Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W prezentacji znajdziesz: podział ruchów(slajdy 3 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W prezentacji znajdziesz: podział ruchów(slajdy 3 –"— Zapis prezentacji:

1 autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W prezentacji znajdziesz: podział ruchów(slajdy 3 – 7) najważniejsze o ruchu jednostajnym (slajdy 8 – 11) zadania z ruchu jednostajnego z rozwiązaniami (slajdy 12 – 16) najważniejsze o ruchu jednostajnie przyspieszonym (slajdy 17 – 21) zadania z ruchu jednostajnie przyspieszonego z rozwiązaniami (slajdy 22 – 26)

2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (fragment). Ruch prostoliniowy. Uczeń: 1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości; 2) odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego; 5) odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym; 6) posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego;

3 Ruch w fizyce – zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia. Wytłumaczenie problemu względności ruchu znajdziesz w prezentacji SIŁA cz.III Ruch opisują wielkości: przemieszczeni e – zmiana położenia tor – linia, wzdłuż której porusza się ciało droga – długość odcinka toru (drogę mogę zmierzyć linijką i podać wynik w metrach) czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu (czas mogę zmierzyć za pomocą zegarka lub stopera i podać wynik w sekundach) KLIK

4 Ze względu na tor ruch dzielimy na: prostoliniowy (torem ruchu jest linia prosta) krzywoliniowy (torem ruchu jest linia krzywa) A B A B

5 Ruch samochodu na torze wyścigowym Ruch pieszego i rowerzysty na drodze z zakrętem Ruch zjeżdżającego na torze wodnym Ruch samolotu Ruch statku Ruch cieczy w rurociągu Ruch na ruchomych schodach Ruch pociągu Ruch planet Ruch wagonika karuzeli Ruch urobku na taśmociągu Ruch kropel deszczu Zad. Które przykłady obrazują ruch prostoliniowy, a które ruch krzywoliniowy?

6 Ruch samochodu na torze wyścigowym Ruch pieszego i rowerzysty na drodze z zakrętem Ruch zjeżdżającego na torze wodnym Ruch samolotu Ruch statku Ruch cieczy w rurociągu Ruch na ruchomych schodach Ruch pociągu Ruch planet Ruch wagonika karuzeli Ruch urobku na taśmociągu Odpowiedź: Ruch kropel deszczu Ruch krzywoliniowy Ruch prostoliniowy

7 Ze względu na wartości prędkości ruch dzielimy na: jednostajny (prędkość nie zmienia się) zmienny (prędkość zmienia się) jednostajnie zmienny - jednostajnie przyspieszony - jednostajnie opóźniony (zmiany prędkości są jednakowe w jednakowych odstępach czasu ) niejednostajnie zmienny ( o tym ruchu nie uczymy się w gimnazjum)

8

9 Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się. Kiedy ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym? Dokładne wytłumaczenie problemu znajdziesz w prezentacji SIŁA cz.III KLIK – I zasada dynamiki

10 W jednakowych odstępach czasu przyrosty drogi są takie same. s [m] t [s] Prędkość w ruchu jednostajnym jest stała (nie zmienia się) 1 12 2 24 3 36 4 48 1324 Co muszę wiedzieć o ruchu jednostajnym? t [s] KLIK

11 Wartość prędkości w ruchu jednostajnym obliczamy: wielkość fizyczna oznaczenie wielkości jednostka, w jakiej wyrażamy wielkość drogas metr [m] czast sekunda [s] prędkośćv Jeżeli przekształcimy dany wyżej wzór możemy obliczyć drogę i czas w ruchu jednostajnym: KLIK

12 Rozwiązanie: pokonuje w ciągu pokona w ciągu prawa strona proporcji rośnie 360 razy lewa strona proporcji musi również wzrosnąć tyle samo razy 100 m = 0,1 km 10 s 3600 s ? km zatem 0,1 km · 360 = 36 km

13 Zad.2. Jeden podróżnik przebył drogę 12 km w czasie 2 godzin i 10 minut, drugi podróżnik przebył drogę 18 km w czasie 3 godzin i 35 minut. Który z nich szedł z większą średnią prędkością? Rozwiązanie: 2. Obliczam prędkość z jaką poruszał się każdy podróżnik korzystając z wzoru: Odp: Pierwszy podróżnik szedł z większą średnią prędkością. 1. Wypisuję dane i szukane. Sprawdzam jednostki.

