Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promieniotwórczość naturalna. 1. Istota promieniotwórczości naturalnej Zjawisko promieniotwórczości naturalnej polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promieniotwórczość naturalna. 1. Istota promieniotwórczości naturalnej Zjawisko promieniotwórczości naturalnej polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych,"— Zapis prezentacji:

1 Promieniotwórczość naturalna

2 1. Istota promieniotwórczości naturalnej Zjawisko promieniotwórczości naturalnej polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych, w wyniku czego powstają atomy lżejsze, a procesowi towarzyszy emisja cząstek alfa, beta i promieniowania gamma, Zjawisko promieniotwórczości naturalnej polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych, w wyniku czego powstają atomy lżejsze, a procesowi towarzyszy emisja cząstek alfa, beta i promieniowania gamma, Cząstki alfa to jądra helu, składające się z 2 protonów i 2 neutronów, masie atomowej 4u, ładunku +2 ( ), poruszające się z prędkością 20 000km/s Cząstki alfa to jądra helu, składające się z 2 protonów i 2 neutronów, masie atomowej 4u, ładunku +2 ( ), poruszające się z prędkością 20 000km/s

3 Cd Cząstki beta stanowią strumień bardzo szybkich elektronów wysyłanych przez jądra atomowe pierwiastków promieniotwórczych, są one bardziej przenikliwe niż cząstki alfa, Cząstki beta stanowią strumień bardzo szybkich elektronów wysyłanych przez jądra atomowe pierwiastków promieniotwórczych, są one bardziej przenikliwe niż cząstki alfa, Promieniowanie gamma jest to promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo dużej energii, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie Promieniowanie gamma jest to promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo dużej energii, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie

4 2. Włściwości promieniowania Promienio- wanie Ładunekelektryczny Masa spo- czynkowaUwagi alfa+24u Jądra atomu He (2p+2n), poruszające się z prędkością 20tys km/s, mało przenikliwie beta 1/1840 u Strumień szybkich e - o prędkości 90 000 – 297000 km/s, bardziej przenikliwe niż cząstki alfa gamma00 Promieniowanie elektromagnety- czne, fotony o bardzo dużej enrgii i przenikliwości

5 3. Odkrycie promieniotwórczości A. H. Becquerel w 1896r badając świecenie różnych substancji, zauważył, że wszystkie związki uranu wysyłają promieniowanie przenikające przez czarny papier i inne osłony oraz powodujące naświetlenie błony fotograficznej, A. H. Becquerel w 1896r badając świecenie różnych substancji, zauważył, że wszystkie związki uranu wysyłają promieniowanie przenikające przez czarny papier i inne osłony oraz powodujące naświetlenie błony fotograficznej, W 1898 M. Curie-Skłodowska i P. Curie, wykazali, że atomy uranu są źródłem obserwowanego promieniowania, w późniejszym czasie wyodrębnili nieznane pierwiastki promieniotwórcze – polon i rad W 1898 M. Curie-Skłodowska i P. Curie, wykazali, że atomy uranu są źródłem obserwowanego promieniowania, w późniejszym czasie wyodrębnili nieznane pierwiastki promieniotwórcze – polon i rad

6 4. Reguła przesunięć Sodd`y- Fajansa Jądra pierwiastków promieniotwórczych, ulegając rozpadowi, zmieniają swoją liczbę masową i liczbę atomową w zależności od rodzaju emitowanego promieniowania, Jądra pierwiastków promieniotwórczych, ulegając rozpadowi, zmieniają swoją liczbę masową i liczbę atomową w zależności od rodzaju emitowanego promieniowania, Przemiany te podlegają tzw. regule przesunięć Sodd`y-Fajansa: Przemiany te podlegają tzw. regule przesunięć Sodd`y-Fajansa: * Każdej przemianie alfa toawarzyszy zmniejszenie liczby masowej A o 4 jednostki i zmniejszenie liczby atomowej Z o 2 jednostki

7 Cd Przykład – 1 rozpad alfa 226 Ra (cofnięcie się o dwa miejsca w lewo u.o.p.chem). Przykład – 1 rozpad alfa 226 Ra (cofnięcie się o dwa miejsca w lewo u.o.p.chem).

8 Cd Każda przemiana beta powoduje podwyższenie liczby atomowej Z o jeden, przy niezmiennej liczbie masowej A, (przesunięcie o 1 miejsce w prawo w u.o.p.chem., n → p + e - Każda przemiana beta powoduje podwyższenie liczby atomowej Z o jeden, przy niezmiennej liczbie masowej A, (przesunięcie o 1 miejsce w prawo w u.o.p.chem., n → p + e - Przykład: jednej przemianej beta Przykład: jednej przemianej beta

9 5. Szeregi promieniotwórcze Produktem rozpadu promieniotwórczego może być jądro izotopu, również promieniotwórczego, które w dalej może ulec przemianom aż do powstania izotopu trwałego, którym z reguły jest ołów lub bizmut, Produktem rozpadu promieniotwórczego może być jądro izotopu, również promieniotwórczego, które w dalej może ulec przemianom aż do powstania izotopu trwałego, którym z reguły jest ołów lub bizmut, Sekwencja takich przemian obejmująca od 10 do 14 reakcji, nosi nazwę szeregu promieniotwórczego, a przemiany zachodzące w jądrach pierwiastków to reakcje jądrowe. Sekwencja takich przemian obejmująca od 10 do 14 reakcji, nosi nazwę szeregu promieniotwórczego, a przemiany zachodzące w jądrach pierwiastków to reakcje jądrowe.

10 5a) szreregi promieniotwórcze naturalne Uranowo – aktynowy, Uranowo – aktynowy, Uranowo – radowy, Uranowo – radowy, Torowy, Torowy,

11

12 5b) szeregi promieniotwórcze sztuczne Neptunowy, wywodzący się od plutonu – izotopu cięższego od uranu, nie występującego w przyrodzie, otrzymanego sztucznie metodami fizyki jądrowej. Neptunowy, wywodzący się od plutonu – izotopu cięższego od uranu, nie występującego w przyrodzie, otrzymanego sztucznie metodami fizyki jądrowej.


Pobierz ppt "Promieniotwórczość naturalna. 1. Istota promieniotwórczości naturalnej Zjawisko promieniotwórczości naturalnej polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google