Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, Pieszyce, tel. : fax. : e- mail :

2 STGGS Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 6 października 1997 roku, a działalność swoją rozpoczęło 15 stycznia 1998 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzą gminy : Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice Walim.

3 STGGS

4 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich
Co zrobiliśmy, czym się zajmujemy. Lata

5 Podjęte działania 1. Kontynuacja działań związanych z projektem „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” W ubiegłym roku Stowarzyszenie definitywnie zakończyło realizację dużego projektu, który miał na celu przyciągnięcie turystów tzw. weekendowych z terenów województw: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego oraz Śląskiego pod w/w. nazwą. Dla przypomnienia Stowarzyszenie w ramach tego projektu wykonało : - całoroczną reklamę cało pojazdową na autobusach komunikacji miejskiej, - przeprowadziło kampanię bilbordową, - prasową – artykuły w dziennikach : Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Dziennik Zachodni. Zamieściliśmy je w dodatkach na temat turystyki przez 4 kolejne tygodnie,  - telewizyjną - która obejmowała dwukrotną emisję filmu na antenie sieci telewizji lokalnych (VECTRA), a swoim zasięgiem objęła ok. 300 miejscowości i około 2 mln. mieszkańców z ukierunkowaniem na województwa dolnośląskie, poznańskie i śląskie, - radiową - dwukrotnie w styczniu i w kwietniu 2011 roku prezentowane były krótkie spoty radiowe (zimowy i wiosenny) w Polskim Radiu Wrocław, Radiu Eska Poznań oraz Radio Plus Katowice, - Powstał również film o Górach Sowich, rozpowszechniany na 7 tys. płyt DVD, - Wydaliśmy „Rowerownik” jako dodatek do Gazety Wyborczej, który był sygnowany przez Maję Włoszczowską, - Rozmieściliśmy na terenie Gór Sowich (w hotelach, pensjonatach, centrach informacji turystycznej itp.) 70 tablic informacyjnych na których prezentuje także wydrukowane w ramach projektu materiały promocyjne, - Całość kampanii zamykała całkiem nowa strona Stowarzyszenia

6 Podjęte działania 1. Kontynuacja działań związanych z projektem „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna” W ramach działań związanych z trwałością projektu Stowarzyszenie corocznie uzupełnia stany brakujących materiałów promocyjnych, które później systematycznie i nieodpłatnie przekazuje podmiotom gospodarczym związanym z turystyką w Górach Sowich. W roku 2013 dodrukowaliśmy 50 000 sztuk materiałów promocyjnych (były to : informatory, ulotki, foldery) za łączną kwotę : 18 683,70 zł brutto. W pierwszych miesiącach 2014 roku także ponowiliśmy dodruk tych materiałów w ilości 52 000 sztuk za kwotę 10 381,20 zł brutto.

7 Podjęte działania 2. Film o Górach Sowich i atrakcjach turystycznych w 4 wersjach językowych. Dwa lata temu na bazie filmu o Górach Sowich powstałego podczas projektu „Góry Sowie – dziedzictwo …..”, Stowarzyszenie zleciło opracowanie i wydało jego wersję językową. Film jest dostępny w językach : angielskim, niemieckim, czeskim oraz oczywiście polskim. Film ten cieszy się niezmierną popularnością wśród naszych gości i to zarówno krajowych jak i zagranicznych. Film ten, przekazujemy nieodpłatnie podmiotom z branży turystycznej, a także dysponujemy na targi, imprezy turystyczne, spotkania i promocje oraz gminom członkowskim Stowarzyszenia. Koszt wyprodukowanie 4 000 sztuk płyt w roku 2013 wyniósł : 11 736,17 zł brutto.

8 Podjęte działania 3. Szlaki turystyczne piesze.
Kolejnym działaniem podjętym przez STGGS było to, aby w ramach swoich własnych środków odnowić piesze szlaki turystyczne w Górach Sowich. Zarząd zlecił to zadanie panu Mirosławowi Gontkowskiemu licencjonowanemu znakarzowi PTTK. W latach 2012 – 2013 realizowaliśmy kolejne etapy tego działania. Niejako w uzupełnieniu w roku 2012 oddział PTTK Ząbkowice Śląskie odnowił z własnych środków szlak czerwony i niebieski od Przełęczy Woliborskiej do Przełęczy Srebrnej (razem 22 km szlaków). Dzięki naszym działaniom udało się odnowić wszystkie szlaki turystyczne pokrywające obszar CAŁYCH GÓR SOWICH (razem: 255,6 km) z tego STGGS odnowiło aż 233,6 km.

