Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (mała część) E-1 Instrukcja sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych Warszawa 1998 Michał Bukowski IIB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (mała część) E-1 Instrukcja sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych Warszawa 1998 Michał Bukowski IIB."— Zapis prezentacji:

1 POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (mała część) E-1 Instrukcja sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych Warszawa 1998 Michał Bukowski IIB

2 SYGNAŁY NA SEMAFORACH

3 SEMAFOR KSZTAŁTOWY składa się ze słupa, na którym są umieszczone ruchome ramiona koloru białego z czerwoną obwódką oraz latarnie i przesłony z kolorowymi szkłami. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia lepszej widzialności, kolory ramienia i obwódki mogą być odwrócone. Na maszcie semafora umieszcza się widoczną z przodu listwę z biało-czerwonymi pasami tak, by pas środkowy był czerwony. Przez nastawienie jednego lub dwóch ramion semafora w odpowiednie położenie lub też przez ukazanie się odpowiedniego światła na semaforze wydaje się nakaz zabraniający lub zezwalający na jazdę pociągu.

4 Sygnał Sr 1 „Stój” DZIENNY
Ramię semafora ustawione poziomo, na prawo od słupa semaforowego NOCNY Czerwone światło na semaforze

5 Sygnał Sr 2 „Wolna droga”
Dzienny Ramię semafora wzniesione pod kątem 45o do poziomu, na prawo od słupa semaforowego Nocny Zielone światło na semaforze

6 Sygnał Sr 3 „Wolna droga ze zmniejszoną prędkością”
Dzienny Dwa ramiona semafora wzniesione pod kątem 45odo poziomu, na prawo od słupa semaforowego Nocny Dwa światła na semaforze w jednym pionie dolne światło pomarańczowe a górne zielone

7 SEMAFOR ŚWIETLNY składa się z oprawy (głowicy) na słupie lub podstawie (semafor karzełkowy), w której umieszczono jedną lub więcej lamp z kolorowymi szkłami lub z oprawy zawieszonej obok lub nad torem (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5a). Na semaforach świetlnych stosuje się światła koloru czerwonego, zielonego, pomarańczowego i białego. Światła koloru zielonego, pomarańczowego i białego mogą być ciągłe lub migające. Światło czerwone stosuje się tylko ciągłe. Obraz sygnałowy może być podawany jednym lub dwoma światłami jednocześnie. Obraz sygnałowy składający się tylko z jednego światła (oprócz czerwonego) może być podany światłem ciągłym lub migającym. Jeżeli obraz sygnałowy składa się z dwóch świateł, to dolne światło jest zawsze pomarańczowe ciągłe, górne zaś światło może być zielone lub pomarańczowe, ciągłe lub migające. Jako uzupełnienie dolnego światła pomarańczowego ciągłego może być stosowany poziomy pas świetlny koloru zielonego lub pomarańczowego. Pas ten ma znaczenie tylko łącznie z dolnym palącym się światłem pomarańczowym. Jeżeli obraz sygnałowy składa się z jednego światła zielonego ciągłego, to dopuszczalne jest przejechanie obok tego sygnału z największą dopuszczalną prędkością dla pociągu na danym odcinku linii, wskazaną w służbowym rozkładzie jazdy. Jedno światło pomarańczowe ciągłe oznacza, że następny semafor wskazuje sygnał „Stój” Jedno światło zielone migające lub pomarańczowe migające oznacza natomiast, że następny semafor należy minąć z prędkością mniejszą od największej dozwolonej. Jeżeli obraz sygnałowy składa się z dwóch świateł, to zezwala się na jazdę przy tym semaforze oraz przez okręg zwrotnicowy osłaniany tym semaforem z prędkością zmniejszoną do 100, 60 lub 40 km/h, o czym informuje światło dolne, zawsze pomarańczowe ciągłe, ewentualnie uzupełnione pasem świetlnym koloru zielonego lub pomarańczowego. Światło górne informuje, jaki sygnał wskazuje następny semafor. Obrazy sygnałowe, używane w sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych, wskazują następujące prędkości: – największą dozwoloną na danym odcinku linii wskazaną dla każdego pociągu w służbowym rozkładzie jazdy, – 100 km/h, 60 km/h, 40 km/h

8 Sygnał S 1”Stój” Czerwone światło na semaforze

9 Sygnał S 1a „Stój – absolutny zakaz wjazdu do tunelu”
Czerwone migające światło wyświetlone jednocześnie z sygnałem S 1 „Stój” na semaforze odstępowym samoczynnym Sygnał ten oznacza absolutny zakaz przejazdu obok semafora odstępowego samoczynnego wskazującego sygnał S 1 „Stój”, ustawionego przed wjazdem do tunelu. Pociąg zatrzymany przed sygnałem S 1a może jechać dalej, gdy sygnał ten zostanie wyłączony oraz dodatkowo drużyna pociągowa otrzyma zezwolenie na wjazd do tunelu przekazane za pomocą urządzeń łączności przez właściwego dyżurnego ruchu lub ustnie przez uprawnionego pracownika. Sygnał S 1a jest stosowany na szlakach Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna.

