Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSP-Ćw.-1 „ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSP-Ćw.-1 „ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”"— Zapis prezentacji:

1 SSP-Ćw.-1 „ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”

2 Dr Paweł Wiązek POK. NR 205 „B” (w budynku „B” Wydziału; drugie piętro, główne wejście od strony ul. Kuźniczej):  PONIEDZIAŁEK: 13.00-15.00 Za wyjątkiem tych dni, w których nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne  WEEKENDY: 11.10.2014: 16.30-17.30; 25.10.2014: 12.00-13.00; 16.11.2014: 14.30-15.30; 25.01.2015: 13.45-14.45; 31.01.2015: 10.15-11.15. PHONE NUMBER: 0048-71-3752-763 E-MAIL: pwiazek@prawo.uni.wroc.pl

3 TEMATYCZNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ 1. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. POJĘCIE „ŹRÓDŁA PRAWA” W NAUKACH PRAWNYCH. 2. Z historii źródeł prawa: ŹRÓDŁA PRAWA W ŚREDNIOWIECZU. 3. Z historii źródeł prawa: ŹRÓDŁA PRAWA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE. 4. Z dziejów prawa karnego: PRZESTĘPSTWO 5. Z dziejów prawa karnego: KARA 6. Z dziejów postępowania sądowego: PROCES KARNY 7. Z dziejów postępowania sądowego: PROCESY SPECJALNE I PROCES CYWILNY. 8. Z dziejów prawa w Anglii. SPECYFIKA ANGLOSASKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO. 9. Z dziejów prawa cywilnego: PODSTAWOWE POJĘCIA CYWILISTYKI. PRAWO OSOBOWE. 10.Z dziejów prawa cywilnego: PRAWO RODZINNE I PRAWO RZECZOWE. 11.Z dziejów prawa cywilnego: PRAWO ZOBOWIĄZAŃ I PRAWO SPADKOWE. 12.Z dziejów ustrojów państwowych: PODSTAWOWE POJĘCIA PROBLEMATYKI PRAWNO-USTROJOWEJ. TYPIZACJA USTROJÓW PAŃSTWOWYCH. 13.Z dziejów ustrojów państwowych: WYBRANE USTROJE PAŃSTW ANTYCZNYCH, WCZESNOŚREDNIOWIECZNA MONARCHIA PATRYMONIALNA. 14.Z dziejów ustrojów państwowych: MONARCHIA FEUDALNA I MONARCHIA STANOWA. 15,Z dziejów ustrojów państwowych: MONARCHIA ABSOLUTNA. USTRÓJ PAŃSTWA W OKRESIE PÓŹNO- NOWOŻYTNYM I W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH.

4 ZASADY PUNKTACJI (COLLOQUIUM) Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt Uzyskane punkty i oceny:  0 – 10 p – niedostateczny (2,0) ­­  12 – 13 p – dostateczny (3,0)  14 – 15 p – plus dostateczny (3,5)  16 – 17 p – dobry (4,0)  18 – 19 p – plus dobry (4,5)  19 – 20 p – bardzo dobry (5,0)

5 Literatura przedmiotu Podstawowa:  Krzysztof Krasowski, Bogdan Lesiński, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz: "Powszechna historia państwa i prawa", Poznań 1993.  Marek Kinstler, Marian Józef Ptak: "Powszechna historia państwa i prawa", Wrocław 1996 (lub późn.) Uzupełniająca:  Karol Koranyi: "Powszechna historia państwa i prawa", Warszawa 1961-67.  Iwo Jaworski: „Zarys powszechnej historii państwa i prawa”, Warszawa 1964.  Michał Sczaniecki: „Powszechna historia państwa i prawa”, Warszawa 2007.  Tadeusz Maciejewski: "Powszechna historia ustroju i prawa", Warszawa 2000.  Jan Baszkiewicz: "Powszechna historia ustrojów państwowych", Gdańsk 1998.  Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca: "Historia powszechna ustrojów państwowych", Toruń 2002.  Stanisław Grodziski: "Porównawcza historia ustrojów państwowych", Kraków 1998.  Grzegorz Górski, Stanisław Salmonowicz: "Historia ustrojów państw", Warszawa 2001.  Katarzyna Sójka Zielińska: "Historia Prawa", Warszawa 1986 (lub późn.)

6 TEKSTY ŹRÓDŁOWE:  Prawo Salickie (Lex Salica Francorum) – 507-5011 A.D.  Wielka Karta Wolności (Magna Charta Libertatum) – 1215 A.D.  Ruska Prawda (Правда Руськая) z XI i XII w.  Zwierciadło Saskie (Speculum Saxonum, Sachsenspiegel) z lat 1220-1235  Zwyczaje Paryża (La Coutume de Paris) z 1510 r.  Konstytucja Kryminalna „Carolina” (Constitutio Criminalis Carolina) z 1532 r.  Stany Generalne z 1614 r. w pamiętnikach kardynała Richelieu  Stany Generalne w pamiętnikach Colberta  Absolutyzm we Francji w wypowiedziach Ludwika XIII z 1632 i 1641 r.  Konstytucja federalna Stanów Zjednoczonych Ameryki –1787 A.D.  Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela – 1789 A.D.  Kodeks Napoleona (Code Napoléon, Code civil des Français) z 21 marca 1804 r.  Austriacki Kodeks Cywilny (ABGB - Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) z 1 czerwca 1811 r.  Ogólnoniemiecki Kodeks Cywilny (BGB - Bürgerliches Gesetzbuch) z 18 sierpnia 1896 r.

7 POJĘCIE „ŹRÓDŁA PRAWA”: W nauce historii prawa terminu „źródło prawa” najczęściej używa się w trojakim znaczeniu, tj. w znaczeniu: 1) materialnym, 2) formalnym 3) poznawczym (fontes iuris cognoscendi) ŹRÓDŁA PRAWA W SENSIE FORMALNYM: (fontes iuris oriundi) – oznaczają formy jego powstania, dlatego też źródła prawa w znaczeniu formalnym określa się również, jako źródła powstania prawa. Oznaczają one szczególne formy wyrażenia woli prawodawcy, dzięki którym to formom normy prawne uzyskują moc prawa i są obwarowane przymusem państwowym. Zasadniczą rolę wśród źródeł powstania prawa odgrywają cztery jego podstawowe formy, tj.: ▬ zwyczaj, ▬ stanowienie prawa, ▬ praktyka sądowa (tu: zwłaszcza sądowy precedens prawotwórczy) ▬ oraz jurysprudencja, czyli doktryna (nauka prawa)

8 PRAWO


Pobierz ppt "SSP-Ćw.-1 „ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google