Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL KLASA II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL KLASA II."— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL KLASA II

2 Arkusz kalkulacyjny Excel jest popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Arkusz kalkulacyjny Excel jest popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych.

3

4 BUDOWA ARKUSZA

5 F6

6 ZAKŁADKI DOMYŚLNIE, PO OTWARCIU NOWEGO ARKUSZA, SKOROSZYTU, TWORZONE SĄ W JEGO OBRĘBIE 3 ARKUSZE – PRZEMIESZCZMY SIĘ MIĘDZY NIMI ZA POMOCĄ ZAKŁADEK

7 KOLUMNY PIONOWE RUBRYKI TABELI PIONOWE RUBRYKI TABELI OZNACZANE SĄ LITERAMI ALFABETU OZNACZANE SĄ LITERAMI ALFABETU ZAKRES A,B,C…PRZEZ AA,AB,…ZZ,AAA… AŻ DO XFD ZAKRES A,B,C…PRZEZ AA,AB,…ZZ,AAA… AŻ DO XFD

8 WIERSZE POZIOME RUBRYKI TABELI POZIOME RUBRYKI TABELI OZNACZANE KOLEJNYMI LICZBAMI NATURALNYMI OZNACZANE KOLEJNYMI LICZBAMI NATURALNYMI ZAKRES OD 1,2,3.. AŻ DO 1048576 ZAKRES OD 1,2,3.. AŻ DO 1048576

9 KOMÓRKA PODSTAWOWA JEDNOSTKA ARKUSZA PODSTAWOWA JEDNOSTKA ARKUSZA POWSTAJE NA PRZECIĘCIU WIERSZA I KOLUMNY POWSTAJE NA PRZECIĘCIU WIERSZA I KOLUMNY NAZWA POWSTAJE Z NAZWY KOLUMNY I WIERSZA, NP. A4 NAZWA POWSTAJE Z NAZWY KOLUMNY I WIERSZA, NP. A4 TYLKO JEDNA JEST W DANEJ CHWILI AKTYWNA TYLKO JEDNA JEST W DANEJ CHWILI AKTYWNA

10 PASEK FORMUŁY SŁUŻY DO WPISYWANIA I MODYFIKACJI ZAWARTOŚCI KOMÓREK

11 OBSZAR JEST TO PEWIEN SPÓJNY BLOK KOMÓREK JEST TO PEWIEN SPÓJNY BLOK KOMÓREK CHARAKTERYZUJE SIĘ SWOIM ZAKRESEM, ADRESEM CHARAKTERYZUJE SIĘ SWOIM ZAKRESEM, ADRESEM OKREŚLAMY JEGO PIERWSZĄ (GÓRNĄ LEWĄ) KOMÓRKĘ, STAWIAMY DWUKROPEK I PODAJEMY ADRES OSTATNIEJ (DOLNEJ PRAWEJ) KOMÓRKI OKREŚLAMY JEGO PIERWSZĄ (GÓRNĄ LEWĄ) KOMÓRKĘ, STAWIAMY DWUKROPEK I PODAJEMY ADRES OSTATNIEJ (DOLNEJ PRAWEJ) KOMÓRKI

12 PRZYKŁAD - ĆWICZENIE POPRAWNY ADRES BLOKU TO 2A:6B B2:6A A2:B6 2A:6B B2:6A A2:B6

13 PRZYKŁAD - ĆWICZENIE POPRAWNY ADRES BLOKU TO 2A:6B B2:6A A2:B6 2A:6B B2:6A A2:B6

14 ĆWICZENIE PODAJ ADRESOWANIE BLOKU:

15 PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ B2:E5

16 CIEKAWOSTKA ADRESOWANIEB2:E5 MOŻNA ZAPISAĆ W POSTACI B2..E5 DZIAŁANIE JEST IDENTYCZNE

17 DO KOMÓREK ARKUSZA W SKOROSZYCIE MOŻESZ WPROWADZIĆ NP. TEKST, LICZBĘ, DATĘ, FORMUŁĘ.

18 FORMUŁA FORMUŁA TO WYRAŻENIE, WZÓR OPISUJĄCY SPOSÓB OBLICZENIA ZAWARTOŚCI KOMÓRKI, W KTÓREJ ZOSTAŁA WPISANA

19 DZIAŁANIA W FORMUŁACH UŻYWAMY LICZB, ZMIENNYCH, DZIAŁAŃ, NAWIASÓW: + - * / ^ FORMUŁE ZAWSZE POPRZEDZAMY ZNAKIEM =

20 PRZYKŁAD =C5+D7 ZAWARTOŚCIĄ KOMÓRKI, DO KTÓREJ WPISZESZ POWYŻSZĄ FORMUŁĘ, BĘDZIE SUMA LICZBY ZAPISANEJ W KOMÓRCE C5 I LICZBY Z KOMÓRKI D7

21 PRZYKŁAD =A4+2*F6 ZAWARTOŚCIĄ KOMÓRKI, DO KTÓREJ WPISZESZ POWYŻSZĄ FORMUŁĘ, BĘDZIE SUMA LICZBY ZAPISANEJ W KOMÓRCE A4 I PODWOJONEJ LICZBY Z KOMÓRKI F6

22 ĆWICZENIE OBLICZ 102,34+799,894:

23 ĆWICZENIE OBLICZ 23,45+4*22,33

24 PRAWIDŁOWA FORMUŁA =B3+4*B4

25 JAK POPRAWIĆ ZAWARTOŚĆ KOMÓRKI? - SPOSOBY WPROWADZIĆ DANE WPROWADZIĆ DANE KLAWISZ DELETE KLAWISZ DELETE POPRAWKA NA PASKU FORMUŁY POPRAWKA NA PASKU FORMUŁY KLAWISZ F2 STOJĄC NA KOMÓRCE KLAWISZ F2 STOJĄC NA KOMÓRCE

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TEMAT: WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL KLASA II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google