Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat wspólnie, czyli Wroc ł aw wczoraj i dzi ś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat wspólnie, czyli Wroc ł aw wczoraj i dzi ś."— Zapis prezentacji:

1 20 lat wspólnie, czyli Wroc ł aw wczoraj i dzi ś

2 Wprowadzenie Postanowiłyśmy wziąć udział w tym projekcie, ponieważ bardzo interesujemy się Wrocławiem i jego historią. Mamy nadzieję, że po wykonaniu tej pracy nasza wiedza z zakresu ostatnich 20 lat naszego miasta wzrośnie. Dzięki temu, że bierzemy udział w tym konkursie, będziemy się mogły podzielić naszą pasją i doświadczeniem. Wierzymy, że nasza praca posłuży przyszłym pokoleniom.

3 W celu zrealizowania projektu przeprowadziłyśmy wywiady z mieszkańcami Wrocławia – przedstawicielami różnych pokoleń. Zadawałyśmy im różne pytania, dotyczące zmian w naszym mieście w czasie ostatnich dwudziestu lat. Nasze spostrzeżenia przedstawiamy w tej prezentacji.

4 Zmiana nazw ulic i placów 8 maja 1991 roku nowa Rada Miejska zmieniła 64 nazwy ulic i placów Wrocławia. Celem zmian było wyeliminowanie wszelkich nazw łączących się z tradycją Polski Ludowej. Oto kilka przykładów: Zmiana nazw ulic: Alfreda Lampego – Walerego Sławka Michała Żymieskiego – Gen. Leopolda Okulickiego Patrice Lumumby – Marcina Bukowskiego Stanisława Ulanowskiego – Bolesława Ulanowskiego

5 Zmiana nazw placów: 1 Maja – Jana Pawła II Dzierżyński – Dominikański PKWN – Legionów Świebodzki – Orląt Lwowskich Engelsa – św. Macieja Plac Jana Pawła II

6 13 VIII 1991 – Osadzenie hełmów na wieżach katedralnych Wieże katedry straszyły płaskimi, pozbawionymi hełmów dachami, częściowo porośniętymi darnią. Dopiero w 1985 roku kardynał Henryk Gulbinowicz zgodził się zaakceptować projekt nowych hełmów wg propozycji architekta prof. Edmunda Małachowicza. Projekt ten uzyskał formalną akceptację służb miejskich trzy lata później i dopiero wówczas proboszcz katedry, ksiądz infułat Adam Drwięga mógł zlecić ich wykonanie. 14 sierpnia 1991 ustawiono oba siedemnastotonowe hełmy na wieżach katedry. Każdy z nich ma 37 m i od tej pory obie wieże mają po ok. 97 m wys. W wieży północno-zachodniej wbudowano windę umożliwiającą wjazd na galeryjkę widokową wokół hełmu.

7 Wieża przed i po nałożeniu hełmów

8 Remont rynku Zadanie to, przyjęte do realizacji w 1995 roku stanowiło obecnie największe przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe na terenie miasta. Jego głównym celem było stworzenie zupełnie nowego standardu życia w najstarszej, historycznej, a jednocześnie reprezentacyjnej części miasta. Remont obejmował, oprócz wymiany wszystkich sieci uzbrojenia, również wymianę całości nawierzchni, oświetlenia i szereg działań upiększających wystrój Rynku i Placu Solnego (fontanna, nasadzenia zieleni, ławki itp.). Do czasu rozpoczęcia Kongresu zostało przebudowane uzbrojenie podziemne i zmodernizowana nawierzchnia pl. Solnego oraz północnej, zachodniej i południowej pierzei Rynku, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych również całkowicie zmodernizowana zostanie pierzeja wschodnia. Modernizowane zostały też nawierzchnie ulic sąsiadujących z Rynkiem i pl. Solnym, po Kongresie natomiast realizowana będzie modernizacja ul. Świdnickiej. Na skalę przedsięwzięcia wskazuje zaplanowana wysokość kosztów, sięgająca 22 mln zł. Ogromnym zadaniem było także wykonanie remontów elewacji blisko 60 budynków usytuowanych w rejonie Rynku i pl. Solnego, zaawansowanie tych prac było znaczne.

