Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Nauczyciel mobilny sukcesem szkoły” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Nauczyciel mobilny sukcesem szkoły” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Nauczyciel mobilny sukcesem szkoły” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowanego w ramach poddziałania 3.3.1 PO KL na zasadach Programu „Uczenie się przez całe życie” nr projektu 2013-3-PL1- ESF03-47678 Germersheim 2014

2 Poznanie systemu kształcenia zawodowego w Niemczech, obowiązując ych standard ów, organizacją egzaminów zewnętrznych, a także stosowany ch metod nauczania. Cel projektu :

3 Mobilni nauczyciele odwiedzający Die Berufsbildende Schule w Germershaim

4 Die Berufsbildende Schule ma swoją siedzibę w Germer s haim i filię w Würth. W obu szkołach 2200 uczniów uczy 120 nauczycieli.

5 Kierunki w jakich kształci szkoła: elektronika i automatyka,elektronika i automatyka, elektrotechnika,elektrotechnika, mechanik maszyn przemysłowych,mechanik maszyn przemysłowych, mechanik narzędziowy,mechanik narzędziowy, operator maszyn i urządzeń,operator maszyn i urządzeń, pracownik biurowy,pracownik biurowy, technik handlowiec,technik handlowiec,

6 Kierunki w jakich kształci szkoła: technik informatyk,technik informatyk, technolog żywienia,technolog żywienia, sprzedawca,sprzedawca, technik logistyk,technik logistyk, technik ekonomista,technik ekonomista, technik telekomunikacji,technik telekomunikacji, fryzjer, opiekun osób starszychfryzjer, opiekun osób starszych

7 System kształcenia w Niemczech uchwala każdy kraj związkowy we własnym zakresie. Każdy z landów posiada własne ustawodawstwo edukacyjne, instrumenty prawne zarządzania oświatą i w każdym z nich funkcjonuje odrębne ministerstwo edukacji. ( 16 ministrów edukacji :) ) Każdy land ma swoją własną maturę, w związku z tym planuje się od 2018 r ujednolicić ją na całym obszarze Niemiec

8 Występują znaczne różnice pomiędzy landami w organizacji edukacji oraz w planach nauczania. Państwo odpowiada za zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli wszystkich szczebli, którzy cieszą się w Niemczech statusem urzędnika państwowego. Za płace nauczycieli odpowiada dany Land, natomiast za wyposażenie szkół odpowiedni powiat.

9 System oświaty w Niemczech tworzą: system wychowania w okresie przedszkolnym.system wychowania w okresie przedszkolnym. system szkolny; szkoły ogólnokształcące, zawodowe i wyższe.system szkolny; szkoły ogólnokształcące, zawodowe i wyższe. system kształcenia i wychowania równoległego lub pozaszkolnego.system kształcenia i wychowania równoległego lub pozaszkolnego. system kształcenia i wychowania poszkolnego.system kształcenia i wychowania poszkolnego.

10

11 Kształcenie obowiązkowe Kształcenie w pełnym wymiarze jest obowiązkowe w wieku od 6 do 15 lub 16 lat (zależnie od Landu), a kształcenie w niepełnym wymiarze jest obowiązkowe do wieku 18 lat dla osób, które nie uczęszczają do szkoły w pełnym wymiarze.

12 Kształcenie obowiązkowe

13 Kształcenie ponadobowiązkowe

14 Niemiecki model edukacji zawodowej: System jest połączeniemSystem jest połączeniem nauki teoretycznej i praktycznej zawodu. nauki teoretycznej i praktycznej zawodu. Uczniowie uczą się trzy lata,Uczniowie uczą się trzy lata, nauka zajmuje 1-2 dni w tygodniu, 3-4 dni nauka zajmuje 1-2 dni w tygodniu, 3-4 dni odbywają naukę zawodu w zakładzie pracy. odbywają naukę zawodu w zakładzie pracy. Nie ma ograniczenia wieku w przyjęciu do szkołyNie ma ograniczenia wieku w przyjęciu do szkoły

15 W ten system zaangażowane są instytucje takie jak: Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań, które: m. in. ustanawia klasyfikację zawodów (ok. 360 m. in. ustanawia klasyfikację zawodów (ok. 360 zawodów). zawodów). Kraje związkowe, które: są odpowiedzialne za szkoły zawodowe.są odpowiedzialne za szkoły zawodowe. regulują naukę w szkolnictwie zawodowym zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką.regulują naukę w szkolnictwie zawodowym zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką.

