Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października."— Zapis prezentacji:

1

2 STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października 1997 roku, a działalność swoją rozpoczęło 15 stycznia 1998 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzą gminy : - Bielawa, - Dzierżoniów, - Nowa Ruda, - Pieszyce, - Stoszowice - Walim.

3 STGGS

4 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Co zrobiliśmy, czym się zajmujemy. Lata Co zrobiliśmy, czym się zajmujemy. Lata

5 Podjęte działania 1. Kontynuacja działań związanych z projektem „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna ” W ubiegłym roku Stowarzyszenie definitywnie zakończyło realizację dużego projektu, który miał na celu przyciągnięcie turystów tzw. weekendowych z terenów województw: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego oraz Śląskiego pod w/w. nazwą. Dla przypomnienia Stowarzyszenie w ramach tego projektu wykonało : - całoroczną reklamę cało pojazdową na autobusach komunikacji miejskiej, - przeprowadziło kampanię bilbordową, - prasową – artykuły w dziennikach : Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Dziennik Zachodni. Zamieściliśmy je w dodatkach na temat turystyki przez 4 kolejne tygodnie, - telewizyjną - która obejmowała dwukrotną emisję filmu na antenie sieci telewizji lokalnych (VECTRA), a swoim zasięgiem objęła ok. 300 miejscowości i około 2 mln. mieszkańców z ukierunkowaniem na województwa dolnośląskie, poznańskie i śląskie, - radiową - dwukrotnie w styczniu i w kwietniu 2011 roku prezentowane były krótkie spoty radiowe (zimowy i wiosenny) w Polskim Radiu Wrocław, Radiu Eska Poznań oraz Radio Plus Katowice, - Powstał również film o Górach Sowich, rozpowszechniany na 7 tys. płyt DVD, - Wydaliśmy „Rowerownik” jako dodatek do Gazety Wyborczej, który był sygnowany przez Maję Włoszczowską, - Rozmieściliśmy na terenie Gór Sowich (w hotelach, pensjonatach, centrach informacji turystycznej itp.) 70 tablic informacyjnych na których prezentuje także wydrukowane w ramach projektu materiały promocyjne, - Całość kampanii zamykała całkiem nowa strona Stowarzyszenia

6 Podjęte działania 1. Kontynuacja działań związanych z projektem „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna ” W ramach działań związanych z trwałością projektu Stowarzyszenie corocznie uzupełnia stany brakujących materiałów promocyjnych, które później systematycznie i nieodpłatnie przekazuje podmiotom gospodarczym związanym z turystyką w Górach Sowich. W roku 2013 dodrukowaliśmy sztuk materiałów promocyjnych (były to : informatory, ulotki, foldery) za łączną kwotę : ,70 zł brutto. W pierwszych miesiącach 2014 roku także ponowiliśmy dodruk tych materiałów w ilości sztuk za kwotę ,20 zł brutto.

7 Podjęte działania 2. Film o Górach Sowich i atrakcjach turystycznych w 4 wersjach językowych. Dwa lata temu na bazie filmu o Górach Sowich powstałego podczas projektu „Góry Sowie – dziedzictwo …..”, Stowarzyszenie zleciło opracowanie i wydało jego wersję językową. Film jest dostępny w językach : angielskim, niemieckim, czeskim oraz oczywiście polskim. Film ten cieszy się niezmierną popularnością wśród naszych gości i to zarówno krajowych jak i zagranicznych. Film ten, przekazujemy nieodpłatnie podmiotom z branży turystycznej, a także dysponujemy na targi, imprezy turystyczne, spotkania i promocje oraz gminom członkowskim Stowarzyszenia. Koszt wyprodukowanie sztuk płyt w roku 2013 wyniósł : ,17 zł brutto.

8 Podjęte działania 3. Szlaki turystyczne piesze. Kolejnym działaniem podjętym przez STGGS było to, aby w ramach swoich własnych środków odnowić piesze szlaki turystyczne w Górach Sowich. Zarząd zlecił to zadanie panu Mirosławowi Gontkowskiemu licencjonowanemu znakarzowi PTTK. W latach 2012 – 2013 realizowaliśmy kolejne etapy tego działania. Niejako w uzupełnieniu w roku 2012 oddział PTTK Ząbkowice Śląskie odnowił z własnych środków szlak czerwony i niebieski od Przełęczy Woliborskiej do Przełęczy Srebrnej (razem 22 km szlaków). Dzięki naszym działaniom udało się odnowić wszystkie szlaki turystyczne pokrywające obszar CAŁYCH GÓR SOWICH (razem: 255,6 km) z tego STGGS odnowiło aż 233,6 km.

9 Podjęte działania 3. Szlaki turystyczne piesze. STGGS także w latach umieściło nowe lub odnowiło 104 sztuki tabliczek informacyjnych i kierunkowych w 32 miejscach. Należy dodać że w ostatnich kilku latach na zlecenie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie również zostały odnowione tablice informacyjne w kilku kluczowych lokalizacjach w Górach Sowich. Wszystkie te działania spowodowały że Góry Sowie są jednym z najlepiej oznakowanych pasm górskich w Polsce, co potwierdzają między innymi wpisy w stosownym zeszycie pozostawionym w Wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Na cały projekt związany z odnową szlaków turystycznych pieszych w latach wydaliśmy kwotę : ,50 zł brutto, a w samym 2013 roku : 7 027,24 zł brutto.

