Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozowanie w dziedzinie techniki Mieczysław Kaczorowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozowanie w dziedzinie techniki Mieczysław Kaczorowski."— Zapis prezentacji:

1 Prognozowanie w dziedzinie techniki Mieczysław Kaczorowski

2 Prognozowanie… …co to takiego? Prognozowanie jest to opracowywanie prognoz na podstawie naukowych metod przewidywania różnorodnych zjawisk w przyszłości

3 …ale…

4 Co to jest technika? Całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych Technologia – metoda wytwarzania produktów określonego rodzaju …zaś…

5 Przyszłego rozwoju techniki nie da się przewidzieć żadnymi racjonalnymi czy naukowymi metodami... (Sir Karl Rajmund Popper...”Nędza historycyzmu”)

6 Czy to znaczy, że należy całkowicie zrezygnować z prognozowania? Oczywiście, że nie..........ale

7 ..aby mówić o przyszłości należy dobrze zdiagnozować teraźniejszość i właściwie zinterpretować historię…..ale na to nie mammy czasu

8 ..warto jednak zastanowić się nad twierdzeniem, że.. „..człowiek najprawdopodobniej nie zniszczy życia na Ziemi, ale może doprowadzić do wyniszczenia swego gatunku” Prof. Fiskus

9 Kilka faktów

10

11 Gwałtowny wzrost zużycia energii

12 Jak najczęściej pozyskujemy energię?

13 ..i oczywiście surowców

14 Wykładniczy wzrost zużycia surowców

15 MateriałProdukcja światowa Rezerwy światowe Czasokres zużycia przy stosowaniu obecnych technologii Ruda żelaza1000230 000230 Miedź9.459063 Aluminium207 000 (w boksycie)350 Ołów2.913045 Cynk6.933048 Cyna0.181056 Nikiel0.9110123 Krzem3.2Niewyczerpane Saletra potasowa2117 000810 Fosfaty12034 000283 Ropa naftowa22.171 11150 Węgiel44741 032 600231 Roczna produkcja światowa i szacowane rezerwy materiałów(1993r) w milionach ton z wyjątkiem ropy, którą mierzono w miliardach baryłek

16 Zasoby Ziemi Złoża dostępne: znane pokłady,których eksploatacja jest opłacalna

17 Problemy ekologiczne..

18

19 ..i dlatego

20 ..dalszy rozwój w dziedzinie techniki, uwzględniając potrzeby ludzkości,..będzie zdeterminowany coraz większą dbałością o ochronę środowiska

21 ..innymi słowy będzie musiał dokonywać się w harmonii z przyrodą, której przecież cząstką jesteśmy

22 Najprostszy sposób przewidywania technologii polega na ekstrapolacji tych tendencji jakie obserwujemy obecnie, a więc:

23 Technika i wytwarzane z jej pomocą produkty muszą być ukierunkowane na energo- i materiałooszczędność procesów wytwórczych, które powinny być możliwe przyjazne środowisku, a jednocześnie gwarantować racjonalne gospodarowanie zasobami, czyli..

24 Do more with less

25 ..ale wróćmy do prognozowania

26 Nietrafione prognozy - przykłady

27 Przykład z odległej historii W XIX wieku futurolodzy francuscy twierdzili, że wskutek wzrostu ruchu miejskiego, zdominowanego przez transport konny Paryż utonie w końskim łajnie…

28 Przykład z historii ale znacznie bliższej W początkach ery komputerów, szef koncernu IBM przewidywał, iż zapotrzebowanie na komputery nie powinno przekroczyć 5 sztuk, a w latach 70-tych założyciel i prezes wielkiej choć nie istniejącej już dziś f-my Digital kpił z komputerów osobistych, podając w wątpliwość ich użyteczność......a dziś trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez komputerów

29 Przykład niemal z ostatniej chwili W latach 80-tych firma telekomunikacyjna AT&T wycofała się z rozwijania usług komórkowych, ponieważ, zgodnie z oficjalną prognozą, liczba użytkowników do 2000 roku nie przekroczy miliona osób... ???