10 Sygnał S 2 „Jazda z największą dozwoloną prędkością”
Jedno zielone światło ciągłe na semaforze

11 Jedno zielone światło migające na semaforze
Sygnał S 3 „Jazda z największą dozwoloną prędkością, nie większą niż 160 km/h w przodzie są dwa odstępy blokowe wolne a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h” Jedno zielone światło migające na semaforze

12 Sygnał S 4 „Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h” Jedno pomarańczowe światło migające na semaforze

13 Sygnał S 5 „Następny semafor wskazuje sygnał „Stój”
Jedno światło pomarańczowe ciągłe na semaforze

14 Sygnał S 6 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło – zielone ciągłe

15 Sygnał S 7 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h przy tym i przy następnym semaforze”
Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło – zielone migające

16 Sygnał S 8 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h, a przy następnym semaforze z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło – pomarańczowe migające

17 Sygnał S 9 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h, a przy następnym semaforze –„Stój”
Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło – pomarańczowe ciągłe

18 Sygnał S 10 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a górne – zielone ciągłe

19 Sygnał S 10a „Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas pomarańczowy poziomy, górne – zielone ciągłe

20 Sygnał S 11 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy następnym semaforze – z prędkością nie przekraczającą 100 km/h” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, górne – zielone migające

21 Sygnał S 11a „Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy następnym semaforze – z prędkością nie przekraczającą 100 km/h” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas pomarańczowy poziomy, górne – zielone migające

22 Sygnał S 12 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy następnym semaforze – z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, górne – pomarańczowe migające

23 Sygnał S 12a „Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy następnym semaforze – z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h” Dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas pomarańczowy poziomy, górne – pomarańczowe migające

24 Sygnał S 13 „Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy następnym semaforze – „Stój”
Dwa światła pomarańczowe ciągłe na semaforze w jednym pionie

25 Sygnał S 13a „Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy następnym semaforze – „Stój”
Dwa światła pomarańczowe ciągłe na semaforze w jednym pionie, a pod nimi świetlny pas pomarańczowy poziomy

26 Zestawienie obrazów na semaforach świetlnych

27 Sygnał zastępczy Sz Jedno światło matowobiałe migające na semaforze lub słupie semafora, wskazującego sygnał Sr 1 lub S 1 „Stój” bądź sygnał wątpliwy, bądź też nieoświetlonego, albo umieszczone na osobnej podstawie (sygnalizatorze sygnału zastępczego)

