Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych Maciej Milczanowski 1.Podstawowe wiadomości o etyce

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów SPRAWY ORGANIZACYJNE Struktura zajęć Wymagania Organizacja i terminy zaliczeń

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Literatura przedmiotu Obowiązkowa: Czaputowicz J. (red. nauk.), Administracja publiczna: wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008 (część IV dotycząca etyki w Służbie Publicznej) Czaputowicz J. (red. nauk.), Administracja publiczna: wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008 (część IV dotycząca etyki w Służbie Publicznej) Prasa codzienna, tygodniki (m. in.: „Newsweek”, „Przekrój”, „Polityka”) Prasa codzienna, tygodniki (m. in.: „Newsweek”, „Przekrój”, „Polityka”)

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 44 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Uzupełniająca: Bąk D. red., Etos urzędnika, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 (lub inne wydanie) Bąk D. red., Etos urzędnika, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 (lub inne wydanie) CBA Poradnik anty korupcyjny dla urzędników, Wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Warszawa 2010 CBA Poradnik anty korupcyjny dla urzędników, Wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Warszawa 2010 Bogucka J., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009 Bogucka J., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009 Hausner J. (red.), Administracja publiczna(rozdział X dotyczący kadr w administracji publicznej) Hausner J. (red.), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa 2003 (rozdział X dotyczący kadr w administracji publicznej)

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 55 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1. 1. Podstawowe wiadomości o etyce 2. 2. Zasada złotego środka Arystotelesa 3. 3. Moralność a etyka 4. 4. Polityka a etyka 5. 5. Etyka zawodowa i przykładowe jej kodeksy 6. 6. Normy prawne - praworządność - etyka 7. 7. Przygotowanie zawodowe a etyka. 8. 8. Korupcja oraz jej formy w ujęciu prawnym i konsekwencje. 9. 9. Przykłady zachowań korupcyjnych i sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej 10. 10. Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce. 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 66 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie EGZAMIN Termin 19 Maja 2015, godz. 8.00 Termin 19 Maja 2015, godz. 8.00 Miejsce: KM14 Miejsce: KM14 Forma: pisemna, test z pytaniami otwartymi. Forma: pisemna, test z pytaniami otwartymi. 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 77 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zaliczenie przedmiotu Na ocenę składają się: Na ocenę składają się: – Praca pisemna (3 pytania otwarte, za każde 7 pkt. Suma 21pkt.) Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie sumarycznej ilości punktów: 0 - 11 pkt.: ocena 2,0 12 - 13 pkt.: ocena 3,0 14 - 15 pkt.: ocena 3,5 16 - 17 pkt.: ocena 4,0 18 - 19 pkt.: ocena 4,5 20 - 21 pkt.: ocena 5,0 Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie sumarycznej ilości punktów: 0 - 11 pkt.: ocena 2,0 12 - 13 pkt.: ocena 3,0 14 - 15 pkt.: ocena 3,5 16 - 17 pkt.: ocena 4,0 18 - 19 pkt.: ocena 4,5 20 - 21 pkt.: ocena 5,0

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 88 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Pytania do kwestii organizacyjnych? Pytania 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 99 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1010 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów (łac. virtus, gr. ἀ ρετή - arete ) nabyta, wyćwiczona, trwała predyspozycja do czynienie dobra nabyta, wyćwiczona, trwała predyspozycja do przestrzegania zasad moralnych nabyta, wyćwiczona, trwała predyspozycja do czynienie dobra nabyta, wyćwiczona, trwała predyspozycja do przestrzegania zasad moralnych Cnotami zajmuje się aretologia — dział tzw. filozofii praktycznej dotyczący sprawności moralnych i poznawczych. Cnota

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1111 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Cnota jest bardzo starym pojęciem. Zanim pojęcie to zostało wprowadzone przez Sokratesa w kontekst refleksji etycznej i uzyskało odpowiednią do tego kontekstu treść, "cnota" była rozumiana przez Greków ogólnikowo, jako tężyzna życiowa, dzielność, sprawność w spełnianiu zawodowych czynności. Sokrates (469 –399 p.n.e.) uznał cnotę za najwyższe dobro, cenniejsze niż zdrowie, bogactwo czy sława, dobro, którym warto zajmować się z perspektywy filozofii. Cnota wynikała z wiedzy, z cnoty natomiast szczęście. Na ukształtowanie się europejskiego pojęcia cnoty wpływ miały zarówno intelektualizm etyczny Sokratesa jak i teoria czterech cnót Platona, do których nawiązywał Arystoteles Cnota

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1212 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów mądrość okazała się najważniejszą z cnót dianoetycznych (intelektualnych), zwyciężając z takimi jak: sztuka czy inteligencja. Za najważniejszą z cnót etycznych, do których Arystoteles zalicza takie jak: męstwo, umiarkowanie, hojność, wielkoduszność, dowcip, uprzejmość, uzasadnioną dumę, łagodność, prawdomówność, umiar w uczuciach, słuszne oburzenie itp. Za podstawę rozsądnego działania i gwarancję wyboru właściwych środków uznał on – roztropność. Cnota

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1313 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów W koncepcji Arystotelesa cnota jest przeciwieństwem wad i pojawia się jako złoty środek między skrajnościami np. godność między wadami zarozumialstwa i służalczości, męstwo między wadami tchórzostwa i zuchwalstwa, hojność między wadami skąpstwa i rozrzutności. Cnota jako złoty środek