10 Podjęte działania 4. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego. Począwszy od 2012 roku Stowarzyszenie inwestuje także swoje środki finansowe w promocję Gór Sowich w okresie zimowym. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia w 2012 roku uruchomił projekt pn. „Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego”. Wspólnie z Nadleśnictwami Bardo, Jugów i Świdnica zostały opracowane trasy, regulamin, zakres odpowiedzialności i czas trwania. Koszty, które ponieśliśmy w związku z tym działaniem w roku 2013 przedstawiały się następująco: - utrzymanie tras sezon 2012/2013 – ,40 zł brutto - utworzenie i promocja tras sezon 2013/2014 – ,60 zł brutto - utrzymanie tras sezon 2013/2014 – 0,00 zł Mapa przebiegu tras sezon 2013/2014 :

11 Podjęte działania 4. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego. W ramach tego działania STGGS umieściło na początku i końcu każdej trasy dużą Tablicę z mapą Gór Sowich i usytuowaniem w nich Tras Narciarskich w ilości 10 sztuk w 2012 oraz 11 sztuk w 2013 oraz duży plakat (naklejkę) w formacie 60x90 cm z mapą Tras Biegowych, który został przekazy do 15 lokalizacji w Górach, takich jak : schroniska, przebieralnie, wypożyczalnie nart itp. W sezonie 2013/2014 Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego były „bogatsze” o przebieralnie dla narciarzy. Miejsca te są zlokalizowane w budynku tzw. „Akwarium” na Przełęczy Jugowskiej oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Rzeczka” na Przełęczy Sokolej. W obu lokalizacjach w sezonie narciarskim mieściły się również wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. Dodatkowym plusem obu miejsc są także duże parkingi, możliwość skorzystania z usług gastronomicznych, noclegowych oraz ciepłej wody. Wyłoniliśmy także podmioty odpowiedzialne za utworzenie śladu, ratrakowanie oraz utrzymanie tras w okresie zimowym. Są to firmy ściśle związane ze sportami zimowymi z Rzeczki, Sokolca i Srebrnej Góry. Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego promowane były : - poprzez naszą stronę - ulotki w ilości sztuk (rozprowadzane przez naszych partnerów w Gminach członkowskich, sieć Decathlon, wypożyczalnie nart), - info na portalach związanych z narciarstwem biegowym (nabiegowkach.pl, biegowki.pl) - profil Stowarzyszenia na Facebooku, Twitter - informację w Narciarskim Atlasie Polski Wszystkie materiały dotyczące Tras Biegowych zostały także wzbogacone o kod QR.

12 Podjęte działania 5. Punkt Informacji Turystycznej i Przebieralnia na Przełęczy Jugowskiej. Działaniem związanym między innymi z trasami narciarski w sezonie 2013/2014, było utworzenie punktu IT i przebieralni w budynku Akwarium na Przełęczy Jugowskiej, którego właścicielem jest pan Piotr Babicki. Stowarzyszenie wzięło na siebie koszt spawania światłowodu, który uległ dezintegracji podczas pożaru budynku, który stał w tym miejscu kilka lat temu. Dzięki staraniom pana Babickiego budynek ten został postawiony na nowo, co pozwoliło poczynić inwestycje w tamtym terenie. Podpisaliśmy stosowną umowę, która pozwala nam a także narciarzom, rowerzystom oraz piechurom, nieodpłatnie korzystać z pomieszczenia w celu przebrania się. Wyposażyliśmy przebieralnię w wieszaki i ławeczkę a na zewnątrz zamontowaliśmy wysokiej klasy kamerę obrotową, która przekazuje obraz live z terenu Przełęczy Jugowskiej. W porozumieniu pomiędzy nami jest też zapis pozwalający nam w przyszłości zamontowanie infokiosku, w którym byłyby zawarte wszelkie informacje potrzebne wymagającemu turyście. Istnieje również koncepcja aby zamontować tam stację meteo z przekazem pogody na naszą stronę www. Koszty związane z tym działaniem wyniosły : 8 854,05 zł. brutto.

13 Podjęte działania 6. Projekt Znaki Drogowe E22 B i C. Zarząd Stowarzyszenie już na początku roku 2013 opracował wykaz miejsc w których chcielibyśmy umieścić znaki drogowe E22 B i C. Znaki te kierowałyby turystów zmotoryzowanych na „Góry Sowie”. Na wiosnę zleciliśmy firmie MTI Projekt opracowanie „Projektu docelowej organizacji ruchu”, a następnie uzyskaliśmy niezbędne zezwolenia od właścicieli dróg dotyczące montażu tych znaków. Do tego momentu koszt zamknął się w kwocie: 2 460,00 zł. brutto. W tym działaniu wspomogło nas Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, które sfinansowało i zamontowało 3 znaki w granicach powiatu dzierżoniowskiego.