28 oznacza: „Można przejechać obok semafora wskazującego sygnał Sr 1 lub S 1 „Stój” bądź sygnał wątpliwy, bądź też semafora nieoświetlonego lub przejechać obok sygnalizatora sygnału zastępczego (mającego wyłącznie lampę ze światłem białym) – bez pisemnego rozkazu” 1) Sygnał zastępczy „Sz” stosuje się w razie niemożności podania sygnału zezwalającego na jazdę, ukazania się sygnału wątpliwego lub gdy semafor jest nieoświetlony, a także na semaforze stale wskazującym sygnał S 1 „Stój” (wyposażonym w dwie lampy sygnałowe: ze światłem czerwonym i ze światłem białym) oraz na sygnalizatorze sygnału zastępczego (mającym wyłącznie lampę ze światłem białym). 2) Sygnał zastępczy „Sz” zezwala na przejechanie obok semafora wskazującego sygnał Sr 1 lub S 1 „Stój”, bądź też semafora wskazującego sygnał wątpliwy lub semafora nieoświetlonego – bez wręczenia rozkazu pisemnego (przy wyjazdach pociągów na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego obowiązują oprócz tego postanowienia § 15 instrukcji sygnalizacji E-1dotyczące wskaźnika W 24 i odpowiednie postanowienia instrukcji ruchu R-1). 3) Sygnałem zastępczym „Sz”, podanym na sygnalizatorze sygnału zastępczego lub na semaforze stale wskazującym sygnał S 1 „Stój”, ustawionym przed posterunkiem zapowiadawczym według zasad ustawiania semaforów wjazdowych, daje się zezwolenie na wjazd na posterunek zapowiadawczy z toru szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego. W takim przypadku, przed semaforem stale wskazującym sygnał S 1 „Stój” nie jest wymagana tarcza ostrzegawcza. W uzasadnionych przypadkach, np. na odcinkach linii, na których przewiduje się wykonywanie planowych robót wymagających zamknięć torowych, mogą być stosowane przenośne sygnalizatory sygnału zastępczego (Sz) lub przenośne semafory stale wskazujące sygnał S 1 „Stój”. Sygnał zastępczy stosuje się także do podawania zezwolenia na wyjazd z toru stacyjnego, przy którym nie ma semafora wyjazdowego lub drogowskazowego, a zastosowany jest semafor grupowy wyjazdowy lub drogowskazowy wspólny dla grupy torów. W takim przypadku sygnał zastępczy podawany jest na semaforze stale wskazującym sygnał S 1 „Stój” lub na sygnalizatorze sygnału zastępczego (mającego wyłącznie lampę ze światłem białym) umieszczonym przy torze, z którego następuje wyjazd. 4) Jazda na sygnał zastępczy „Sz” może odbywać się z prędkością nie większą niż 40 km/h i nie wymaga zatrzymania się przed nim. Maszynista jednak powinien tak regulować prędkość jazdy, aby mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg, w razie nagłego zauważenia przeszkody. Przy wyjeździe na szlak bez blokady samoczynnej jazda z prędkością do 40 km/h obowiązuje w granicach posterunku ruchu. 5) Wyjazd pociągu na szlak z blokadą samoczynną na podstawie sygnału zastępczego „Sz”, rozkazu pisemnego doręczonego drużynie pociągowej lub przekazanego za pomocą urządzeń łączności powinien odbywać się ze szczególną ostrożnością, tak aby maszynista mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg w razie nagłego zauważenia przeszkody, przy czym prędkość jazdy nie może przekraczać 20 km/h. Jazda pociągu z ostrożnością obowiązuje do czasu minięcia przez czoło pociągu semafora wskazującego sygnał zezwalający na jazdę, o ile maszynista nie otrzymał rozkazu pisemnego z informacją, że samoczynne semafory odstępowe są nieważne. Przy wyjeździe na szlak z blokadą samoczynną na podstawie sygnału zastępczego „Sz” podanego na semaforze wyjazdowym grupowym, jazda z prędkością nie większą niż 20 km/h obowiązuje od tego semafora.

29 § 4. Sygnały powtarzające (Sp)

30 Sygnał Sp 1 „Semafor wskazuje sygnał Sr 1 lub S 1 „Stój”
Dwa światła w jednym pionie: dolne – matowobiałe, górne – pomarańczowe

31 Dwa światła w jednym pionie: dolne – matowobiałe, górne – zielone
Sygnał Sp 2 „Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością” Dwa światła w jednym pionie: dolne – matowobiałe, górne – zielone

32 Sygnał Sp 3 „Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nie przekraczającą 100 km/h”
Dwa światła w jednym pionie: dolne – matowobiałe, górne – zielone migające

33 Sygnał Sp4 „Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h”
Dwa światła w jednym pionie: dolne – matowobiałe, górne – pomarańczowe migające

34 1. Sygnały powtarzające służą do informowania, jaki sygnał jest na semaforze znajdującym się za sygnalizatorem powtarzającym, patrząc w kierunku jazdy i odnoszą się zarówno do semaforów kształtowych, jak i świetlnych. 2. Sygnały powtarzające stosuje się wyjątkowo na stacjach oraz na tych szlakach, które nie mają blokady samoczynnej, gdy ze względu na przeszkody terenowe (np. wykopy, budynki, łuki itp.) nie można uzyskać przepisowej widoczności semafora. Jeżeli zachodzi potrzeba, to można stosować więcej niż jeden, lecz nie więcej niż trzy sygnały powtarzające. Sygnały powtarzające powinny być zaopatrzone w tablice wskazujące czarnymi pasami pionowymi na białym tle kolejność tych sygnałów, licząc od semafora, do którego się odnoszą. 3. Sygnały powtarzające ustawia się pomiędzy semaforem a odnoszącą się do niego tarczą ostrzegawczą lub między dwoma semaforami, w miarę możliwości po tej samej stronie toru, co semafor, do którego się odnoszą. 4. Stwierdzenie wskazania sygnału powtarzającego nie zwalnia maszynisty od obowiązków obserwowania sygnału na semaforze. 5. Sygnalizatory powtarzające nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umieszczenie wskaźnika W 31 pod oprawą sygnalizatora.