16 Izby przemysłowo-handlowe, i izby rzemieślnicze, które: Doradzają zakładom szkolącym uczniów.Doradzają zakładom szkolącym uczniów. Rejestrują umowy o kształcenie zawodowe pomiędzy uczniami i pracodawcami.Rejestrują umowy o kształcenie zawodowe pomiędzy uczniami i pracodawcami. Opracowują i przeprowadzają egzaminy zawodowe, powołują komisje egzaminacyjne, zajmują się wydawaniem świadectw.Opracowują i przeprowadzają egzaminy zawodowe, powołują komisje egzaminacyjne, zajmują się wydawaniem świadectw.

17 Pracodawcy: Oferują praktyki,Oferują praktyki, Współpracują przy tym ze szkołami zawodowymi oraz izbami przemysłowo- handlowymi lub rzemieślniczymi.Współpracują przy tym ze szkołami zawodowymi oraz izbami przemysłowo- handlowymi lub rzemieślniczymi. Finansują praktyczną część nauki zawoduFinansują praktyczną część nauki zawodu

18 uczniowie sami organizują praktykę - znajdują swojego pracodawcę.sami organizują praktykę - znajdują swojego pracodawcę. otrzymują miesięczne wynagrodzenie za swoją pracę, co stanowi ważny element motywacji do podnoszenia swoich umiejętności i osiągnięcia jak najlepszych wyników.otrzymują miesięczne wynagrodzenie za swoją pracę, co stanowi ważny element motywacji do podnoszenia swoich umiejętności i osiągnięcia jak najlepszych wyników.

19 System dualny

20 Zalety: niski odsetek młodych ludzi bez zawodu lub miejsca nauki zawodu - w grupie wiekowej 15-19 lat wynosi on niewiele ponad 4%,niski odsetek młodych ludzi bez zawodu lub miejsca nauki zawodu - w grupie wiekowej 15-19 lat wynosi on niewiele ponad 4%, połączenie teorii z praktyką daje wysoko wykwalifikowaną kadrę robotników i rzemieślników.połączenie teorii z praktyką daje wysoko wykwalifikowaną kadrę robotników i rzemieślników. System dualny obejmuje około 50% kształcącej się młodzieży.

21 Zasady kształcenia: Zakład pracy musi mieć licencje na kształcenie i musi mieć w tym celu określone pomieszczenia i określone kadry, ustawodawca sprawdza to i jeżeli dana firma ma małe braki to praktyka uzupełniana jest właśnie w CKZ (max od 8 do 10 tygodni w ciągu 3 lat – państwo opłaca praktykę)

22 OBSZARY KSZTAŁCENIA: matematyka zawodowa rysunek zawodowy przedmioty zawodowe W tym systemie nie jest dobrym rozwiązaniem traktowanie przedmiotów metodą szufladkową. Modyfikacja polega na potraktowaniu problemu w sposób kompleksowy, całościowy.

23 Przykład: Technologia budowlana połączona z matematyką temat: Mury z cegły Dział 1 – Rodzaje murów ceglanych Dział 2 – Rysowanie i obliczanie objętości brył Uczniowie uczą się obliczać objętość cegieł i różnych fragmentów murów jako brył geometrycznych Po co? → Żeby wyliczyć ilość cegieł potrzebnych na dany rodzaj muru.

24 Dział 3 – Materiałoznawstwo z elementami fizyki i chemii Dział 4 – Technologia wykonania W ramach 4 działów obejmujemy określony obszar edukacyjny, mamy kompleksowe całościowe spojrzenie na temat odnoszący się do praktyki (obszary nauczania obejmują po kilkadziesiąt godzin)

25 Jeżeli zrealizujemy konkretny obszar edukacyjny, wtedy na dany temat np: mury z cegły, dany uczeń wie już wszystko Skutek - młody człowiek myśli w sposób kompleksowy, to doprowadza do wyższej jakości wykorzystania jego potencjału intelektualnego stosowanie wiedzy w praktyce jest lepsze, a o to chodzi w systemie dualnym Czyli - stosowanie wiedzy w praktyce jest lepsze, a o to chodzi w systemie dualnym

26 mentalność : dobrze wykwalifikowany pracownik to około 1 000 000 euro dochodu rocznie :) po niemiecku

27 Starosta i burmistrz – bezpośrednie wybory Kadencja starosty wynosi 8 lat Starosta może mieć 3 zastępców, pracują społecznie. (Mogą ich wybrać radni, wtedy dostają wynagrodzenie.) W powiecie jest 16 szkół ponadgimnazjalnych Ciekawe informację:

28 Czas wolny Spotkanie w Trybunale Sprawiedliwości w Luxemburgu z rzecznikiem generalnym, profesorem Maciejem Szpunarem. Przedstawienie zasad funkcjonowania trybunału i rozpatrywania spraw sądowych

29 Spotkanie w Strasbourgu z europosłem profesorem Bogusławem Liberadzkim. Poznanie zasad finansowania systemu oświaty Unii Europejskiej

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „Nauczyciel mobilny sukcesem szkoły” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google