Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inne ofiary ludobójstwa. 1. W imię „czystości rasy i społeczeństwa niemieckiego”  Żydzi to nie jedyne zagrożenie dla Niemców  tzw. „Lebensraum” – niemiecką.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inne ofiary ludobójstwa. 1. W imię „czystości rasy i społeczeństwa niemieckiego”  Żydzi to nie jedyne zagrożenie dla Niemców  tzw. „Lebensraum” – niemiecką."— Zapis prezentacji:

1 Inne ofiary ludobójstwa

2 1. W imię „czystości rasy i społeczeństwa niemieckiego”  Żydzi to nie jedyne zagrożenie dla Niemców  tzw. „Lebensraum” – niemiecką przestrzeń życiową, należy oczyścić ze wszystkich „zepsutych społecznie” elementów  „naukowcy” niemieccy dzielili ludzi na pełno- i niepełnowartościowych; wierzyli, że inteligencja jest dziedziczna  Eugenika – pojęcie które dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt (w tym ludzi), aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone  Hasła sterylizacji osób niepełnosprawnych

3  Te hasła zaczął wprowadzać Hitler po przejęciu władzy; w przyszłym państwie niemieckim nie będzie miejsca dla Żydów, Cyganów, Słowian, ludzi niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie;  Do tej grupy także zaliczono homoseksualistów, świadków Jehowy

4  Ilustracje z nazistowskiej książki wyjaśniające ustawy norymberskie z 1935r. 1. Niemiec czystej krwi 2. Mieszaniec 2. stopnia (1 dziadek żydowski) 3. Mieszaniec 1. stopnia (2 dziadków żydowskich) 4. Żyd pełnej krwi

5

6 2. Eutanazja – „uśmiercanie z łaski”  Egzystencja bez życia - nazistowski film propagandowy Egzystencja bez życia - nazistowski film propagandowy  14 lipca 1933 r. uchwalono „Ustawę o zapobieganiu wydawania na świat potomstwa dziedzicznie chorego”; wprowadzono przymusową sterylizację osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dziedzicznie obciążonych padaczką, ślepotą, głuchotą, ciężkimi zniekształceniami ciała oraz alkoholików  1934-1938 r. wysterylizowano od 200 do 350 tys. osób  Jednak zaczęto domagać się prawa uśmiercania psychicznie chorych  Opinia publiczna nie jest na to gotowa, więc Hitler do momentu wojny wstrzymał się z decyzją

7

8 18 sierpnia 1939 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy wydało okólnik w którym zarządzano aby: „akuszerka, która pomagała przy narodzinach dziecka – także w przypadku, gdy wezwano na poród lekarza – składała meldunek we właściwym dla miejsca urodzenia dziecka urzędzie zdrowia (...), jeśli zachodzi podejrzenie, że nowo narodzone dziecko jest dotknięte następującymi ciężkimi wrodzonymi wadami: (1) idiotyzm oraz mongolizm (zwłaszcza przypadki związane ze ślepotą i głuchotą), (2) małogłowie (nieproporcjonalnie małe wymiary głowy, zwłaszcza części mózgowej czaszki), (3) wodogłowie wysokiego bądź zaawansowanego stopnia, (4) ułomności wszelkiego rodzaju, a w szczególności brak całych kończyn, ciężkie rozszczepienia głowy i kręgosłupa itd., (5) porażenia włącznie z chorobą Little’a. (...) Akuszerka otrzymuje za swój nakład pracy rekompensatę w wysokości 2 RM.”

9  1938 r. zaczęto przygotowywać się do wprowadzenia akcji uśmiercania;  Październik 1939 r. Hitler podpisał dekret „O likwidacji bezwartościowego życia”

10

11 Akcja T-4  Najpierw dzieci; ok. 50 lekarzy i techników w pediatrycznych oddziałach specjalnych  Z czasem programem eutanazji objęto też dorosłych  Pierwsze próbne mordowanie na większą skalę za pomocą dwutlenku węgla zaczęto stosować w Kraju Warty w październiku 1939r.  W 1940 r. zaczęto organizować środki eutanazji (Grafeneck, Brandenburg nad Hawelą, Harthaim, Sonnestein, Hadamar) w których zamordowano ok. 70 tyś ludzi  Chorych przywożono do ośrodków, „badano”, kierowano do komór gazowych

12

13  Akcja była prowadzona pod kryptonimem „Aktion T-4”; zaczerpniętym od berlińskiej centrali, która mieściła się przy Tiergarten Strasse 4  Mimo dyskrecji akcja wywołała opór społeczny; 6 lipca 1941 r. w kościołach niemieckich odczytano list pasterski ewangelickiego biskupa Wurma i katolickich karnynałów Faulhabera i Galena

14

15  W sierpniu Hitler (oficjalnie) nakazał wstrzymać akcję, ale faktycznie nadal trwała do końca wojny; od wiosny 1941 r. z obozów koncentracyjnych wywożono chorych więźniów do ośrodków eutanazyjnych  Łącznie wymordowano ok. 275 tyś. osób w tym ok. 5 tys dzieci  Zdobyte doświadczenia posłużyły później w akcji zagłady Żydów

16

17 Zagłada Sinti i Romów

18  W 1937 r. utworzono Centrum Badań nad Higieną Rasową i Biologią Populacyjną; główny ośrodek badań nad identyfikacją i klasyfikacją Cyganów  Szukano związku między krwią a przestępczością; objeżdżano Rzeszę, Austrię i badano Romów

19

20  We wrześniu 1939 r podjęto decyzję, by wywieźć wszystkich Romów i Sinti na teren okupowanej Polski  Umieszczano ich w gettach oraz obozach koncentracyjnych  Podjęto decyzję, by „ostatecznym rozwiązaniem” objąć także Cyganów

21  16 grudnia 1942 r. Himmler podjął decyzję o osadzeniu Romów w KL Auschwitz-Birkenau  W ciągu kilku miesięcy w tzw. obozie cygańskim znalazło się ok. 20 tyś. Romów  2 sierpnia 1944 r. ostatecznie zamordowano pozostałych (ok. 3000) przy życiu

22 Doświadczenia medyczne Mengelego

23

24 Korespondent Bryan  Korespondent Bryan Korespondent Bryan


Pobierz ppt "Inne ofiary ludobójstwa. 1. W imię „czystości rasy i społeczeństwa niemieckiego”  Żydzi to nie jedyne zagrożenie dla Niemców  tzw. „Lebensraum” – niemiecką."

Podobne prezentacje


Reklamy Google