Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promieniowanie jonizujące w środowisku (6) Dawki promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych i technologicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promieniowanie jonizujące w środowisku (6) Dawki promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych i technologicznych."— Zapis prezentacji:

1 Promieniowanie jonizujące w środowisku (6) Dawki promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych i technologicznych

2 Dawki promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych Zestawienie typowych (średnich) dawek ( Dawka roczna wyrażona w mikrosiwertach [Sv ]) Źródło Napromieniowanie Źródło Napromieniowanie Zewn. Wewn. Całkowite Zewn. Wewn. Całkowite Promieniowanie kosmiczne Promieniowanie kosmiczne (składowa jonizująca) 300 - 300 (składowa jonizująca) 300 - 300 (składowa neutronowa) 80 - 80 (składowa neutronowa) 80 - 80 Rozpad jąder kosmogenicznych Rozpad jąder kosmogenicznych ( 3 H, 14 C, 7 Be) 12 12 ( 3 H, 14 C, 7 Be) 12 12

3 Dawki promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych (c.d.) Zestawienie typowych (średnich) dawek [Sv ]) Źródło Napromieniowanie Źródło Napromieniowanie Zewn. Wewn. Całkowite Zewn. Wewn. Całkowite Szereg uranowy (bez radonu) 115 60 175 Szereg uranowy (bez radonu) 115 60 175 Szereg torowy (bez radonu) 185 6 191 Szereg torowy (bez radonu) 185 6 191 Radon i krótkożyciowe Radon i krótkożyciowe produkty jego rozpadu - 1270 1270 produkty jego rozpadu - 1270 1270 40 K 160 165 325 40 K 160 165 325 87 Rb - 6 6 87 Rb - 6 6 Suma 840 1520 2360

4 Dawki promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych (c.d.) Inne oszacowania wyrażone też w Sv Inne oszacowania wyrażone też w Sv Promieniowanie zewnętrzne : 650 Sv/ rok Promieniowanie zewnętrzne : 650 Sv/ rok Promieniowanie wewnętrzne: 1340  Sv/ rok Promieniowanie wewnętrzne: 1340  Sv/ rok W typowych warunkach, efektem działania promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych jest roczna dawka około W typowych warunkach, efektem działania promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych jest roczna dawka około 2000 Sv czyli 2 mSv 2000 Sv czyli 2 mSv

5 Zróżnicowanie dawki od źródeł naturalnych Promieniowanie kosmiczne: Zależność od wysokości na poziomem morza Zależność od wysokości na poziomem morza Zależność od szerokości geograficznej Zależność od szerokości geograficznej Dwa pasy o podwyższonej aktywności w kosmosie (moc dawki do 0.22 Gy/h i do 0.054 Gy/h Dwa pasy o podwyższonej aktywności w kosmosie (moc dawki do 0.22 Gy/h i do 0.054 Gy/h

6 Zróżnicowanie natężenie promieniowania kosmicznego

7 Zależność od wysokości na poziomem morza

8 Zróżnicowanie natężenia promieniowania pierwotnego nad atmosferą Okresowe skoki natężenia promieniowania kosmicznego w okresach dużej aktywności słońca Okresowe skoki natężenia promieniowania kosmicznego w okresach dużej aktywności słońca Wyłapywanie protonów i elektronów promieniowania z Galaktyki przez pole magnetyczne Ziemi Wyłapywanie protonów i elektronów promieniowania z Galaktyki przez pole magnetyczne Ziemi Dwa pasy o podwyższonej dawce Dwa pasy o podwyższonej dawce - Pas wewnętrzny zawiera wyłapane protony i rozciąga się - Pas wewnętrzny zawiera wyłapane protony i rozciąga się od 1000 do 3000 km nad równikiem od 1000 do 3000 km nad równikiem - Pas zewnętrzny to głównie wyłapane elektrony - Pas zewnętrzny to głównie wyłapane elektrony Dawki promieniowania kosmonautów Misja Apollo – 12 dni - maksymalna dawka 11.4 mSv Misja Apollo – 12 dni - maksymalna dawka 11.4 mSv Misja Skylab – 90 dni – maksymalnie 77 mSv Misja Skylab – 90 dni – maksymalnie 77 mSv

9 Zróżnicowanie natężenia promieniowania od izotopów znajdujących się w Ziemi Obszary o anormalnej naturalnej radioaktywności Istnieje wiele takich miejsc na świecie. Najlepiej zbadane to: -Stan Kerala w Indii -Stan Espirito Santos w Brazylii W Europie obszarem o podwyższonej radioaktywności jest np. Masyw Centralny we Francji

10 Zróżnicowanie natężenia promieniowania od izotopów znajdujących się w Ziemi Obszary o anormalnej naturalnej radioaktywności Brazylia, Guadarapari: Około 70 000 mieszkańców mieszka w rejonie podwyższonej radioaktywności. Około 6600 otrzymało w ciągu roku dawkę od zewnętrznych źródeł promieniowania większą niż 5 mSv India, Kerala: Dla około 100 000 mieszkańców średnia dawka od źródeł zewnętrznych wynosi 6 mSv. Zanotowano maksymalna dawkę roczną 32 mSv.

