Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Kawa kl. Va i jego planety. Układ Słoneczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Kawa kl. Va i jego planety. Układ Słoneczny."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Kawa kl. Va i jego planety

2 Układ Słoneczny

3 Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców planet, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt [ planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) [ małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny. [meteoroidy Sześć z ośmiu planet i trzy z planet karłowatych mają naturalne satelity, zwane księżycami. Każda z planet zewnętrznych jest otoczona pierścieniami złożonymi z pyłu kosmicznego. Wszystkie planety, z wyjątkiem Ziemi i Urana (który zawdzięcza nazwę greckiemu bóstwu Uranosowi), noszą imiona bóstw z mitologii rzymskiej.

4 Słońce jest oddalone od Ziemi o około 150 mln km, leży w Ramieniu Oriona w galaktyce Drogi Mlecznej, 26 tys. lat świetlnych od jej środka i około 26 lat świetlnych od płaszczyzny równika Galaktyki. Okrąża centrum Drogi Chociaż najbliższa Ziemi gwiazda jest od dawna intensywnie badana, wiele dotyczących jej kwestii pozostaje nierozstrzygniętych. Słońce

5 Księżyc Najbliższe nam ciało niebieskie, znane ludziom od wieków, fascynujące, tajemnicze, uważane przez dawne cywilizacje za boga. Księżyc był czczony, składano mu ofiary. Księżyc jest odległy od Ziemi w perygeum (najbliżej Ziemi) o 356 410 km, a w apogeum (najdalej od Ziemi) 406 697km. Średnia odległość Ziemia - Księżyc to 384 000km

