Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
PRZEDSIĘBIORSTWO dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Przedsiębiorstwo Instytucja systemu ekonomicznego, w której zostały zorganizowane zasoby produkcyjne w celu pomnożenia wyłożonego kapitału, czyli osiągnięcia zysku dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 Formy własności przedsiębiorstw
Własność indywidualna Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 Metody gromadzenia kapitału
Oszczędności osobiste Oszczędności przedsiębiorstw /część zysku/ Pożyczki i kredyty bankowe Kredyty handlowe Emisja i sprzedaż akcji Emisja i sprzedaż obligacji dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 Producent podejmuje decyzje w ramach:
Danej technologii produkcji Danych środków finansowych Danych cen rynkowych czynników produkcji dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Dwuczynnikowa funkcja produkcji
Q = f (K,L) gdzie: Q – wielkość produkcji K – kapitał rzeczowy L – kapitał ludzki dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Izokwanta Kapitał rzeczowy - K KA A B KB C KC Q1 LC LA LB Kapitał ludzki - L dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Izokwanta Inaczej – linia jednakowego produktu Jest zbiorem kombinacji czynników wytwórczych o różnej strukturze, dających ten sam efekt produkcyjny dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 Przemieszczanie się wzdłuż izokwanty
KA A -K B KB C KC Q1 +L L LC LA LB dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Mapa izokwant /1/ Q4 > Q3 > Q2 >Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 L dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
K/L = const (stała technologia) D KD C Q4 KC B A Q3 KB KA Q2 Q1 L LA LB LC LD dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 Substytucja techniczna
To zjawisko zastępowania kapitału rzeczowego kapitałem ludzkim /lub odwrotnie/, czyli zmiana struktury kapitału Odzwierciedla ją przemieszczanie się producenta po danej izokwancie – zmienia się struktura zaangażowanego kapitału, a rozmiary produkcji pozostają bez zmian dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 Substytucja techniczna
K LALB = LBLC = LCLD KA A KAKB > KBKC > KCKD B KB C KC D KD Q1 L LA LB LC LD dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 Krańcowa stopa substytucji technicznej /KSST/
To relacja, zgodnie z którą można zastąpić jeden czynnik produkcji drugim czynnikiem, tak aby wielkość produkcji nie uległa zmianie dK/dL Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji technicznej dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 Izokoszta – linia jednakowego kosztu
Przedsiębiorstwo, dysponując kapitałem finansowym YF, nabywa rzeczowe czynniki produkcji /K/ i zatrudnia pracowników /L/ Założenia: kapitał finansowy – YF, cena kapitału rzeczowego – p(K) cena kapitału ludzkiego – p(L) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Izokoszta K Jeżeli producent zrezygnuje z zatrudnienia pracowników – całe środki finansowe wyda na zakup kapitału rzeczowego i kupi max ilość: K max YF/p(K) Jeżeli producent zrezygnuje z kupna kapitału rzeczowego – całe środki finansowe wyda na zaangażowanie ludzi i zatrudni ich maksymalną ilość : L max L YF/p(L) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Optimum produkcji Przedsiębiorca, podejmując decyzje produkcyjne posiada informacje: - dotyczące technologii produkcji /izokwanty/ - o posiadanych środkach i cenach czynników produkcji /izokoszta/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 Punkt równowagi przedsiębiorstwa
YF/p(K) E0 – punkt równowagi przedsiębiorstwa A KA E0 K0 Q3 Q2 KB B Q1 Q0 LA L0 LB YF/p(L) L dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 Jednoczynnikowa funkcja produkcji
Założenie: analiza krótkookresowa K = const Funkcja produkcji ma postać: Q = f (L) Tzn. że w warunkach danej technologii produkcji kapitał rzeczowy pozostaje taki sam, a rozmiary produkcji zmieniają się jedynie w wyniku zmian w ilości zatrudnionych pracowników /kapitał ludzki/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy
Produkt całkowity /Pc/ - ilość produktów wytworzonych przy danym zaangażowaniu kapitału ludzkiego Produkt przeciętny /Pp/ - wielkość produkcji przypadająca na 1 pracownika; Pp = Pc/L Produkt krańcowy /Pk/ - zmiana produktu całkowitego, wywołana zatrudnieniem dodatkowego pracownika; Pk = dPc/dL dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Produkt całkowity Q max Pc Pc L L* dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 Produkt całkowity i przeciętny
Q max Pc Pc B QB Pp = Pc/L Pp = 0QB/0LB = BLB/0LB = tg kąta alfa L LB L* dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 Produkt całkowity i krańcowy
Q max Pc Pc B QB Pk = dPc/dL A C QA Pk = QAQB/LALB = BC/AC = tg kąta alfa L LA LB L* dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy
Q max Pc Pc B A L LA LB L* dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 Produkt przeciętny i krańcowy
Q Produkt przeciętny i krańcowy max Pk max Pp Pp Pk L LA LB dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Produkt przeciętny i krańcowy
Q Produkt przeciętny i krańcowy max Pk max Pp Pp Pk L LA LB L* dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 Prawo malejących przychodów
Zmiany Pc, Pp i Pk opierają się na prawidłowości zwanej prawem malejących przychodów Pc – rośnie, przy L* osiąga maximum, potem spada Pk rośnie w szybszym tempie niż Pp; wcześniej i na wyższym poziomie osiąga maximum; potem spada – przecina Pp w punkcie jego maximum i osiąga poziom = 0 dla L* dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google