Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja pierwszego programu emisji obligacji przychodowych w Polsce zorganizowanego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja pierwszego programu emisji obligacji przychodowych w Polsce zorganizowanego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja pierwszego programu emisji obligacji przychodowych w Polsce zorganizowanego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. przy wsparciu Miasta Bydgoszcz BŁAŻEJ BORZYM – DYREKTOR PIONU SKARBU, BANK PEKAO S.A. Konferencja prasowa, 21 listopada 2005

2 Spis treści Wstęp Charakterystyka obligacji przychodowych na gruncie polskich przepisów prawnych Struktura programu emisji obligacji przychodowych MWIK w Bydgoszczy Rynek obligacji przychodowych w USA – Wybrane informacje

3 Wstęp

4 Charakterystyka obligacji przychodowych na gruncie polskich przepisów prawnych

5 Typowe cechy obligacji przychodowych
zabezpieczenie obligacji przychodami i/lub majątkiem przedsięwzięcia finansowanego emisją lub wskazanego jako zabezpieczenie emisji wpływ przychodów z przedsięwzięcia na dedykowany rachunek bankowy, wyłączony z masy upadłościowej, zarządzany przez administratora pierwszeństwo posiadaczy obligacji przychodowych w zaspokajaniu ich roszczeń ze środków pochodzących z przedsięwzięcia przed innymi wierzycielami emitenta z reguły obligacje długoterminowe (zapadalność przynajmniej lat) nominał amortyzowany lub struktura emisji o różnych zapadalnościach (efektywna ratalna spłata kapitału) wskazana ocena ratingowa

6 Polskie wymagania ustawowe odnośnie emisji obligacji przychodowych
Emitenci: Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje użyteczności publicznej lub spółki świadczące usługi z zakresu użyteczności publicznej Koncesjonariusze Obligacje przychodowe emitowane są na podstawie ustawy o obligacjach (tekst jednolity, dz. u. z 2001 r., nr 120, poz. 1300). Zgodnie z art. 23 ustawy o obligacjach tworzy się specjalny rachunek przychodów, na który wpływają środki z określonego przedsięwzięcia. Wypłaty z rachunku przychodów są przeznaczone w pierwszej kolejności na rzecz obligatariuszy, emitent może otrzymać środki z tego rachunku pod warunkiem zgromadzenia rezerwy wystarczającej na obsługę obligacji przychodowych w perspektywie 12 miesięcy

7 Przychody z przedsięwzięcia Sub-Rachunek Rezerwowy
Ogólne warunki programu - struktura Schemat przepływów na rachunku przychodów: Przychody z przedsięwzięcia Rachunek Bieżący Rezerwa Sub-Rachunek Rezerwowy Inne Przychody Rachunek Projektu Środki zwolnione z Rachunku Projektu Rachunek Kuponu Wypłaty dla obligatariuszy

8 Struktura programu emisji obligacji przychodowych MWIK w Bydgoszczy

9 Ogólne warunki programu
Typ obligacji obligacje przychodowe Tryb emisji niepubliczny Wartość programu 600 mln PLN Wartość I Serii 400 mln PLN Struktura I Serii obligacje emitowane będą w transzach, w okresie trzech lat od 2005 do 2007 roku (pełna asymilacja wszystkich transz, plan: 100 mln w 2005 r., 100 mln w 2006 r. oraz 200 mln w 2007 r.) Pierwsza transza 100 mln PLN – planowana data emisji w pierwszej połowie grudnia 2005 r.

10 Ogólne warunki programu c.d.
Oprocentowanie Wibor 6M + marża, płatny każdego 20 października oraz 20 kwietnia Nominał 100 tyś. PLN Spłata amortyzacja kapitału 3,600 PLN w każdym dniu płatności odsetek od 20 października 2010 roku, ostateczny termin wykupu 20 kwietnia roku, kwota 2,800 PLN Inwestorzy stabilizacyjni Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Bank Pekao S.A.

11 Cechy charakterystyczne
Dokumentacja Programu składa się z trzech podstawowych umów: Umowy emisyjnej wraz z warunkami emisji Umowy wsparcia Umowy o zarządzanie rachunkami Pozostałe istotne elementy programu: Powołanie instytucji administratora programu jako strona umowy wsparcia, współpracując z doradcą taryfowym, ogranicza ryzyka związane z sektorem działalności emitenta – proces taryfowy zarządza rachunkiem przychodów oraz dodatkowo stworzonym rachunkiem emisji, kontrolując wydatkowanie środków obligatariuszy Powołanie instytucji zgromadzenia obligatariuszy zwoływanego przez depozytariusza miejsce dialogu pomiędzy emitentem oraz obligatariuszami możliwość elastycznego reagowania na sytuację emitenta

12 Obligacje przychodowe – potencjalni inwestorzy
Kategoria inwestorów oraz wartość zarządzanych aktywów: Fundusze Emerytalne: 63 mld PLN Towarzystwa Ubezpieczeniowe: 48 mld PLN Fundusze Inwestycyjne: 38 mld PLN Limity inwestycyjne Fundusze Emerytalne 20% wartości aktywów – w przypadku lokat w obligacjach przychodowych 5% wartości aktywów jednego emitenta lub grupy podmiotów powiązanych Towarzystwa Ubezpieczeniowe brak specjalnego limitu na obligacje przychodowe. Limity tak jak dla pozostałych obligacji 5 – 10% emisji w zależności od jej konstrukcji Fundusze Inwestycyjne zależne od rodzaju i statutu funduszu oraz struktury emisji

13 Rynek obligacji przychodowych w USA – Wybrane informacje
Najlepiej rozwinięty i funkcjonujący rynek obligacji municypalnych na świecie (ponad 100 letnia tradycja) Wartość rynku szacowana na ponad 2,2 bln USD Obligacje municypalne – udział w rynku na poziomie 9% Emitenci: jednostki samorządowe: stany, miasta, okręgi szkolne, uczelnie i ich związki Nabywcy: głównie osoby fizyczne (korzystne ulgi podatkowe)

14 Rynek obligacji przychodowych w USA – Wybrane informacje c.d.
Obligacje przychodowe stanowią ponad 60% wszystkich emitowanych obligacji municypalnych W roku 2004 wyemitowano obligacje przychodowe o wartości 230 mld USD (ponad 6 tyś. emisji) Typowy czas trwania obligacji: 30 lat Główne cele emisji:* 20% edukacja 13% przedsięwzięcia użyteczności publicznej 12% transport 9% mieszkalnictwo *dane za rok 2004,


Pobierz ppt "Prezentacja pierwszego programu emisji obligacji przychodowych w Polsce zorganizowanego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google