Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umocowanie prawne w przepisach wewnętrznych Spółki: IV. Zasady przekazywania informacji przez drużynę trakcyjną w przypadku wykrycia przez urządzenia DSAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umocowanie prawne w przepisach wewnętrznych Spółki: IV. Zasady przekazywania informacji przez drużynę trakcyjną w przypadku wykrycia przez urządzenia DSAT."— Zapis prezentacji:

1 Umocowanie prawne w przepisach wewnętrznych Spółki: IV. Zasady przekazywania informacji przez drużynę trakcyjną w przypadku wykrycia przez urządzenia DSAT stanów alarmowych lub ostrzegawczych

2 Zasady postępowania maszynisty w przypadku sygnalizowania przez terminal detekcji stanów awaryjnych/ostrzegawczych: GH st. alarmowy GM st. alarmowy PM st. graniczny

3 GM ostrzeżenie GH ostrzeżenie PM ostrzeżenie Obowiązek przeprowadzenia oględzin technicznych pojazdu wskazanego przez DSAT w st. najbliższej/wyznaczonej w Regulaminie obsługi terminala

4 Zgodnie z zapisami § 8 Zasad stanowiących załącznik do Decyzji CE Nr 16 maszynista prowadzący pociąg, w składzie którego wykazane zostaną przez terminal DSAT: stany ostrzegawcze, graniczne, alarmowe lub przekroczenie wartości granicznej nacisku kół pojazdu, powodujące zatrzymanie, opóźnienie pociągu lub konieczność wyłączenia pojazdu kolejowego, zobowiązany jest: przekazać dyżurnemu ruchu dane obejmujące: imię i nazwisko, serię i numer pojazdu trakcyjnego, numer sprawdzonego pojazdu kolejowego, dokonać zgłoszenia o zdarzeniu dyspozytorowi ds. trakcyjnych w zakresie: numeru prowadzonego pociągu, czasu opóźnienia pociągu i miejsca postoju, przyczyn zdarzenia, numeru i miejsca wyłączenia pojazdu kolejowego, rodzaju zgłoszonego stanu awaryjnego,

5 Po dokonaniu stosownych zgłoszeń maszynista winien sporządzić szczegółowy wpis o niesprawności taboru kolejowego w: Karcie pracy Mt-514 – działka F uwagi maszynisty Książce pokładowej pojazdu z napędem Mt-507 Powyższe dane stanowią podstawę prowadzenia ewidencji zadziałania urządzeń DSAT oraz podjętych decyzji z tym związanych

6 Poświadczenie zdolności do jazdy pojazdu po wykazaniu stanu alarmowego lub ostrzegawczego zagrzania łożyska zestawu kołowego W przypadku wykazania przez terminal DSAT sygnału GM ostrzeżenie GM STOP lub jeżeli w wyniku przeprowadzonych oględzin technicznych, rewident taboru nie stwierdzi wystąpienia usterki stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, podejmuje on decyzję o dopuszczeniu pojazdu kolejowego do dalszej jazdy, dokonując odpowiedniego zapisu w: Książce pokładowej pojazdu z napędem Mt-507 Wykazie wagonów w składzie pociągu R-7


Pobierz ppt "Umocowanie prawne w przepisach wewnętrznych Spółki: IV. Zasady przekazywania informacji przez drużynę trakcyjną w przypadku wykrycia przez urządzenia DSAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google