9 Podjęte działania 3. Szlaki turystyczne piesze.
STGGS także w latach umieściło nowe lub odnowiło 104 sztuki tabliczek informacyjnych i kierunkowych w 32 miejscach. Należy dodać że w ostatnich kilku latach na zlecenie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie również zostały odnowione tablice informacyjne w kilku kluczowych lokalizacjach w Górach Sowich. Wszystkie te działania spowodowały że Góry Sowie są jednym z najlepiej oznakowanych pasm górskich w Polsce, co potwierdzają między innymi wpisy w stosownym zeszycie pozostawionym w Wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Na cały projekt związany z odnową szlaków turystycznych pieszych w latach wydaliśmy kwotę : ,50 zł brutto , a w samym 2013 roku : 7 027,24 zł brutto.

10 Podjęte działania 4. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego.
Począwszy od 2012 roku Stowarzyszenie inwestuje także swoje środki finansowe w promocję Gór Sowich w okresie zimowym. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia w 2012 roku uruchomił projekt pn. „Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego”. Wspólnie z Nadleśnictwami Bardo, Jugów i Świdnica zostały opracowane trasy, regulamin, zakres odpowiedzialności i czas trwania. Koszty, które ponieśliśmy w związku z tym działaniem w roku 2013 przedstawiały się następująco: - utrzymanie tras sezon 2012/2013 – 17 578,40 zł brutto - utworzenie i promocja tras sezon 2013/2014 – 23 910,60 zł brutto - utrzymanie tras sezon 2013/2014 – 0,00 zł Mapa przebiegu tras sezon 2013/2014 :

11 Podjęte działania 4. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego.
W ramach tego działania STGGS umieściło na początku i końcu każdej trasy dużą Tablicę z mapą Gór Sowich i usytuowaniem w nich Tras Narciarskich w ilości 10 sztuk w 2012 oraz 11 sztuk w 2013 oraz duży plakat (naklejkę) w formacie 60x90 cm z mapą Tras Biegowych, który został przekazy do 15 lokalizacji w Górach, takich jak : schroniska, przebieralnie, wypożyczalnie nart itp. W sezonie 2013/2014 Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego były „bogatsze” o przebieralnie dla narciarzy. Miejsca te są zlokalizowane w budynku tzw. „Akwarium” na Przełęczy Jugowskiej oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Rzeczka” na Przełęczy Sokolej. W obu lokalizacjach w sezonie narciarskim mieściły się również wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. Dodatkowym plusem obu miejsc są także duże parkingi, możliwość skorzystania z usług gastronomicznych, noclegowych oraz ciepłej wody. Wyłoniliśmy także podmioty odpowiedzialne za utworzenie śladu, ratrakowanie oraz utrzymanie tras w okresie zimowym. Są to firmy ściśle związane ze sportami zimowymi z Rzeczki, Sokolca i Srebrnej Góry. Sowiogórskie Trasy Do Narciarstwa Biegowego promowane były : - poprzez naszą stronę - ulotki w ilości 12 000 sztuk (rozprowadzane przez naszych partnerów w Gminach członkowskich, sieć Decathlon, wypożyczalnie nart), - info na portalach związanych z narciarstwem biegowym (nabiegowkach.pl , biegowki.pl) - profil Stowarzyszenia na Facebooku, Twitter - informację w Narciarskim Atlasie Polski 2014. Wszystkie materiały dotyczące Tras Biegowych zostały także wzbogacone o kod QR.

12 Podjęte działania 5. Punkt Informacji Turystycznej i Przebieralnia na Przełęczy Jugowskiej. Działaniem związanym między innymi z trasami narciarski w sezonie 2013/2014, było utworzenie punktu IT i przebieralni w budynku Akwarium na Przełęczy Jugowskiej, którego właścicielem jest pan Piotr Babicki. Stowarzyszenie wzięło na siebie koszt spawania światłowodu, który uległ dezintegracji podczas pożaru budynku, który stał w tym miejscu kilka lat temu. Dzięki staraniom pana Babickiego budynek ten został postawiony na nowo, co pozwoliło poczynić inwestycje w tamtym terenie. Podpisaliśmy stosowną umowę, która pozwala nam a także narciarzom, rowerzystom oraz piechurom, nieodpłatnie korzystać z pomieszczenia w celu przebrania się. Wyposażyliśmy przebieralnię w wieszaki i ławeczkę a na zewnątrz zamontowaliśmy wysokiej klasy kamerę obrotową, która przekazuje obraz live z terenu Przełęczy Jugowskiej. W porozumieniu pomiędzy nami jest też zapis pozwalający nam w przyszłości zamontowanie infokiosku, w którym byłyby zawarte wszelkie informacje potrzebne wymagającemu turyście. Istnieje również koncepcja aby zamontować tam stację meteo z przekazem pogody na naszą stronę www. Koszty związane z tym działaniem wyniosły : 8 854,05 zł. brutto.

