Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrypty dr n. med. Adam Klasik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrypty dr n. med. Adam Klasik."— Zapis prezentacji:

1 Skrypty dr n. med. Adam Klasik

2 Wprowadzenie Każdy z nas jest niepowtarzalną jednostką z dziedzictwem zdolności i możliwości rozwojowych. Wraz z dorastaniem okazuje się, że od ważnych osób w naszym życiu otrzymujemy przekazy dewaloryzujące nasz potencjał i zaczynamy funkcjonować w sposób ograniczający naturalną tendencję do realizacji. Istnieją ludzie, którzy rozpoznają w sobie takie ograniczenia, chcą i umieją „przeredagować” własne życie. Dla wielu jest to jednak zbyt trudne i często wiąże się z bólem i lękiem. Osoby takie wymagają pomocy psychologicznej.

3 Decyzja należy wyłącznie od nas samych!
Dylematy Czy jesteśmy w zgodzie z tym, do czego zostaliśmy stworzeni? Skąd wiemy o tym? Czy jest coś, co nie pozwala nam spróbować, ogranicza nas? Czy jesteśmy pewni, że chcemy z tym pozostać? Decyzja należy wyłącznie od nas samych!

4 Grupy ograniczeń stwarzanych przez rodziców podczas wychowywania dzieci (Claude Steiner, 1990)‏
Ograniczenia dotyczą fundamentalnych, potencjalnych zdolności właściwych ludzkiej naturze: Do nawiązywania więzi – upośledzają uczucia przywiązania, zapowiadając w skrajnych przypadkach powstanie skryptu Bez Miłości Do poznawania siebie i świata – w skrajnej formie powodują wytworzenie się skryptu Bez Rozumu Do reagowania na wrażenia i doznania uczuciem przyjemności i przykrości – unieważnienie tych doznań w konsekwencji może być przyczyną skryptu Bez Radości

5 Skrypt Bez Miłości Wiele osób stale i bez powodzenia poszukuje w życiu wielkiej i szczęśliwej miłości Niepowodzenia często nie wynikają z braku odpowiedniego obiektu miłości, lecz z własnej nieumiejętności przyjmowania i dawania ludziom wzmocnień zwanych znakami rozpoznania czy głaskami Jest to skutkiem wytworzenia się w rodzinie biologicznej postawy, według której okazywanie uczuć i chęci bliskiego kontaktu jest uznawane za przejaw słabości – następuje ich eliminacja i deprecjonowanie U dzieci wytwarza się wówczas poczucie niedowartościowania i braku Jest ono źródłem cierpienia, uniemożliwia dawanie, a tym samym i wymianę uczuciową będącą podstawą tworzenia więzi

6 „Dzieci i ryby głosu nie mają”
Skrypt Bez Rozumu Podstawę skryptu stanowi brak prawa do samodzielnego myślenia, wnioskowania, a patologiczny obraz skryptu manifestuje się w chorobach psychicznych z zerwaniem realistycznego kontaktu ze światem Całkowitemu zablokowaniu ulega potencjał do samodzielnej eksploracji świata i siebie Toruje to drogę ku załamaniu się poczucia realizmu i zaufania do własnego umysłu „Dzieci i ryby głosu nie mają” „Słuchaj i milcz”

7 Skrypt Bez Radości Wynika on z przekazów rodzicielskich odczytywanych jako brak prawa do przeżywania przyjemności i radości Pierwotne źródła radości tkwią w przyjemnych doznaniach napływających z ciała Oddziaływania rodziców zmierzające do negowania lub unieważnienia tych doznań u dziecka prowadzą w konsekwencji do zmniejszania wrażliwości na wszelkie wewnętrzne sygnały fizyczne lub nawet do swoistego „odcięcia się” od nich Stępienia zmysłowej wrażliwości sprawia, że życie staje się szare, monotonne i smutne Pojawia się zapotrzebowanie na dodatkową, pochodzącą z zewnątrz stymulację i podejmowane są rozpaczliwe próby odzyskania wrażliwości

8 Skrypt Bez Radości a uzależnienia
W uzależnieniach silna reakcja awersyjna jest nagradzana łatwością uzyskania pożądanego stanu Fakt, że reakcja ta później ustępuje, wymownie dowodzi znacznych możliwości „wyłączania” sygnałów zagrożenia z ciała i adaptacji do szkodliwego czynnika Zażywanie wszelkich substancji uzależniających (narkotyki, alkohol, papierosy, kawa i inne) prowadzi do zmniejszania lub zwiększania natężenia i liczby doznań fizycznych