35 § 5. Sygnały na tarczach ostrzegawczych (O)

36 1. Rozróżnia się tarcze ostrzegawcze kształtowe ruchome i nieruchome, tarcze świetlne oraz tarcze ostrzegawcze przejazdowe.. 2. Tarcze ostrzegawcze kształtowe ruchome mogą być dwustawne lub trzystawne, w zależności od tego, czy można na nich nastawić dwa, czy też trzy obrazy sygnałowe. 1) Tarcza ostrzegawcza dwustawna składa się ze słupa, na którym znajduje się tarcza okrągła (dysk) obracająca się naokoło osi poziomej, z jedną latarnią umieszczoną po prawej stronie słupa. Na tej tarczy można nastawić następujące obrazy sygnałowe:

37 Sygnał Od 1 „Semafor wskazuje sygnał Sr 1 Stój”
Dzienny Nocny Pomarańczowe światło na tarczy Okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką ustawiona pionowo

38 Sygnał Od 2 „Semafor wskazuje sygnały Sr 2 lub Sr 3 zezwalające na jazdę"
Dzienny Nocny Tarcza w położeniu poziomym Zielone światło na tarczy

39 Tarcza ostrzegawcza trzystawna składa się ze słupa, na którym znajduje się okrągła tarcza (dysk) obracająca się naokoło osi poziomej, białej strzały umieszczonej na słupie pod tarczą oraz latarń umieszczonych z prawej strony słupa. Na tej tarczy można nastawić następujące obrazy sygnałowe:

40 Sygnał Ot 1 „Semafor wskazuje sygnał Sr1 Stój”
Dzienny Nocny Okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką – skierowana w dół Pomarańczowe światło na tarczy

41 Sygnał Ot 2 „Semafor wskazuje sygnał Sr 2 Wolna droga”
Dzienny Nocny Tarcza w położeniu poziomym, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką, skierowana w dół Zielone światło na tarczy

42 Sygnał Ot 3 „Semafor wskazuje sygnał Sr 3 Wolna droga ze zmniejszoną prędkością”
Dzienny Nocny Okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką, skierowana ukośnie pod kątem 45o w dół na prawo od słupa tarczy Dwa światła w jednym pionie: dolne światło zielone, a górne – pomarańczowe

43 3. Tarcze ostrzegawcze kształtowe ustawia się przed semaforami kształtowymi.
4. Tarcze ostrzegawcze dwustawne w położeniu na sygnał Od 2 wskazują, że semafor, do którego się odnoszą, jest ustawiony na sygnał zezwalający bez bliższego określenia tego sygnału, tarcze zaś ostrzegawcze trzystawne w położeniu na sygnał Ot 2 albo Ot 3 wskazują oprócz tego czy semafor jest nastawiony na sygnał „Wolna droga”, czy też „Wolna droga ze zmniejszoną prędkością”. 5. Dla kontrolowania, czy świeci się latarnia na tarczy ostrzegawczej kształtowej, pokazuje ona wstecz: 1) przy nastawianiu sygnału Od 1 – duże światło matowobiałe, 2) przy nastawianiu sygnału Od 2 – duże światło białe, 3) przy nastawianiu sygnałów Ot 1, Ot 2 i Ot 3 – małe światło matowobiałe. 6 Tarcza ostrzegawcza kształtowa nieruchoma składa się ze słupa, na którym jest umieszczona okrągła tarcza (dysk) pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką oraz latarnia z pomarańczowym szkłem. Tarcza ta wskazuje tylko jeden obraz sygnałowy, a mianowicie:

44 Sygnał On „W odległości drogi hamowania pociągów znajduje się semafor”
Dzienny Nocny Nieruchoma okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką Jedno pomarańczowe światło na tarczy

45 1) Nieruchoma tarcza ostrzegawcza (sygnał On) nakazuje zmniejszenie prędkości pociągów tak, aby pociąg mógł być zatrzymany przed semaforem wskazującym sygnał „Stój”. Na tych tarczach ostrzegawczych używa się do dawania sygnałów dziennych nieruchomej tarczy, a do dawania sygnałów nocnych – światła latarni umieszczonej w otworze tarczy. 2) W przypadku, gdy maszynista pociągu dostrzeże na semaforze sygnał zezwalający, powinien regulować prędkość pociągu w zależności od miejscowych warunków, kierując się obowiązującymi instrukcjami. W nocy latarnia nieruchomej tarczy ostrzegawczej pokazuje wstecz światło białe w celu kontroli, czy się świeci.