13 Podjęte działania 6. Projekt Znaki Drogowe E22 B i C.
Zarząd Stowarzyszenie już na początku roku 2013 opracował wykaz miejsc w których chcielibyśmy umieścić znaki drogowe E22 B i C. Znaki te kierowałyby turystów zmotoryzowanych na „Góry Sowie”. Na wiosnę zleciliśmy firmie MTI Projekt opracowanie „Projektu docelowej organizacji ruchu”, a następnie uzyskaliśmy niezbędne zezwolenia od właścicieli dróg dotyczące montażu tych znaków. Do tego momentu koszt zamknął się w kwocie: 2 460,00 zł. brutto. W tym działaniu wspomogło nas Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, które sfinansowało i zamontowało 3 znaki w granicach powiatu dzierżoniowskiego.

14 Podjęte działania 7. Film „Dolny Śląsk – kraina niezwykła”.
W czerwcu 2013 roku zgłosiła się do STGGS autorka scenariusza i reżyserka pani Anna Frąckowiak-Ostrejko z prośbą o pomoc w realizacji zdjęć do tego filmu na terenie Gór Sowich. Stowarzyszenie podjęło takie działanie, organizując między innymi : ekipę statystów i aktorów (wszyscy z naszego terenu), wyposażyło ich w stroje z epoki oraz zagwarantowało transport. Przygotowaliśmy również materiały do tekstów lektorskich, wskazaliśmy atrakcyjne lokalizacje do zdjęć, niezbędne rekwizyty oraz zagwarantowaliśmy aktorom profesjonalną usługę w postaci specjalisty od wspinaczki górskiej. Film produkowany jest przez firmę pani Anny Frąckowiak-Ostrejko na zlecenie Programu II TVP a jego emisja zapowiedziana była na czerwiec - lipiec 2014 roku, do dziś jednak się nie ukazała. Rolę głównego bohatera powierzono znanemu aktorowi panu Mariuszowi Kilianowi. Nasz wkład w te działania wyniósł : 430,00 zł brutto

15 Podjęte działania 8. Turystyczna Majówka.
Nasze Stowarzyszenie już cyklicznie co roku w maju uczestniczy w Turystycznej Majówce na ul. Świdnickiej przy Rynku Głównym we Wrocławiu. Także i w roku 2014 Zarząd podjął uchwałę o wynajęciu stoiska i zaprezentowaniu materiałów promocyjnych z Gór Sowich oraz z Gmin członkowskich STGGS. Koszt zamknął się w kwocie: 600,00 zł brutto , a w roku 2014 : 1 788,00 zł brutto.

16 Podjęte działania 9. Stowarzyszenie „Strefa MTB Sudety”
Jesienią 2013 roku STGGS podjęło decyzję o odnowieniu i uporządkowaniu tras rowerowych w Górach Sowich. W toku prac okazało się że podobne działania wykonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, które to zarządza podobnymi trasami na terenie Gminy Głuszyca. Doszło do spotkań obu organizacji najpierw w Głuszycy potem w Bielawie, na których została podjęta decyzja o stworzeniu w pełni profesjonalnego PRODUKTU TURYSTYCZNEGO pn. STREFA MTB SUDETY. Do tego celu opracowaliśmy szczegółową koncepcję pod nazwą: „Budowa zintegrowanego produktu turystycznego na obszarze subregionu Sudetów - Góry Sowie, część Gór Kamiennych i Wałbrzyskich” , która zakłada powołanie całkiem nowego Stowarzyszenia które będzie się zajmować tylko i wyłącznie takim produktem turystycznym. Nowe Stowarzyszenie powstało w dniu roku podczas spotkania w Chacie pod Sową na Przełęczy Sokolej wobec zgodnej woli przedstawicieli z terenu gmin : Stoszowice, Dzierżoniów (wiejska), Bielawa, Pieszyce, Nowa Ruda (wiejska), Walim, Głuszyca i Mieroszów. W Zarządzie Strefy MTB Sudety znaleźli się przedstawiciele z całego obszaru objętego działaniem. 1. Janusz Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety 2. Piotr Walczak – Skarbnik Stowarzyszenia MTB Sudety 3. Ireneusz Rogalski 4. Artur Jarczok 5. Grzegorz Bagiński 6.  Piotr Kurczab 7. Łukasz Pokorski Adres siedziby Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety: ul. Grunwaldzka 28a, Głuszyca