6 Półoś wielka 384 400 km (0,0026 j.a.)kmj.a. Obwód orbity 2 413 402 km (0,016 j.a.) Mimośród0,0554 Perygeum 363 104 km (0,0024 j.a.) Apogeum 405 696 km (0,0027 j.a.) Obieg syderyczny 27,321 661 d (27 d 7 h 43 m )d Obieg synodyczny 29,530 588 d (29 d 12 h 44 m 2,8 s ) Średnia prędkość orbitalna1,022 km/skm/s Maks. prędkość orbitalna1,082 km/s Min. prędkość orbitalna0,968 km/s Inklinacja pomiędzy 28,60° a 18,30° (5,145 396° do ekliptyki)ekliptyki Długość węzła wstępującegoWykonuje ruch precesyjny wsteczny wzdłuż ekliptyki z okresem 6793,5 dnia (18,6 lat) Długość perygeum orbityWykonuje ruch precesyjny prosty z okresem 3232,6054 dnia (8,85 lat) Jest satelitąsatelitąZiemi Charakterystyka fizyczna ŚrednicaŚrednica równikowarównikowa 3 476,2 km [1] (0,273 Ziemi)[1] Średnica biegunowabiegunowa 3 472,0 km (0,273 Ziemi) Promień 1 737,064 km (0,273 Ziemi) Spłaszczenie0,0012 Powierzchnia 3,793×10 7 km² (0,074 Ziemi)×km² Odległość od Ziemi384 403 km Objętość 2,197×10 10 km³ (0,020 Ziemi)km³ Masa 7,347 673×10 22 kg (0,0123 Ziemi)kg Gęstość3,344 g/cm³ Przyspieszenie grawitacyjnePrzyspieszenie grawitacyjne na równiku 1,622 m/s² (0,1654 Ziemi)m/s² Prędkość ucieczki2,38 km/s Okres obrotu wokół własnej osiosi 27,321 661 d (synchroniczny z okresem obiegu) Prędkość obrotu 16,655 km/h (na równiku) Nachylenie osi pomiędzy 3,60° a 6,69° (1,5424° do ekliptyki) Rektascensja Rektascensja na biegunie północnym 266,8577° (17 h 47 m 26 s ) Deklinacja65,6411° Albedo0,12 Jasność w pełni-12,74 magmag Średnica kątowa tarczy widziana z Ziemi perygeum: 0°33'28" apogeum: 0°29'55" Temp.Temp. powierzchni min. 40 KK średnia 250 K maks. 396 K Półoś wielka 384 400 km (0,0 026 j.a.) km j.a. Obwód orbity 2 413 402 km (0,0 16 j.a.) Mimośród 0,05 54 Perygeum 363 104 km (0,0 024 j.a.) Apogeum 405 696 km (0,0 027 j.a.) Obieg syderyczny 27,3 21 661 d (27 d 7 h 43 m ) d Obieg synodyczny 29,5 30 588 d (29 d 12 h 4 4 m 2, 8 s ) Średnia prędkość orbitalna 1,02 2 km/ s km/ s Maks. prędkość orbitalna 1,08 2 km/ s Min. prędkość orbitalna 0,96 8 km/ s Inklinacja pom iędz y 28,6 0° a 18,3 0° (5,1 45 396 ° do eklip tyki) eklip tyki Długość węzła wstępującego Wyk onuj e ruch prec esyj ny wste czny wzdł uż eklip tyki z okre sem 679 3,5 dnia (18, 6 lat) Długość perygeum orbity Wyk onuj e ruch prec esyj ny pros ty z okre sem 323 2,60 54 dnia (8,8 5 lat) Jest satelitąsatelitą Ziem i Charakterystyka fizyczna Średnica równikowa 3 476,2 km [1] (0,273 Ziemi) [1] Średnica biegunowa biegunowa 3 472,0 km (0,273 Ziemi) Promień 1 737,064 km (0,273 Ziemi) Spłaszczen ie 0,0012 Powierzchn ia 3,793×10 7 km² (0,074 Ziemi)× km² Odległość od Ziemi 384 403 km Objętość 2,197×10 1 0 km³ (0,020 Ziemi)km³ Masa 7,347 673×10 22 kg (0,0123 Ziemi) kg Gęstość 3,344 g/cm³ Przyspiesze nie grawitacyjn ePrzyspiesze nie grawitacyjn e na równiku 1,622 m/s² (0,1654 Ziemi)m/s² Prędkość ucieczki 2,38 km/s Okres obrotu wokół własnej osiosi 27,321 661 d (synchronic zny z okresem obiegu) Prędkość obrotu 16,655 km/h (na równiku) Nachylenie osi pomiędzy 3,60° a 6,69° (1,5424° do ekliptyki) Rektascens ja Rektascens ja na biegunie północnym 266,8577° (17 h 47 m 26 s ) Deklinacja65,6411° Albedo0,12 Jasność w pełni -12,74 magmag Średnica kątowa tarczy widziana z Ziemi perygeum: 0°33'28" apogeum: 0°29'55" Temp. Temp. powierzchn i min. 40 KK średnia 250 K maks. 396 K Ziemia - Powierzchnia całkowita: 510,072 milionów km² - Powierzchnia lądowa: 148,94 milionów km² (29,2% powierzchni całkowitej) - Powierzchnia wodna: 361,132 milionów km² (70,8% powierzchni całkowitej) parametrwartość Średnia odległość od Słońca149 600 000 km Najmniejsza odległość od Słońca147 100 000 km Największa odległość od Słońca152 100 000 km Mimośród orbity0,0167 Nachylenie orbity względem ekliptyki23°27' Gwiazdowy okres obiegu365d6h9m11s Okres obrotu wokół osi23h56m4,099s Średnia prędkość orbitalna29,8 km/s Nachylenie równika względem orbity23°27' Średnica równikowa planety12 756,320 km Średnica biegunowa planety12 713,690 km Spłaszczenie0,004146412 Masa planety5,976*1027 g Objętość planety10 833,2*108 km3 Ogólna powierzchnia planety510 101 tys. km2 Powierzchnia lądów148 130 tys. km2 Powierzchnia mórz i oceanów361 971 tys. km2 Średnia gęstość5,517 g/cm3 Siła ciężkości na równiku978,044 cm/s2 Prędkość ucieczki11,11 km/s Średnia temperatura powierzchni14°C Najwyższa temperatura powierzchni58°C* Najniższa temperatura powierzchni-88°C** Cinienie atmosferyczne1013,25 mb Glówny składnik atmosferyN(78%), O(21%) Albedo optyczne0,35 Liczba księżyców1 Skorupa ziemska jest zewnętrzną powłoką Ziemi. Powierzchnia Moho znajduje się na głębokości około 50-60 km, a została odkryta przez chorwackiego geofizyka Andriję Mohorovičicia w 1910 r. Skorupa ziemska jest zewnętrzną powłoką Ziemi. Rozciąga się od nieciągłości Mohorovičicia (zwanej też powierzchnią Moho ) aż do powierzchni Ziemi. Powierzchnia Moho znajduje się na głębokości około 50-60 km, a została odkryta przez chorwackiego geofizyka Andriję Mohorovičicia w 1910 r.