46 7. Tarcza ostrzegawcza świetlna
składa się z umieszczonej na słupie lub zawieszonej obok toru oprawy (głowicy) z jedną lub dwiema lampami w jednym pionie. Na tarczy ostrzegawczej stosuje się światła koloru pomarańczowego i zielonego. Na tarczy tej można wyświetlić następujące obrazy sygnałowe:

47 Jedno światło pomarańczowe ciągłe na tarczy
Sygnał Os 1 „Semafor, do którego się tarcza odnosi, wskazuje sygnał Stój” Jedno światło pomarańczowe ciągłe na tarczy

48 Jedno światło zielone ciągłe na tarczy
Sygnał Os 2 „Jada obok tarczy przy semaforze, do którego tarcza się odnosi, z największą dozwoloną prędkością” Jedno światło zielone ciągłe na tarczy

49 Jedno światło zielone migające na tarczy
Sygnał Os 3 „Semafor, do którego tarcza się odnosi, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nie przekraczającą 100 km/h” Jedno światło zielone migające na tarczy

50 Sygnał Os 4 „Semafor, do którego tarcza się odnosi, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h” Jedno światło pomarańczowe migające na tarczy Do dawania sygnałów na tarczach ostrzegawczych świetlnych używa się świateł w dzień, jak i w nocy. Tarcze ostrzegawcze świetlne ustawia się przed semaforami świetlnymi. Tarcze takie mogą być ustawiane również przed semaforami kształtowymi.

51 Tarcza ostrzegawcza przejazdowa
składa się ze słupa, na którym umieszczona jest oprawa z dwiema lampami mogącymi świecić światłem białym w jednym pionie, oraz pod nimi, dwiema lampami mogącymi świecić światłem pomarańczowym obok siebie w linii poziomej. Słup tarczy ostrzegawczej przejazdowej, w odróżnieniu od innych sygnalizatorów, pomalowany jest w poziome pasy biało-czarne. Na tarczy tej można wyświetlić następujące obrazy sygnałowe:

52 Dwa światła pomarańczowe ciągłe w linii poziomej
Sygnał Osp 1 „Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego tarcza się odnosi, są niesprawne, jazda przez przejazd z prędkością 20 km/h” Dwa światła pomarańczowe ciągłe w linii poziomej

53 Dwa białe światła ciągłe w linii pionowej
Sygnał Osp 2 „Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego się tarcza odnosi, są sprawne. Jazda z największą dozwoloną prędkością” Dwa białe światła ciągłe w linii pionowej

54 § 6. Sygnały zamknięcia toru (Z)

55 1. Sygnałami zamknięcia toru są: sygnały na tarczach zaporowych, kozłach oporowych, wykolejnicach, żurawiach wodnych, obrotnicach i wagach pomostowych. 2. SYGNAŁY NA TARCZACH ZAPOROWYCH KSZTAŁTOWYCH:

56 Kresa pozioma czarna na tle białej okrągłej tarczy
Sygnał Z 1 „Stój” Dzienny i nocny Kresa pozioma czarna na tle białej okrągłej tarczy

57 Sygnał Z 2 „Jazda dozwolona”
Dzienny i nocny Kresa ukośna czarna, pod kątem 45 o w górę ku stronie prawej, na tle białej okrągłej tarczy

58 SYGNAŁ NA WYKOLEJNICY składa się z latarni ze szkłem koloru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą. Na wykolejnicach na torach, na których w porze ciemnej nie manewruje się lub manewruje się sporadycznie, a oświetlenie zewnętrzne w czasie manewrowania zapewnia dobrą widoczność sygnału, można za pozwoleniem właściwego zakładu infrastruktury kolejowej zamiast latarń używać tarcz nieoświetlonych, które mogą być wykonane z materiałów odblaskowych, dających takie same wskazanie, jakie dają latarnie sygnałów Z 1wk „Stój” i Z 2wk „Wykolejnica zdjęta z toru”.

59 Sygnał Z 2wk „Wykolejnica zdjęta z toru”
Sygnał Z 1wk „Stój, wykolejnica na torze” Kresa pionowa czarna na tle białej, okrągłej tarczy kresa pozioma czarna na tle białej, okrągłej tarczy

60 § 7. Sygnały dawane przy manewrach (M, Rt, Rm)

61 Sygnał M 1 „Jazda manewrowa zabroniona”
Kwadratowa tarcza niebieska z białą obwódką, ustawiona jedną przekątną pionowo

