Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Grawitacja podsumowanie wiadomości Grzegorz F. Wojewoda informatyka + 2

3 PROGRAM WYKŁADU 1.Rozwój poglądów na budowę Wszechświata 2.Prawa Keplera 3.Prawo powszechnego ciążenia 4.Pole grawitacyjne 5.Energia potencjalna grawitacji 6.Prędkości kosmiczne informatyka + 3

4 Model geocentryczny Rozwój poglądów na budowę Wszechświata

5 Model Kopernika Rozwój poglądów na budowę Wszechświata

6 Ruch Ziemi wokół Słońca według teorii Mikołaja Kopernika Rozwój poglądów na budowę Wszechświata

7 I prawo Keplera Orbita każdej planety jest elipsą. Słońce znajduje się w ognisku tej elipsy. Prawa Keplera

8 II prawo Keplera Promień wodzący planety w jednakowych odstępach czasu zakreśla jednakowe pola. Prawa Keplera

9 III prawo Keplera Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do trzeciej potęgi średniej odległości planety od Słońca jest wielkością stałą. Prawa Keplera

10 Siła wzajemnego przyciągania grawitacyjnego między dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ciałami. Prawo powszechnego ciążenia

11 Definicja: Jeżeli na masę m o bardzo małych rozmiarach działa siła grawitacji o wartości wprost proporcjonalnej do wielkości tej masy, to mówimy, że masa ta znajduje się w polu grawitacyjnym. Pole grawitacyjne

12 Natężenie pola grawitacyjnego to wektor równy iloczynowi wektora siły grawitacji działającej na pewne ciało o masie m oraz masy tego ciała. Pole grawitacyjne Wartość natężenia pola grawitacyjnego obliczymy ze wzoru: Jednostki natężenia pola grawitacyjnego:

13 Jednorodne pole grawitacyjne:  kierunki wektorów natężeń w różnych punktach pola są do siebie równoległe.,  wartość natężenia pola w każdym punkcie jest taka sama Pole grawitacyjne

14 Centralne pole grawitacyjne:  linie centralnego pola grawitacyjnego zbiegają się do źródła tego pola,  wartość natężenia pola maleje z kwadratem odległości od źródła. Pole grawitacyjne

15 Ciężar ciała Pole grawitacyjne

16 Energia potencjalna w polu jednorodnym Wartość energii potencjalnej ciała na wysokości h ponad poziomem uznawanym za zerowy obliczamy za pomocą wzoru: Energia potencjalna grawitacji

17 Energia potencjalna w polu centralnym Wartość energii potencjalnej ciała o masie m w odległości r od źródła pola grawitacyjnego o masie M wyznaczymy z wyrażenia: Energia potencjalna grawitacji

18 I prędkość kosmiczna Wartość prędkości, z jaką porusza się satelita wokół planety, po okręgu o jak najmniejszym promieniu. Prędkości kosmiczne

19 II prędkość kosmiczna Najmniejsza wartość prędkości, z jaką należy wystrzelić ciało z pola grawitacyjnego danej planety aby ciało oddaliło się bezpowrotnie. Prędkości kosmiczne

20 Satelita stacjonarny

21


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google