14 Podjęte działania 7. Film „Dolny Śląsk – kraina niezwykła”. W czerwcu 2013 roku zgłosiła się do STGGS autorka scenariusza i reżyserka pani Anna Frąckowiak-Ostrejko z prośbą o pomoc w realizacji zdjęć do tego filmu na terenie Gór Sowich. Stowarzyszenie podjęło takie działanie, organizując między innymi : ekipę statystów i aktorów (wszyscy z naszego terenu), wyposażyło ich w stroje z epoki oraz zagwarantowało transport. Przygotowaliśmy również materiały do tekstów lektorskich, wskazaliśmy atrakcyjne lokalizacje do zdjęć, niezbędne rekwizyty oraz zagwarantowaliśmy aktorom profesjonalną usługę w postaci specjalisty od wspinaczki górskiej. Film produkowany jest przez firmę pani Anny Frąckowiak-Ostrejko na zlecenie Programu II TVP a jego emisja zapowiedziana była na czerwiec - lipiec 2014 roku, do dziś jednak się nie ukazała. Rolę głównego bohatera powierzono znanemu aktorowi panu Mariuszowi Kilianowi. Nasz wkład w te działania wyniósł : 430,00 zł brutto

15 Podjęte działania 8. Turystyczna Majówka. Nasze Stowarzyszenie już cyklicznie co roku w maju uczestniczy w Turystycznej Majówce na ul. Świdnickiej przy Rynku Głównym we Wrocławiu. Także i w roku 2014 Zarząd podjął uchwałę o wynajęciu stoiska i zaprezentowaniu materiałów promocyjnych z Gór Sowich oraz z Gmin członkowskich STGGS. Koszt zamknął się w kwocie: 600,00 zł brutto, a w roku 2014 : 1 788,00 zł brutto.

16 Podjęte działania 9. Stowarzyszenie „Strefa MTB Sudety” Jesienią 2013 roku STGGS podjęło decyzję o odnowieniu i uporządkowaniu tras rowerowych w Górach Sowich. W toku prac okazało się że podobne działania wykonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, które to zarządza podobnymi trasami na terenie Gminy Głuszyca. Doszło do spotkań obu organizacji najpierw w Głuszycy potem w Bielawie, na których została podjęta decyzja o stworzeniu w pełni profesjonalnego PRODUKTU TURYSTYCZNEGO pn. STREFA MTB SUDETY. Do tego celu opracowaliśmy szczegółową koncepcję pod nazwą: „Budowa zintegrowanego produktu turystycznego na obszarze subregionu Sudetów - Góry Sowie, część Gór Kamiennych i Wałbrzyskich”, która zakłada powołanie całkiem nowego Stowarzyszenia które będzie się zajmować tylko i wyłącznie takim produktem turystycznym. Nowe Stowarzyszenie powstało w dniu roku podczas spotkania w Chacie pod Sową na Przełęczy Sokolej wobec zgodnej woli przedstawicieli z terenu gmin : Stoszowice, Dzierżoniów (wiejska), Bielawa, Pieszyce, Nowa Ruda (wiejska), Walim, Głuszyca i Mieroszów. W Zarządzie Strefy MTB Sudety znaleźli się przedstawiciele z całego obszaru objętego działaniem. 1. Janusz Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety 2. Piotr Walczak – Skarbnik Stowarzyszenia MTB Sudety 3. Ireneusz Rogalski 4. Artur Jarczok 5. Grzegorz Bagiński 6. Piotr Kurczab 7. Łukasz Pokorski Adres siedziby Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety: ul. Grunwaldzka 28a, Głuszyca

17 Podjęte działania Mapa Strefy MTB Sudety

18 Podjęte działania 9. Stowarzyszenie „Strefa MTB Sudety” Strefa MTB Sudety – kierunki rozwoju - Objęcie systemem górskich tras rowerowych regionu zwartego geograficznie z punktu widzenia użytkowników produktu. - Promocja produktu pod jedną, czytelną, rozpoznawalną pod względem geograficznym nazwą. - Skierowanie produktu do użytkowników w Polsce, Czechach i Niemczech. - Pełna unifikacja oznakowania produktu i standaryzacja sposobów znakowania w terenie oraz pozostałych informacji (tablice, mapy itp). - Promocja produktu: druk map pełnego obszaru i map cząstkowych, foldery informacyjne, reklama. - Utworzenie sieci punktów dostępowych do Tras Strefy MTB Sudety i głównych punktów z zapleczem: informacja, wypożyczalnia, serwis rowerowy, sklep, zaplecze socjalne. - Budowa tras singletrack i downhilowych - Pozyskiwanie środków unijnych. - Pozyskiwanie sponsorów z branży rowerowej, turystycznej i innych. - Certyfikacja bazy noclegowej i gastronomicznej. - Organizacja cyklu zawodów w kolarstwie MTB o Puchar Strefy MTB Sudety. - Utworzenie strony internetowej na wzór zachodnich regionów MTB. - Zbudowanie trwałego skojarzenia regionu z produktem – NAJLEPSZE MIEJSCE DLA FANÓW KOLARSTWA GÓRSKIEGO W POLSCE. Koszty związane z budową Strefy MTB Sudety wyniosły : ,88 zł. brutto. Opłata roczna na prowadzenie i rozwój produktu turystycznego „Strefa MTB Sudety” w 2014 : 2 939,30 zł brutto Koszty nagród w I Pucharze Strefy MTB Sudety : 2 073,80 zł brutto