14 Rozwiązanie: 1. Wypisuję dane i szukane. Sprawdzam jednostki. Odległość jaką przebywa Ziemia to inaczej droga, jaką pokonała Ziemia. 2. Przekształcam wzór: 3. Obliczam, jaką odległość przebywa Ziemia w ciągu jednej doby. 4. Obliczam, długość orbity czyli drogę, jaką Ziemia przebywa w ciągu roku, tj. t = 365 dni. Odp: W ciągu jednej doby Ziemia przebywa 720 km. Długość orbity ziemskiej wynosi 262 800 km.

15 Rozwiązanie: Zad.4. Na podstawie wykresu oblicz, ile wynosi wartość prędkości ciała na odcinku drogi AB, ile na odcinku BC i na ostatnim odcinku drogi CD? Ile wynosi wartość średniej prędkości ruchu na całej drodze? Prędkość liczymy: Zatem, dla każdego odcinka z wykresu muszę odczytać drogę i czas, w którym ta droga została przebyta. Prędkość dla odcinka AB: s AB = 12m t AB = 6s KLIK Prędkość dla odcinka BC: s BC = 12m t BC = 2s KLIK Prędkość dla odcinka CD: s CD = 18m t CD = 6s

16 cd zadania z poprzedniego slajdu: Ile wynosi wartość średniej prędkości ruchu na całej drodze? Rozwiązanie: Odczytuję z wykresu całkowitą przebytą drogę i czas, w którym ta droga została pokonana. s = 42m t = 14s Wartość średniej prędkości na całej drodze wynosi: KLIK WAŻNE: 1. Umiejętność odczytywania danych z wykresy i ich zastosowanie w zadaniu. 2. Liczenie średniej wartości prędkości i prędkości chwilowych.

17

18 Jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Kiedy ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym? Dokładne wytłumaczenie problemu znajdziesz w prezentacji SIŁA cz.VI – II zasada dynamiki KLIK

19 Co muszę wiedzieć o ruchu jednostajnie przyspieszonym?

20 Jak obliczyć wielkości charakteryzujące ruch jednostajnie przyspieszony? Przyspieszenie to zmiana prędkości w czasie. Prędkość obliczymy po przekształceniu wzoru na przyspieszenie. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. KLIK

21 W jednakowych odstępach czasu przyrosty prędkości są takie same. t [s] Przyspieszenie ma stałą wartość. t [s] s [m] t [s] Zależność drogi od czasu. Zależności, które zastosuję w zadaniach.

22 Rozwiązanie: 1. Wypisuję dane i szukane. Sprawdzam jednostki. 2. Mogę obliczyć przyspieszenie: KLIK

23 Zad.2. Wykres przedstawia zależność prędkości w ruchu ciała od czasu tego ruchu. Wyznacz wartość przyspieszenia w pierwszych 4 sekundach i w następnych 4 sekundach ruchu.. Rozwiązanie: KLIK Odczytuję z wykresu zmianę prędkości i czas, w jakim ta zmiana nastąpiła, bo KLIK Obliczam wartość przyspieszenia w pierwszych 4 sekundach ruchu: KLIK Obliczam wartość przyspieszenia w następnych 4 sekundach ruchu :

24 Zadanie podsumowujące Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu w ruchu autobusu między dwoma przystankami. Odpowiedz na kolejne pytania do zadania. A BC D 1. Jaki ruch przedstawiają poszczególne odcinki wykresu? Odp: Odcinek AB – ruch jednostajnie przyspieszony (zmiany prędkości są takie same w jednakowych odstępach czasu). KLIK Odcinek BC – ruch jednostajny (wartość prędkości jest stała) Odcinek CD – ruch jednostajnie opóźniony (zmiany prędkości są takie same w jednakowych odstępach czasu).

25 A BC D 2. Na podstawie wykresu ustal czas rozpędzania i czas hamowania autobusu? Odp: Czas rozpędzania autobusu wynosi 3 minuty, a czas hamowania 2 minuty. czas rozpędzaniaczas hamowania KLIK

26 A BC D czas rozpędzaniaczas hamowania KLIK 4. Oblicz wartości przyspieszeń przy rozpędzaniu i hamowaniu autobusu. Korzystam z zależności: Z wykresu odczytuję: Obliczam przyspieszenia przy rozpędzaniu i hamowaniu autobusu:

27 Zapraszam do pracy z pozostałymi prezentacjami. Zadania wykorzystane w prezentacji pochodzą ze „Zbioru zadań z fizyki dla gimnazjum” Romualda Subieta wydanego przez WSiP.


Pobierz ppt "Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W prezentacji znajdziesz: podział ruchów(slajdy 3 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google