Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia związane z plagiatem, prawo własności, styl tekstu Karol Ligmann 9-3-2011 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia związane z plagiatem, prawo własności, styl tekstu Karol Ligmann 9-3-2011 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy."— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia związane z plagiatem, prawo własności, styl tekstu Karol Ligmann 9-3-2011 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne 1

2 Plagiat Plagiat- z łacińskiego plagium- kradzież Skopiowanie, powielenie, oraz przedstawienie cudzej pracy jako własnej bez pozwolenia autora Istnieje cienka granica pomiędzy „plagiatem” a „wzorowaniem się” na czyjejś pracy Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 2

3 Plagiat a prawo Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi: „Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości” Plagiat popełnia osoba działająca świadomie Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 3

4 Plagiat a prawo Chronione przez ustawę jest: każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia Wyłączone z ochrony jest: banały, akty normatywne, urzędowe dokumenty, znaki, symbole, proste informacje prasowe Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 4

5 Plagiat- jak tego nie robić Całość pracy pisać samodzielnie Cytować, a co za tym idzie połączyć z wymienieniem imienia i nazwiska autora, oraz podać źródło Nie podawać się za autora nie swojej pracy Załączyć w pracy oświadczenie o nie popełnianiu plagiatu Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 5

6 Prawo własności Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (tzw. utwór) Utwory są wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, programami komputerowymi Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 6

7 Prawo własności- twórca Prawo własności przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności Twórcą stajemy się jak nasze imię i nazwisko widnieje oficjalnie na utworze W przypadku większej ilości twórców z założenia udział w prawach autorskich jest równy Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 7

8 Prawo własności- autorskie prawa osobiste Nienaruszalność treści i formy utworu Decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworów opinii publicznej Nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Wieczna więź z utworem Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 8

9 Prawo własności- autorskie prawo majątkowe Wyłącznej prawo do korzystania z utworu Wynagrodzenia za korzystanie z utworu Dla studentów PG: – Przekazanie praw majątkowych PG – Pozwolenie na wykorzystanie wyników pracy do celów edukacyjnych i naukowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 9

10 Styl tekstu Pomaga zrozumieć przesłanie autora Zdania muszą być budowane zgodnie z obowiązującymi zasadami gramatycznymi Tekst ma tworzyć spójną całość by dało się go czytać jak powieść Ma znaczący wpływ na zrozumienie a co za tym idzie ocenę pracy Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 10

11 Styl tekstu Praca napisana językiem naukowym, którego cechą jest oszczędność słów Praca pisana w trybie bezosobowym w czasie przeszłym Brak zastosowania zwrotów o potocznym znaczeniu Uważać na spolszczenia (sfokusować się nad targetem) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 11

12 Styl tekstu- błędy językowe Zbyt długie zdania Nieprawidłowa budowa zdania Powtórzenia Za duża ilość zapożyczeń językowych Błędy interpunkcyjne Stosowanie nieobjaśnionych skrótów Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 12

13 Dziękuję za uwagę aplauz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektronikczne 13


Pobierz ppt "Zagadnienia związane z plagiatem, prawo własności, styl tekstu Karol Ligmann 9-3-2011 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google