19 Podjęte działania 10. ITB Berlin 2014 W tym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w dniu 8 marca 2014 r. odbył się pierwszy rekonesans na targach ITB w Berlinie przedstawicieli Stowarzyszeń działających na terenie Gór Sowich. STGGS zaprosiło i pokryło koszty wyjazdu jednej osoby z każdego Stowarzyszenia. Z naszego zaproszenia skorzystały : - Stowarzyszenie Partnerstwo Sowiogórskie z siedzibą w Jugowie, - Stowarzyszenie Wielka Sowa z Dzierżoniowa, - Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich z Ostroszowic, - Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, - Stowarzyszenie Kwaterodawców Kraina Sudecka z Owiesna - Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety z Głuszycy, oraz gospodarze czyli Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich. Z różnych względów nie mogli wziąć udziału przedstawiciele: - Stowarzyszenia Góry Sowie z Sokolca, - Stowarzyszenia Kwaterodawców Gór Sowich z Zagórza, - Stowarzyszenia Riese z Ludwikowic Kłodzkich, - Sowiogórskie Bractwo Kolejowe z Walimia - oraz Stowarzyszenia Sowiogórska Grupa Poszukiwawcza z Walimia.

20 Podjęte działania 10. ITB Berlin 2014 Spotkanie miało też drugi wymiar, służyło poznaniu się, wymianie informacji na temat działań podnoszonych przez poszczególne Stowarzyszenia a także chwilami przypominało typowe spotkanie robocze które miało charakter „burzy mózgów”. Przedstawiciele organizacji w sposób bardzo pozytywny ocenili sam wyjazd a także potencjalne korzyści z tego płynące, już na miejscu pojawiło się wiele ciekawych koncepcji wartych do wprowadzenia a dzięki którym systematycznie będzie zwiększała się liczba turystów odwiedzających nasz piękny zakątek. Organizatorzy wyjazdu podkreślają wysoki poziom merytoryczny a także osobisty wszystkich uczestników za co należą się słowa podziękowania dla Zarządów wszystkich Stowarzyszeń za wytypowanie tak kompetentnych przedstawicieli. Koszty związane z wyjazdem na Targi ITB wyniosły : 1 762,80 zł. brutto.

21 Podjęte działania 11. Odznaka „Znamy Góry Sowie” Zwróciliśmy się z propozycją do oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie o wspólne ustanowienie odznaki turystycznej pod nazwą „Znam Góry Sowie”. Propozycja ze strony PTTK została zaakceptowana i tak od sezonu turystycznego 2014 jest ona dostępna dla turystów. STGGS zdecydowało się pokryć koszty druku Książeczki Weryfikacyjnej oraz tłoczenia odznak a PTTK Ząbkowice sprawuje nadzór weryfikacyjny nad Odznaką oraz jej nadawanie. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gór Sowich, a skierowany jest głownie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz oczywiście do dorosłych. Wytypowaliśmy 30 lokalizacji (atrakcji turystycznych, miejsc, szczytów, schronisk) których zdobycie (odwiedzenie) będzie uprawniało do noszenia odznaki „Znam Góry Sowie”. Odznaka posiada 2 stopnie : Mała i Duża. Podpisanie Porozumienia pomiędzy obiema organizacjami nastąpiło podczas Walnego Zebrania Delegatów STGGS w dniu r. Koszty związane z odznaką wyniosły : 4 698,87 zł. brutto.

22 Podjęte działania 12. Szczyty w Górach Sowich – Tabliczki z wysokością i koordynatami GPS Kolejnym naszym działaniem było wyposażenie 20 najwyższych szczytów Gór Sowich + 5 o szczególnym znaczeniu turystycznym w nowe tablice z podaniem wysokości i koordynatami GPS. Ma to związek z odznaką „Znam Góry Sowie” a także służy poprawie bezpieczeństwa w Górach Sowich poprzez podanie dokładnych danych GPS, które pozwolą np. na bezbłędne dotarcie na miejsce ratownikom GOPR. Oznakowanie tych szczytów pozwoli nam w przyszłości ustanowić odznakę „Zdobywcy Korony Gór Sowich”. Jako ciekawostkę podajemy informację że wraz ze Wzgórzami Włodzickimi Góry Sowie liczą sobie 204 szczyty ( a około 40 z nich nie ma jeszcze swojej nazwy geograficznej) Koszty związane z tym działaniem wyniosły : 2 105,65 zł. brutto.

