Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stefan Kardynał Wyszyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stefan Kardynał Wyszyński"— Zapis prezentacji:

1 Stefan Kardynał Wyszyński
zdrój myśli na Adwent

2 „Lubimy, gdy ktoś nam mówi wprost do serca.
A cóż dopiero, gdy sam Bóg przemawia ” .

3 „Niech się otworzy ziemia” – to jakby wołanie całej natury ludzkiej
„Niech się otworzy ziemia” – to jakby wołanie całej natury ludzkiej. Jest ono skuteczne i owocne”

4 „Adwent nam przypomina, że „moja ziemia” musi się otworzyć
i zrodzić Zbawiciela wszystkim, którzy Go ode mnie oczekują…”

5 „Niech się otworzy ziemia”, aby ukształtowała się w wielką miłość
i w duszach naszych zrodziła Zbawiciela.

6 „Nie ma na ziemi Chrystusa bez Maryi i nie ma Wcielenia bez Jej współdziałania z Duchem Świętym. Nie ma Chrystusa bez Jej macierzyńskich uczuć, serca, pokarmu, wychowania(…). Dlatego po Ojcu i po Słowie Przedwiecznym uczucie naszej wdzięczności kieruje się – ku Maryi”.

7 Adwent jest pełen uwielbień Maryi.
Roraty, wszystkie śpiewy, antyfony i wersety, nieustannie mówią o Niej. Adwent jest bardziej maryjny niż maj(…). Adwent jest wspaniałym uwielbieniem Maryi”.

8 liczący sobie tysiące lat, umieszczał swoje tęsknoty tylko w
Ten wielki Adwent, liczący sobie tysiące lat, umieszczał swoje tęsknoty tylko w Niej, aż do Bożego Narodzenia(…). Widzimy tylko Ją – Niewiastę”.

9 a jednocześnie mówi nam: Weselcie się!”
„W okresie Adwentu Kościół Boży pokrywa się fioletem w oczekiwaniu na przyjście Pańskie, a jednocześnie mówi nam: Weselcie się!”

10 „Adwent, Najmilsze Dzieci, jest niewątpliwie przygotowaniem naszym na przyjście Pańskie, na przyjście Chrystusa, na Boże Narodzenie. Ale jest i też przygotowaniem człowieka, który niedługo będzie zdawał liczbę z włodarstwa swego(…)”.

11 „Czuwajmy, aby nie skamieniały nam serca, aby miłość rodziła błogosławione owoce czynów w codziennym życiu”.

12

13 Źródła tekstowe: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła zebrane, t. III, V, VI „Miłość na co dzień” „Druga kromka chleba” Wybór tekstów, opracowanie graficzne i zdjęcia: Monika Stańczuk i Jolanta Dołbakowska


Pobierz ppt "Stefan Kardynał Wyszyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google