Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Retoryka w ekonomii, szkoły myślenia w ekonomii Metodologia Ekonomii Andrzej Szyperek Warszawa 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Retoryka w ekonomii, szkoły myślenia w ekonomii Metodologia Ekonomii Andrzej Szyperek Warszawa 2006."— Zapis prezentacji:

1 Retoryka w ekonomii, szkoły myślenia w ekonomii Metodologia Ekonomii Andrzej Szyperek Warszawa 2006

2 Spis treści Zmiana podejścia do funkcji metodologii Idee postmodernistyczne Pojęcie Retoryki Definicja Metodologii Koncepcja Axela Leijonhufvuda Źródła problemów metodologicznych w ekonomii Dynamika rozwoju ekonomii Pojęcie rewolucji w ekonomii

3 Zmiana podejścia do funkcji metodologii ekonomii Naukowy realizm Stara gwardia czyli tradycyjnie nastawieni badacze akceptujący preskryptywną rolę metodologii Postmodernizm Młoda gwardia opowiadająca się za wykorzystaniem perspektywy metodologicznej jedynie jako narzędzia opisu metodologii

4 Idee postmodernistyczne Krytykują przekonanie o istnieniu obiektywnego systemu ekonomicznego, w stosunku do którego można oceniać moc objaśniającą poszczególnych teorii Wątpią w możliwość formułowania przez ekonomistów trafnych predykcji Zaprzeczają występowaniu innych niż osobiste preferencje kryteriów wyboru między konkurencyjnymi teoriami

5 Pojęcie Retoryki Sztuka wysławiania się… Badanie w jaki sposób ludzie się wzajemnie przekonują Deirdre McCloskey: „…nauka polega na pisaniu z intencją przekonania innych naukowców, na przykład ekonomistów. Badanie takiego pisania z intencją jest od czasów starożytnych Greków określane jako retoryka”

6 Definicja Metodologii Metodologia - badanie metod lub sposobów rozumowania leżących u podstaw danej dyscypliny naukowej czyli Retoryka i Metodologia to dwa różne sposoby patrzenia na to samo zjawisko

7 Koncepcja Axela Leijonhufvuda Szukanie punktów stycznych w podejściu do zjawisk ekonomicznych w ujęciu tradycyjnym (metodologicznym) i postmodernistycznym opartym na retoryce Pojęcia Teorii i Modelu ekonomicznego Teoria ekonomiczna – zbiór przekonań o gospodarce i sposobu jej funkcjonowania, który jest odniesiony do rzeczywistego świata Model ekonomiczny – sformalizowane ale cząstkowe przedstawienie teorii

8 Źródła problemów metodologicznych w ekonomii Brak związku rozważań teoretycznych z rzeczywistością Dysproporcja między badaniami teoretycznymi i empirycznymi Tendencja do komplikowania teorii ekonomicznych Brak realizmu w założeniach Spory pomiędzy badaczami (brak możliwości zbudowania w ekonomii jednej uniwersalnej teorii) Zaangażowanie ekonomistów w politykę gospodarczą Relacje między mikro a makroekonomią Dobra teoria ekonomiczna powinna być: prosta, powiązana z rzeczywistością, możliwa do zbadania empirycznie, oparta na realnych założeniach

9 Dynamika rozwoju ekonomii Zmiany w ekonomii zachodzą stosunkowo szybko Teorie ekonomiczne rozwijają się w sposób cykliczny Ekonomia narzuca swemu rozwojowi wewnętrzną logikę odzwierciedloną przez rewolucje i kontrrewolucje w makroekonomii Zmiany stanowiska ekonomistów dokonują się stopniowo rzadko następuje tzw. „dramatyczne nawrócenie się”

10 Pojęcie rewolucji w ekonomii Według Harryego Johnsona Musi zostać zaatakowany podstawowy element dominującej ortodoksji Nowe ujęcie musi uwzględnić niepodważalne składniki poprzedniego ujęcia Nową teorię musi cechować odpowiedni stopień trudności Nowe podejście musi zaoferować bardziej ambitnym naukowcom odmienną, bardziej atrakcyjną od poprzedniej metodologię Musi zostać stworzone pole dla badań ekonomicznych Według Michaela Stewarda Oprócz powyższych warunków musi być spełniony jeszcze jeden pojawienie się geniusza

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Retoryka w ekonomii, szkoły myślenia w ekonomii Metodologia Ekonomii Andrzej Szyperek Warszawa 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google