23 Podjęte działania 13. Przedłużenie szlaku czerwonego ( tzw. brzeżnego). PTTK oddział Ząbkowice Śląskie wyszedł z propozycją przedłużenia szlaku czerwonego (tzw. brzeżnego). Temat ten wiąże po części się z ewentualną inwestycją na Wielkiej Sowie, a także chcemy przybliżyć turystom ten rejon ponieważ jest on bardzo urokliwy, bogaty w pomniki przyrody (nieoznakowane), miejsca historyczne, stare kopalnie a niestety rzadko odwiedzany. Proponowana trasa zaczyna się od Kuźnicy biegnie przez Bacówkę, okolice Lasocina, Kamionki, Smoczą Jamę, okolice Czyżyka i Błyszcza aż do pętli na ul. Nowobielawskiej w Bielawie. W marcu 2014 zrobiliśmy rekonesans, przy okazji wykonując mapę GPS. W następnej kolejności PTTK złoży oficjalne pismo do Nadleśnictwa Świdnica a po ewentualnym zatwierdzeniu szlaku oznakuje go i umieści na mapach.

24 Podjęte działania 14. Projekt : „Promocja Produktu Turystycznego „Góry Sowie” Złożyliśmy do Województwa Dolnośląskiego wniosek o dotację w ramach zadania budżetowego „Upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu”. Otrzymaliśmy środki w wysokości zł. Projekt pn. „Promocja produktu turystycznego „Góry Sowie” zasililiśmy kwotą zł wkładu własnego, a całość przeznaczyliśmy na kampanię radiową (letnią i zimową). Koszty związane z tym działaniem wyniosły : ,00 zł. brutto.

25 Podjęte działania 15. Wiaty w Górach Sowich. Nasze wielomiesięczne starania o wybudowanie kilku wiat w kluczowych miejscach w Górach znalazły zrozumienie w Nadleśnictwie Świdnica, które z własnych środków zbudowało kilka z nich. Stan wiat na dziś przedstawia się następująco: - Kolor czarny – wiaty istniejące. - Kolor fioletowy – do realizacji. Na wiaty które zostały do realizacji również poczyniliśmy już wstępne ustalenia : - Stara Jodła – STGGS - Grządki, Jabłonki – NL Wałbrzych - Kroacka Studzienka – NL Świdnica - Lisie Skałki, Żmij – NL Jugów - Przełęcz pod Gołębią, Przełęcz pod Szeroką, Chochoł, Przełęcz Srebrna, Czeszka – NL Bardo Śląskie

26 Podjęte działania  Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Wielka Sowa, dwukrotnie spotkaliśmy się wspólnie w celu omówienia koncepcji ujednolicenia oznakowania na terenach gmin obejmujących teren Gór Sowich. Projekt obejmuje sześć poziomów oznakowania: wyjazdy z aglomeracji, znaki drogowe, witacze (bramy), oznakowanie w miastach i gminach, oznakowanie obiektów turystycznych, oznakowanie hoteli, pensjonatów itp.  Prowadzimy rozmowy z innymi Gminami, które obejmują terytorialnie Góry Sowie w celu poszerzenia składu Stowarzyszenia.  Zebraliśmy i umieściliśmy na naszej stronie informację o wszystkich możliwych odznakach, które może zdobyć turysta odwiedzający Góry Sowie.www.gorysowie.org  Opracowuję „Bazę Noclegową Gór Sowich 2014”. Wstępne dane pokazują 240 lokalizacje z około miejscami noclegowymi.  W styczniu 2014 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia spotkaliśmy się ze wszystkimi Nadleśniczymi z Nadleśnictw : Bardo, Jugów, Świdnica i Wałbrzych w celu omówienia i koordynacji działań związanych z turystyką w Górach Sowich

27 Podjęte działania  Przekazaliśmy materiały promujące Góry Sowie Stowarzyszeniu Ślężanie- Lokalna Grupa Działania na Międzynarodowe Targi Turystyczne 2014 we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniu Kwaterodawców Kraina Sudecka na targi AgroTravel 2014 w Kielcach.  Rozpoczęliśmy prace mające na celu utworzenie przez Przedsiębiorców posiadających wyciągi narciarskie wspólnego Skipasu pod nazwą „Skipas Góry Sowie”, oraz podjęliśmy próbę stworzenia koncepcji organizacyjnej tego działania.  Z inicjatywy Stowarzyszenia Góry Sowie zorganizujemy wspólnie imprezę pn. „Urodziny Wieży”. Od roku 2014 będziemy wspierać tą imprezę cyklicznie, która zawsze będzie się odbywać 24 maja w dzień jej otwarcia. Koszty „Urodzin Wieży” wyniosły : 1 033,20 zł. brutto..

28 Podjęte działania Wystosowaliśmy szereg pism do różnych instytucji w celu podjęcia konkretnych działań i decyzji : 1. Interwencja do Starosty Kłodzkiego w sprawie remontu drogi nr 3016D. 2. Pismo do Nadleśnictwa Świdnica w sprawie kosztorysu remontu Wieży Widokowej na Kalenicy. 3. Pisma do Nadleśnictw Bardo i Świdnica w sprawie budowy kilku wiat w Górach Sowich. 4. Pismo do Nadleśnictwa Wałbrzych z propozycją poszerzenia szlaku w okolicach Przełęczy Walimskiej w celu poprowadzenia tam narciarskiej trasy biegowej w sezonie 2014/ Pismo do DSDiK w sprawie budowy profesjonalnych parkingów z zapleczem sanitarnym na Przełęczach Walimskiej i Woliborskiej. 6. Pisma do Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Dzierżoniowie w sprawie postawienia znaku „zakaz zatrzymywania się” w rejonie Przełęczy Jugowskiej. 7. Interwencja do Ministra Środowiska w sprawie nie umieszczania muflona na liście zwierząt gatunkowo obcych.