17 Podjęte działania Mapa Strefy MTB Sudety

18 NAJLEPSZE MIEJSCE DLA FANÓW KOLARSTWA GÓRSKIEGO W POLSCE.
Podjęte działania 9. Stowarzyszenie „Strefa MTB Sudety” Strefa MTB Sudety – kierunki rozwoju - Objęcie systemem górskich tras rowerowych regionu zwartego geograficznie z punktu widzenia użytkowników produktu. - Promocja produktu pod jedną, czytelną, rozpoznawalną pod względem geograficznym nazwą. - Skierowanie produktu do użytkowników w Polsce, Czechach i Niemczech. - Pełna unifikacja oznakowania produktu i standaryzacja sposobów znakowania w terenie oraz pozostałych informacji (tablice, mapy itp). - Promocja produktu: druk map pełnego obszaru i map cząstkowych, foldery informacyjne, reklama. - Utworzenie sieci punktów dostępowych do Tras Strefy MTB Sudety i głównych punktów z zapleczem: informacja, wypożyczalnia, serwis rowerowy, sklep, zaplecze socjalne. - Budowa tras singletrack i downhilowych - Pozyskiwanie środków unijnych. - Pozyskiwanie sponsorów z branży rowerowej, turystycznej i innych. - Certyfikacja bazy noclegowej i gastronomicznej. - Organizacja cyklu zawodów w kolarstwie MTB o Puchar Strefy MTB Sudety. - Utworzenie strony internetowej na wzór zachodnich regionów MTB. - Zbudowanie trwałego skojarzenia regionu z produktem – NAJLEPSZE MIEJSCE DLA FANÓW KOLARSTWA GÓRSKIEGO W POLSCE. Koszty związane z budową Strefy MTB Sudety wyniosły : ,88 zł. brutto. Opłata roczna na prowadzenie i rozwój produktu turystycznego „Strefa MTB Sudety” w 2014 : 2 939,30 zł brutto Koszty nagród w I Pucharze Strefy MTB Sudety : 2 073,80 zł brutto

19 Podjęte działania 10. ITB Berlin 2014
W tym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w dniu 8 marca 2014 r. odbył się pierwszy rekonesans na targach ITB w Berlinie przedstawicieli Stowarzyszeń działających na terenie Gór Sowich. STGGS zaprosiło i pokryło koszty wyjazdu jednej osoby z każdego Stowarzyszenia. Z naszego zaproszenia skorzystały : - Stowarzyszenie Partnerstwo Sowiogórskie z siedzibą w Jugowie, - Stowarzyszenie Wielka Sowa z Dzierżoniowa, - Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich z Ostroszowic, - Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, - Stowarzyszenie Kwaterodawców Kraina Sudecka z Owiesna - Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety z Głuszycy, oraz gospodarze czyli Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich. Z różnych względów nie mogli wziąć udziału przedstawiciele: - Stowarzyszenia Góry Sowie z Sokolca, - Stowarzyszenia Kwaterodawców Gór Sowich z Zagórza, - Stowarzyszenia Riese z Ludwikowic Kłodzkich, - Sowiogórskie Bractwo Kolejowe z Walimia - oraz Stowarzyszenia Sowiogórska Grupa Poszukiwawcza z Walimia.

20 Podjęte działania 10. ITB Berlin 2014
Spotkanie miało też drugi wymiar, służyło poznaniu się, wymianie informacji na temat działań podnoszonych przez poszczególne Stowarzyszenia a także chwilami przypominało typowe spotkanie robocze które miało charakter „burzy mózgów”. Przedstawiciele organizacji w sposób bardzo pozytywny ocenili sam wyjazd a także potencjalne korzyści z tego płynące, już na miejscu pojawiło się wiele ciekawych koncepcji wartych do wprowadzenia a dzięki którym systematycznie będzie zwiększała się liczba turystów odwiedzających nasz piękny zakątek. Organizatorzy wyjazdu podkreślają wysoki poziom merytoryczny a także osobisty wszystkich uczestników za co należą się słowa podziękowania dla Zarządów wszystkich Stowarzyszeń za wytypowanie tak kompetentnych przedstawicieli. Koszty związane z wyjazdem na Targi ITB wyniosły : 1 762,80 zł. brutto.

21 Podjęte działania 11. Odznaka „Znamy Góry Sowie”
Zwróciliśmy się z propozycją do oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie o wspólne ustanowienie odznaki turystycznej pod nazwą „Znam Góry Sowie”. Propozycja ze strony PTTK została zaakceptowana i tak od sezonu turystycznego 2014 jest ona dostępna dla turystów. STGGS zdecydowało się pokryć koszty druku Książeczki Weryfikacyjnej oraz tłoczenia odznak a PTTK Ząbkowice sprawuje nadzór weryfikacyjny nad Odznaką oraz jej nadawanie. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gór Sowich, a skierowany jest głownie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz oczywiście do dorosłych. Wytypowaliśmy 30 lokalizacji (atrakcji turystycznych, miejsc, szczytów, schronisk) których zdobycie (odwiedzenie) będzie uprawniało do noszenia odznaki „Znam Góry Sowie”. Odznaka posiada 2 stopnie : Mała i Duża. Podpisanie Porozumienia pomiędzy obiema organizacjami nastąpiło podczas Walnego Zebrania Delegatów STGGS w dniu r. Koszty związane z odznaką wyniosły : 4 698,87 zł. brutto.

