Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI"— Zapis prezentacji:

1

2 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2014

3 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2013 - 2014
Stan na dzień Stan etatowy Wakaty Stan faktyczny 416 17 399 15 401

4 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

5 Liczba wypadków drogowych w latach 2011 – 2014

6 Liczba kolizji drogowych w latach 2011 – 2014

7 Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w latach 2011 – 2014

8 Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących na terenie podległym KMP w Rybniku w latach 2011 – 2014

9 Liczba kierowców poddanych badaniu na zawartość alkoholu w organizmie w latach 2012 - 2014

10 Najczęstsze przyczyny zaistnienia zdarzeń drogowych w 2014 roku

11 Miejscami najbardziej zagrożonymi zdarzeniami drogowymi w mieście w 2014 roku były:
ul. Gliwicka - 73 zdarzenia ul. Żorska - 57 zdarzeń ul. Wodzisławska - 50 zdarzeń

12 Miejscami najbardziej zagrożonymi wypadkami drogowymi w powiecie rybnickim w 2014 roku były :
Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja - 27 zdarzeń Jankowice ul. Świerklańska - 18 zdarzeń Czerwionka - Leszczyny ul. Pojdy

13 OCENA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ SŁUŻBY PREWENCYJNE

14 Ilościowy wzrost/spadek w latach Procentowy wzrost/spadek w latach
Liczba sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa w latach ZATRZYMANIA Ilość zatrzymań na gorącym uczynku w 2013 roku w 2014 roku Ilościowy wzrost/spadek w latach Procentowy wzrost/spadek w latach KMP Rybnik 410 403 -7 -1,7 % KP Czerwionka - Leszczyny 141 154 13 9,2 % KP Rybnik - Boguszowice 133 176 43 32,3 % KP Gaszowice 28 38 10 35,7 % Ogółem 712 771 59 8,3 %

15 Wskaźniki dotyczące zatrzymań na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa
Wyznaczony próg na 2014 rok Wartość osiągnięta w 2014 roku Wskaźnik osób zatrzymanych na gorącym uczynku do ogółu zgłoszonych przestępstw 31,36% 33,12% Wskaźnik liczby osób zatrzymanych do przestępstw w 7 wybranych kategoriach w stosunku do liczby zgłoszonych przestępstw w 7 wybranych kategoriach przestępstw 15,92% 20,03% Wskaźnik przypadków zatrzymań sprawcy w 7 wybranych kategoriach przestępstw w stosunku do liczby zgłoszonych przestępstw 10,68% 15,07% Wskaźnik osób zatrzymanych w związku z przemocą w rodzinie 46,75% 50,79%

16 Ilościowy wzrost / spadek Procentowy wzrost / spadek
Liczba wykroczeń ujawnionych przez służby prewencyjne w latach WYKROCZENIA Ilość wykroczeń w 2013 roku w 2014 roku Ilościowy wzrost / spadek Procentowy wzrost / spadek KMP Rybnik 18.253 21.622 3.369 18,45 % KP Czerwionka - Leszczyny 2.992 4.432 1.440 48,1 % KP Rybnik - Boguszowice 2.526 2.873 347 13,7 % KP Gaszowice 467 1.081 614 131,5 % Ogółem 24.238 30.008 5.770 23,8 %

17 Wskaźnik ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych w przeliczeniu na 100 służb o charakterze patrolowym WSKAŹNIKI Wyznaczony próg na 2014 rok Wartość osiągnięta w 2014 roku Wskaźnik ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych w przeliczeniu na 100 służb o charakterze patrolowym 45,49% 52,19% ( wykroczeń)

18 Czas reakcji na zdarzenie Wynik uzyskany przez KMP
Czas reakcji na zdarzenie na terenie miasta i powiatu rybnickiego w 2014 roku Czas reakcji na zdarzenie Wartość progowa Średnia wojewódzka Wynik uzyskany przez KMP w Rybniku Teren miejski 9,26 min. 9,42 min. 9,01 min. Teren wiejski 12,02 min. 11,54 min. 11,03 min.

19 Zabezpieczenia imprez masowych w 2014 roku
Ogółem Mecze piłki nożnej Pozostałe imprezy sportowe Imprezy artystyczno - rozrywkowe Liczba zabezpieczonych imprez masowych 38 21 8 9 Liczba zaangażowanych policjantów 1641 1251 98 292 Szacunkowe koszty poniesione na zabezpieczenie

20 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

21 Wykrywalność przestępstw ogółem w latach 2011 - 2014

22 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach 2011 – 2014

23 Wykrywalność przestępstw w 7 wybranych kategoriach w latach 2011 – 2014

24 Wykrywalność przestępstw w kategorii rozbój lub wymuszenie rozbójnicze w latach 2011 – 2014

25 Wykrywalność przestępstw w kategorii kradzież z włamaniem w latach 2011 – 2014

26 Wykrywalność przestępstw w kategorii kradzież cudzej rzeczy w latach 2011 – 2014

27 Wykrywalność przestępstw w kategorii kradzież i kradzież z włamaniem samochodu w latach 2011 – 2014

28 Wykrywalność przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu w latach 2011 – 2014

29 Wykrywalność przestępstw w kategorii bójka lub pobicie w latach 2011 – 2014

30 Wykrywalność przestępstw w kategorii uszkodzenie rzeczy w latach 2011 – 2014

31 Wykrywalność przestępstw gospodarczych w latach 2011 – 2014

32 Wykrywalność w kategorii przestępczość narkotykowa w latach 2011 – 2014

33 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych ogółem w latach 2011 - 2014

34 Przestępstwa kryminalne – liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w latach 2011 – 2014

35 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w 7 wybranych kategoriach przestępstw w latach