62 Sygnał M 2 „Jazda manewrowa dozwolona”
Tarcza w położeniu poziomym

63 Sygnał Ms 1 „Jazda manewrowa zabroniona”
Niebieskie światło latarni na słupie lub podstawie tarczy

64 Sygnał Ms 2 „Jazda manewrowa dozwolona”
Matowobiałe światło latarni na słupie lub podstawie tarczy

65 ____________ ____________
Sygnał Rm 1 „Do mnie” Dzienny Nocny Ręczna latarka z białym światłem poruszana poziomo Chorągiewka sygnałowa poruszana poziomo Dwa długie tony gwizdawką ustną lub trąbką ____________ ____________

66 Jeden długi ton gwizdawką ustną lub trąbką
Sygnał Rm 2 „Ode mnie” Chorągiewka sygnałowa koloru żółtego lub ręka poruszana pionowo Ręczna latarka z białym światłem poruszana pionowo Jeden długi ton gwizdawką ustną lub trąbką ____________

67 kilkakrotnie powtórzone
Sygnał Rm 4 „Stój” Wywijanie w koło ręczną latarką z białym światłem Wywijanie w koło rozwiniętą chorągiewką sygnałową albo ręką Trzy krótkie, szybko po sobie następujące, tony gwizdawką ustną lub trąbką kilkakrotnie powtórzone ••• ••• ••• •••

68 § 9. Sygnały drogowe (D)

69 Sygnał D 1 „Stój” dawany tarczą zatrzymania
Prostokątna tarcza czerwona z białą obwódką Czerwone światło na tarczy

70 Sygnał D 6 „Zwolnić bieg”
Trójkątna tarcza pomarańczowa z białą obwódką, zwrócona podstawą do góry, a na niej czarna cyfra wskazująca dozwoloną prędkość jazdy (w dziesiątkach km/h). Jeżeli nie można ustawić tej tarczy w skrajni, stosuje się tarczę obróconą podstawą ku dołowi i umieszcza ją nisko

71 Sygnał Pc 2 „Oznaczenie czoła pociągu (pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego, maszyny torowej) jadącego w kierunku przeciwnym do zasadniczego po torze szlaku dwutorowego bez dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej Dzienny i nocny Dwa lub trzy światła, z których górne i prawe w kierunku jazdy są białe, lewe zaś – czerwone, na przodzie pociągu, ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej

72 Sygnał Pc 3 „Oznaczenie czoła pociągu z pługiem odśnieżnym”
Dwa białe światła na przodzie pociągu oraz trzecia oświetlona latarnia z ukośnym białym krzyżem umieszczona w górnej części czoła lokomotywy lub na wierzchołku pługa, gdy pług znajduje się przed lokomotywą

73 Sygnał Tb 1 „Oznaczenie przodu i tyłu lokomotywy manewrowej
Z przodu i z tyłu po jednej latarni z białym światłem od strony stanowiska maszynisty

74 Wskaźniki

75 Wskaźnik W 1. Oznacza miejsce ustawienia tarczy ostrzegawczej (tarczy ostrzegawczej przejazdowej), a na szlakach z czterostawną blokadą samoczynną – przedostatniego semafora odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym Prostokątna biała tablica z czarnym obramowaniem, a na niej dwa czarne kąty – jeden nad drugim, stykające się wierzchołkami

76 Wskaźnik W 4. Oznacza miejsce zatrzymania się czoła pociągu
Prosty biały krzyż na ciemnym prostokątnym tle

77 Wskaźnik W 5. Oznacza granicę przetaczania
Biała tablica u góry zaokrąglona, z czarnym obramowaniem

78 Wskaźnik W 6a. Oznacza, że należy podać sygnał Rp 1 „Baczność”
Trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem i wyobrażeniem pojazdu drogowego

79 Wskaźnik W 8. Oznacza, że należy zmniejszyć prędkość jazdy
Trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem, zwrócona wierzchołkiem ku dołowi, a na niej czarna liczba wskazująca dozwoloną prędkość (w dziesiątkach km/h). Gdy nie można ustawić tej tablicy z zachowaniem skrajni, stosuje się tablicę zwróconą wierzchołkiem ku górze i umieszcza ją nisko. Wskaźnik W 8 bez liczby oznacza prędkość 20 km/h.

