Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO W JÓZEFOWIE Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Józefów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO W JÓZEFOWIE Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Józefów,"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO W JÓZEFOWIE Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Józefów, styczeń 2015r.

2 Najważniejsze dokumenty szkolne ● Statut ● Program Rozwoju Szkoły ● Szkolny Program Profilaktyki ● Szkolny Program Wychowawczy ● Wewnatrzszkolny System Oceniania ● Przedmiotowe Systemy Oceniania ● Regulaminy szkolne

3 Średnia ocen klas po I semestrze roku szkolnego 2014/2015

4 Uczniowie mający dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej

5 Uczniowie mający dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej Procent uczniów

6 Oceny za zachowanie po I semestrze

7 Wyniki oceniania zachowania uczniów po I semestrze. Klasa IV a

8 Wyniki oceniania zachowania uczniów po I semestrze. Klasa IV b

9 Wyniki oceniania zachowania uczniów po I semestrze. Klasa V a

10 Wyniki oceniania zachowania uczniów po I semestrze. Klasa V b

11 Wyniki oceniania zachowania uczniów po I semestrze. Klasa VI a

12 Wyniki próbnego sprawdzianu klasy VIa z Nową Erą język angielski Maksymalnie uczeń mógł uzyskać 40pkt.

13 Wyniki próbnego sprawdzianu klasy VIa z OKE język angielski Maksymalnie uczeń mógł uzyskać 40pkt.

14 Wyniki próbnego sprawdzianu klasy VIa z Nowej Ery Część polonistyczno-matematyczna Maksymalnie uczeń mógł uzyskać 40pkt. W części matematycznej uczniowie zdobyli 6,17pkt/20pkt co stanowiło 30%. W części polonistycznej uczniowie zdobyli 11pkt/20pkt co stanowi 55%. Średnia klasy wyniosła 17,17pkt/40pkt.

15 Wyniki próbnego sprawdzianu klasy VIa z OKE Część polonistyczno-matematyczna Maksymalnie uczeń mógł uzyskać 40pkt. Średnia klasy wyniosła 23pkt.

16 Zajęcia pozalekcyjne Dla klas I-III ● Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ● Koło teatralne, Koło małych odkrywców, Koło artystyczne ● Zajęcia z języka angielskiego, Domowniczek, Koło Szachowe ● Dla klas IV-VI ● Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, ● Koło polonistyczne, Koło matematyczne, Koło informatyczne, Koło Biblijne ● Koło plastyczne, Koło Przyjaciół Biblioteki, Koło szachowe,Koło historyczne ● Zajęcia sportowo-rekreacyjne, Koło muzyczne.

17 Innowacje pedagogiczne realizowane w szkole ● Język angielski na co dzień – kl. IIa ● Zdejmij maskę – baw się razem z nami – kl.IIIa ● Przygoda z językiem angielskim – kl. V-VI ● Szkolna platforma e-learningowa – kl. IV-VI ● Otwórz książkę, a ulecą motyle” - kl. IV-VI ● Poznając przeszłość idziemy ku przyszłości – kl.IV, V ● Dobra komunikacja drogą do sukcesu – cała społeczność szkolna

18 Programy zewnętrzne ● Owoce w szkole – kl. I-III ● Szklanka mleka – kl. I-III ● W-f z Klasą – kl.I-VI, nauczyciele, rodzice ● Aktywna edukacja – nauczyciele ● Śniadanie daje moc – kl. I-III ● Ratujemy i uczymy ratować – kl. I-III, kl. IV-VI ● Klub Bezpiecznego Puchatka – kl.I ● Nie pal przy mnie proszę – kl.I ● Zbiórka zużytych baterii REBA – kl. I-VI, pracownicy, rodzice ● Projekt partnerski we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną

19 Z ŻYCIA SZKOŁY

20

21

22

23

24 Drodzy rodzice! Dla Państwa zorganizowaliśmy: ● Kącik Multimedialny dla Rodziców w szkolnej bibliotece ● Biblioteczkę dla Rodziców w szkolnej bibliotece ● Kącik przyrodniczo-wypoczynkowy na I piętrze ● Szkolną telewizję. ● Zachęcamy do korzystania ze wszystkich proponowanych form.

25 Zapraszamy na stronę internetową szkoły www.spjozefow.hekko.pl Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO W JÓZEFOWIE Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Józefów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google