Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października."— Zapis prezentacji:

1

2 STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października 1997 roku, a działalność swoją rozpoczęło 15 stycznia 1998 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzą gminy : - Bielawa, - Dzierżoniów, - Nowa Ruda, - Pieszyce, - Stoszowice - Walim.

3 STGGS

4 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Co zrobiliśmy, czym się zajmujemy. Lata 2013 - 2014 Co zrobiliśmy, czym się zajmujemy. Lata 2013 - 2014

5 Podjęte działania 1. Kontynuacja działań związanych z projektem „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna ” W ubiegłym roku Stowarzyszenie definitywnie zakończyło realizację dużego projektu, który miał na celu przyciągnięcie turystów tzw. weekendowych z terenów województw: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego oraz Śląskiego pod w/w. nazwą. Dla przypomnienia Stowarzyszenie w ramach tego projektu wykonało : - całoroczną reklamę cało pojazdową na autobusach komunikacji miejskiej, - przeprowadziło kampanię bilbordową, - prasową – artykuły w dziennikach : Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Dziennik Zachodni. Zamieściliśmy je w dodatkach na temat turystyki przez 4 kolejne tygodnie, - telewizyjną - która obejmowała dwukrotną emisję filmu na antenie sieci telewizji lokalnych (VECTRA), a swoim zasięgiem objęła ok. 300 miejscowości i około 2 mln. mieszkańców z ukierunkowaniem na województwa dolnośląskie, poznańskie i śląskie, - radiową - dwukrotnie w styczniu i w kwietniu 2011 roku prezentowane były krótkie spoty radiowe (zimowy i wiosenny) w Polskim Radiu Wrocław, Radiu Eska Poznań oraz Radio Plus Katowice, - Powstał również film o Górach Sowich, rozpowszechniany na 7 tys. płyt DVD, - Wydaliśmy „Rowerownik” jako dodatek do Gazety Wyborczej, który był sygnowany przez Maję Włoszczowską, - Rozmieściliśmy na terenie Gór Sowich (w hotelach, pensjonatach, centrach informacji turystycznej itp.) 70 tablic informacyjnych na których prezentuje także wydrukowane w ramach projektu materiały promocyjne, - Całość kampanii zamykała całkiem nowa strona Stowarzyszenia www.gorysowie.org,www.gorysowie.org

6 Podjęte działania 1. Kontynuacja działań związanych z projektem „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna ” W ramach działań związanych z trwałością projektu Stowarzyszenie corocznie uzupełnia stany brakujących materiałów promocyjnych, które później systematycznie i nieodpłatnie przekazuje podmiotom gospodarczym związanym z turystyką w Górach Sowich. W roku 2013 dodrukowaliśmy 50 000 sztuk materiałów promocyjnych (były to : informatory, ulotki, foldery) za łączną kwotę : 18 683,70 zł brutto. W pierwszych miesiącach 2014 roku także ponowiliśmy dodruk tych materiałów w ilości 52 000 sztuk za kwotę 10 381,20 zł brutto.

7 Podjęte działania 2. Film o Górach Sowich i atrakcjach turystycznych w 4 wersjach językowych. Dwa lata temu na bazie filmu o Górach Sowich powstałego podczas projektu „Góry Sowie – dziedzictwo …..”, Stowarzyszenie zleciło opracowanie i wydało jego wersję językową. Film jest dostępny w językach : angielskim, niemieckim, czeskim oraz oczywiście polskim. Film ten cieszy się niezmierną popularnością wśród naszych gości i to zarówno krajowych jak i zagranicznych. Film ten, przekazujemy nieodpłatnie podmiotom z branży turystycznej, a także dysponujemy na targi, imprezy turystyczne, spotkania i promocje oraz gminom członkowskim Stowarzyszenia. Koszt wyprodukowanie 4 000 sztuk płyt w roku 2013 wyniósł : 11 736,17 zł brutto.

8 Podjęte działania 3. Szlaki turystyczne piesze. Kolejnym działaniem podjętym przez STGGS było to, aby w ramach swoich własnych środków odnowić piesze szlaki turystyczne w Górach Sowich. Zarząd zlecił to zadanie panu Mirosławowi Gontkowskiemu licencjonowanemu znakarzowi PTTK. W latach 2012 – 2013 realizowaliśmy kolejne etapy tego działania. Niejako w uzupełnieniu w roku 2012 oddział PTTK Ząbkowice Śląskie odnowił z własnych środków szlak czerwony i niebieski od Przełęczy Woliborskiej do Przełęczy Srebrnej (razem 22 km szlaków). Dzięki naszym działaniom udało się odnowić wszystkie szlaki turystyczne pokrywające obszar CAŁYCH GÓR SOWICH (razem: 255,6 km) z tego STGGS odnowiło aż 233,6 km.

9 Podjęte działania 3. Szlaki turystyczne piesze. STGGS także w latach 2012-2013 umieściło nowe lub odnowiło 104 sztuki tabliczek informacyjnych i kierunkowych w 32 miejscach. Należy dodać że w ostatnich kilku latach na zlecenie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie również zostały odnowione tablice informacyjne w kilku kluczowych lokalizacjach w Górach Sowich. Wszystkie te działania spowodowały że Góry Sowie są jednym z najlepiej oznakowanych pasm górskich w Polsce, co potwierdzają między innymi wpisy w stosownym zeszycie pozostawionym w Wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Na cały projekt związany z odnową szlaków turystycznych pieszych w latach 2012- 2013 wydaliśmy kwotę : 23 527,50 zł brutto, a w samym 2013 roku : 7 027,24 zł brutto.