30 To byłoby tyle na temat prognozowania.....tym niemniej...

31 Czy możemy coś jeszcze powiedzieć na temat przyszłości?

32 W przedmowie do do swej książki zatytułowanej „The Coming of Post-Industrial Society”, Daniel Bell sformułował następujące pytanie: „Czy ktokolwiek może przewidzieć przyszłość?”

33 Odpowiedź brzmi... Nikt nie może przewidzieć przyszłości z bardzo prozaicznego powodu, ponieważ......taka rzecz jak przyszłość po prostu nie istnieje...

34 ...ale istnieją pewne obszary dnia dzisiejszego, takie jak: społeczeństwo, nauka, technika, które zapewne będą istnieć (?) w przyszłości,..a zatem możemy i powinniśmy przynajmniej próbować wyobrazić sobie jak będzie owa rzeczywistość wyglądać za te..10, 20 czy 50 lat.

35 Rozważania nad przyszłością można prowadzić wariantowo, ale wcześniej należy zadać sobie pytanie? Czy w przyszłości zdarzy się czy też nie odkrycie na miarę teorii kwantów?

36 Jeśli tak... to wszystkie nasze rozważania dotyczące prognozowania nie mają większego sensu..to wszystkie nasze rozważania dotyczące prognozowania nie mają większego sensu

37 Jeśli nie....... to można i trzeba pokusić się na przewidywanie techniki na zasadzie ekstrapolacji dotychczasowej wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, fizyki czy chemii i na tej podstawie prognozować rozwój techniki w kierunku, stymulowanym przez potrzeby społeczeństwa i liczne uwarunkowania

38 Jakie?

39 Kilka światów

40 Dowody? Zgodnie z tym co udowodnił wspomniany wcześniej Daniel Bell, społeczeństwa krajów rozwiniętych weszły w etap poprzemysłowy W USA rolnictwem zajmuje się tylko 2- 3% ludności w wieku produkcyjnym, W USA rolnictwem zajmuje się tylko 2- 3% ludności w wieku produkcyjnym, 20% znajduje zatrudnienie w przemyśle, 20% znajduje zatrudnienie w przemyśle, Reszta to szeroko rozumiane usługi Reszta to szeroko rozumiane usługi

41 Wniosek Obecne społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych są społeczeństwami dobrobytu i w związku z tym....

42 ...są bardziej zainteresowane jakością a nie ilością

43 Liczy się lepsza jakość życia ?

44 Life style drugs

45 ..ale społeczeństwo takie nie będzie wolne od zagrożeń ?

46 Przykłady...

47 Społeczeństwo marzeń

48 Przejście od wartości materialnych do post-materialnych

49 Technologie proekologiczne Możliwość kontroli tego co robią uczeni w swoich laboratoriach

50 Nowe technologie będą zatem rozwijać się w obszarze determinowanym przez:

51 Możliwości techniczne technicznelaboratoriów Racjonalność rynku Irracjonalny świat społeczny

52 To co będzie wytwarzane będzie zależeć od... Pieniędzy zostawionych w sklepie Decyzji o charakterze politycznym

53 ...ale....przecież istnieją społeczeństwa biedne, których potrzeby są zupełnie inne...

54 To będzie rodzić sprzeczności..

55 Dziękuję Państwu za uwagę i cierpliwość

56 Lżejsze konstrukcje, Lżejsze konstrukcje, Miniaturyzacja, Miniaturyzacja,

57 Rozwój techniki Czynnikidemograficzne Czynnikiekologiczne

58 Znajomość problemów techniki i kształtowanie na tej podstawie postaw zgodnymi z wymogami:  etyki,  ekologii,  współżycia społecznego,  indywidualnego rozwoju człowieka..jest niezbędna współczesnemu człowiekowi na równi z ogólną wiedzą z zakresu pozostałych działów kultury, nauki i sztuki.

59 WZROSTWYTWARZANIA Czynnikidemograficzne

60 WZROSTWYTWARZANIA Czynnikidemograficzne Czynnikiekologiczne

61 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Prognozowanie w dziedzinie techniki Mieczysław Kaczorowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google