11 Zróżnicowanie natężenia promieniowania od izotopów znajdujących się w Ziemi Koncentracja uranu w USA

12 Opis mapy koncentracji uranu w USA 4. Pleistocene glacial deposits: The area has low surface radioactivity, but uranium occurs just below the surface. Thus it has a high radon potential. 7. Reading Prong: Uranium-rich metamorphic rocks and numerous fault zones produce high radon in indoor air 8. Appalachian Mountains: Granites contain elevated uranium, particularly in fault zones. 10. Outer Atlantic and Gulf Coastal Plain: This area of unconsolidated sands, silts, and clays has one of the lowest radon potentials in the United States. 11. Phosphatic rocks, Florida: These rocks are high in phosphate and associated uranium. 12. Inner Gulf Coastal Plain: This area of the Inner Coastal Plain has sands containing glauconite, a mineral high in uranium. 13. Rocky Mountains: Granites and metamorphic rocks in these ranges contain more uranium than sedimentary rocks to the east, resulting in high radon in indoor air and in ground water. 15. Sierra Nevada: Granites containing high uranium, particularly in east- central California, show as red areas. 16. Northwest Pacific Coastal Mountains and Columbia Plateau: This area of volcanic basalts is low in uranium.

13 Dawki od technologicznych źródeł promieniowania jonizującego. Technologie: Technologie: Przemysł wydobywczy Przemysł wydobywczy Energetyka Energetyka Medycyna Medycyna Transport Transport Budownictwo Budownictwo Przemysł spożywczy …….. Przemysł spożywczy ……..

14 Wydobycie i spalanie węgla Koncentracja 40 K, 232 Th i 235 U w węglu wynosi około 50Bq/kg, 25Bq/kg i 30Bq/kg – stąd dawki dla górników Koncentracja 40 K, 232 Th i 235 U w węglu wynosi około 50Bq/kg, 25Bq/kg i 30Bq/kg – stąd dawki dla górników Część radioaktywnych izotopów pozostaje w popiołach i pyłach. Dostają się na hałdy i są używane jest przy produkcji cementu i betonu Część radioaktywnych izotopów pozostaje w popiołach i pyłach. Dostają się na hałdy i są używane jest przy produkcji cementu i betonu Reszta emitowana jest do atmosfery w pyłach nie wychwyconych przez elektrofiltry. Reszta emitowana jest do atmosfery w pyłach nie wychwyconych przez elektrofiltry. Dawka oszacowana na podstawie światowego wydobycia węgla: Dawka oszacowana na podstawie światowego wydobycia węgla: 2 000 Sv*man czyli średnio 0.4 Sv na osobę 2 000 Sv*man czyli średnio 0.4 Sv na osobę

15 Wydobycie apatytów i stosowanie nawozów fosforowych Ruda zawiera około 1500 Bq/kg 238 U i tyle samo produktów rozpadu. Także około 50 Bq/kg 40 K i 232 Th (są to średnie koncentracje) Ruda zawiera około 1500 Bq/kg 238 U i tyle samo produktów rozpadu. Także około 50 Bq/kg 40 K i 232 Th (są to średnie koncentracje) Na etapie syntezy kwasu fosforowego uran dostaje się do kwasu a rad ( 226 Ra) przechodzi do gipsu, produktu ubocznego produkcji. Na etapie syntezy kwasu fosforowego uran dostaje się do kwasu a rad ( 226 Ra) przechodzi do gipsu, produktu ubocznego produkcji. Dawka technologiczna składa się z dawki związanej z radioaktywnością uwalnianą podczas produkcji nawozów, z dawki pochodzącej od używania nawozów fosforowych i dawki od produktów ubocznych (gipsu) i innych odpadów Dawka technologiczna składa się z dawki związanej z radioaktywnością uwalnianą podczas produkcji nawozów, z dawki pochodzącej od używania nawozów fosforowych i dawki od produktów ubocznych (gipsu) i innych odpadów Oszacowana dla całej ludzkości Ziemi Oszacowana dla całej ludzkości Ziemi 300 000 Sv*man czyli średnio 60 Sv na osobę 300 000 Sv*man czyli średnio 60 Sv na osobę

16 Wykorzystanie energii geotermalnej Duża koncentracja  Rn we wszystkich strumieniach we wnętrzu Ziemi. Duża koncentracja  Rn we wszystkich strumieniach we wnętrzu Ziemi. Dawka jest istotna tylko dla osób mieszkających w pobliżu źródła gorącej wody. Dawka jest istotna tylko dla osób mieszkających w pobliżu źródła gorącej wody. Dla osoby mieszkającej w pobliżu ujęcia o mocy 1GW (?) mogłaby dojść do 30 Sv rocznie. Dla osoby mieszkającej w pobliżu ujęcia o mocy 1GW (?) mogłaby dojść do 30 Sv rocznie. Ze względu na lokalny charakter tego źródła dawkę od energii geotermalnej podać jako dawkę kolektywną czyli sumaryczną dla całej ludności Ze względu na lokalny charakter tego źródła dawkę od energii geotermalnej podać jako dawkę kolektywną czyli sumaryczną dla całej ludności