10 Podjęte działania 4. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego. Począwszy od 2012 roku Stowarzyszenie inwestuje także swoje środki finansowe w promocję Gór Sowich w okresie zimowym. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia w 2012 roku uruchomił projekt pn. „Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego”. Wspólnie z Nadleśnictwami Bardo, Jugów i Świdnica zostały opracowane trasy, regulamin, zakres odpowiedzialności i czas trwania. Koszty, które ponieśliśmy w związku z tym działaniem w roku 2013 przedstawiały się następująco: - utrzymanie tras sezon 2012/2013 – 17 578,40 zł brutto - utworzenie i promocja tras sezon 2013/2014 – 23 910,60 zł brutto - utrzymanie tras sezon 2013/2014 – 0,00 zł Mapa przebiegu tras sezon 2013/2014 :

11 Podjęte działania 4. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego. W ramach tego działania STGGS umieściło na początku i końcu każdej trasy dużą Tablicę z mapą Gór Sowich i usytuowaniem w nich Tras Narciarskich w ilości 10 sztuk w 2012 oraz 11 sztuk w 2013 oraz duży plakat (naklejkę) w formacie 60x90 cm z mapą Tras Biegowych, który został przekazy do 15 lokalizacji w Górach, takich jak : schroniska, przebieralnie, wypożyczalnie nart itp. W sezonie 2013/2014 Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego były „bogatsze” o przebieralnie dla narciarzy. Miejsca te są zlokalizowane w budynku tzw. „Akwarium” na Przełęczy Jugowskiej oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Rzeczka” na Przełęczy Sokolej. W obu lokalizacjach w sezonie narciarskim mieściły się również wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. Dodatkowym plusem obu miejsc są także duże parkingi, możliwość skorzystania z usług gastronomicznych, noclegowych oraz ciepłej wody. Wyłoniliśmy także podmioty odpowiedzialne za utworzenie śladu, ratrakowanie oraz utrzymanie tras w okresie zimowym. Są to firmy ściśle związane ze sportami zimowymi z Rzeczki, Sokolca i Srebrnej Góry. Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego promowane były : - poprzez naszą stronę www.gorysowie.org,www.gorysowie.org - ulotki w ilości 12 000 sztuk (rozprowadzane przez naszych partnerów w Gminach członkowskich, sieć Decathlon, wypożyczalnie nart), - info na portalach związanych z narciarstwem biegowym (nabiegowkach.pl, biegowki.pl) - profil Stowarzyszenia na Facebooku, Twitter - informację w Narciarskim Atlasie Polski 2014. Wszystkie materiały dotyczące Tras Biegowych zostały także wzbogacone o kod QR.

12 Podjęte działania 5. Punkt Informacji Turystycznej i Przebieralnia na Przełęczy Jugowskiej. Działaniem związanym między innymi z trasami narciarski w sezonie 2013/2014, było utworzenie punktu IT i przebieralni w budynku Akwarium na Przełęczy Jugowskiej, którego właścicielem jest pan Piotr Babicki. Stowarzyszenie wzięło na siebie koszt spawania światłowodu, który uległ dezintegracji podczas pożaru budynku, który stał w tym miejscu kilka lat temu. Dzięki staraniom pana Babickiego budynek ten został postawiony na nowo, co pozwoliło poczynić inwestycje w tamtym terenie. Podpisaliśmy stosowną umowę, która pozwala nam a także narciarzom, rowerzystom oraz piechurom, nieodpłatnie korzystać z pomieszczenia w celu przebrania się. Wyposażyliśmy przebieralnię w wieszaki i ławeczkę a na zewnątrz zamontowaliśmy wysokiej klasy kamerę obrotową, która przekazuje obraz live z terenu Przełęczy Jugowskiej. W porozumieniu pomiędzy nami jest też zapis pozwalający nam w przyszłości zamontowanie infokiosku, w którym byłyby zawarte wszelkie informacje potrzebne wymagającemu turyście. Istnieje również koncepcja aby zamontować tam stację meteo z przekazem pogody na naszą stronę www. Koszty związane z tym działaniem wyniosły : 8 854,05 zł. brutto.

13 Podjęte działania 6. Projekt Znaki Drogowe E22 B i C. Zarząd Stowarzyszenie już na początku roku 2013 opracował wykaz miejsc w których chcielibyśmy umieścić znaki drogowe E22 B i C. Znaki te kierowałyby turystów zmotoryzowanych na „Góry Sowie”. Na wiosnę zleciliśmy firmie MTI Projekt opracowanie „Projektu docelowej organizacji ruchu”, a następnie uzyskaliśmy niezbędne zezwolenia od właścicieli dróg dotyczące montażu tych znaków. Do tego momentu koszt zamknął się w kwocie: 2 460,00 zł. brutto. W tym działaniu wspomogło nas Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, które sfinansowało i zamontowało 3 znaki w granicach powiatu dzierżoniowskiego.