29

30 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich KOSZTY I PRZYCHODY 2014

31 Składka członkowska 2014 rok symulacja

32 Wydatki 2014 STGGS - wydatki w 2014 roku lp.nazwadziałanieilośćj.m.firmacena bruttowartość brutto 1utrzymanie biura STGGSbiuro1,00szt.BARL sp. z o.o.2 200,00 2utrzymanie biura STGGSbiuro11,00szt.BARL sp. z o.o.2 300, ,00 biuro Suma ,00 3czeki (2 sztuki)I Puchar Strefy MTB Sudety1,00szt.Minka D.Kucharczyk73,80 4nagrodyI Puchar Strefy MTB Sudety1,00szt.Patrycja Podgórska1 000,00 5nagrodyI Puchar Strefy MTB Sudety1,00szt.Robert Bachmatiuk1 000,00 I Puchar Strefy MTB Sudety Suma 2 073,80 6prowizjakoszty bankowe1,00szt.BZ WBK S.A.693,00 koszty bankowe Suma 693,00 7ser + obsługa stoiskaMajówka 20141,00szt.Dawid Cech325,00 8ser + obsługa stoiskaMajówka 20141,00szt.Malwina Pasternak400,00 9stoisko na Wrocławskiej Majówce 2014Majówka 20141,00szt.DOT Wrocław738,00 10transportMajówka 20141,00szt.Sławomir Szel325,00 Majówka 2014 Suma 1 788,00 11ksiażeczka weryfikacyjnaOdznaka "Znam Góry Sowie"400,00szt.AR Halo Lądek4, ,00 12odznaka "Znam Góry Sowie" (250 szt.)Odznaka "Znam Góry Sowie"1,00szt.Wotir Wysoka1 156,20 13odznaka "Znam Góry Sowie" (50 szt. + matryca)Odznaka "Znam Góry Sowie"1,00szt.Wotir Wysoka1 070,10 14tabliczki pomocnicze (Kroacka Studzienka, Kamień 3 granic, Czeszka)Odznaka "Znam Góry Sowie"6,00szt.Minka D.Kucharczyk24,60147,60 15ulotki promujące odznakę (2000 szt.)Odznaka "Znam Góry Sowie"1,00szt.Edytor356,97 Odznaka "Znam Góry Sowie" Suma 4 698,87 16podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy1 505,00 17podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy110,00 18podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy198,00 19podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy31,00 20podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy67,00 21podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy45,00 22podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy134,00 23podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy100,00 24podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy225,00 podatki od wynagrodzeń Suma 2 415,00 25dodruk materiałów promocyjnych ( sztuk)Projekt "Góry Sowie …"52 000,00szt.AR Halo Lądek0, ,20 Projekt "Góry Sowie …" Suma ,20 26spoty i emisjaProjekt "Promocja produktu …."1,00szt.AR Halo Lądek10 499,99 Projekt "Promocja produktu …." Suma ,99 27artykuł promocyjny w DTPpromocja1,00szt.DTP861,00 28roll-up (2 sztuki)promocja1,00szt.Minka D.Kucharczyk391,14 promocja Suma 1 252,14 29korekta do faktury (kamera)punkt IT P.Jugowska1,00szt.Zutel Dzierzoniów3,21 punkt IT P.Jugowska Suma 3,21

