Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYGNAŁY ALARMOWE Sygnał A1 „Alarm”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYGNAŁY ALARMOWE Sygnał A1 „Alarm”"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA BEEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2 SYGNAŁY ALARMOWE Sygnał A1 „Alarm”
Dwa białe światła migające na czole Lokomotywy i jednocześnie jeden długi i trzy krótkie dźwięki syreny lub gwizdawki lokomotywy, powtarzane kilkakrotnie, jeden długi i trzy krótkie dźwięki syreny warsztatowej, gwizdka lub syreny lokomotywy, trąbki, gwizdka lub dzwonka aparatu telefonicznego, powtarzane kilkakrotnie, przy czym przez pojęcie „gwizdawki lub syreny lokomotywy” należy rozumieć również sygnały dawane przez inne pojazdy wyposażone w urządzenia do dawania sygnałów dźwiękowych

3 SYGNAŁY ALARMOWE sygnał alarmowy A1 podawany jest w celu powiadomienia pracowników kolejowych o istniejącym lub możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa osobistego pracowników, osób trzecich lub całości mienia kolejowego sygnał alarmowy A1 podaje drużyna pojazdu trakcyjnego w przypadku zatrzymania się pociągu z niewiadomej przyczyny na torze szlaku dwu- lub wielotorowego bądź w razie stwierdzenia nieosygnalizowanej przeszkody do jazdy pociągu na torze szlakowym

4 SYGNAŁY ALARMOWE sygnał alarmowy A1 należy podawać do czasu ustalenia, że nie ma przeszkody do jazdy po sąsiednich torach, bądź do czasu przepisowego osłonięcia przeszkody po odebraniu sygnału alarmowego A1 drużyna pojazdu trakcyjnego innego pociągu jadącego na szlaku powinna tak regulować prędkość jazdy, aby pociąg mógł być zatrzymany przed napotkaną przeszkodą do jazdy pracownicy mający przybory przeznaczone do dawania sygnałów dźwiękowych powinni powtarzać usłyszane sygnały alarmowe dźwiękowe do czasu rozpoczęcia akcji ratunkowej

5 SYGNAŁY ALARMOWE Sygnał A2 „Pożar”
Jeden długi i dwa krótkie dźwięki syreny warsztatowej, gwizdawki lub syreny lokomotywy, gwizdawki kotła parowego, syreny alarmowej, trąbki sygnałowej lub gwizdka, powtarzane kilkakrotnie

6 SYGNAŁY ALARMOWE sygnał „Pożar” podaje się w celu powiadomienia straży pożarnej i pracowników kolejowych o powstaniu pożaru na terenie kolejowym pracownik kolejowy, który dostrzegł pożar, powinien rozpocząć podawanie sygnału „Pożar” i powiadomić straż pożarną maszyniści czynnych pojazdów trakcyjnych znajdujących się na terenie stacji oraz inni pracownicy powinni powtarzać sygnał pożarowy, a niezależnie od tego, pracownicy kolei powinni natychmiast powiadomić straż pożarną, zgodnie z postanowieniami regulaminu technicznego

7 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
sygnał A1r nadawany jest: automatycznie, słownie, gdy radiotelefon nie jest przystosowany do nadawania sygnału „Alarm” automatycznie automatyczne nadanie sygnału A1r następuje po wykonaniu przez obsługującego czynności ustalonych w instrukcji obsługi danego typu radiotelefonu; powoduje to samoczynne zahamowanie wszystkich pojazdów kolejowych z napędem, wyposażonych w urządzenia systemu „Radio-stop”, których radiotelefony odebrały sygnał „Alarm”

8 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
sygnał A1r „Alarm” - kombinacja złożona z kolejno po sobie następujących trzech krótkich tonów, zróżnicowanych pod względem częstotliwości i powtarzanych cyklicznie sygnał alarmowy A1r podawany jest w przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na linii kolejowej wyposażonej w sieć radiołączności pociągowej; pracownik, który dowiedział się o wystąpieniu tego zagrożenia lub posiada o nim uzasadnione przypuszczenie i ma dostęp do radiotelefonu w sieci radiołączności pociągowej, powinien natychmiast nadać sygnał „Alarm" za pomocą radiotelefonu; nadanie sygnału „Alarm" nie zwalnia z obowiązku podjęcia działań zapobiegających wypadkowi lub zmniejszających jego skutki