14 Podjęte działania 7. Film „Dolny Śląsk – kraina niezwykła”. W czerwcu 2013 roku zgłosiła się do STGGS autorka scenariusza i reżyserka pani Anna Frąckowiak-Ostrejko z prośbą o pomoc w realizacji zdjęć do tego filmu na terenie Gór Sowich. Stowarzyszenie podjęło takie działanie, organizując między innymi : ekipę statystów i aktorów (wszyscy z naszego terenu), wyposażyło ich w stroje z epoki oraz zagwarantowało transport. Przygotowaliśmy również materiały do tekstów lektorskich, wskazaliśmy atrakcyjne lokalizacje do zdjęć, niezbędne rekwizyty oraz zagwarantowaliśmy aktorom profesjonalną usługę w postaci specjalisty od wspinaczki górskiej. Film produkowany jest przez firmę pani Anny Frąckowiak-Ostrejko na zlecenie Programu II TVP a jego emisja zapowiedziana była na czerwiec - lipiec 2014 roku, do dziś jednak się nie ukazała. Rolę głównego bohatera powierzono znanemu aktorowi panu Mariuszowi Kilianowi. Nasz wkład w te działania wyniósł : 430,00 zł brutto

15 Podjęte działania 8. Turystyczna Majówka. Nasze Stowarzyszenie już cyklicznie co roku w maju uczestniczy w Turystycznej Majówce na ul. Świdnickiej przy Rynku Głównym we Wrocławiu. Także i w roku 2014 Zarząd podjął uchwałę o wynajęciu stoiska i zaprezentowaniu materiałów promocyjnych z Gór Sowich oraz z Gmin członkowskich STGGS. Koszt zamknął się w kwocie: 600,00 zł brutto, a w roku 2014 : 1 788,00 zł brutto.

16 Podjęte działania 9. Stowarzyszenie „Strefa MTB Sudety” Jesienią 2013 roku STGGS podjęło decyzję o odnowieniu i uporządkowaniu tras rowerowych w Górach Sowich. W toku prac okazało się że podobne działania wykonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, które to zarządza podobnymi trasami na terenie Gminy Głuszyca. Doszło do spotkań obu organizacji najpierw w Głuszycy potem w Bielawie, na których została podjęta decyzja o stworzeniu w pełni profesjonalnego PRODUKTU TURYSTYCZNEGO pn. STREFA MTB SUDETY. Do tego celu opracowaliśmy szczegółową koncepcję pod nazwą: „Budowa zintegrowanego produktu turystycznego na obszarze subregionu Sudetów - Góry Sowie, część Gór Kamiennych i Wałbrzyskich”, która zakłada powołanie całkiem nowego Stowarzyszenia które będzie się zajmować tylko i wyłącznie takim produktem turystycznym. Nowe Stowarzyszenie powstało w dniu 22.02.2014 roku podczas spotkania w Chacie pod Sową na Przełęczy Sokolej wobec zgodnej woli przedstawicieli z terenu gmin : Stoszowice, Dzierżoniów (wiejska), Bielawa, Pieszyce, Nowa Ruda (wiejska), Walim, Głuszyca i Mieroszów. W Zarządzie Strefy MTB Sudety znaleźli się przedstawiciele z całego obszaru objętego działaniem. 1. Janusz Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety 2. Piotr Walczak – Skarbnik Stowarzyszenia MTB Sudety 3. Ireneusz Rogalski 4. Artur Jarczok 5. Grzegorz Bagiński 6. Piotr Kurczab 7. Łukasz Pokorski Adres siedziby Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety: ul. Grunwaldzka 28a, 58-340 Głuszyca

17 Podjęte działania Mapa Strefy MTB Sudety

18 Podjęte działania 9. Stowarzyszenie „Strefa MTB Sudety” Strefa MTB Sudety – kierunki rozwoju - Objęcie systemem górskich tras rowerowych regionu zwartego geograficznie z punktu widzenia użytkowników produktu. - Promocja produktu pod jedną, czytelną, rozpoznawalną pod względem geograficznym nazwą. - Skierowanie produktu do użytkowników w Polsce, Czechach i Niemczech. - Pełna unifikacja oznakowania produktu i standaryzacja sposobów znakowania w terenie oraz pozostałych informacji (tablice, mapy itp). - Promocja produktu: druk map pełnego obszaru i map cząstkowych, foldery informacyjne, reklama. - Utworzenie sieci punktów dostępowych do Tras Strefy MTB Sudety i głównych punktów z zapleczem: informacja, wypożyczalnia, serwis rowerowy, sklep, zaplecze socjalne. - Budowa tras singletrack i downhilowych - Pozyskiwanie środków unijnych. - Pozyskiwanie sponsorów z branży rowerowej, turystycznej i innych. - Certyfikacja bazy noclegowej i gastronomicznej. - Organizacja cyklu zawodów w kolarstwie MTB o Puchar Strefy MTB Sudety. - Utworzenie strony internetowej na wzór zachodnich regionów MTB. - Zbudowanie trwałego skojarzenia regionu z produktem – NAJLEPSZE MIEJSCE DLA FANÓW KOLARSTWA GÓRSKIEGO W POLSCE. Koszty związane z budową Strefy MTB Sudety wyniosły : 69 200,88 zł. brutto. Opłata roczna na prowadzenie i rozwój produktu turystycznego „Strefa MTB Sudety” w 2014 : 2 939,30 zł brutto Koszty nagród w I Pucharze Strefy MTB Sudety : 2 073,80 zł brutto

19 Podjęte działania 10. ITB Berlin 2014 W tym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w dniu 8 marca 2014 r. odbył się pierwszy rekonesans na targach ITB w Berlinie przedstawicieli Stowarzyszeń działających na terenie Gór Sowich. STGGS zaprosiło i pokryło koszty wyjazdu jednej osoby z każdego Stowarzyszenia. Z naszego zaproszenia skorzystały : - Stowarzyszenie Partnerstwo Sowiogórskie z siedzibą w Jugowie, - Stowarzyszenie Wielka Sowa z Dzierżoniowa, - Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich z Ostroszowic, - Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, - Stowarzyszenie Kwaterodawców Kraina Sudecka z Owiesna - Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety z Głuszycy, oraz gospodarze czyli Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich. Z różnych względów nie mogli wziąć udziału przedstawiciele: - Stowarzyszenia Góry Sowie z Sokolca, - Stowarzyszenia Kwaterodawców Gór Sowich z Zagórza, - Stowarzyszenia Riese z Ludwikowic Kłodzkich, - Sowiogórskie Bractwo Kolejowe z Walimia - oraz Stowarzyszenia Sowiogórska Grupa Poszukiwawcza z Walimia.