33 Wydatki prowadzenie i rozwój produktu turystycznego Strefa MTB SudetyStrefa MTB Sudety 20141,00szt.Strefa MTB Sudety2 939,30 Strefa MTB Sudety 2014 Suma 2 939,30 31oznakowanie 25 szczytów w Górach SowichSzczyty Góry Sowie1,00szt.M.Gontkowski1 177,00 32tabliczki kierunkowe na szczyty w GSSzczyty Góry Sowie1,00szt.Kukumedia344,40 33tabliczki ze szczytami w Górach SowichSzczyty Góry Sowie1,00szt.Minka D.Kucharczyk584,25 Szczyty Góry Sowie Suma 2 105,65 34autobus i wejściówkiTargi ITB Berlin 20141,00szt.Nordactiv1 320,00 35busTargi ITB Berlin 20141,00szt.Transport J.Grabicki442,80 Targi ITB Berlin 2014 Suma 1 762,80 36ławeczka do przebieralnitrasy biegowe sezon 2014/20151,00szt.Masiv201,01 37Narciarski Atlas Polski 2014trasy biegowe sezon 2014/20151,00szt.Wydawnictwo Family2 460,00 trasy biegowe sezon 2014/2015 Suma 2 661,01 38znaczek turystyczny tzw. JokerUrodziny Wieży ,00szt.Znaczki Turystyczne Złoty Stok5, ,20 Urodziny Wieży 2014 Suma 1 033,20 39mapa strefy mtb sudety (5 000 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.AR Halo Lądek18 900,00 40tablice na punkty dostepu (13 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety13,00szt.AR Halo Lądek1 845, ,00 41tabliczki do oznakowania Strefy (165 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety165,00szt.Minka D.Kucharczyk9, ,60 42tabliczki do oznakowania Strefy (234 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety234,00szt.Minka D.Kucharczyk9, ,56 43tabliczki do oznakowania Strefy (375 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety375,00szt.Minka D.Kucharczyk9, ,00 44tabliczki do oznakowania Strefy (40 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety40,00szt.Minka D.Kucharczyk9,84393,60 45tabliczki do oznakowania Strefy (700 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety700,00szt.Minka D.Kucharczyk9, ,00 46tabliczki do oznakowania Strefy (743 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety743,00szt.Minka D.Kucharczyk9, ,12 47tabliczki do oznakowania Strefy (93 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety93,00szt.Kukumedia9,84915,12 48taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Marek Janikowski62,02 49taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Rolzbyt185,00 50taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Rolzbyt195,00 51taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Marek Janikowski75,00 52taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.MZ. Tronic107,42 53taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.MZ. Tronic303,95 54taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Artur Jarczok264,05 55taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.MZ. Tronic30,64 56taśmy kablowe, zszywkiutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.PHUP Gedrut128,00 57znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Piotr Kunigowski267,60 58znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Piotr Kunigowski183,00 59znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Piotr Kunigowski793,50 60znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Artur Jarczok596,70 utworzenie Strefy MTB Sudety Suma ,88 61naprawa stronywww.gorysowie.org1,00szt.Vstudio Opole738,00 62zarządzanie stroną wwwwww.gorysowie.org1,00szt.Vstudio Opole2 952,00 Suma 3 690,00 Suma końcowa ,05