9 Teatr Polski Co spowodowało tę odważną i wyjątkową inicjatywę ówczesnego Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Jacka Wekslera? Na pewno zbieg okoliczności, spora intuicja i nieprawdopodobna determinacja. W nocy z 18 na 19 stycznia 1994 roku spłonęła doszczętnie Duża Scena Teatru Polskiego przy ul. G. Zapolskiej 3. Naruszona konstrukcja budynku wykluczała jakąkolwiek eksploatację. Możliwość grania jedynie na liczącej 260 miejsc Scenie Kameralnej Teatru przy ul. Świdnickiej 28 w praktyce oznaczała rezygnację na bliżej nieokreślony czas z większości ambitnych planów artystycznych, a w konsekwencji rozproszenie zespołu, którego osiągnięcia w sezonie 1993/94 uznane zostały przez krytyków na najwybitniejsze w kraju. Tuż po pożarze Teatr występował na sześciu gościnnych scenach, ale - głównie ze względów finansowych i logistyczno-technicznych - taka sytuacja nie mogła trwać długo. Decyzja Dyrektora, przychylność Dyrekcji PKP oraz władz miejskich i samorządowych spowodowała, że w trzy miesiące od podania informacji do wiadomości publicznej (wystąpienie Dyrektora 18 maja 1994 roku) przestrzeń byłego Dworca została zaadoptowana do potrzeb teatralnych jako zastępcza scena Teatru Polskiego. Budynek wielokrotnie remontowany gruntowniejszej modernizacji doczekał się dopiero w 2002 roku.Doskonale położony, przy głównej ulicy handlowej, stanowiącej deptak prowadzący do Rynku, vis a vis popularnego, znanego jeszcze z czasów przedwojennych hotelu Monopol, Teatr Kameralny, cieszył się powodzeniem u publiczności.

10

11 Rzeźnia Miejska przy ulicy Legnickiej Zakład zajmujący powierzchnię 20 ha powstawał w latach 1893-96 według projektu architekta Osthoffa. Główną część składową kompleksu stanowiła rzeźnia i magazyn bydła, w tym ubojnie i chłodnie, maszynownia, urządzenia do topienia łoju, pomieszczenia do składowania odchodów zwierzęcych, solarnia skór. Na dziedzińcu czynna była giełda żywca i restauracja, nieopodal zaś obiekt nadzoru sanitarnego. Znajdująca się na terenie hala targowa mieściła 2000 cieląt i 3000 świń, a dwie inne hale 1500 krów. Były też obory-chlewnie i stodoła, rzeźnia koni, laboratorium badania mięsa, zakład utylizacji padliny i inne. Wyburzanie rzeźni za zgodą władz miejskich i pomimo wielu protestów rozpoczęła firma AKME w dniu 21.10.1999 r.

12 Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej Ul. Krakowska zlokalizowana jest w południowej, południowo - wschodniej części Wrocławia i stanowi ważny element układu komunikacyjnego miasta. Z jednej strony ul. Krakowska jest trasą wylotową na Oławę i Opole, z drugie natomiast jest przedłużeniem ul. Traugutta, która łączy tę część z miasta z jego centrum. Ul. Krakowska łączy się z al. Armii Krajowej, która wspólne z ul. Hallera i planowanym Mostem Wschodnim łączącym Księże Małe z Biskupinem może być uważana za odcinek południowej śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Przedmiotowy Projekt rozwiąże istniejące problemy komunikacyjne w obszarze inwestycji: zmniejszy uciążliwości wywołane hałasem, wibracjami i spalinami, zwiększy bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych, a w przypadku wystąpienia awarii lub kolizji skróci się także czas dojazdu służb ratowniczych, poprawi płynność ruchu drogowego, a przez to zwiększy przepustowość i pozwoli na skrócenie czasu przejazdu, przyczyni się do poprawy obsługi komunikacyjnej i zwiększy komfort podróżowania, wpłynie na poprawę parametrów technicznych drogi oraz dostosuje je do norm unijnych (zgodnie ze standardowymi wymaganiami Unii Europejskiej elementy pasa drogowego zostaną przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych, faktura i kolorystyka nawierzchni, itp.), wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu, uporządkuje i usprawni komunikację tranzytową, uporządkuje i usprawni komunikację miejską, uporządkuje i usprawni komunikację ruchu pieszego, zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

13 Produktami inwestycji będą: nowa jezdnia o długości 1,74 km, 2 nowo wybudowane sygnalizacje świetlne oraz przebudowa jednej istniejącej, 5 577 m2 wybudowanych chodników, Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Krakowskiej o powierzchni 4 632 m2, 4 zatoki autobusowe (wybudowane) o powierzchni 436 m2, 3 perony przystankowe o powierzchni 720 m2, 1 skrzyżowanie (przebudowane) z sygnalizacją świetlną, 1 nowo wybudowane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

14 Browar Piast Browar przy ul. Jedności Narodowej produkował piwo od 1893 roku. W listopadzie 2001 roku zakład kupił duński Carlsberg. W styczniu została wstrzymana produkcja złocistego napoju. Wtedy rozpoczął się przegląd techniczny wydziałów produkcyjnych. Od tej pory czynna była tylko rozlewnia piwa warzonego już w Okocimiu. Po przeglądzie okazało się, że browar jest przestarzały i konieczna jest modernizacja. Ta byłaby jednak bardzo kosztowna. Zapadła ostateczna decyzja o zaprzestaniu produkcji piwa we Wrocławiu. Już 6 lutego 2008 tuż po godzinie 12:00 zdetonowano 150 kg ładunku wybuchowego podłożonego pod budynek dawnej słodowni Browaru Piast.