20 Podjęte działania 10. ITB Berlin 2014 Spotkanie miało też drugi wymiar, służyło poznaniu się, wymianie informacji na temat działań podnoszonych przez poszczególne Stowarzyszenia a także chwilami przypominało typowe spotkanie robocze które miało charakter „burzy mózgów”. Przedstawiciele organizacji w sposób bardzo pozytywny ocenili sam wyjazd a także potencjalne korzyści z tego płynące, już na miejscu pojawiło się wiele ciekawych koncepcji wartych do wprowadzenia a dzięki którym systematycznie będzie zwiększała się liczba turystów odwiedzających nasz piękny zakątek. Organizatorzy wyjazdu podkreślają wysoki poziom merytoryczny a także osobisty wszystkich uczestników za co należą się słowa podziękowania dla Zarządów wszystkich Stowarzyszeń za wytypowanie tak kompetentnych przedstawicieli. Koszty związane z wyjazdem na Targi ITB wyniosły : 1 762,80 zł. brutto.

21 Podjęte działania 11. Odznaka „Znamy Góry Sowie” Zwróciliśmy się z propozycją do oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie o wspólne ustanowienie odznaki turystycznej pod nazwą „Znam Góry Sowie”. Propozycja ze strony PTTK została zaakceptowana i tak od sezonu turystycznego 2014 jest ona dostępna dla turystów. STGGS zdecydowało się pokryć koszty druku Książeczki Weryfikacyjnej oraz tłoczenia odznak a PTTK Ząbkowice sprawuje nadzór weryfikacyjny nad Odznaką oraz jej nadawanie. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gór Sowich, a skierowany jest głownie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz oczywiście do dorosłych. Wytypowaliśmy 30 lokalizacji (atrakcji turystycznych, miejsc, szczytów, schronisk) których zdobycie (odwiedzenie) będzie uprawniało do noszenia odznaki „Znam Góry Sowie”. Odznaka posiada 2 stopnie : Mała i Duża. Podpisanie Porozumienia pomiędzy obiema organizacjami nastąpiło podczas Walnego Zebrania Delegatów STGGS w dniu 22.05.2014r. Koszty związane z odznaką wyniosły : 4 698,87 zł. brutto.

22 Podjęte działania 12. Szczyty w Górach Sowich – Tabliczki z wysokością i koordynatami GPS Kolejnym naszym działaniem było wyposażenie 20 najwyższych szczytów Gór Sowich + 5 o szczególnym znaczeniu turystycznym w nowe tablice z podaniem wysokości i koordynatami GPS. Ma to związek z odznaką „Znam Góry Sowie” a także służy poprawie bezpieczeństwa w Górach Sowich poprzez podanie dokładnych danych GPS, które pozwolą np. na bezbłędne dotarcie na miejsce ratownikom GOPR. Oznakowanie tych szczytów pozwoli nam w przyszłości ustanowić odznakę „Zdobywcy Korony Gór Sowich”. Jako ciekawostkę podajemy informację że wraz ze Wzgórzami Włodzickimi Góry Sowie liczą sobie 204 szczyty ( a około 40 z nich nie ma jeszcze swojej nazwy geograficznej) Koszty związane z tym działaniem wyniosły : 2 105,65 zł. brutto.

23 Podjęte działania 13. Przedłużenie szlaku czerwonego ( tzw. brzeżnego). PTTK oddział Ząbkowice Śląskie wyszedł z propozycją przedłużenia szlaku czerwonego (tzw. brzeżnego). Temat ten wiąże po części się z ewentualną inwestycją na Wielkiej Sowie, a także chcemy przybliżyć turystom ten rejon ponieważ jest on bardzo urokliwy, bogaty w pomniki przyrody (nieoznakowane), miejsca historyczne, stare kopalnie a niestety rzadko odwiedzany. Proponowana trasa zaczyna się od Kuźnicy biegnie przez Bacówkę, okolice Lasocina, Kamionki, Smoczą Jamę, okolice Czyżyka i Błyszcza aż do pętli na ul. Nowobielawskiej w Bielawie. W marcu 2014 zrobiliśmy rekonesans, przy okazji wykonując mapę GPS. W następnej kolejności PTTK złoży oficjalne pismo do Nadleśnictwa Świdnica a po ewentualnym zatwierdzeniu szlaku oznakuje go i umieści na mapach.

24 Podjęte działania 14. Projekt : „Promocja Produktu Turystycznego „Góry Sowie” Złożyliśmy do Województwa Dolnośląskiego wniosek o dotację w ramach zadania budżetowego „Upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu”. Otrzymaliśmy środki w wysokości 5 000 zł. Projekt pn. „Promocja produktu turystycznego „Góry Sowie” zasililiśmy kwotą 5 500 zł wkładu własnego, a całość przeznaczyliśmy na kampanię radiową (letnią i zimową). Koszty związane z tym działaniem wyniosły : 10 499,00 zł. brutto.