9 Skrypt Bez Radości a uzależnienia
BARDZO MNIE BOLI GDZIE JEST TA ASPIRYNA BÓL GŁOWY

10 Skrypt Bez Radości a uzależnienia
JAK MNIE OKROPNIE BOLI GŁOWA DLACZEGO BOLI MNIE GŁOWA? BÓŁ GŁOWY

11 Skrypt Bez Radości a uzależnienia
W życiu codziennym rzadko zadajemy sobie pytania dotyczące naszego odczuwania, gdyż odpowiedź na nie wymagała by od nas zwrócenia uwagi na własne ciało i zajęcia się nim Zamiast tego od najwcześniejszych lat ćwiczymy się w niedostrzeganiu informacji wysyłanych z naszego ciała, stajemy się głusi na doznania fizyczne, które są językiem naszego ciała Centrum naszej aktywności staje się głowa, a rola ciała zostaje zredukowana do kilku podstawowych funkcji W sytuacji kiedy zaczynamy się sobie samym przyglądać szukamy odniesienia co jest dobre a co złe Nasze poszukiwania systemu odniesienia koncentrują się na prawdach uniwersalnych (religia, etyka, historia, tradycja)‏ Tylko nieliczni zaczynają szukać odniesienia w sobie samym (transakcjonaliści - AT)‏

12 Skrypt Bez Radości a uzależnienia
Według analizy transakcyjnej wszyscy ludzie są OK*, zdolni do dobroci, miłości, współdziałania, zdrowia i rozwoju Jeśli ktoś wybiera zło, to znaczy że nie był w stanie dostrzec rozwiązań alternatywnych Skrypt nie tylko przypisuje nam określone zachowania, ale także odcina nas od wewnętrznej mądrości i zamyka dopływ informacji na temat innych możliwości działania – pozbawia nas autonomii i swobody czerpania z naszych potencjalnych zasobów * OK – skrót w AT, mający oznaczać, że jest się w zgodzie z sobą samym lub akceptuje się innych takimi, jakimi są (Berne, 1987)‏

13 Skrypt Bez Radości a uzależnienia
Na samym początku skrypt Bez Radości przekazywany jest niewerbalnie (dzieci posiadające swój szczególny „radar emocjonalny” są mało dotykane, odczuwające obojętność, niechęć czują się bezwartościowe i nieważne) – następuje formowanie się fundamentalnej postawy wobec świata i siebie samych W pierwszych latach życia dzieci zaczynają rozumieć przekazy skryptowe podawane im przez rodziców za pomocą słów (przekaz werbalny)‏ Naturalna u dzieci skłonność do eksploracji wszystkimi zmysłami bywa często skutecznie i szybko represjonowana (dziecko bardzo szybko „wie”, co ma czuć, widzieć, słyszeć i wyrażać, by zapewnić sobie miłość i przetrwanie”)‏

14 Skrypt Bez Radości a uzależnienia Podsumowanie
Trening w unieważnianiu języka ciała i emocji na rzecz racjonalności i dostosowania, a mówiąc językiem analizy transakcyjnej, zablokowania Dziecka Naturalnego* na rzecz Dorosłego**, Rodzica*** i ewentualnie Dziecka Przystosowanego**** Pomijanie znaczenia własnej energii w przezwyciężaniu dolegliwości i poszukiwaniu komfortu Nawyk sięgania po używki w przypadku najmniejszego bólu lub niepokoju * Dziecko Naturalne – naturalny potencjał wrażliwości i reaktywności, właściwy każdemu niemowlęciu niezależnie od czynników zewnętrznych ** Dziecko Dorosły – zdolność do realistycznego odbioru, integracji i przetwarzania informacji o świecie i sobie samym *** Dziecko Rodzic – reprezentacja norm, powinności i zdolności do oceny **** Dziecko Przystosowane – rezultat dziecięcych sposobów przystosowania się do wymagań otoczenia, głównie rodziców, oraz zapewnienia sobie bezpieczeństwa lub wręcz przetrwania


Pobierz ppt "Skrypty dr n. med. Adam Klasik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google