZARA, PERONA W ARGENTYNIE, PINOCHETA W CHILE oraz W INNYCH PAŃSTWACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

17 STRUKTURA TERYTORIALNA UNITARNE ZŁOŻONE KONFEDERACJA FEDERACJA STANY ZJEDNOCZONE SZWAJCARIA JEDEN PORZĄDEK PRAWNY I SPOŁECZNY


Pobierz ppt "WYKŁAD DRUGI ROZWÓJ HISTORYCZNY SYSTEMÓW PRAWNYCH I POLITYCZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google