Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centre of Sustainable Development and Environmental Management EVG-CT-2002-80005 CSDEM CENTRE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centre of Sustainable Development and Environmental Management EVG-CT-2002-80005 CSDEM CENTRE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT."— Zapis prezentacji:

1 Centre of Sustainable Development and Environmental Management EVG-CT-2002-80005 CSDEM http://www.csdem.pb.bialystok.pl CENTRE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

2 Andrzej Wasiak ACTIVITIES OF THE CENTRE DURING THE YEARS 2003 - 2005

3 Principal aims of the Centre: improvement of methods of modern management of environment and dissemination of them to promote sustainable development in enterprises and in the region BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

4 Principal aims of the Centre: education and increase of competences of highly- qualified specialists possessing skills to implement the environmental management methods in enterprises and in regional administration BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

5 Principal aims of the Centre: To promote such ways of technological progress in the Region that would enhance sustainability of development BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

6 CONFERENCES Environmental management – future and present state Białystok, 25-26 November 2003 BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

7 CONFERENCES Integration of environmental problems with the theory of sustainable development into the management system in enterprises Białystok, 17-18 January 2005. BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

8 CONFERENCES Present status and perspectives for sustainable development in Central and East Europe Białystok, 12-13 December 2005. BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

9 SEMINARS „Environment and Your Fututre” In the frame of Podlaski Festival of Science and Arts, Białystok, 26-28 September 2003 BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

10 SEMINARS Management of Knowledge and Sustainable Development Białystok, 25 January 2005 BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

11 SHORT COURSES Practical issues of implementation sustainable development concept, Financial support from the EU Cohesion Fund, Knowledge management in a context of sustainable development strategy, Environmental management system EMAS, ISO 14001, Instruments of Environmental Policy. HACCP System. BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

12 POSTGRADUATE STUDIES During the academic year 2003/2004: Environmental management (50 participants) – I edition Biological Safety Management (25 participants) – I edition BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

13 POSTGRADUATE STUDIES During the academic year 2004/2005: Environmental management (41 participants) – II edition Biological Safety Management (43 participants) – II edition BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

14 POSTGRADUATE STUDIES During the academic year 2005/2006: Environmental management (40 participants) – III edition Biological Safety Management (20 participants) – III edition BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

15 MANUALS A.Baran, Procedury w ochronie środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok 2005 (Environmental Protection Procedures) G. Dobrzański, Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, Politechnika Białostocka, Białystok 2005 (Fundamentals of Sustainable Development) BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

16 MANUALS J. Ejdys. A Lulewicz, Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Politechnika Białostocka, Białystok 2005 (Safety Management in the Enterprise) J. Ejdys, U. Kobylińska A Lulewicz, J. Tarasiuk Zintegrowane systemy zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok 2005 (Integrated Management Systems) BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

17 MANUALS In preparation: J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz: Zintegrowane systemy zarządzania. Teoria i praktyka. (Integrated Management Systems. Theory and practice ) G. Dobrzański: Wstęp do ekonomii środowiska (An Introduction to Environmental Economisc) BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

18 BOOKS B. Poskrobko (edit.): Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, Politechnika Białostocka, Białystok 2003 (Environmental Management. Present State and the Future.) A. Wasiak, G. Dobrzański (edit. ): Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Politechnika Białostocka, Białystok 2005 (Sustainable development in the Enterprise and its surroundings.) BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

19 BOOKS In preparation: B. Łagowska: Biological Safety in Poland A. Wasiak (Edit.): Sustainable development in Central and East Europe BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

20 G. Dobrzyński, E. Ejdys, Metodyka sporządzania powiatowych programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami, CSDEM, Białystok 2003. (Methodology of environmental protection programs and waste management plans preparation for districts) A. Baran, Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem, Białystok 2004. (Regional planning as a tool for Environmental Management) ASSESSMENTS BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

21 E. Ejdys, Metody oceny wyników działalności środowiskowej, CSDEM, Białystok 2004. (Evaluation Methods for Results of Environmental Activities) A. Wasiak, E. Broniewicz, J. Ejdys, G. Dobrzański, J. Tarasiuk, N. Brzostowski, Wstępne studium wykonalności - Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji Białystok, Białystok 2004. (Preliminary feasibility study – Integrated system of waste management for Bialystok agglomeration) ASSESSMENTS BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

22 E. Broniewicz, J. Ejdys, Program ochrony środowiska na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2010 - Gmina Kuźnica, Białystok maj 2004. (Environmental Protection Programm for years 2004-2007) with projection to the years 2008-2010 for commune Kuźnica) ASSESSMENTS BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

23 A. Wasiak, E. Broniewicz, J. Ejdys, J. Tarasiuk, N. Brzostowski: Raport o oddziaływaniu na środowisko projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” Białystok November 2004 (Environmental Impact Assessment for the project „ Improvement of quality of public transportation system in the City Bialystok) ASSESSMENTS BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

24 A. Wasiak, E. Broniewicz, J. Ejdys, G. Dobrzański, J. Tarasiuk, N. Brzostowski, A. Bogucka Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w mieście Białystok, gminie Supraśl i gminie Wasilków, Białystok April 2005. ASSESSMENTS BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

25 INTERNATIONAL COOPERATION Universities of Joensu and Helsinki (Finland), BAUM, (Germany) Technical University of Vilnus, Faculty of Management (Lithuania), University of Milan, Centre of Materials Recycling (Italy), University of Portsmouth (England) BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

26 S Good people (knowledge, activity) Good cooperation ( domestic and international) W Financial problems (own contribution, low profit for the Univ.) Headquarters wish to gain, not to contribute O European Commission research programs Cooperation with industry and business T Foreign research centers and Universities are better adjusted to absorb European funds. BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY


Pobierz ppt "Centre of Sustainable Development and Environmental Management EVG-CT-2002-80005 CSDEM CENTRE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google