Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE

2 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Kierownik Zakładu: Dr hab. inż Bożena HOŁA, prof. PWr

3 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr hab. inż. Bożena HOŁA profesor PWr Zakres działalności: bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja procesów produkcyjnych i procesów pracy, zarządzanie tel

4 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr hab. inż. Zdzisław HEJDUCKI profesor PWr Zakres działalności: organizacja, tel

5 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr inż. Józef ADAMOWSKI adiunkt Zakres działalności: technologia robót budowlanych, osuszanie i termomodernizacja budynków, badanie zawilgoceń i zasoleń ścian tel

6 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr inż. Andrzej CZEMPLIK adiunkt Zakres działalności: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, tel

7 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr inż. Krzysztof GAWRON adiunkt Zakres działalności: organizacja i technologia robót budowlanych, gospodarka nieruchomościami tel

8 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: mgr inż. arch. Tadeusz KRAWCZYK starszy wykładowca Zakres działalności: rysunek architektoniczno-budowlany, architektura mieszkaniowa i użyteczności publicznej tel

9 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr inż. Michał PODOLSKI adiunkt Zakres działalności: organizacja i mechanizacja robót budowlanych , tel

10 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr inż. Mariusz REJMENT adiunkt Zakres działalności: prefabrykacja w budownictwie, technologia robót budowlanych, kosztorysowanie tel

11 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: mgr inż. Agnieszka ROGOŻA asystent Zakres działalności: modelowanie elementów żelbetowych z przegubem plastycznym, organizacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym tel

12 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: dr inż. Marek SAWICKI adiunkt Zakres działalności: organizacja i technologia robót budowlanych, ekonomika, recykling w budownictwie tel

13 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: mgr inż. Tomasz Stachoń asystent Zakres działalności: prefabrykacja, technologia robót budowlanych, bezpieczeństwo pracy, realizacja obiektów budowlanych, konstrukcje żelbetowe tel

14 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Pracownicy Zakładu: mgr inż. arch. Maciej ŚLIWOWSKI wykładowca Zakres działalności: rysunek budowlany, architektura, projektowanie obiektów budowlanych, konserwacja zabytków tel

15 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Doktoranci w Zakładzie TiZwB: mgr inż. Paweł DOBIECKI mgr inż. Łukasz ŁODOŻYŃSKI Mgr inż. Maciej MORKA Mgr inż. Tomasz STĘPIEŃ

16 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Osoby współpracujące z Zakładem: prof. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA dr inż. Franciszek BORYS dr inż. Bogdan PODOLSKI dr inż. Andrzej POLAK

17 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność naukowa Zakładu: 1. Nowe rozwiązania technologiczno-organizacyjne w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, w tym poszukiwanie metod powodujących wzrost efektywności realizacji obiektów budowlanych. 2. Metody zarządzania procesami budowlanymi (przygotowaniem inwestycji, realizacją budowy, procesem użytkowania obiektu budowlanego) w dostosowaniu do wymagań Unii Europejskiej.

18 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność naukowa Zakładu: 3. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie (metodyka oceny bezpieczeństwa, koszty wypadków przy pracy oraz bezpieczeństwa pracy) 4. Badania probabilistycznego charakteru procesów budowlanych. Analiza wpływu dyspersji czasu na efektywność procesów budowlanych.

19 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność naukowa Zakładu: 5. Weryfikacja metod organizacji uwzględniających sprzężenia czasowe w praktyce budowlanej. 6. Realizacja w latach grantu badawczego „Mapa Wiedzy”

20 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność usługowa Zakładu: projekty technologii i organizacji robot w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego nadzorowanie inwestycji i robót w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane, w tym dotyczące elementów wykończeniowych orzeczenia techniczno-ekonomiczne - przeglądy obiektów budowlanych oraz bieżącego stanu technicznego obiektów - ocena

21 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność usługowa Zakładu: projekty architektoniczna-budowlane badania i wdrażanie nowych rozwiązań materiałów technologicznych plany BIOZ kosztorysy ofertowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych ocena stanu technicznego obiektów budowlanych

22 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność usługowa Zakładu: organizacja studiów podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami Zarządzanie-utrzymanie-wycena” umożliwiających uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego.

23 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z LF ( ) Hoła B.: Methodology of hazards identification in construction work course. Journal of Civil Engineering and Management. 2010, vol. 16, nr 4, s Hoła B., Schabowicz K.: Estimation of earthworks execution time cost by means of artificial neural networks. Automation in Construction. 2010, vol. 19, nr 5, s Hoła B.: Methodology of estimation of accident situation in building industry. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2009, vol. 9, nr 1, s Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z.: Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling. Automation in Construction. vol. 18, nr 1, s

24 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z listy MNiSW ( ) Czapliński K., Gawron K.: O żeliwnych elementach konstrukcyjnych i dekoracyjnych. Przegląd Budowlany 2011, nr 4, s Czapliński K., Gawron K.: O ekspertyzach dotyczących budowlanych obiektów zabytkowych. Przegląd Budowlany 2011, nr 4, s Adamowski J., Kapuścik W.: Rola i zadania organizacji pozarządowych w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2010, R. 42, nr 3, s Hoła B., Sawicki M.: Problemy realizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2010, R. 42, nr 3, s

25 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z listy MNiSW ( ) Rogalska M., Hejducki Z.: Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2010, R. 42, nr 3, s Czapliński K., Gawron K.: The techniques of erection of brick masonry constructions. Wiadomości Konserwatorskie. 2009, nr 26, s Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Wodecki M.: Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu Tabu Search z rozmytymi czasami wykonania zadań. Przegląd budowlany, 2009, R. 80, nr 7/8, s

26 ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE
Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z listy MNiSW ( ) Hoła B.: Dynamics of the development of accident situation in construction industry with reference to building production value. Archives of Civil Engineering. 2009, vol. 55, iss. 2, s Adamowski J., Matkowski Z.: Wybrane problemy związane z remontem zabytkowego budynku żelbetowego we Wrocławiu. Materiały Budowlane, 2010, nr 9, s Adamowski J., Matkowski Z.: Problemy zawilgocenia oraz osuszania budynków po powodzi. Materiały Budowlane, nr 7, s


Pobierz ppt "ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google