22 Podjęte działania 12. Szczyty w Górach Sowich – Tabliczki z wysokością i koordynatami GPS Kolejnym naszym działaniem było wyposażenie 20 najwyższych szczytów Gór Sowich + 5 o szczególnym znaczeniu turystycznym w nowe tablice z podaniem wysokości i koordynatami GPS. Ma to związek z odznaką „Znam Góry Sowie” a także służy poprawie bezpieczeństwa w Górach Sowich poprzez podanie dokładnych danych GPS, które pozwolą np. na bezbłędne dotarcie na miejsce ratownikom GOPR. Oznakowanie tych szczytów pozwoli nam w przyszłości ustanowić odznakę „Zdobywcy Korony Gór Sowich”. Jako ciekawostkę podajemy informację że wraz ze Wzgórzami Włodzickimi Góry Sowie liczą sobie 204 szczyty ( a około 40 z nich nie ma jeszcze swojej nazwy geograficznej) Koszty związane z tym działaniem wyniosły : 2 105,65 zł. brutto.

23 Podjęte działania 13. Przedłużenie szlaku czerwonego ( tzw. brzeżnego). PTTK oddział Ząbkowice Śląskie wyszedł z propozycją przedłużenia szlaku czerwonego (tzw. brzeżnego). Temat ten wiąże po części się z ewentualną inwestycją na Wielkiej Sowie, a także chcemy przybliżyć turystom ten rejon ponieważ jest on bardzo urokliwy, bogaty w pomniki przyrody (nieoznakowane), miejsca historyczne, stare kopalnie a niestety rzadko odwiedzany. Proponowana trasa zaczyna się od Kuźnicy biegnie przez Bacówkę, okolice Lasocina, Kamionki, Smoczą Jamę, okolice Czyżyka i Błyszcza aż do pętli na ul. Nowobielawskiej w Bielawie. W marcu 2014 zrobiliśmy rekonesans, przy okazji wykonując mapę GPS. W następnej kolejności PTTK złoży oficjalne pismo do Nadleśnictwa Świdnica a po ewentualnym zatwierdzeniu szlaku oznakuje go i umieści na mapach.

24 Podjęte działania 14. Projekt : „Promocja Produktu Turystycznego „Góry Sowie” Złożyliśmy do Województwa Dolnośląskiego wniosek o dotację w ramach zadania budżetowego „Upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu”. Otrzymaliśmy środki w wysokości 5 000 zł. Projekt pn. „Promocja produktu turystycznego „Góry Sowie” zasililiśmy kwotą zł wkładu własnego, a całość przeznaczyliśmy na kampanię radiową (letnią i zimową). Koszty związane z tym działaniem wyniosły : ,00 zł. brutto.

25 Podjęte działania 15. Wiaty w Górach Sowich.
Nasze wielomiesięczne starania o wybudowanie kilku wiat w kluczowych miejscach w Górach znalazły zrozumienie w Nadleśnictwie Świdnica, które z własnych środków zbudowało kilka z nich. Stan wiat na dziś przedstawia się następująco: Kolor czarny – wiaty istniejące. Kolor fioletowy – do realizacji. Na wiaty które zostały do realizacji również poczyniliśmy już wstępne ustalenia : - Stara Jodła – STGGS - Grządki, Jabłonki – NL Wałbrzych - Kroacka Studzienka – NL Świdnica - Lisie Skałki, Żmij – NL Jugów - Przełęcz pod Gołębią, Przełęcz pod Szeroką, Chochoł, Przełęcz Srebrna, Czeszka – NL Bardo Śląskie

26 Podjęte działania Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Wielka Sowa, dwukrotnie spotkaliśmy się wspólnie w celu omówienia koncepcji ujednolicenia oznakowania na terenach gmin obejmujących teren Gór Sowich. Projekt obejmuje sześć poziomów oznakowania: wyjazdy z aglomeracji, znaki drogowe, witacze (bramy), oznakowanie w miastach i gminach, oznakowanie obiektów turystycznych, oznakowanie hoteli, pensjonatów itp. Prowadzimy rozmowy z innymi Gminami, które obejmują terytorialnie Góry Sowie w celu poszerzenia składu Stowarzyszenia. Zebraliśmy i umieściliśmy na naszej stronie informację o wszystkich możliwych odznakach, które może zdobyć turysta odwiedzający Góry Sowie. Opracowuję „Bazę Noclegową Gór Sowich 2014”. Wstępne dane pokazują 240 lokalizacje z około 6 000 miejscami noclegowymi. W styczniu 2014 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia spotkaliśmy się ze wszystkimi Nadleśniczymi z Nadleśnictw : Bardo, Jugów, Świdnica i Wałbrzych w celu omówienia i koordynacji działań związanych z turystyką w Górach Sowich

