Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 PRZEDSIĘBIORSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 PRZEDSIĘBIORSTWO."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 PRZEDSIĘBIORSTWO

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 Przedsiębiorstwo Instytucja systemu ekonomicznego, w której zostały zorganizowane zasoby produkcyjne w celu pomnożenia wyłożonego kapitału, czyli osiągnięcia zysku

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Formy własności przedsiębiorstw Własność indywidualna Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 Metody gromadzenia kapitału Oszczędności osobiste Oszczędności przedsiębiorstw /część zysku/ Pożyczki i kredyty bankowe Kredyty handlowe Emisja i sprzedaż akcji Emisja i sprzedaż obligacji

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 Producent podejmuje decyzje w ramach : Danej technologii produkcji Danych środków finansowych Danych cen rynkowych czynników produkcji

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6

7 7 Dwuczynnikowa funkcja produkcji Q = f (K,L) gdzie: Q – wielkość produkcji K – kapitał rzeczowy L – kapitał ludzki

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 Izokwanta 0 Kapitał rzeczowy - K Kapitał ludzki - L A B C LALA LBLB LCLC Q1Q1 KAKA KBKB KCKC

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 Izokwanta Inaczej – linia jednakowego produktu Jest zbiorem kombinacji czynników wytwórczych o różnej strukturze, dających ten sam efekt produkcyjny

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 Przemieszczanie się wzdłuż izokwanty 0 L A B C KAKA KBKB KCKC LALA LBLB LCLC Q1Q1 -K +L+L K

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 Mapa izokwant /1/ 0 L Q3Q3 Q1 Q1 Q4Q4 K Q2Q2 Q 4 > Q 3 > Q 2 >Q 1

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12 0 L Q3Q3 Q1 Q1 Q4Q4 K Q2Q2 A B C D LALA LBLB LCLC LDLD KAKA K B K C K D K/L = const (stała technologia)

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 Substytucja techniczna To zjawisko zastępowania kapitału rzeczowego kapitałem ludzkim /lub odwrotnie/, czyli zmiana struktury kapitału Odzwierciedla ją przemieszczanie się producenta po danej izokwancie – zmienia się struktura zaangażowanego kapitału, a rozmiary produkcji pozostają bez zmian

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 Substytucja techniczna 0 K L A B C LALA LBLB LCLC Q1Q1 KAKA KBKB KCKC D LDLD KDKD L A L B = L B L C = L C L D K A K B > K B K C > K C K D

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15 Krańcowa stopa substytucji technicznej /KSST/ To relacja, zgodnie z którą można zastąpić jeden czynnik produkcji drugim czynnikiem, tak aby wielkość produkcji nie uległa zmianie dK/dL Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji technicznej

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 Izokoszta – linia jednakowego kosztu Przedsiębiorstwo, dysponując kapitałem finansowym YF, nabywa rzeczowe czynniki produkcji /K/ i zatrudnia pracowników /L/ Założenia: kapitał finansowy – YF, cena kapitału rzeczowego – p(K) cena kapitału ludzkiego – p(L)

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 0 L YF/p(K) YF/p(L) Jeżeli producent zrezygnuje z kupna kapitału rzeczowego – całe środki finansowe wyda na zaangażowanie ludzi i zatrudni ich maksymalną ilość : L max Jeżeli producent zrezygnuje z zatrudnienia pracowników – całe środki finansowe wyda na zakup kapitału rzeczowego i kupi max ilość: K max Izokoszta K

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 Optimum produkcji Przedsiębiorca, podejmując decyzje produkcyjne posiada informacje: - dotyczące technologii produkcji /izokwanty/ - o posiadanych środkach i cenach czynników produkcji /izokoszta/

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 Punkt równowagi przedsiębiorstwa 0 K L Q2Q2 Q 0 Q1Q1 Q3Q3 YF/p(L) YF/p(K) E0E0 L0L0 A B LBLB LALA E 0 – punkt równowagi przedsiębiorstwa KA KA K0 K0 KBKB

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 Jednoczynnikowa funkcja produkcji Założenie: analiza krótkookresowa K = const Funkcja produkcji ma postać: Q = f (L) Tzn. że w warunkach danej technologii produkcji kapitał rzeczowy pozostaje taki sam, a rozmiary produkcji zmieniają się jedynie w wyniku zmian w ilości zatrudnionych pracowników /kapitał ludzki/

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy Produkt całkowity /Pc/ - ilość produktów wytworzonych przy danym zaangażowaniu kapitału ludzkiego Produkt przeciętny /Pp/ - wielkość produkcji przypadająca na 1 pracownika; Pp = Pc/L Produkt krańcowy /Pk/ - zmiana produktu całkowitego, wywołana zatrudnieniem dodatkowego pracownika; Pk = dPc/dL

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23 Produkt całkowity 0 L Q PcPc max Pc L*

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 Produkt całkowity i przeciętny 0 L Q PcPc max Pc L* B LBLB Pp = Pc/L Q B Pp = 0Q B /0L B = BL B /0L B = tg kąta alfa

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25 Produkt całkowity i krańcowy 0 L Q PcPc max Pc L* A LALA Q A B Q B LBLB C P k = dP c /dL P k = Q A Q B /L A L B = BC/AC = tg kąta alfa

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26 Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy 0 L Q PcPc max Pc L* B LBLB A LALA

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 27 Produkt przeciętny i krańcowy 0 PkPk PpPp L Q max Pk max Pp LALA LBLB

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 28 Produkt przeciętny i krańcowy 0 PkPk PpPp L Q max Pk max Pp LALA LBLB L*

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 29 Prawo malejących przychodów prawem malejących przychodówZmiany Pc, Pp i Pk opierają się na prawidłowości zwanej prawem malejących przychodów Pc – rośnie, przy L* osiąga maximum, potem spadaPc – rośnie, przy L* osiąga maximum, potem spada Pk rośnie w szybszym tempie niż Pp; wcześniej i na wyższym poziomie osiąga maximum; potem spada – przecina Pp w punkcie jego maximum i osiąga poziom = 0 dla L*Pk rośnie w szybszym tempie niż Pp; wcześniej i na wyższym poziomie osiąga maximum; potem spada – przecina Pp w punkcie jego maximum i osiąga poziom = 0 dla L*


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 PRZEDSIĘBIORSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google