15

16 Wzgórze Mikołajskie To sztucznie usypane wzniesienie położone pomiędzy osiedlami Szczepin i Popowice we Wrocławiu, zlikwidowane w latach 2003– 2007. Powstanie wzgórza wiąże się głównie z odgruzowywaniem miasta po zniszczeniach wojennych. Tu między innymi wywożony był gruz ze zniszczonych budowli i budynków. Zasadnicze usypisko powstało w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Do końca swego istnienia hałda pozostawała niezagospodarowana. Samoistnie powstało tu jedynie środowisko oparte na roślinności ruderalnej. Na wzgórzu oprócz roślinności niskiej, rosły drzewa i krzewy, głównie akacje. Dawały one namiastkę naturalnego środowiska, powodując, że dochodziło do pojawiania się w obrębie wzgórza dzikiej zwierzyny. W obszarze wysypiska znajdowano i przypuszczalnie nadal znajduje się wiele niewybuchów.

17 Most Milenijny 29 października 2004 roku, o godzinie 12.00 Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz dokonał uroczystego otwarcia Mostu Milenijnego - nowej przeprawy mostowej we Wrocławiu. Most Milenijny to największa inwestycja drogowa w powojennym Wrocławiu. Przeprawa przez Odrę ma 923, 5 m długości i połączy zachodnią i północną część miasta. Most wspiera 16 podpór, a ponad 150 metrowy odcinek nad samą Odrą został podwieszony na pylonach. Na moście będą dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz chodniki i ścieżki rowerowe w obu kierunkach. Koszt inwestycji to 146, 4 mln zł. Wykonawcą jest KPRM SKANSKA.

18

19 Renoma Nazwę „RENOMA” wyłoniono w konkursie przeprowadzonym wśród czytelników Słowa Polskiego. W 1977 roku budynek wpisano do rejestru zabytków jako sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu. Pod koniec lat 90. minionego wieku obiekt został sprywatyzowany. Od roku 2005 obecny właściciel - Centrum Development & Investments (do 2007 r., działający pod nazwą DTC Real Estate) – prowadził renowację i rozbudowę budynku o nowe skrzydło, dobudowane od strony placu Czystego (w miejscu gdzie pierwotnie przewidywał rozbudowę sam architekt Wertheima, Hermann Dernburg). Inwestycja przywróci RENOMIE dawną świetność, poprzez poszanowanie wartości historycznych i renowację części zabytkowych, jednocześnie dostosowując obiekt do najlepszych standardów nowoczesnego handlu.

20

21 Zburzenie Poltegoru Poltegor Centre – do lipca 2007 najwyższy budynek we Wrocławiu o charakterze biurowym wybudowany w 1982 roku technologią monolityczną. Zlokalizowany był w dzielnicy Krzyki pośrodku osiedla Południe. 18 stycznia 2006 wieżowiec i otaczającą go prawie 3-hektarową działkę kupił za (wg nieoficjalnych informacji) 17,5 milionów euro wrocławski biznesmen Leszek Czarnecki. Od 2 czerwca 2007 r. prowadzona była rozbiórka budynku piętro po pietrze (koparki zostały wciągnięte na dach 15 czerwca). Prace rozbiórkowe nadziemnej części budynku zakończyły się w październiku. 3 listopada koparki dotarły do kamienia węgielnego wmurowanego 30 maja 1974. Od 6 listopada trwały roboty przy usuwaniu żelbetowego fundamentu. Prowadzone były metodą mikrowybuchów. W miejsce Poltegoru powstaje nowy, znacznie wyższy wieżowiec Sky Tower. Prace ziemne w otoczeniu "Poltegoru", przygotowujące teren pod budowę nowego obiektu rozpoczęto już wiosną 2006 roku.