25 Podjęte działania 15. Wiaty w Górach Sowich. Nasze wielomiesięczne starania o wybudowanie kilku wiat w kluczowych miejscach w Górach znalazły zrozumienie w Nadleśnictwie Świdnica, które z własnych środków zbudowało kilka z nich. Stan wiat na dziś przedstawia się następująco: - Kolor czarny – wiaty istniejące. - Kolor fioletowy – do realizacji. Na wiaty które zostały do realizacji również poczyniliśmy już wstępne ustalenia : - Stara Jodła – STGGS - Grządki, Jabłonki – NL Wałbrzych - Kroacka Studzienka – NL Świdnica - Lisie Skałki, Żmij – NL Jugów - Przełęcz pod Gołębią, Przełęcz pod Szeroką, Chochoł, Przełęcz Srebrna, Czeszka – NL Bardo Śląskie

26 Podjęte działania  Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Wielka Sowa, dwukrotnie spotkaliśmy się wspólnie w celu omówienia koncepcji ujednolicenia oznakowania na terenach gmin obejmujących teren Gór Sowich. Projekt obejmuje sześć poziomów oznakowania: wyjazdy z aglomeracji, znaki drogowe, witacze (bramy), oznakowanie w miastach i gminach, oznakowanie obiektów turystycznych, oznakowanie hoteli, pensjonatów itp.  Prowadzimy rozmowy z innymi Gminami, które obejmują terytorialnie Góry Sowie w celu poszerzenia składu Stowarzyszenia.  Zebraliśmy i umieściliśmy na naszej stronie www.gorysowie.org informację o wszystkich możliwych odznakach, które może zdobyć turysta odwiedzający Góry Sowie.www.gorysowie.org  Opracowuję „Bazę Noclegową Gór Sowich 2014”. Wstępne dane pokazują 240 lokalizacje z około 6 000 miejscami noclegowymi.  W styczniu 2014 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia spotkaliśmy się ze wszystkimi Nadleśniczymi z Nadleśnictw : Bardo, Jugów, Świdnica i Wałbrzych w celu omówienia i koordynacji działań związanych z turystyką w Górach Sowich

27 Podjęte działania  Przekazaliśmy materiały promujące Góry Sowie Stowarzyszeniu Ślężanie- Lokalna Grupa Działania na Międzynarodowe Targi Turystyczne 2014 we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniu Kwaterodawców Kraina Sudecka na targi AgroTravel 2014 w Kielcach.  Rozpoczęliśmy prace mające na celu utworzenie przez Przedsiębiorców posiadających wyciągi narciarskie wspólnego Skipasu pod nazwą „Skipas Góry Sowie”, oraz podjęliśmy próbę stworzenia koncepcji organizacyjnej tego działania.  Z inicjatywy Stowarzyszenia Góry Sowie zorganizujemy wspólnie imprezę pn. „Urodziny Wieży”. Od roku 2014 będziemy wspierać tą imprezę cyklicznie, która zawsze będzie się odbywać 24 maja w dzień jej otwarcia. Koszty „Urodzin Wieży” wyniosły : 1 033,20 zł. brutto..

28 Podjęte działania Wystosowaliśmy szereg pism do różnych instytucji w celu podjęcia konkretnych działań i decyzji : 1. Interwencja do Starosty Kłodzkiego w sprawie remontu drogi nr 3016D. 2. Pismo do Nadleśnictwa Świdnica w sprawie kosztorysu remontu Wieży Widokowej na Kalenicy. 3. Pisma do Nadleśnictw Bardo i Świdnica w sprawie budowy kilku wiat w Górach Sowich. 4. Pismo do Nadleśnictwa Wałbrzych z propozycją poszerzenia szlaku w okolicach Przełęczy Walimskiej w celu poprowadzenia tam narciarskiej trasy biegowej w sezonie 2014/2015. 5. Pismo do DSDiK w sprawie budowy profesjonalnych parkingów z zapleczem sanitarnym na Przełęczach Walimskiej i Woliborskiej. 6. Pisma do Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Dzierżoniowie w sprawie postawienia znaku „zakaz zatrzymywania się” w rejonie Przełęczy Jugowskiej. 7. Interwencja do Ministra Środowiska w sprawie nie umieszczania muflona na liście zwierząt gatunkowo obcych.

29

30 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich KOSZTY I PRZYCHODY 2014