80 Wskaźnik W 9. Oznacza początek lub koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczoną prędkością Prostokątna biała tablica z czarnym obramowaniem, a na niej z jednej strony czarny kąt, zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, z drugiej zaś – zwrócony wierzchołkiem ku górze

81 Wskaźnik W 11a. Oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego lub odstępowego albo semafor, którego obrazy sygnałowe mogą nie być widoczne w sposób ciągły z wymaganej odległości Przed tarczą ostrzegawczą zawsze trzy, a przed semaforem, którego obrazy sygnałowe mogą nie być widoczne w sposób ciągły z wymaganej odległości, zawsze cztery, kolejno po sobie następujące prostokątne lub kwadratowe tablice białe: z trzema, dwoma i jednym czarnymi pasami albo z czterema, trzema, dwoma i jednym czarnymi pasami, wznoszącymi się ukośnie z lewa na prawo

82 Prostokątna tablica pomarańczowa z czarnym trójkątem skierowanym
Wskaźnik W 11p. Oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się tarcza ostrzegawcza przejazdowa Prostokątna tablica pomarańczowa z czarnym trójkątem skierowanym wierzchołkiem do góry

83 Wskaźnik W 13. Oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować szczególną ostrożność przy pracy podbijarek, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych Czarno-biała krata lub dwie kraty jedna nad drugą składające się z dwóch par ukośników

84 Wskaźnik W 14. Oznacza początek lub koniec odcinka, przez który należy przejechać z ograniczoną prędkością Prostokątna tablica pomarańczowa z czarnym obramowaniem, a na niej z jednej strony czarny kąt zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, a z drugiej – zwrócony wierzchołkiem ku górze

85 Kwadratowa biała tablica z czarnym trójkątem zwróconym ostrzem
Wskaźnik W 15. Oznacza, że semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza, które nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować, pomimo to odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik Kwadratowa biała tablica z czarnym trójkątem zwróconym ostrzem w kierunku semafora, sygnalizatora powtarzającego lub tarczy ostrzegawczej

86 Wskaźnik W 16. Oznacza, że za wskaźnikiem w odległości drogi hamowania znajduje się przystanek osobowy Biała tablica z trzema czarnymi pasami, wnoszącymi ukośnie z lewa na prawo, ustawiona skośnie do toru

87 Słupek biało-czerwony
Wskaźnik W 17. Oznacza miejsce przy zbiegających się torach, dokąd można zająć tor taborem Słupek biało-czerwony

88 Wskaźnik W 18. Oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym Kwadratowa biała tablica z czarnym obramowaniem a na niej czarny pierścień z czarnym kręgiem w środku

89 Biała strzała, zwrócona ostrzem ku dołowi, na ciemnym tle
Wskaźnik W 19. Oznacza, że odległość między dwoma następnymi semaforami lub między następną tarczą ostrzegawczą a semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii długości drogi hamowania Biała strzała, zwrócona ostrzem ku dołowi, na ciemnym tle

90 Dwie białe strzały, zwrócone ostrzem ku dołowi, na ciemnym tle
Wskaźnik W 20. Oznacza, że odległość między tarczą ostrzegawczą lub semaforem, na których jest umieszczony wskaźnik, a następnym semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii długości drogi hamowania Dwie białe strzały, zwrócone ostrzem ku dołowi, na ciemnym tle

91 Wskaźnik W 22. Oznacza, że pociąg towarowy może przejechać bez zatrzymania ze zmniejszoną prędkością obok semafora odstępowego blokady samoczynnej, wskazującego sygnał „Stój” Kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera „T”; wykonana z materiałów odblaskowych

92 Żółty słupek ustawiony przy torze
Wskaźnik W 23. Oznacza początek odcinka izolowanego torowego lub zwrotnicowego. Żółty słupek ustawiony przy torze

93 Matowobiała kresa na ciemnym tle wznosząca się do góry z prawa na lewo
Wskaźnik W2 4. Oznacza wyjazd na tor szlaku dwutorowego w kierunku przeciwnym do zasadniczego Matowobiała kresa na ciemnym tle wznosząca się do góry z prawa na lewo

94 Wskaźniki W 26a i W2 6b oznaczają przejazd pociągu z jednej grupy torów na drugą
Latarnia z matowobiałą literą „P”; (W 26a) lub matowobiałą literą „D”(W 26b) na ciemnym tle Wskaźnik W 26a oznacza przejazd z grupy torów dalekobieżnych na grupę torów podmiejskich. Wskaźnik W 26b oznacza przejazd z grupy torów podmiejskich na grupę torów dalekobieżnych. Wskaźniki W 26a i W 26b umieszcza się na semaforze ustawionym przed przejściem zwrotnicowym służących do przejazdu z jednej grupy torów na drugą. Obrazy na wskaźnikach W 26a i W 26b ukazują się z chwilą, gdy na semaforze ukaże się sygnał zezwalający na jazdę przez przejście zwrotnicowe lub sygnał zastępczy.