27 Podjęte działania Przekazaliśmy materiały promujące Góry Sowie Stowarzyszeniu Ślężanie- Lokalna Grupa Działania na Międzynarodowe Targi Turystyczne 2014 we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniu Kwaterodawców Kraina Sudecka na targi AgroTravel 2014 w Kielcach. Rozpoczęliśmy prace mające na celu utworzenie przez Przedsiębiorców posiadających wyciągi narciarskie wspólnego Skipasu pod nazwą „Skipas Góry Sowie”, oraz podjęliśmy próbę stworzenia koncepcji organizacyjnej tego działania. Z inicjatywy Stowarzyszenia Góry Sowie zorganizujemy wspólnie imprezę pn. „Urodziny Wieży” Od roku 2014 będziemy wspierać tą imprezę cyklicznie, która zawsze będzie się odbywać 24 maja w dzień jej otwarcia. Koszty „Urodzin Wieży” wyniosły : 1 033,20 zł. brutto. .

28 Podjęte działania Wystosowaliśmy szereg pism do różnych instytucji w celu podjęcia konkretnych działań i decyzji : 1. Interwencja do Starosty Kłodzkiego w sprawie remontu drogi nr 3016D. 2. Pismo do Nadleśnictwa Świdnica w sprawie kosztorysu remontu Wieży Widokowej na Kalenicy. 3. Pisma do Nadleśnictw Bardo i Świdnica w sprawie budowy kilku wiat w Górach Sowich. 4. Pismo do Nadleśnictwa Wałbrzych z propozycją poszerzenia szlaku w okolicach Przełęczy Walimskiej w celu poprowadzenia tam narciarskiej trasy biegowej w sezonie 2014/ Pismo do DSDiK w sprawie budowy profesjonalnych parkingów z zapleczem sanitarnym na Przełęczach Walimskiej i Woliborskiej. 6. Pisma do Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Dzierżoniowie w sprawie postawienia znaku „zakaz zatrzymywania się” w rejonie Przełęczy Jugowskiej. 7. Interwencja do Ministra Środowiska w sprawie nie umieszczania muflona na liście zwierząt gatunkowo obcych.

29

30 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich
KOSZTY I PRZYCHODY 2014

31 Składka członkowska 2014 rok symulacja

32 Wydatki 2014 STGGS - wydatki w 2014 roku lp. nazwa działanie ilość
j.m. firma cena brutto wartość brutto 1 utrzymanie biura STGGS biuro 1,00 szt. BARL sp. z o.o. 2 200,00 2 11,00 2 300,00 25 300,00 biuro Suma 27 500,00 3 czeki (2 sztuki) I Puchar Strefy MTB Sudety Minka D.Kucharczyk 73,80 4 nagrody Patrycja Podgórska 1 000,00 5 Robert Bachmatiuk I Puchar Strefy MTB Sudety Suma 2 073,80 6 prowizja koszty bankowe BZ WBK S.A. 693,00 koszty bankowe Suma 7 ser + obsługa stoiska Majówka 2014 Dawid Cech 325,00 8 Malwina Pasternak 400,00 9 stoisko na Wrocławskiej Majówce 2014 DOT Wrocław 738,00 10 transport Sławomir Szel Majówka 2014 Suma 1 788,00 11 ksiażeczka weryfikacyjna Odznaka "Znam Góry Sowie" AR Halo Lądek 4,92 1 968,00 12 odznaka "Znam Góry Sowie" (250 szt.) Wotir Wysoka 1 156,20 13 odznaka "Znam Góry Sowie" (50 szt. + matryca) 1 070,10 14 tabliczki pomocnicze (Kroacka Studzienka, Kamień 3 granic, Czeszka) 6,00 24,60 147,60 15 ulotki promujące odznakę (2000 szt.) Edytor 356,97 Odznaka "Znam Góry Sowie" Suma 4 698,87 16 podatki podatki od wynagrodzeń Urząd Skarbowy 1 505,00 17 110,00 18 198,00 19 31,00 20 67,00 21 45,00 22 134,00 23 100,00 24 225,00 podatki od wynagrodzeń Suma 2 415,00 25 dodruk materiałów promocyjnych ( sztuk) Projekt "Góry Sowie …" 52 000,00 0,20 10 381,20 Projekt "Góry Sowie …" Suma 26 spoty i emisja Projekt "Promocja produktu …." 10 499,99 Projekt "Promocja produktu …." Suma 27 artykuł promocyjny w DTP promocja DTP 861,00 28 roll-up (2 sztuki) 391,14 promocja Suma 1 252,14 29 korekta do faktury (kamera) punkt IT P.Jugowska Zutel Dzierzoniów 3,21 punkt IT P.Jugowska Suma