9 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
Przycisk alarmowy Przyciski selektywnego wywołania Przycisk włączenia blokady szumu Przełącznik poziomu głośności Przełącznik nasłuchu Przycisk włączenia radiotelefonu Przełącznik wyboru kanałów Sygnalizacja włączenia radiotelefonu Sygnalizacja fali nośnej

10 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
RADIOTELEFON „KOLIBER” Podświetlany ekran LCD Diody sygnalizacyjne Klawiatura alfanumeryczna Klawisz wyłączania - anulowania Klawisz załączenia potwierdzenia, akceptacji Klawisz Alarmu Przypadkowe, krótkie wciśnięcie klawisza nie powoduje wysłania sygnału „RADIOSTOP”; dopiero przytrzymanie klawisza przez czas około 2 sekund powoduje uruchomienie alarmu; na wyświetlaczu pojawia się ikona alarmu potwierdzająca jego prawidłowe wysłanie oraz miga podświetlenie klawisza ALARM

11 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
RADIOTELEFON „PYRYLANDIA” Podświetlany ekran LCD Klawiatura alfanumeryczna Przycisk Alarmu W celu uniknięcia przypadkowego wysłania sygnału „Alarm” wprowadzono minimalny czas naciśnięcia przycisku powodującego aktywację W czasie wysyłania „Alarmu” na wyświetlaczu pojawia się informacja a także pulsuje dioda podświetlająca przycisk Alarm Kanał: 000 Wysyłanie ALARMU

12 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
słowne nadanie sygnału A1r zdjąć mikrofon z zaczepu przycisnąć kolejno przyciski wywołania selektywnego wypowiedzieć do mikrofonu, co najmniej pięć razy słowo „Alarm” prowadzący pojazdy kolejowe z napędem i pracownicy wyposażeni w radiotelefony przenośne po usłyszeniu sygnału A1r powinni natychmiast zatrzymać pojazd kolejowy, o ile nie nastąpiło to już samoczynnie

13 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
Mikrofon Zabezpieczenie wtyku kabla manipulacyjnego Głośnik Wyłącznik nasłuchu

14 RADIOTELEFONICZNY SYSTEM ALARMOWY
wyjaśnienie przyczyn nadania sygnału „Alarm” nadanego w sposób słowny dokonuje się na kanale, na którym został nadany wyjaśnienie przyczyn nadania sygnału „Alarm” nadanego w sposób automatyczny dokonuje się na kanale ratunkowym kanał nr 8 w radiotelefonach przewoźnych, kanał nr 2 w radiotelefonach stacjonarnych przerwanie nadawania sygnału „Alarm” następuje przez wyciśnięcie przycisku „Alarm” oraz wyłączenie i ponowne włączenie radiotelefonu

15 SYGNAŁ Pc6 Sygnał PC6 Jedno górne światło białe i dwa dolne światła czerwone na czole pociągu Oznaczenie czoła pociągu z jednoosobową obsadą pojazdu trakcyjnego, zatrzymanego z niewiadomej przyczyny na torze szlaku dwu- lub wielotorowego

16 SYGNAŁ Pc6 Sygnał Pc6 podaje maszynista pociągu z jednoosobową obsadą pojazdu trakcyjnego w przypadku zatrzymania się pociągu z niewiadomej przyczyny na torze szlaku dwu- lub wielotorowego przed udaniem się wzdłuż pociągu, w celu ustalenia przyczyny jego zatrzymania Maszynista pociągu, w którego kierunku podano sygnał Pc6, powinien zatrzymać pociąg i udzielić pomocy maszyniście tak osygnalizowanego pociągu

17 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "SYGNAŁY ALARMOWE Sygnał A1 „Alarm”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google