95 Wskaźnik W 27. Oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dozwoloną prędkość drogową Kwadratowa czarna tablica, a na niej biała liczba wskazująca największą dozwoloną prędkość drogową (w dziesiątkach km/h). Gdy nie można ustawić tej tablicy z zachowaniem skrajni, stosuje się tablicę o zmniejszonym gabarycie i umieszcza ją nisko Wzór: Vmax=110 km/h

96 Wskaźnik W 28. Oznacza miejsce zmiany i obowiązujący od tego miejsca numer kanału radiołączności pociągowej Okrągła czarna tablica, a na niej żółta litera „R” i żółta liczba wskazująca numer kanału radiołączności pociągowej. Gdy nie można ustawić tej tablicy z zachowaniem skrajni, stosuje się tablicę o zmniejszonym gabarycie i umieszcza się ją nisko

97 Wskaźnik W 29. Oznacza, że należy nawiązać łączność radiową z dyżurnym ruchu odcinkowym
Pomarańczowa tablica pozioma, a na niej dwa czarne kąty – jeden obok drugiego, stykające się wierzchołkami, ustawiona skośnie do toru

98 Kwadratowa tablica niebieska z czarną i białą obwódką,
Wskaźnik We 1. Oznacza, że należy przygotować się do opuszczenia pantografów przed następnym wskaźnikiem i zmniejszyć prędkość do 60 km/h Kwadratowa tablica niebieska z czarną i białą obwódką, ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej dwa poziome białe paski, przesunięte w pionie względem siebie

99 Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką,
Wskaźniki We 2a, We 2b i We 2c. Oznaczają, że należy opuścić pantografy: niezależnie od kierunku jazdy (We 2a), przy jeździe na tor odgałęziający się w prawo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We 2b) oraz przy jeździe na tor odgałęziający się w lewo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We 2c) Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką, ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej jeden biały pasek poziomy (We 2a). W razie potrzeby na wierzchołku niebieskiej tablicy umieszcza się małą kwadratową czarną tablicę z białym trójkątem zwróconym ostrzem w prawo (We 2b) lub w lewo (We 2c)

100 Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką,
Wskaźniki We 3a i We 3b. Oznaczają, że należy podnieść pantografy elektrycznego zespołu trakcyjnego (We 3a) lub lokomotywy elektrycznej(We 3b) Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką, ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej jeden biały pasek pionowy (We 3a). Na wierzchołku niebieskiej tablicy umieszcza się małą białą kwadratową tablicę z czarną obwódką i czarną literą „L” (We 3b)

101 Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką,
Wskaźniki We 4a, We 4b i We 4c oznaczają, że wjazd elektrycznych pojazdów trakcyjnych jest zabroniony: na tor, przy którym jest ustawiony wskaźnik(We 4a); na tor odgałęziający się w prawo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We 4b) oraz na tor odgałęziający się w lewo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We 4c) Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką, ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej dwa białe kwadraty jeden w drugim (We 4a). Ponadto w razie potrzeby na wierzchołku niebieskiej tablicy umieszcza się małą kwadratową czarną tablicę z białym trójkątem zwróconym ostrzem w prawo (We 4b) lub w lewo (We 4c)

102 Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką,
Wskaźniki We 8a, We 8b i We 8c oznaczają miejsce, przez które elektryczny pojazd trakcyjny powinien przejeżdżać bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej: przy jeździe po torze, przy którym jest ustawiony wskaźnik(We 8a); przy jeździe na tor odgałęziający się w prawo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We 8b) lub przy jeździe na tor odgałęziający się w lewo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We 8c) Kwadratowa tablica niebieska, z czarną i białą obwódką, ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej dwa białe paski pionowe i jeden biały pasek poziomy (We 8a), a oprócz tego w razie potrzeby na wierzchołku niebieskiej tablicy umieszcza się małą kwadratową czarną tablicę z białym trójkątem zwróconym ostrzem w prawo (We 8b) lub w lewo (We 8c)

103 Kwadratowa tablica niebieska z czarną i białą obwódką,
Wskaźnik We 9a i We 9b. Oznaczają miejsce, od którego elektryczny zespół trakcyjny (We 9a) lub lokomotywa elektryczna (We 9b) mogą jechać, pobierając prąd z sieci trakcyjnej Kwadratowa tablica niebieska z czarną i białą obwódką, ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej białe paski w kształcie korytka (We 9a) ponadto na wierzchołku niebieskiej tablicy mała biała tablica kwadratowa z czarną obwódką i czarną literą „L” (We 9b)

104 KONIEC Moja prezentacja pokazała około 40% zawartości instrukcji E-1. Mam nadzieję, że przybliżyło to wam ile znaków i sygnałów musi znać maszynista.


Pobierz ppt "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (mała część) E-1 Instrukcja sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych Warszawa 1998 Michał Bukowski IIB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google