17 Budynki mieszkalne Napromieniowanie od radioaktywnych izotopów zawartych w materiałach budowlanych Napromieniowanie od radioaktywnych izotopów zawartych w materiałach budowlanych Kraj Średnia moc dawki (nGy/h) Kraj Średnia moc dawki (nGy/h) Na polu W pomieszczeniach Na polu W pomieszczeniach Francja 68 75 Francja 68 75 Japonia 49 95 Japonia 49 95 Niemcy 53 70 Niemcy 53 70 Szwecja 56 110 Szwecja 56 110 Norwegia 73 95 Norwegia 73 95 Polska 37 75 Polska 37 75 USA 47 37 USA 47 37

18 Transport lotniczy Pasażerowie samolotów otrzymują podwyższoną dawkę na skutek większego natężenia promieniowania kosmicznego Pasażerowie samolotów otrzymują podwyższoną dawkę na skutek większego natężenia promieniowania kosmicznego Lot na trasie do Nowego Yorku to dodatkowa dawka ok. 15 Sv Lot na trasie do Nowego Yorku to dodatkowa dawka ok. 15 Sv Kosmonauci podlegają jeszcze większej ekspozycji na pierwotne promieniowanie kosmiczne Kosmonauci podlegają jeszcze większej ekspozycji na pierwotne promieniowanie kosmiczne W szczególności stacjonarna orbita nie powinna być w pasie o podwyższonej ekspozycji na promieniowanie (do 0.22 Gy/h) W szczególności stacjonarna orbita nie powinna być w pasie o podwyższonej ekspozycji na promieniowanie (do 0.22 Gy/h)

19 Technologie jądrowe nie powodujące dodatkowej dawki w normalnych pracy Detektory dymu we wszystkich pomieszczeniach publicznych ze źródłem 241 Am Detektory dymu we wszystkich pomieszczeniach publicznych ze źródłem 241 Am

20 Konserwacja żywności promieniowaniem jonizującym Dawki śmiertelne dla bakterii

21 Medyczne źródła promieniowania jonizującego Prześwietlenia promieniowaniem rentgenowskim 90% dawki kolektywnej to wynik prześwietleń promieniowaniem rentgenowskim 90% dawki kolektywnej to wynik prześwietleń promieniowaniem rentgenowskim 1910 mln badań rocznie + 1910 mln badań rocznie + 520 mln prześwietleń dentystycznych 520 mln prześwietleń dentystycznych Dawka kolektywna 2 300 000 Sv*man czyli osobosiwertów Dawka kolektywna 2 300 000 Sv*man czyli osobosiwertów Średnia dawka dla 1 osoby wynosi 400Sv Średnia dawka dla 1 osoby wynosi 400Sv

22 Dawki od prześwietleń promieniowaniem rentgenowskim

23 Medyczne źródła promieniowania jonizującego Diagnostyka i terapia radioizotopowa Około 32 mln badań rocznie przy użyciu różnych (ponad 60) izotopów promieniotwórczych Około 32 mln badań rocznie przy użyciu różnych (ponad 60) izotopów promieniotwórczych Dawka kolektywna 150 000 Sv*man osobosivertów Dawka kolektywna 150 000 Sv*man osobosivertów Dawki dla poszczególnych pacjentów są bardzo różne. Dawki dla poszczególnych pacjentów są bardzo różne. W najbogatszych krajach średnia indywidualna dawka dochodzi do około 100 Sv W najbogatszych krajach średnia indywidualna dawka dochodzi do około 100 Sv

24 Składowanie radioaktywnych odpadów w Polsce Składowisko odpadów radioaktywnych zlokalizowano w starym forcie wojskowym w miejscowości Różan koło Ostrołęki, na północny wschód od Warszawy. Składowisko zajmuje obszar 3,045 ha i jest korzystnie usytuowane w miejscu tzw. wyniosłości topograficznej. Jest to składowisko powierzchniowe przeznaczone do ostatecznego składowania krótkożyciowych i średnioaktywnych odpadów (o okresie połowicznego rozpadu poniżej 30 lat).forcieOstrołękiWarszawyokresie połowicznego rozpadu Po blisko pół wieku doświadczenia z odpadami o niskiej i średniej aktywności, wiadom o, że Centralne Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (CSOP) w Różanie pracujące od 1960 roku nie spowodowało żadnego zagrożenia dla zdrowia okolicznej ludności i pracowników. Przeciwnie, gmina i miasto Różan należą do okolic o najniższej w Polsce umieralności na raka


Pobierz ppt "Promieniowanie jonizujące w środowisku (6) Dawki promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych i technologicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google