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1414 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Cztery cnoty kardynalne są ze sobą wzajemnie powiązane, choć nie są sobie równe. Najważniejszą jest roztropność, potem sprawiedliwość, następnie męstwo, a na koniec umiarkowanie

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1515 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Św. Augustyn definiował roztropność jako umiejętność poznania tego, co dobre i do czego mamy dążyć, jak również tego, co złe i czego mamy unikać. Natomiast etymologicznie łacińskie słowo prudentia wywodzono z dwu słów: porro i videns (Izydor z Sewilli), co oznaczało umiejętność widzenia dalej, czyli przewidywania Roztropność auriga virtutum (woźnica cnót)

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1616 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Fazy roztropności:  namysł (próbujemy tu zobaczyć, jakie środki mamy do dyspozycji, o jakie musimy się postarać)  rozmysł (staramy się znaleźć środek najodpowiedniejszy)  roztropność wąsko pojęta (utożsamić ją można z wyborem, czyli z decyzją: ten oto środek wybieram). Poznanie roztropnościowe

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1717 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Składniki roztropności: Pamięć ( memoria ) Umiejętność czytania rzeczywistości ( intellectus ) Otwartość na rady innych ( docilitas ) Domyślność ( sollertia ) Zdrowy osąd ( ratio ) Umiejętność przewidywania ( providentia ) Oględność ( circumspetio ) Zapobiegliwość ( cautio )

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1818 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Umiarkowanie wprowadza ład w sposób realizacji potrzeb związanych zwł. z dwoma podstawowymi popędami człowieka: popędem samozachowawczym i seksualnym. Dzięki cnocie umiarkowania popędy te realizowane są zgodnie z rozumną naturą osoby ludzkiej jako podmiotu rozumnie wolnego. Umiarkowanie

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1919 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Męstwo jest cnotą usprawniająca wolę człowieka do przezwyciężania trudności na drodze do realizacji dobra powinnego. Uzdalnia ono człowieka do panowania nad uczuciami (leku, strachu), np. w obliczu groźby pozbawienia człowieka ważnych dla niego dóbr lub obietnicy ich uzyskania za cenę działania moralnie niegodziwego. Męstwo

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2020 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów jest cnotą usprawniającą jej podmiot do oddania każdemu tego, co mu się należy (suum cuique reddere) w obszarze tzw. dóbr dla osoby, ze względu na powinność afirmacji dobra, którym jest sama osoba, czyli w imię miłości osoby. Sprawiedliwość

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2121 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Wada moralna Stała skłonność do czynów moralnie złych.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2222 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Człowiek działając pod naciskiem jakiejś wady ma coraz mniej oporów i trudności i nie doświadcza niepokojów sumienia. Może nawet odczuwać specyficzną wewnętrzną przyjemność, nawet w przypadku czynów odrażających. Wady szczególnie mocno zakorzenione zwane są nałogami.

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2323 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Wśród innych wyróżnia się grupę wad szczególnie szkodliwych zwanych wadami głównymi ( vitia capitalia ). Sprawności, trwałe usprawnienia do spełniania czynów moralnie złych. Noszą miano wad głównych, bo ich zatruwający wpływ na psychikę jest wyjątkowo silny. Wady główne

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2424 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Dobra edukacja jest bardzo ważna dla osób rządzących, gdyż umożliwia im obiektywną ocenę sytuacji, ale oprócz edukacji formalnej rządzące osoby muszą rozwijać cnoty "złotego środka", a więc silną wolę, odwagę i rozsądek. Cnoty te są często ważniejsze dla rządzących od formalnej wiedzy, którą można na bieżąco uzyskiwać od doradców-filozofów. Sami filozofowie są zwykle niezbyt dobrze przygotowanie do sprawowania władzy, gdyż przez całe życie koncentrują się na zdobywaniu wiedzy i dysputach, a nie na kultywowaniu cnót niezbędnych przy rządzeniu. Złoty środek a władza

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2525 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Teoria złotego środka W swoim postępowaniu człowiek powinien kierować się "złotym środkiem", który jest określany przez jego rozum, gdyż jest to droga do osiągnięcia szczęścia, najwyższego dobra, które jest naszym celem ostatecznym.

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2626 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Teoria złotego środka Człowiek powinien podążać drogą "złotego środka„ przy czym nie ignorować żądz, ale też nie może się im podporządkowywać, nie może im ulegać. Jego działanie ma być umiarkowane, ale ma jednocześnie przynosić mu przyjemność. Żądze muszą zostać zaspokojone, ale w sposób umożliwiający harmonijny rozwój także rozumnej części duszy, która to powinna oprócz nabywania wiedzy kultywować również umiejętności panowania nad żądzami, poprzez silną wolę, odwagę i rozsądek.

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2727 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów LĘKLIWOŚĆ KPIARSTWO SKĄPSTWO BRAWURA PONURACTWO ROZRZUTNOŚĆ MĘSTWO DOWCIP HOJNOŚĆ NIEWRAŻLIWOŚĆ ROZWIĄZŁOŚĆ UMIARKOWANIE PRZES. SKROMNOŚĆ ZAROZUMIAŁOŚĆ POCZUCIE WARTOŚCI BEZ AMBICJI PRZES. AMBICJA GBUR POCHLEBCA UPRZEJMOŚĆ

28 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2828 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów

29 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2929 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów

30 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3030 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Smart Power and the golden mean in US policy http://wp.me/p4y6QP-2I

31 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3131 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie PYTANIA? 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google