31 Składka członkowska 2014 rok 2015 - symulacja

32 Wydatki 2014 STGGS - wydatki w 2014 roku lp.nazwadziałanieilośćj.m.firmacena bruttowartość brutto 1utrzymanie biura STGGSbiuro1,00szt.BARL sp. z o.o.2 200,00 2utrzymanie biura STGGSbiuro11,00szt.BARL sp. z o.o.2 300,0025 300,00 biuro Suma 27 500,00 3czeki (2 sztuki)I Puchar Strefy MTB Sudety1,00szt.Minka D.Kucharczyk73,80 4nagrodyI Puchar Strefy MTB Sudety1,00szt.Patrycja Podgórska1 000,00 5nagrodyI Puchar Strefy MTB Sudety1,00szt.Robert Bachmatiuk1 000,00 I Puchar Strefy MTB Sudety Suma 2 073,80 6prowizjakoszty bankowe1,00szt.BZ WBK S.A.693,00 koszty bankowe Suma 693,00 7ser + obsługa stoiskaMajówka 20141,00szt.Dawid Cech325,00 8ser + obsługa stoiskaMajówka 20141,00szt.Malwina Pasternak400,00 9stoisko na Wrocławskiej Majówce 2014Majówka 20141,00szt.DOT Wrocław738,00 10transportMajówka 20141,00szt.Sławomir Szel325,00 Majówka 2014 Suma 1 788,00 11ksiażeczka weryfikacyjnaOdznaka "Znam Góry Sowie"400,00szt.AR Halo Lądek4,921 968,00 12odznaka "Znam Góry Sowie" (250 szt.)Odznaka "Znam Góry Sowie"1,00szt.Wotir Wysoka1 156,20 13odznaka "Znam Góry Sowie" (50 szt. + matryca)Odznaka "Znam Góry Sowie"1,00szt.Wotir Wysoka1 070,10 14tabliczki pomocnicze (Kroacka Studzienka, Kamień 3 granic, Czeszka)Odznaka "Znam Góry Sowie"6,00szt.Minka D.Kucharczyk24,60147,60 15ulotki promujące odznakę (2000 szt.)Odznaka "Znam Góry Sowie"1,00szt.Edytor356,97 Odznaka "Znam Góry Sowie" Suma 4 698,87 16podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy1 505,00 17podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy110,00 18podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy198,00 19podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy31,00 20podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy67,00 21podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy45,00 22podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy134,00 23podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy100,00 24podatkipodatki od wynagrodzeń1,00szt.Urząd Skarbowy225,00 podatki od wynagrodzeń Suma 2 415,00 25dodruk materiałów promocyjnych (52 000 sztuk)Projekt "Góry Sowie …"52 000,00szt.AR Halo Lądek0,2010 381,20 Projekt "Góry Sowie …" Suma 10 381,20 26spoty i emisjaProjekt "Promocja produktu …."1,00szt.AR Halo Lądek10 499,99 Projekt "Promocja produktu …." Suma 10 499,99 27artykuł promocyjny w DTPpromocja1,00szt.DTP861,00 28roll-up (2 sztuki)promocja1,00szt.Minka D.Kucharczyk391,14 promocja Suma 1 252,14 29korekta do faktury (kamera)punkt IT P.Jugowska1,00szt.Zutel Dzierzoniów3,21 punkt IT P.Jugowska Suma 3,21

33 Wydatki 2014 30prowadzenie i rozwój produktu turystycznego Strefa MTB SudetyStrefa MTB Sudety 20141,00szt.Strefa MTB Sudety2 939,30 Strefa MTB Sudety 2014 Suma 2 939,30 31oznakowanie 25 szczytów w Górach SowichSzczyty Góry Sowie1,00szt.M.Gontkowski1 177,00 32tabliczki kierunkowe na szczyty w GSSzczyty Góry Sowie1,00szt.Kukumedia344,40 33tabliczki ze szczytami w Górach SowichSzczyty Góry Sowie1,00szt.Minka D.Kucharczyk584,25 Szczyty Góry Sowie Suma 2 105,65 34autobus i wejściówkiTargi ITB Berlin 20141,00szt.Nordactiv1 320,00 35busTargi ITB Berlin 20141,00szt.Transport J.Grabicki442,80 Targi ITB Berlin 2014 Suma 1 762,80 36ławeczka do przebieralnitrasy biegowe sezon 2014/20151,00szt.Masiv201,01 37Narciarski Atlas Polski 2014trasy biegowe sezon 2014/20151,00szt.Wydawnictwo Family2 460,00 trasy biegowe sezon 2014/2015 Suma 2 661,01 38znaczek turystyczny tzw. JokerUrodziny Wieży 2014200,00szt.Znaczki Turystyczne Złoty Stok5,171 033,20 Urodziny Wieży 2014 Suma 1 033,20 39mapa strefy mtb sudety (5 000 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.AR Halo Lądek18 900,00 40tablice na punkty dostepu (13 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety13,00szt.AR Halo Lądek1 845,0023 985,00 41tabliczki do oznakowania Strefy (165 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety165,00szt.Minka D.Kucharczyk9,841 623,60 42tabliczki do oznakowania Strefy (234 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety234,00szt.Minka D.Kucharczyk9,842 302,56 43tabliczki do oznakowania Strefy (375 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety375,00szt.Minka D.Kucharczyk9,843 690,00 44tabliczki do oznakowania Strefy (40 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety40,00szt.Minka D.Kucharczyk9,84393,60 45tabliczki do oznakowania Strefy (700 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety700,00szt.Minka D.Kucharczyk9,846 888,00 46tabliczki do oznakowania Strefy (743 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety743,00szt.Minka D.Kucharczyk9,847 311,12 47tabliczki do oznakowania Strefy (93 szt.)utworzenie Strefy MTB Sudety93,00szt.Kukumedia9,84915,12 48taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Marek Janikowski62,02 49taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Rolzbyt185,00 50taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Rolzbyt195,00 51taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Marek Janikowski75,00 52taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.MZ. Tronic107,42 53taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.MZ. Tronic303,95 54taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Artur Jarczok264,05 55taśmy kabloweutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.MZ. Tronic30,64 56taśmy kablowe, zszywkiutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.PHUP Gedrut128,00 57znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Piotr Kunigowski267,60 58znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Piotr Kunigowski183,00 59znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Piotr Kunigowski793,50 60znakowanie trasutworzenie Strefy MTB Sudety1,00szt.Artur Jarczok596,70 utworzenie Strefy MTB Sudety Suma 69 200,88 61naprawa stronywww.gorysowie.org1,00szt.Vstudio Opole738,00 62zarządzanie stroną wwwwww.gorysowie.org1,00szt.Vstudio Opole2 952,00 www.gorysowie.org Suma 3 690,00 Suma końcowa 144 698,05

