Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Handel wewnątrzgałęziowy i przewagi komparatywne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Handel wewnątrzgałęziowy i przewagi komparatywne"— Zapis prezentacji:

1 Handel wewnątrzgałęziowy i przewagi komparatywne
Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego

2 Handel wewnątrzgałęziowy
Handel wewnątrzgałęziowy – handel w ramach danej gałęzi czy sektora, jest to ta część wymiany w obrębie danej gałęzi, gdzie strumienie eksportu i importu pokrywają się. Pomiar handlu wewnątrzgałęziowego – indeks Grubela-Lloyda gdzie EXi to eksport sektora i a IMi to import w ramach sektora i

3 Handel wewnątrzgałęziowy
Gdy nie ma handlu wewnątrzgałęziowego GL=0, gdy występuje tylko handel wewnątrzgałęziowy (EXi = IMi) GL=1 Większe wartości indeksu GL dla krajów o porównywalnym stopniu rozwoju Im bardziej zdezagregowane dane tym wartość indeksu niższa Często handel w ramach danej gałęzi produktami różniącymi się jakością. Dwa typy handlu wewnątrzgałęziowego: Handel poziomo zróżnicowany (podobna jakość towarów i podobne ceny) Handel pionowo zróżnicowany (towary różniące się jakością i ceną)

4 Handel wewnątrzgałęziowy
Kryterium – różnica wartości jednostkowych; Metodologia Fontagne, Freudenberga i Gaulier (2005): dla każdej gałęzi (na możliwie niskim poziomie agregacji) stosowana jest procedura klasyfikacji wg następującego kryterium: Stopień zachodzenia na siebie wartości eksportu i importu Podobieństwo jednostkowej wartości importu i eksportu Czy mniejszy z przepływów stanowi przynajmniej 10% większego z przepływów? Czy jednostkowa wartość importu i eksportu różni się o mniej niż 25%? Brak dostępnej informacji o jednostkowej wartości importu i eksportu Tak Nie IIT poziomo zróżnicowanymi produktami IIT pionowo zróżnicowanymi produktami IIT bez zaklasyfikowany do żadnej z grup Handel „w jedną stronę”

5 Przewaga komparatywna
Indeks Balassy – dla j-tej grupy produktowej kraju A (np. Polska), w odniesieniu do referencyjnej grupy krajów REF (np. UE-27) gdzie sj – oznacza udział danej grupy produktowej w eksporcie. Czyli porównujemy udział eksportu danej grupy produktowej w eksporcie kraju z udziałem tej grupy produktowej w eksporcie referencyjnej grupy krajów BI>1 – kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną względem referencyjnej grupy krajów

6 Przewaga komparatywna
Indeks ujawnionej przewagi komparatywnej RCA gdzie Xi to wielkość eksportu w danej grupie produktowej, a Mi – importu w tej grupie produktowej. RCA>1 – kraj ma przewagę komparatywną względem zagranicy w danej grupie produktowej. Skorygowany indeks ujawnionej przewagi komparatywnej CRCA>0 – kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną w danej grupie produktowej

7 Analiza empiryczna handlu
Przykład – handel Polski z Niemcami oraz ze światem w 2000 i 2010 r. Udział wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu ogółem oraz w handlu z Niemcami, w jakich gałęziach ten udział jest największy Struktura przewag komparatywnych Polski Dane: Klasyfikacja SITC Rev. 3 Kody produktów: AG5 Reporters: Poland (616) Partners: World (0), Germany (276) Years: 2000, 2010 (osobno) Trade flows: Import, Export

8 Analiza empiryczna handlu
Dla handlu Niemiec (potrzebne do policzenia indeksu Balassy): Klasyfikacja SITC Rev. 3 Kody produktów: AG5 Reporters: Germany (276) Partners: World (0) Years: 2000, 2010 (osobno) Trade flows: Import, Export => Submit querry Pobranie danych: Direct download Plik CSV => trzeba zamienić na excel

9 Zadanie domowe Kolejny raport 
Przeprowadzić podobną analizę dla innego kraju: struktura przewag komparatywnych ogółem oraz w stosunku do wybranego (rozsądnie) partnera – co może ją tłumaczyć, jak zmienia się w czasie Udział handlu wewnątrzgałęziowego w handlu ogółem oraz z wybranym partnerem – policzyć indeks GL na trzech poziomach agregacji danych i sprawdzić czy zmienia się w czasie oraz w jakich gałęziach udział wymiany wewnątrzgałęziowej jest największy, ew. udział wymiany pionowo i poziomo zróżnicowanej Termin: 12 stycznia Plik w Excelu i tekst Praca w grupach


Pobierz ppt "Handel wewnątrzgałęziowy i przewagi komparatywne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google