33 Wydatki 2014 30 prowadzenie i rozwój produktu turystycznego Strefa MTB Sudety Strefa MTB Sudety 2014 1,00 szt. Strefa MTB Sudety 2 939,30 Strefa MTB Sudety 2014 Suma 31 oznakowanie 25 szczytów w Górach Sowich Szczyty Góry Sowie M.Gontkowski 1 177,00 32 tabliczki kierunkowe na szczyty w GS Kukumedia 344,40 33 tabliczki ze szczytami w Górach Sowich Minka D.Kucharczyk 584,25 Szczyty Góry Sowie Suma 2 105,65 34 autobus i wejściówki Targi ITB Berlin 2014 Nordactiv 1 320,00 35 bus Transport J.Grabicki 442,80 Targi ITB Berlin 2014 Suma 1 762,80 36 ławeczka do przebieralni trasy biegowe sezon 2014/2015 Masiv 201,01 37 Narciarski Atlas Polski 2014 Wydawnictwo Family 2 460,00 trasy biegowe sezon 2014/2015 Suma 2 661,01 38 znaczek turystyczny tzw. Joker Urodziny Wieży 2014 200,00 Znaczki Turystyczne Złoty Stok 5,17 1 033,20 Urodziny Wieży 2014 Suma 39 mapa strefy mtb sudety (5 000 szt.) utworzenie Strefy MTB Sudety AR Halo Lądek 18 900,00 40 tablice na punkty dostepu (13 szt.) 13,00 1 845,00 23 985,00 41 tabliczki do oznakowania Strefy (165 szt.) 165,00 9,84 1 623,60 42 tabliczki do oznakowania Strefy (234 szt.) 234,00 2 302,56 43 tabliczki do oznakowania Strefy (375 szt.) 375,00 3 690,00 44 tabliczki do oznakowania Strefy (40 szt.) 40,00 393,60 45 tabliczki do oznakowania Strefy (700 szt.) 700,00 6 888,00 46 tabliczki do oznakowania Strefy (743 szt.) 743,00 7 311,12 47 tabliczki do oznakowania Strefy (93 szt.) 93,00 915,12 48 taśmy kablowe Marek Janikowski 62,02 49 Rolzbyt 185,00 50 195,00 51 75,00 52 MZ. Tronic 107,42 53 303,95 54 Artur Jarczok 264,05 55 30,64 56 taśmy kablowe, zszywki PHUP Gedrut 128,00 57 znakowanie tras Piotr Kunigowski 267,60 58 183,00 59 793,50 60 596,70 utworzenie Strefy MTB Sudety Suma 69 200,88 61 naprawa strony Vstudio Opole 738,00 62 zarządzanie stroną www 2 952,00 Suma Suma końcowa ,05