36 Liczba wszczętych postępowaniach przygotowawczych w kategorii rozbój lub wymuszenie rozbójnicze w latach 2011 – 2014

37 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii kradzież z włamaniem w latach 2011 – 2014

38 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii kradzież cudzej rzeczy w latach 2011 – 2014

39 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii kradzież i kradzież z włamaniem samochodu w latach 2011 – 2014

40 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii uszczerbek na zdrowiu w latach 2011 – 2014

41 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii bójka lub pobicie w latach 2011 – 2014

42 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii uszkodzenie rzeczy w latach 2011 – 2014

43 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii przestępstw gospodarczych w latach 2011 – 2014

44 Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii przestępczość narkotykowa w latach

45 Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność przestępstw (%)
Ocena zagrożenia przestępczością w rejonach działania poszczególnych komisariatów Policji podległych KMP w Rybniku Komisariaty Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność przestępstw (%) 2013 2014 Dynamika (%) Wzrost / spadek KP Czerwionka - Leszczyny 792 812 102,5 72,4 73,3 0,8 KP Rybnik - Boguszowice 695 627 90,2 69,9 71,8 1,9 KP Gaszowice 204 209 68,6 73,2 4,7

46 Ilość spraw zakończonych w 2014 roku
Realizacja zadań z zakresu poszukiwań osób ukrywających się oraz osób zaginionych w 2014 roku Ilość spraw w toku na koniec 2013 roku na koniec 2014 roku Ilość spraw zakończonych w 2014 roku Wyznaczony próg na 2014 rok Wartość osiągnięta w 2014 roku Poszukiwania 225 216 437 0,98 0,96 Zaginięcia 11 9 86 100% 122%

47 Śledztwo Wydziału Kryminalnego. KMP w Rybniku RSD-969/14 Sprawa dot
Śledztwo Wydziału Kryminalnego KMP w Rybniku RSD-969/ Sprawa dot. uprawy i posiadania znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany - tj. o przestępstwa z art. 62 ust. 2 i art. 63 ust.3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Proceder polegał na hodowli, suszeniu i przygotowywaniu suszu marihuany celem jej wprowadzenia do obiegu W wyniku śledztwa: - zlikwidowano plantację 25 krzewów konopi w rożnej fazie wzrostu oraz zabezpieczono 2,2 kilograma gotowego suszu marihuany - zatrzymano 2 podejrzanych, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w kwocie 4500 zł - dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 1160 zł

48 Śledztwo Wydziału dw. z PPM. KMP w Rybniku RSD-725/14 Sprawa dot
Śledztwo Wydziału dw. z PPM KMP w Rybniku RSD-725/ Sprawa dot. szeregu oszustw dokonywanych metodą na „wnuczka” na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego – tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kk. Proceder polegał na telefonicznym podawaniu się za funkcjonariusza Policji, a następnie informowaniu, że osoba najbliższa (wnuczek / wnuczka) miała wypadek i jest zatrzymana przez Policję, i aby się dogadać z Prokuratorem należy zapłacić określoną kwotę pieniędzy. W wyniku śledztwa: - wykryto 11 oszustw na szkodę 13 osób, o łącznej wartości strat zł - sprawcę zatrzymano na gorącym - wobec zatrzymanego sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania

49 Śledztwo Wydziału dw. z PG. KMP w Rybniku RSD-246/13 Sprawa dot
Śledztwo Wydziału dw. z PG KMP w Rybniku RSD-246/ Sprawa dot. szeregu wyłudzeń dokonywanych przez zorganizowaną grupę przestępczą na terenie całego kraju - tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 i 258 kk. Proceder polegał na tym, że sprawcy wykorzystując portale ogłoszeniowe i aukcyjne, podając się za komornika wyłudzali zaliczki na poczet sprzedaży różnych przedmiotów W wyniku śledztwa: - wykryto 110 wyłudzeń o łącznej wartości strat zł - ustalono 13 podejrzanych, z których 8 tymczasowo aresztowano, a wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego, oraz którym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej - dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 1965 zł

50 ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI W RYBNIKU

51 Środki finansowe przekazane przez Urząd Miasta w Rybniku:
1. Dofinansowanie do zakupu 4 samochodów służbowych dla KMP w Rybniku – zł 2. Środki na dodatkowe służby funkcjonariuszy – zł 3. Środki na zakup sprzętu komputerowego, materiałów i akcesoriów – zł 4. Środki na zakup kombinezonów dla Grupy Szybkiego Reagowania – zł 5. Środki na dodatkowe nagrody dla funkcjonariuszy – zł Łącznie: zł

52 Środki finansowe przekazane przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny:
1. Środki na remont budynku Rewiru Dzielnicowych KP w Czerwionce - Leszczynach – zł 2. Środki na dodatkowe nagrody dla funkcjonariuszy KP w Czerwionce - Leszczynach – zł Łącznie: zł

53 Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Rybniku:
1. Środki na remont budynku Rewiru Dzielnicowych KP w Czerwionce – Leszczynach – zł

54 Strategia działań Policji na lata 2014 – 2016
1. Ograniczenie przestępczości w 7 wybranych kategoriach. 2. Zwiększenie skuteczności zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku. 3. Ograniczenie ilości wypadków drogowych. 4. Ograniczenie ilości nietrzeźwych kierujących. 5. Obniżenie czasu reakcji na zdarzenie. 6. Wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego w związku z przemieszczaniem się uczestników imprez sportowych środkami komunikacji publicznej. 7. Zwiększenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych oraz osób poszukiwanych ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. 8. Zwiększenie skuteczności zabezpieczenia i odzysku mienia w sprawach, w których motywem przestępstwa była chęć zysku.

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google