Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Spadek swobodny informatyka + 2

3 3 Spadek swobodny Siłą powodującą ruch ciała jest siła oddziaływania grawitacyjnego Ziemi. W chwili początkowej ciało jest nieruchome. Pod wpływem działającej siły ciało spada pionowo w dół ruchem jednostajnym przyspieszonym. Korzystając z II zasady dynamiki Newtona, obliczymy przyspieszenie (które będziemy nazywali grawitacyjnym), jakie uzyska ciało spadające swobodnie w polu grawitacyjnym Ziemi.

4 Spadek swobodny Siłą powodującą ruch jest siła oddziaływania grawitacyjnego. gdzie M — masa Ziemi, m — masa ciała, R — promień Ziemi, a z II zasady dynamiki wynika, że Wyznaczamy z układu równań przyspieszenie: Jak widać, wartość przyspieszenia zależy od masy źródła pola i odległości od środka źródła. Nie zależy natomiast od masy spadającego ciała.

5 5 Spadek swobodny Przykład Obliczmy wartość przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni Ziemi. Znamy masę Ziemi M = 5,98*10 24 kg, promień Ziemi R = 6,37*10 6 m, stałą grawitacji G = 6,37*10 -11 Nm 2 /kg 2 Podstawiając do wzoru, otrzymujemy: a=9,8m/s 2.

6 informatyka + 6 Spadek swobodny Rozważmy swobodny spadek ciała z wysokości h nad powierzchnią Ziemi. Ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyznaczamy czas trwania ruchu Gdzie h — wysokość, z której ciało spada, g — przyspieszenie ziemskie.

7 informaty + 7 Spadek swobodny Obliczmy jeszcze, z jaką prędkością ciało uderzy w Ziemię, spadając z wysokości h. W ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość rośnie wprost proporcjonalnie do czasu trwania ruchu: W wyrażeniu tym w miejsce czasu podstawiamy czas swobodnego spadku i otrzymujemy wzór na prędkość ciała spadającego swobodnie: Jak widać prędkość jest wprost proporcjonalna do pierwiastka wysokości, z jakiej ciało spada.

8 informatyka + 8 Spadek swobodny

9


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google