34 Przychody, wydatki, stan konta
lp. miesiąc przychód stan początkowy przychód / wydatek wydatek stan obecny 22 097,65 Suma 0,00 1 styczeń Zutel 3,21 22 094,44 2 Masiv 201,01 21 893,43 3 Wydawnictwo Family 2 460,00 19 433,43 4 126,03 odsetki 19 559,46 5 19 685,49 6 19 811,52 7 19 937,55 8 20 063,58 9 BARL 2 200,00 17 863,58 10 prowizja 10,00 17 853,58 11 15,00 17 838,58 12 18,00 17 820,58 styczeń Suma 630,15 4 907,22 13 luty 2 300,00 15 520,58 14 Vstudio 2 952,00 12 568,58 15 1 194,50 UM Pieszyce 13 763,08 16 3 884,25 UM Bielawa 17 647,33 17 691,00 UG Stoszowice 18 338,33 18 706,50 UG Walim 19 044,83 19 1 162,00 UG Dzierżoniów 20 206,83 20 5,00 20 201,83 21 9,00 20 192,83 22 20 177,83 luty Suma 7 638,25 5 281,00 23 marzec 17 877,83 24 US 1 505,00 16 372,83 25 1 511,75 UG Nowa Ruda 17 884,58 26 Nordactive 1 320,00 16 564,58 27 738,00 15 826,58 28 Transport J.Grabicki 442,80 15 383,78 29 AR Halo 10 381,20 5 002,58 30 4 997,58 31 4 988,58 32 4 973,58 33 36,00 4 937,58 marzec Suma 16 752,00 34 kwiecień 77,05 5 014,63 35 5 091,68 36 5 168,73 37 5 245,78 38 5 322,83 39 5 000,00 Urząd Marszałkowski 10 322,83 40 25 000,00 likwidacja lokaty 35 322,83 41 36 013,83 42 33 713,83 43 33 708,83 44 33 693,83 kwiecień Suma 31 076,25 2 320,00 45 maj 34 888,33 46 38 772,58 47 39 934,58 48 40 641,08 49 42 152,83 50 39 852,83 51 Minka 584,25 39 268,58 52 DOT 38 530,58 53 3 690,00 34 840,58 54 1 968,00 32 872,58 55 M.Janikowski 62,02 32 810,56 56 Rolzbyt 185,00 32 625,56 57 Znaczki Turystyczne 1 033,20 31 592,36 58 10 499,99 21 092,37 59 Wotir 1 070,10 20 022,27 60 M.Gontkowski 1 177,00 18 845,27 61 147,60 18 697,67 62 107,00 18 590,67 maj Suma 8 459,00 23 562,16 63 czerwiec M. Janikowski 75,00 18 515,67 64 MZ. Tronic 107,42 18 408,25 65 110,00 18 298,25 66 198,00 18 100,25 67 Dawid Cech 325,00 17 775,25 68 Sławomir Szel 17 450,25 69 Malwina Pasternak 400,00 17 050,25 70 14 750,25 71 Piotr Kunigowski 183,00 14 567,25 72 DTP 861,00 13 706,25 73 13 691,25 74 13 673,25 75 20,00 13 653,25 76 45,00 13 608,25 77 Kukumedia 344,40 13 263,85 czerwiec Suma 5 326,82 78 lipiec 77,91 13 263,85 odsetki 13 341,76 79 13 419,67 80 13 497,58 81 13 575,49 82 691,00 UG Stoszowice 14 266,49 83 706,50 UG Walim 14 972,99 84 3 884,25 UM Bielawa 18 857,24 85 1 160,00 UG Dzierżoniów 20 017,24 86 1 194,50 UM Pieszyce 21 211,74 87 1 511,75 UG Nowa Ruda 22 723,49 88 US 31,00 22 692,49 89 67,00 22 625,49 90 Wotir 1 156,20 21 469,29 91 BARL 2 300,00 19 169,29 92 Minka 2 302,56 16 866,73 93 7 311,12 9 555,61 94 prowizja 5,00 9 550,61 95 15,00 9 535,61 96 18,00 9 517,61 97 27,00 9 490,61 lipiec Suma 9 459,64 13 232,88 98 sierpień 25 000,00 likwidacja lokaty 34 490,61 99 2,00 34 492,61 100 32 192,61 101 6 888,00 25 304,61 102 PHUP Gedrut 128,00 25 176,61 103 Piotr Kunigowski 267,60 24 909,01 104 MZ. Tronic 303,95 24 605,06 105 Rolzbyt 195,00 24 410,06 106 Strefa MTB Sudety 2 939,30 21 470,76 107 10,00 21 460,76 108 21 445,76 109 45,00 21 400,76 sierpień Suma 25 002,00 13 091,85 110 wrzesień 46 400,76 111 44 100,76 112 44 055,76 113 793,50 43 262,26 114 Patrycja Podgórska 1 000,00 42 262,26 115 Robert Bachmatiuk 41 262,26 116 2 088,54 39 173,72 117 AR Halo 23 985,00 15 188,72 118 9,00 15 179,72 119 15 169,72 120 15 154,72 121 36,00 15 118,72 wrzesień Suma 31 282,04 122 październik Artur Jarczok 264,05 14 854,67 123 393,60 14 461,07 124 12 161,07 125 78,77 12 239,84 126 12 318,61 127 37 318,61 128 134,00 37 184,61 129 18 900,00 18 284,61 130 692,00 18 976,61 131 1 195,00 20 171,61 132 24 055,86 133 707,00 24 762,86 134 1 163,50 25 926,36 135 596,70 25 329,66 136 25 324,66 137 25 315,66 138 25 300,66 139 25 264,66 październik Suma 32 799,29 22 653,35 140 listopad 26 776,41 141 100,00 26 676,41 142 24 376,41 143 30,64 24 345,77 144 225,00 24 120,77 145 Edytor 356,97 23 763,80 146 Kukumedia 915,12 22 848,68 147 22 838,68 148 22 823,68 149 22 805,68 150 22 787,68 listopad Suma 3 988,73 151 grudzień 20 487,68 grudzień Suma 0,00 Suma końcowa ,08 ,05 + lokata = 45 487,68

35 Koszty symulacja

36 www.gorysowie.org opracowanie : Ireneusz Rogalski 10 stycznia 2015 r.
Dziękuję za uwagę ! opracowanie : Ireneusz Rogalski 10 stycznia 2015 r.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice, Walim ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google