34 Przychody, wydatki, stan konta lp.miesiącprzychódstan początkowyprzychód / wydatekwydatekstan obecny 001.01.2014 22 097,65 01.01.2014 Suma0,00 1styczeń 22 097,65Zutel3,2122 094,44 2styczeń 22 094,44Masiv201,0121 893,43 3styczeń 21 893,43Wydawnictwo Family2 460,0019 433,43 4styczeń126,0319 433,43odsetki 19 559,46 5styczeń126,0319 559,46odsetki 19 685,49 6styczeń126,0319 685,49odsetki 19 811,52 7styczeń126,0319 811,52odsetki 19 937,55 8styczeń126,0319 937,55odsetki 20 063,58 9styczeń 20 063,58BARL2 200,0017 863,58 10styczeń 17 863,58prowizja10,0017 853,58 11styczeń 17 853,58prowizja15,0017 838,58 12styczeń 17 838,58prowizja18,0017 820,58 styczeń Suma630,15 4 907,22 13luty 17 820,58BARL2 300,0015 520,58 14luty 15 520,58Vstudio2 952,0012 568,58 15luty1 194,5012 568,58UM Pieszyce 13 763,08 16luty3 884,2513 763,08UM Bielawa 17 647,33 17luty691,0017 647,33UG Stoszowice 18 338,33 18luty706,5018 338,33UG Walim 19 044,83 19luty1 162,0019 044,83UG Dzierżoniów 20 206,83 20luty 20 206,83prowizja5,0020 201,83 21luty 20 201,83prowizja9,0020 192,83 22luty 20 192,83prowizja15,0020 177,83 luty Suma7 638,25 5 281,00 23marzec 20 177,83BARL2 300,0017 877,83 24marzec 17 877,83US1 505,0016 372,83 25marzec1 511,7516 372,83UG Nowa Ruda 17 884,58 26marzec 17 884,58Nordactive1 320,0016 564,58 27marzec 16 564,58Vstudio738,0015 826,58 28marzec 15 826,58Transport J.Grabicki442,8015 383,78 29marzec 15 383,78AR Halo10 381,205 002,58 30marzec 5 002,58prowizja5,004 997,58 31marzec 4 997,58prowizja9,004 988,58 32marzec 4 988,58prowizja15,004 973,58 33marzec 4 973,58prowizja36,004 937,58 marzec Suma1 511,75 16 752,00 34kwiecień77,054 937,58odsetki 5 014,63 35kwiecień77,055 014,63odsetki 5 091,68 36kwiecień77,055 091,68odsetki 5 168,73 37kwiecień77,055 168,73odsetki 5 245,78 38kwiecień77,055 245,78odsetki 5 322,83 39kwiecień5 000,005 322,83Urząd Marszałkowski 10 322,83 40kwiecień25 000,0010 322,83likwidacja lokaty 35 322,83 41kwiecień691,0035 322,83UG Stoszowice 36 013,83 42kwiecień 36 013,83BARL2 300,0033 713,83 43kwiecień 33 713,83prowizja5,0033 708,83 44kwiecień 33 708,83prowizja15,0033 693,83 kwiecień Suma31 076,25 2 320,00 45maj1 194,5033 693,83UM Pieszyce 34 888,33 46maj3 884,2534 888,33UM Bielawa 38 772,58 47maj1 162,0038 772,58UG Dzierżoniów 39 934,58 48maj706,5039 934,58UG Walim 40 641,08 49maj1 511,7540 641,08UG Nowa Ruda 42 152,83 50maj 42 152,83BARL2 300,0039 852,83 51maj 39 852,83Minka584,2539 268,58 52maj 39 268,58DOT738,0038 530,58 53maj 38 530,58Minka3 690,0034 840,58 54maj 34 840,58AR Halo1 968,0032 872,58 55maj 32 872,58M.Janikowski62,0232 810,56 56maj 32 810,56Rolzbyt185,0032 625,56 57maj 32 625,56Znaczki Turystyczne1 033,2031 592,36 58maj 31 592,36AR Halo10 499,9921 092,37 59maj 21 092,37Wotir1 070,1020 022,27 60maj 20 022,27M.Gontkowski1 177,0018 845,27 61maj 18 845,27Minka147,6018 697,67 62maj 18 697,67prowizja107,0018 590,67 maj Suma8 459,00 23 562,16 63czerwiec 18 590,67M. Janikowski75,0018 515,67 64czerwiec 18 515,67MZ. Tronic107,4218 408,25 65czerwiec 18 408,25US110,0018 298,25 66czerwiec 18 298,25US198,0018 100,25 67czerwiec 18 100,25Dawid Cech325,0017 775,25 68czerwiec 17 775,25Sławomir Szel325,0017 450,25 69czerwiec 17 450,25Malwina Pasternak400,0017 050,25 70czerwiec 17 050,25BARL2 300,0014 750,25 71czerwiec 14 750,25Piotr Kunigowski183,0014 567,25 72czerwiec 14 567,25DTP861,0013 706,25 73czerwiec 13 706,25prowizja15,0013 691,25 74czerwiec 13 691,25prowizja18,0013 673,25 75czerwiec 13 673,25prowizja20,0013 653,25 76czerwiec 13 653,25prowizja45,0013 608,25 77czerwiec 13 608,25Kukumedia344,4013 263,85 czerwiec Suma0,00 5 326,82 78lipiec77,9113 263,85odsetki 13 341,76 79lipiec77,9113 341,76odsetki 13 419,67 