7 Jowisz Masa Jowisza jest 2,5 razy większa od całkowitej masy wszystkich pozostałych planet. Jest on tak masywny, że powoduje przesunięcie się barycentrum Układu Słonecznego ponad powierzchnię słońca. Leży ono 1,068 promienia słonecznego od środka gwiazdy. Czasem jest nazywany "niedoszłą gwiazdą", i chociaż są znane dużo większe planety pozasłoneczne, jest prawdopodobnie planetą o największej możliwej średnicy z takim składem chemicznym - dalsze zwiększanie jego masy powodowałoby jego grawitacyjne zapadanie się i w końcu zapoczątkowanie reakcji termojądrowej.

8 Atmosfera Marsa jest bardzo cienka i rozrzedzona. Średnie ciśnienie atmosferyczne waha się w granicach 610 paskali co odpowiada około 0.76% ciśnienia atmosferycznego na Ziemi. Ponieważ grawitacja Marsa jest prawie trzykrotnie mniejsza od ziemskiej, wysokość na jakiej ciśnienie spada 2,72 raza (czyli o czynnik e) jest dla atmosfery tej planety prawie dwukrotnie większa niż dla atmosfery ziemskiej i wynosi 11 km. Jej skład to głównie dwutlenek węgla (95.32%), azot (2.7%) i argon (1.6%). Mars

9 Merkury Jako jedyna z planet skalnych (poza Ziemią) Merkury posiada dość dobrze wykształconą magnetosferę. Pole magnetyczne w niej wytwarzane stanowi ok. 1% wartości pola magnetycznego ziemskiej magnetosfery. Jej istnienie wiąże się z obecnością wewnątrz globu dużego płynnego żelazowo-niklowego jądra, które na zasadzie efektu dynama wytwarza pole magnetyczne.

10 Saturn Szósta planeta Układu Słonecznego według oddalenia od Słońca. Jest to gazowy olbrzym, drugi pod względem masy i wielkości po Jowiszu, a przy tym paradoksalnie o najmniejszej gęstości ze wszystkich planet całego Układu Słonecznego. Saturn znany był już w świecie starożytnym. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie składające się głównie z lodu i z odłamków skalnych. Obecnie znamy 61 naturalnych satelitów Saturna. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga - Saturna.

11 Wenus Przypuszcza się, że wnętrze Wenus jest podobne do ziemskiego. Jądro o promieniu 3000 km jest zbudowane z żelaza i niklu. Otacza je gruby skalisty płaszcz, pokryty skorupą o kilkudziesięciokilometrowej grubości.

12 Neptun Neptun został odkryty w 1843 roku, po wcześniejszym matematycznym wyliczeniu jego przypuszczalnej pozycji. Od dłuższego już bowiem czasu ówcześni astronomowie obserwując Urana, zauważyli, że jego faktyczna pozycja na niebie różni się nieco od tej, jaką przewidywały obliczenia.

13 Uran Siódma w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest także trzecią największą i czwartą najmasywniejszą planetą naszego systemu. Należy do grupy gazowych olbrzymów. Nazwa planety pochodzi od greckiego boga Uranosa. Stanowi to wyjątek, gdyż wszystkie pozostałe planety noszą imiona bóstw rzymskich.

14 Planeta karłowata, najjaśniejszy obiekt pasa Kuipera. Został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma Clyde'a Tombaugha. Od odkrycia do 24 sierpnia 2006 r. Pluton był uznawany za dziewiątą planetę Układu Słonecznego. Tego dnia astronomowie na Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze odebrali Plutonowi status planety, co oznacza, że w układzie słonecznym jest teraz tylko 8 planet. Pluton

15 Koniec Dziękuję za oglądanie

16 Źródła: www.wikipedia.pl www.mojaastronomia.pl


Pobierz ppt "Krzysztof Kawa kl. Va i jego planety. Układ Słoneczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google