Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powstrzymać III Wojnę Światową Wprowadzenie do debaty nt: Sieci globalne a światowy kryzys społeczno-gospodarczy – referuje prof. Artur Śliwiński. opr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powstrzymać III Wojnę Światową Wprowadzenie do debaty nt: Sieci globalne a światowy kryzys społeczno-gospodarczy – referuje prof. Artur Śliwiński. opr."— Zapis prezentacji:

1 Powstrzymać III Wojnę Światową Wprowadzenie do debaty nt: Sieci globalne a światowy kryzys społeczno-gospodarczy – referuje prof. Artur Śliwiński. opr. Lesław Michnowski

2 Franciszek, 13 September 2014 (VIS): perhaps one, can speak of A THIRD WAR, one fought PIECEMEAL, with crimes, massacres, destruction. być może, można mówić o trzeciej wojnie (światowej), prowadzonej stopniowo, powodującej zbrodnie, masakry, zniszczenia.

3 O co i jak jest prowadzona ta nowa wojna światowa?

4 Społeczna Nauka Kościoła a przyczyny i sposób prowadzenia III Wojny Światowej

5 Jan Paweł II: W ostatnich latach byliśmy świadkami (…) przełamania sztywnych podziałów świata (…) W tym samym jednak okresie (…) każe się obawiać „HOLOKAUSTU EKOLOGICZNEGO” (…) coraz liczniejszych ataków na życie ludzkie. (…) niepohamowany pęd NIELICZNEJ GRUPY UPRZYWILEJOWANYCH do PRZYWŁASZCZENIA SOBIE DÓBR ZIEMI i do ich eksploatacji staje się przyczyną NOWEGO RODZAJU ZIMNEJ WOJNY (…) między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi. (Sycylia’93)

6 Jan Paweł II: Do starożytnych bolesnych plag (...) głodu, epidemii i przemocy, wojen, DODAWANE SĄ inne, dotychczas NIE ZNANE formy o niepokojących wymiarach.(…) SPISEK PRZECIW ŻYCIU, który zwielokrotnia się i wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i NARODÓW (…) Obecnie (…) pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet ELIMINUJĄCY słabszych.

7 Homilia inauguracyjna Franciszka: Tragically, in every period of history there are ‘Herods' who PLOT DEATH, wreak havoc, and mar the countenance of men and women. W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie” (patologiczne ośrodki władzy), którzy ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją społeczne spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiet (LM).

8 Franciszek: dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności społecznej w społeczeństwie i między różnymi narodami, NIEMOŻLIWE BĘDZIE WYKORZENIENIE PRZEMOCY. Evangelii Gaudium

9 Schaff, A., Medytacje, Warszawa 1997, s. 108. (…) potrafimy zgnieść (…) bunt jak robactwo (…) Współczesny (2013) rozwój nauki i techniki, w tym metod tajnej wojny, umożliwia zmniejszanie zaludnienia Ziemi w „białych rękawiczkach”

10 Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na ZWIĘKSZANIE stopnia PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych. Obecnie jej GŁÓWNYM CELEM jest NEO-SOCJALDARWINISTYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nie ich ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego.

11 Neo-socjaldarwinizm: fizyczne eliminowanie słabszych w miejsce wymuszania ich pracy lub walki na rzecz silniejszych Nie „ wyzysk” lecz „odrzucanie/eliminowanie” (JPII, Franciszek)

12 Gdyby Niemcy zwyciężyły w II Wojnie Światowej: Generalny Plan Wschodni/Plan Himmlera Zamierzano pozostawić ok. 3-4,8 mln Polaków w charakterze niewolniczej siły roboczej. Ostatecznym celem (..) wyniszczenie 51 milionów Słowian, w tym 80-85% Polaków (…). ---------------------------------------------------- Lebensraum, Drang nach Osten, Ubermenschen, Untermenschen.

13 Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych, m.in. (1): 1 - radykalnie ZMNIEJSZYĆ ZUŻYWANIE, przez Peryferie, czyli SŁABSZĄ część światowej społeczności (ŚS), deficytowych ZASOBÓW, a zatem w Peryferiach: 1.1 - „schładzać” gospodarkę, stymulować BEZROBOCIE; 1.2 - likwidować struktury obronne - państwo, Kościół Kato;ocki; 1.3 - DEGRADOWAĆ EDUKACJĘ, osłabiać zdolność logicznego i krytycznego myślenia; 1.4 - zmniejszać ROZRODCZOŚĆ

14 Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych m.in. (2) 1.5 - zwiększać ŚMIERTELNOŚĆ; 1.6 - pogarszać WYŻYWIENIE I OCHRONĘ ZDROWIA; 1.7 – śmiercionośnie ANTAGONIZOWAĆ wzajemnie społeczności Peryferii; 1.8 - wyniszczająco ZADŁUŻAĆ i pozbawiać własności eliminowane społeczności; 2 - ROZWARSTWIAJĄC ŚS, WZMACNIAĆ zdolność obrony i samoobrony CENTRUM - silniejszej części ŚS.

15 W świetle cybernetyki trwałego rozwoju: nie nadmiar ludzi/Ziemian, lecz MORALNA DESTRUKCJA (form życia niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami) – nieuchronny skutek zmian w uwarunkowaniach życia – to główny czynnik globalnego kryzysu

16 Egoizm socjal-darwinistyczny uniemożliwia niezbędne wyprzedzające eliminowanie negatywnych konsekwencji coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki postępującej moralnej destrukcji

17 Dla trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu nie wystarczy jedynie zlikwidowanie biedy, głodu i bezrobocia. Niezbędne jest ponadto UPODMIOTOWIENIE obecnie przedmiotowo traktowanych ludzi, w tym zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia oraz pracy ekospołecznie użytecznej. To zaś wymaga stworzenia globalnego systemu wiedzy o kompleksowych skutkach pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia.

18 Poznanie istoty globalnego kryzysu oraz uwarunkowań trwałego rozwoju ŚS, a następnie przemiana aksjologiczna - w pierwszym rzędzie najwyżej rozwiniętych społeczności i organizacji - od socjal-darwinistycznego egoizmu do ekohumanizmu oraz globalna kooperacja to podstawowe warunki powstrzymania III Wojny Światowej

19 EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ. ================================== Apel Warszawski - O ekorozwój http://www.kte.psl.pl/apelw.htm http://www.kte.psl.pl/apelw.htm

20 Podstawowe wizyjne cechy stymulujących trwały rozwój stosunków społecznych: 1. ekohumanistyczna aksjologia; 2. powszechne kształtowanie mądrości; 3. dostępność i uspołecznienie wiedzy SD, zwłaszcza o kompleksowych skutkach ludzkich działań; 4. ekospołecznie sprawiedliwe stosunki podziału; 5. deflacyjne – informacyjnie wspomagane - stymulowania podaży i ekospołecznie użytecznej aktywnosci twórczej; 6. nadmiarowy rozwój elastycznej automatyzacji; 7. ekohumanistyczna integracja ŚS, w tym BRICS i Europy.

21 Nieuchronną konsekwencją neo-socjaldarwinizmu, w tym III Wojny Światowej będzie globalna katastrofa

22 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Powstrzymać III Wojnę Światową Wprowadzenie do debaty nt: Sieci globalne a światowy kryzys społeczno-gospodarczy – referuje prof. Artur Śliwiński. opr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google