Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzystanie z podstawowych usług internetu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzystanie z podstawowych usług internetu"— Zapis prezentacji:

1 Korzystanie z podstawowych usług internetu
Paweł Rogowski IV „i”

2 Prezentacja Obejmuje:
Serwis stron WWW Korzystanie z usług transferu plików Korzystanie z poczty elektronicznej Korzystanie z grup dyskucyjnych

3 Serwis WWW (World Wide Web)]QS\ usługą sieci Internet opartą na protokole http (.HyperText Transfer Protocol). Jest to publicznie dostępny system informacyjny oparty na otwartych standardach. Jego podstawowym zadaniem jest udostępnianie informacji w formie hipertekstu. Użytkownik, przeglądając dokument, przemiesz­cza się między dokumentami za pomocą odnośników {link), które przenoszą go do dokumentów udostępnianych na tym samym lub dowolnym innym serwerze dostęp­nym w sieci. Serwis stron WWW.

4 Aby uzyskać dostęp do informacji udostępnianej na serwerze WWW, należy po­służyć się programem komputerowym, nazywanym przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z serwerem WWW i pobiera zbiór informacji, nazywany stroną internetową. Przeglądarka interpretuje kod strony zapisany w języku HTML (HyperText Markup Language) i wyświetla stronę. Serwery WWW przechowują i udostępniają pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe, wideo oraz innych typów. Spo­sób wykorzystania plików oraz rodzaje akceptowanych formatów plików zależą od oprogramowania i wyposażenia komputera lokalnego. Serwis stron WWW.

5 Korzystanie z usługi transferu plików
FTP jest to protokół służący do transmisji plików w sieci. Działa na bazie protokołu TCP/IP, wykorzystując do transmisji danych port 20, a do kontroli transmisji port 21. Pod­stawową zaletą FTP jest to, iż rozpoczęty, ale nie zakończony pomyślnie, transfer danych może zostać wznowiony aż do uzupełnienia brakujących części pliku. Głównymi wadami protokołu są: brak możliwości szyfrowania transmisji oraz problemy z implementacją fil­trów pakietów na ruterach. Pomimo tych wad FTP jest nadal najpopularniejszym w Inter­necie protokołem przesyłania danych. Korzystanie z usługi transferu plików

6 Korzystanie z usługi transferu plików
Protokół ten działa w oparciu o architekturę klient- serwer. Użytkownik (klient) łą­czy się z serwerem FTP za pomocą specjalnego programu, nazywanego klientem FTP. W większości systemów operacyjnych wbudowany jest klient ftp pracujący w trybie tekstowym. Operacje wykonuje się, wpisując odpowiednie polecenia. Nie jest to metoda wygodna, wymaga znajomości poleceń oraz protokołu, ale działa za­wsze i we wszystkich systemach operacyjnych. Funkcję klienta FTP mogą pełnić także przeglądarki internetowe, choć pod względem możliwości nie mogą one rów­nać się z dedykowanymi klientami FTP. Klient FTP wbudowany jest także do wielu menedżerów plików, np. Total Commandera. Korzystanie z usługi transferu plików

7 Korzystanie z poczty elektronicznej
Usługa poczty elektronicznej ( ) umożliwia wymianę wiadomości teks­towych oraz załączników w postaci plików innych formatów, zawierających np. zdjęcia, muzykę itp. Korzystanie z poczty elektronicznej możliwe jest nie tylko za pomocą komputera, ale również innych urządzeń, np. telefonu komórkowego. Pro­gram umożliwiający korzystanie z poczty elektronicznej składa się z dwóch części - klienta i serwera. Aby korzystać z poczty, musimy zainstalować odpowiedniego klienta oraz posiadać konto (skrzynkę pocztową) na serwerze poczty elektronicznej. Adres składa się z nazwy skrzynki (musi być unikatowa na danym serwerze), znaku oraz unikatowego adresu serwera usługodawcy, na serwerze któ­rego założyliśmy konto. Obecnie większość dostawców usług poczty elektronicznej oferuje dostęp do skrzynki poprzez WWW Korzystanie z poczty elektronicznej

8 Korzystanie z poczty elektronicznej
Do wysyłania i służy protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Wia­domość wysyłana jest na skrzynkę pocztową adresata i tam oczekuje na jej odebranie lub skasowanie. Do odbioru poczty stosuje się protokoły POP3 {Post Office Proto­col version 3) i IMAP (.Internet Message Access Protocol). POP3 jest znacznie prost­szy i powszechnie wykorzystywany. Komputer, po uzyskaniu połączenia, pobiera wszystkie wiadomości do naszej lokalnej skrzynki pocztowej i usuwa je z serwera. Wiadomości możemy w dowolnej chwili odczytywać bez konieczności ponownego połączenia się z serwerem. IMAP po nawiązaniu połączenia z serwerem poczty po­biera do naszego komputera wyłącznie nagłówki wiadomości. Dopiero po kliknięciu nagłówka pobierana jest cała wiadomość. Korzystanie z poczty elektronicznej

9 Korzystanie z grup dyskusyjnych
Działanie grup dyskusyjnych (Usenet) jest podobne do usługi . Usenet składa się z kilkudziesięciu tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchicz­ną. Użytkownicy wysyłają wiadomości do serwerów Usenetu. Serwery automatycz­nie wymieniają je między sobą i udostępniają wszystkim użytkownikom konkretnej grupy. Każdy z członków grupy ma możliwość dopisywania swoich wiadomości, tworząc w ten sposób pewien rodzaj dyskusji na wybrany temat. Wiadomości mogą być publiczne, dostępne dla wszystkich członków grupy, lub prywatne skierowane tylko do konkretnego użytkownika grupy. Aby móc używać Usenetu, należy zainstalować oprogramowanie klienta grup dys­kusyjnych. Może to być oddzielna aplikacja lub odpowiednia funkcja wbudowana do klienta poczty elektronicznej. Hierarchiczna budowa nazw grup dyskusyjnych ułatwia wyszukanie interesującego nas tematu dyskusji. Korzystanie z grup dyskusyjnych

10 Korzystanie z grup dyskusyjnych
Podstawowe grupy, dostęp­ne na większości serwerów, zebrane są w ośmiu kategoriach: comp - wszystko o komputerach, sci - zagadnienia naukowe, soc - zagadnienia socjologiczne, rec - rekreacja, sztuka, hobby, wypoczynek, news - nowości - głównie z dziedziny oprogramowania i sieci, misc - różne, talk - wielotematyczne, niekończące się dyskusje, alt - tematy nietypowe, które nie uzyskały akceptacji większego grona sieciowej społeczności. Korzystanie z grup dyskusyjnych


Pobierz ppt "Korzystanie z podstawowych usług internetu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google