34 Przychody, wydatki, stan konta lp.miesiącprzychódstan początkowyprzychód / wydatekwydatekstan obecny , Suma0,00 1styczeń ,65Zutel3, ,44 2styczeń ,44Masiv201, ,43 3styczeń ,43Wydawnictwo Family2 460, ,43 4styczeń126, ,43odsetki ,46 5styczeń126, ,46odsetki ,49 6styczeń126, ,49odsetki ,52 7styczeń126, ,52odsetki ,55 8styczeń126, ,55odsetki ,58 9styczeń ,58BARL2 200, ,58 10styczeń ,58prowizja10, ,58 11styczeń ,58prowizja15, ,58 12styczeń ,58prowizja18, ,58 styczeń Suma630, ,22 13luty ,58BARL2 300, ,58 14luty ,58Vstudio2 952, ,58 15luty1 194, ,58UM Pieszyce ,08 16luty3 884, ,08UM Bielawa ,33 17luty691, ,33UG Stoszowice ,33 18luty706, ,33UG Walim ,83 19luty1 162, ,83UG Dzierżoniów ,83 20luty ,83prowizja5, ,83 21luty ,83prowizja9, ,83 22luty ,83prowizja15, ,83 luty Suma7 638, ,00 23marzec ,83BARL2 300, ,83 24marzec ,83US1 505, ,83 25marzec1 511, ,83UG Nowa Ruda ,58 26marzec ,58Nordactive1 320, ,58 27marzec ,58Vstudio738, ,58 28marzec ,58Transport J.Grabicki442, ,78 29marzec ,78AR Halo10 381, ,58 30marzec 5 002,58prowizja5, ,58 31marzec 4 997,58prowizja9, ,58 32marzec 4 988,58prowizja15, ,58 33marzec 4 973,58prowizja36, ,58 marzec Suma1 511, ,00 34kwiecień77, ,58odsetki 5 014,63 35kwiecień77, ,63odsetki 5 091,68 36kwiecień77, ,68odsetki 5 168,73 37kwiecień77, ,73odsetki 5 245,78 38kwiecień77, ,78odsetki 5 322,83 39kwiecień5 000, ,83Urząd Marszałkowski ,83 40kwiecień25 000, ,83likwidacja lokaty ,83 41kwiecień691, ,83UG Stoszowice ,83 42kwiecień ,83BARL2 300, ,83 43kwiecień ,83prowizja5, ,83 44kwiecień ,83prowizja15, ,83 kwiecień Suma31 076, ,00 45maj1 194, ,83UM Pieszyce ,33 46maj3 884, ,33UM Bielawa ,58 47maj1 162, ,58UG Dzierżoniów ,58 48maj706, ,58UG Walim ,08 49maj1 511, ,08UG Nowa Ruda ,83 50maj ,83BARL2 300, ,83 51maj ,83Minka584, ,58 52maj ,58DOT738, ,58 53maj ,58Minka3 690, ,58 54maj ,58AR Halo1 968, ,58 55maj ,58M.Janikowski62, ,56 56maj ,56Rolzbyt185, ,56 57maj ,56Znaczki Turystyczne1 033, ,36 58maj ,36AR Halo10 499, ,37 59maj ,37Wotir1 070, ,27 60maj ,27M.Gontkowski1 177, ,27 61maj ,27Minka147, ,67 62maj ,67prowizja107, ,67 maj Suma8 459, ,16 63czerwiec ,67M. Janikowski75, ,67 64czerwiec ,67MZ. Tronic107, ,25 65czerwiec ,25US110, ,25 66czerwiec ,25US198, ,25 67czerwiec ,25Dawid Cech325, ,25 68czerwiec ,25Sławomir Szel325, ,25 69czerwiec ,25Malwina Pasternak400, ,25 70czerwiec ,25BARL2 300, ,25 71czerwiec ,25Piotr Kunigowski183, ,25 72czerwiec ,25DTP861, ,25 73czerwiec ,25prowizja15, ,25 74czerwiec ,25prowizja18, ,25 75czerwiec ,25prowizja20, ,25 76czerwiec ,25prowizja45, ,25 77czerwiec ,25Kukumedia344, ,85 czerwiec Suma0, ,82 78lipiec77, ,85odsetki ,76 79lipiec77, ,76odsetki ,67 80lipiec77, ,67odsetki ,58 81lipiec77, ,58odsetki ,49 82lipiec691, ,49UG Stoszowice ,49 83lipiec706, ,49UG Walim ,99 84lipiec3 884, ,99UM Bielawa ,24 85lipiec1 160, ,24UG Dzierżoniów ,24 86lipiec1 194, ,24UM Pieszyce ,74 87lipiec1 511, ,74UG Nowa Ruda ,49 88lipiec ,49US31, ,49 89lipiec ,49US67, ,49 90lipiec ,49Wotir1 156, ,29 91lipiec ,29BARL2 300, ,29 92lipiec ,29Minka2 302, ,73 93lipiec ,73Minka7 311, ,61 94lipiec 9 555,61prowizja5, ,61 95lipiec 9 550,61prowizja15, ,61 96lipiec 9 535,61prowizja18, ,61 97lipiec 9 517,61prowizja27, ,61 lipiec Suma9 459, ,88 98sierpień25 000, ,61likwidacja lokaty ,61 99sierpień2, ,61UG Dzierżoniów ,61 100sierpień ,61BARL2 300, ,61 101sierpień ,61Minka6 888, ,61 102sierpień ,61PHUP Gedrut128, ,61 103sierpień ,61Piotr Kunigowski267, ,01 104sierpień ,01MZ. Tronic303, ,06 105sierpień ,06Rolzbyt195, ,06 106sierpień ,06Strefa MTB Sudety2 939, ,76 107sierpień ,76prowizja10, ,76 108sierpień ,76prowizja15, ,76 109sierpień ,76prowizja45, ,76 sierpień Suma25 002, ,85 110wrzesień25 000, ,76likwidacja lokaty ,76 111wrzesień ,76BARL2 300, ,76 112wrzesień ,76US45, ,76 113wrzesień ,76Piotr Kunigowski793, ,26 114wrzesień ,26Patrycja Podgórska1 000, ,26 115wrzesień ,26Robert Bachmatiuk1 000, ,26 116wrzesień ,26Minka2 088, ,72 117wrzesień ,72AR Halo23 985, ,72 118wrzesień ,72prowizja9, ,72 119wrzesień ,72prowizja10, ,72 120wrzesień ,72prowizja15, ,72 121wrzesień ,72prowizja36, ,72 wrzesień Suma25 000, ,04 122październik ,72Artur Jarczok264, ,67 123październik ,67Minka393, ,07 124październik ,07BARL2 300, ,07 125październik78, ,07odsetki ,84 126październik78, ,84odsetki ,61 127październik25 000, ,61likwidacja lokaty ,61 128październik ,61US134, ,61 129październik ,61AR Halo18 900, ,61 130październik692, ,61UG Stoszowice ,61 131październik1 195, ,61UM Pieszyce ,61 132październik3 884, ,61UM Bielawa ,86 133październik707, ,86UG Walim ,86 134październik1 163, ,86UG Dzierżoniów ,36 135październik ,36Artur Jarczok596, ,66 136październik ,66prowizja5, ,66 137październik ,66prowizja9, ,66 138październik ,66prowizja15, ,66 139październik ,66prowizja36, ,66 październik Suma32 799, ,35 140listopad1 511, ,66UG Nowa Ruda ,41 141listopad ,41US100, ,41 142listopad ,41BARL2 300, ,41 143listopad ,41MZ. Tronic30, ,77 144listopad ,77US225, ,77 145listopad ,77Edytor356, ,80 146listopad ,80Kukumedia915, ,68 147listopad ,68prowizja10, ,68 148listopad ,68prowizja15, ,68 149listopad ,68prowizja18, ,68 150listopad ,68prowizja18, ,68 listopad Suma1 511, ,73 151grudzień ,68BARL2 300, ,68 grudzień Suma0, ,00 Suma końcowa , ,05 + lokata25 000,00 =45 487,68

35 Koszty symulacja

36


Pobierz ppt "STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google