22

23 Galerie Magnolia Park to największe centrum handlowo-rozrywkowo- rekreacyjne na Dolnym Śląsku. Magnolia Park jest regionalnym centrum handlowym o wyjątkowym charakterze ze względu na swoją wielofunkcyjność oraz kompleksowe podejście do zaspokojenia potrzeb wszystkich klientów. Na 74 400 m2 powierzchni przeznaczonej pod handel i rekreację działa 250 sklepów, restauracji i punktów usługowych. W centrum znalazło się miejsce nie tylko na szeroką ofertę handlowo-usługową, lecz także na rekreację i rozrywkę. Sportowo-kulturalno-rozrywkowa oferta Magnolia Park to takie atrakcje jak: amfiteatr, tereny sportowe, fontanny oraz nowatorska aranżacja przestrzeni wokół obiektu. Zieleń koncentruje się wokół dużego placu przed centrum, ale widoczna jest również wewnątrz Magnolia Park. Magnolia Park jest kojarzone również z „Piosenką Magnolii” która jest emitowana w radiu i nucona przez Wrocławian.

24

25 Galeria Dominikańska to najbardziej reprezentacyjne centrum handlowe Wrocławia. Wybudowane w 2001 roku idealnie wkomponowane zostało w Plac Dominikański. Galeria Dominikańska została wyróżniona przez Stowarzyszenie Architektów Polskich nagrodą w dziedzinie architektury za rok 2001.

26

27 Pasaż Grunwaldzki - centrum handlowo-rozrywkowe z parkingiem wielopoziomowym oraz multipleksem, przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Inwestorem jest firma Echo Investment S.A. Kompleks otwarto 4 kwietnia 2007 o godzinie 7:00, jednak niedługo po tym - około godziny 10 - pasaż został zamknięty przez inspektorów "z powodów technicznych". W rzeczywistości właściciel nie otrzymał pozwolenia od inspekcji budowlanej, o czym wiedział już wcześniej. Ponieważ sklep i tak otwarto, firma zajmująca się budową zapłaciła prawi 340 tys. złotych kary. Pasaż ponownie otwarto 21 kwietnia o godzinie 11:00. Powierzchnia całkowita Pasażu wynosi ok. 130 tys. m², z czego najwięcej zajmują: elektromarket Saturn (5 tys. m²), C&A (2,4 tys m²) i H&M (2,2 tys m²). Oprócz wielu popularnych sieci sklepów obecnych w wielu centrach handlowych w Polsce, znajdują się tu firmy które otworzyły pierwszy sklep we Wrocławiu. Są to: Straduivarius, Oysho i Pull&Bear należące do hiszpańskiej grupy Inditex.

28

29 Arkady Wrocławskie - kompleks handlowo-biurowo-usługowy z parkingiem wielopoziomowym oraz Multikinem, wybudowany w centrum Wrocławia. Całkowity koszt inwestycji szacowano na ok. 100 mln EUR. Powierzchnia całkowita Arkad wynosi ok. 100 tys. m². Na całość kompleksu składa się część handlowa - na pow. 30 tys. m² jest 130 sklepów, multipleks, 13-piętrowy biurowiec ok. 9000 m² oraz parking. W budynku znajduje się akwarium na 120 000 litrów wody, w którym wśród różnych ryb pływają m.in. rekiny. Budowę rozpoczęto 24 maja w 2005, a oddano do eksploatacji 28 kwietnia 2007 (z trzydniowym opóźnieniem w stosunku do planu).

30

31 Wrocławski Park Wodny Wrocławski Park Wodny to nowoczesne, wielofunkcyjne centrum sportowo-rekreacyjne, które spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Znajdą tu Państwo kilka współdziałających ze sobą stref: Rekreacyjną z mnóstwem atrakcji (m.in. zjeżdżalniami, jacuzzi, „leniwą rzeką”, basenami zewnętrznymi i basenem pływackim); Strefę Saun i Wellness (kilka rodzajów saun i łaźni, masaże wodne, zabiegi upiększające); Klub Fitness z najnowocześniejszymi na świecie urządzeniami i unikalną „siłownią dla dzieci”; Basen Sportowy z dużą widownią i… tytułem Obiekt Sportowy Roku 2008. Te strefy uzupełnia, a właściwie łączy, gastronomia - z restauracjami, kawiarenkami i bistro.

32

33 Podsumowanie projektu Bardzo się cieszymy, że miałyśmy okazję wziąć udział w tym konkursie. Mam nadzieję, że nasza praca dobrze przedstawiła zmiany, jakie zaszły we Wrocławiu od 1990 roku. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się naszym pięknym miastem. Wszystkie opisane przez nas zmiany zawdzięczamy mądrym decyzjom władz gminy. Jesteśmy wdzięczni.

34 Dziękujemy za uwagę! Agnieszka Kurach Joanna Biernacka Beata Zielińska Klasa 3c Gimnazjum nr 1 Wrocław Opiekun: p. Aneta Pilc


Pobierz ppt "20 lat wspólnie, czyli Wroc ł aw wczoraj i dzi ś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google