80lipiec77,9113 419,67odsetki 13 497,58 81lipiec77,9113 497,58odsetki 13 575,49 82lipiec691,0013 575,49UG Stoszowice 14 266,49 83lipiec706,5014 266,49UG Walim 14 972,99 84lipiec3 884,2514 972,99UM Bielawa 18 857,24 85lipiec1 160,0018 857,24UG Dzierżoniów 20 017,24 86lipiec1 194,5020 017,24UM Pieszyce 21 211,74 87lipiec1 511,7521 211,74UG Nowa Ruda 22 723,49 88lipiec 22 723,49US31,0022 692,49 89lipiec 22 692,49US67,0022 625,49 90lipiec 22 625,49Wotir1 156,2021 469,29 91lipiec 21 469,29BARL2 300,0019 169,29 92lipiec 19 169,29Minka2 302,5616 866,73 93lipiec 16 866,73Minka7 311,129 555,61 94lipiec 9 555,61prowizja5,009 550,61 95lipiec 9 550,61prowizja15,009 535,61 96lipiec 9 535,61prowizja18,009 517,61 97lipiec 9 517,61prowizja27,009 490,61 lipiec Suma9 459,64 13 232,88 98sierpień25 000,009 490,61likwidacja lokaty 34 490,61 99sierpień2,0034 490,61UG Dzierżoniów 34 492,61 100sierpień 34 492,61BARL2 300,0032 192,61 101sierpień 32 192,61Minka6 888,0025 304,61 102sierpień 25 304,61PHUP Gedrut128,0025 176,61 103sierpień 25 176,61Piotr Kunigowski267,6024 909,01 104sierpień 24 909,01MZ. Tronic303,9524 605,06 105sierpień 24 605,06Rolzbyt195,0024 410,06 106sierpień 24 410,06Strefa MTB Sudety2 939,3021 470,76 107sierpień 21 470,76prowizja10,0021 460,76 108sierpień 21 460,76prowizja15,0021 445,76 109sierpień 21 445,76prowizja45,0021 400,76 sierpień Suma25 002,00 13 091,85 110wrzesień25 000,0021 400,76likwidacja lokaty 46 400,76 111wrzesień 46 400,76BARL2 300,0044 100,76 112wrzesień 44 100,76US45,0044 055,76 113wrzesień 44 055,76Piotr Kunigowski793,5043 262,26 114wrzesień 43 262,26Patrycja Podgórska1 000,0042 262,26 115wrzesień 42 262,26Robert Bachmatiuk1 000,0041 262,26 116wrzesień 41 262,26Minka2 088,5439 173,72 117wrzesień 39 173,72AR Halo23 985,0015 188,72 118wrzesień 15 188,72prowizja9,0015 179,72 119wrzesień 15 179,72prowizja10,0015 169,72 120wrzesień 15 169,72prowizja15,0015 154,72 121wrzesień 15 154,72prowizja36,0015 118,72 wrzesień Suma25 000,00 31 282,04 122październik 15 118,72Artur Jarczok264,0514 854,67 123październik 14 854,67Minka393,6014 461,07 124październik 14 461,07BARL2 300,0012 161,07 125październik78,7712 161,07odsetki 12 239,84 126październik78,7712 239,84odsetki 12 318,61 127październik25 000,0012 318,61likwidacja lokaty 37 318,61 128październik 37 318,61US134,0037 184,61 129październik 37 184,61AR Halo18 900,0018 284,61 130październik692,0018 284,61UG Stoszowice 18 976,61 131październik1 195,0018 976,61UM Pieszyce 20 171,61 132październik3 884,2520 171,61UM Bielawa 24 055,86 133październik707,0024 055,86UG Walim 24 762,86 134październik1 163,5024 762,86UG Dzierżoniów 25 926,36 135październik 25 926,36Artur Jarczok596,7025 329,66 136październik 25 329,66prowizja5,0025 324,66 137październik 25 324,66prowizja9,0025 315,66 138październik 25 315,66prowizja15,0025 300,66 139październik 25 300,66prowizja36,0025 264,66 październik Suma32 799,29 22 653,35 140listopad1 511,7525 264,66UG Nowa Ruda 26 776,41 141listopad 26 776,41US100,0026 676,41 142listopad 26 676,41BARL2 300,0024 376,41 143listopad 24 376,41MZ. Tronic30,6424 345,77 144listopad 24 345,77US225,0024 120,77 145listopad 24 120,77Edytor356,9723 763,80 146listopad 23 763,80Kukumedia915,1222 848,68 147listopad 22 848,68prowizja10,0022 838,68 148listopad 22 838,68prowizja15,0022 823,68 149listopad 22 823,68prowizja18,0022 805,68 150listopad 22 805,68prowizja18,0022 787,68 listopad Suma1 511,75 3 988,73 151grudzień 22 787,68BARL2 300,0020 487,68 grudzień Suma0,00 2 300,00 Suma końcowa143 088,08 144 698,05 + lokata25 000,00 =45 487,68

35 Koszty 2015 - symulacja

36


Pobierz ppt "STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google