Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA: NETCZUK ROBERT, „ŚRODKI OCHRONY ŚWIADKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM” NIEZGODA ZBIGNIEW, „KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA” WALTOŚ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA: NETCZUK ROBERT, „ŚRODKI OCHRONY ŚWIADKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM” NIEZGODA ZBIGNIEW, „KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA” WALTOŚ."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA: NETCZUK ROBERT, „ŚRODKI OCHRONY ŚWIADKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM” NIEZGODA ZBIGNIEW, „KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA” WALTOŚ STANISŁAW, HOFMAŃSKI PIOTR, „PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU”, WYDANIE 11, WARSZAWA 2013 Zasady i tryb przesłuchania świadka Magdalena Dereń

2 Zasady przesłuchania świadka 1. Porządku przesłuchania (art.171§1 kpk) 2. Swobody wypowiedzi (art.171§1 kpk) 3. Zakaz substytuowania zeznań świadka treścią pism, zapisków i notatek urzędowych (art. 174 kpk) 4. Zakaz zadawania pytań sugerujących odpowiedź (art.171 §4 kpk)

3 1. Zasada porządku przesłuchania (art.171§1 kpk); Tryb przesłuchania świadka: 1. Swobodna rozmowa (rozmowa wstępna) o Cel: nawiązanie kontaktu z przesłuchiwanym i stworzenie właściwej atmosfery, która ma sprzyjać pozytywnemu stosunkowi świadka do przesłuchania (a więc szczerości i obszerności zeznań), o Swobodna, niezobowiązująca rozmowa, o Udzielenie informacji, dlaczego świadek został wezwany, o Pozwala na orientację wstępną przesłuchującego, czy możliwe jest zaistnienie okoliczności wskazujących, że świadkowi będą przysługiwały określone prawa (tj. prawo zachowania tejmnicy państwowej, odmowy zeznań), o Nie jest to stricte faza przesłuchania procesowego (ze względu na art. 191 §1 kpk).

4 1. Zasada porządku przesłuchania (art.171§1 kpk) cz.2; tryb przesłuchania 2. Przesłuchanie wstępne o Pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art.190 kpk), brak pouczenia skutkuje niemożnością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie (art.233 § 2 kk), o Odebranie przyrzeczenia (art.187 § 2 kpk), o Sprawdzenie tożsamości świadka (art.191 § 1 kpk), o Na podstawie uzyskanych danych osobowych organ może ostatecznie ustalić, czy zachodzą przesłanki wynikające z art.183 i 185 kpk (prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, prawo odmowy zeznań), zakazów dowodowych (zakaz przesłuchiwania obrońcy i duchownego), o Pouczenie o treści art.182 (prawo osób najbliższych do odmowy zeznań), 183 i 185. (art. 191§2 kpk).

5 Zasada porządku przesłuchania (art.171§1 kpk) cz.3; tryb przesłuchania 3. Spontaniczne zeznania o Cel: pobudzenie świadka do przedstawienia wszystkich informacji, jakimi dysponuje w danej sprawie, o Swobodna wypowiedź świadka, o Zazwyczaj ten etap zaczyna się od słów: „Co panu wiadomo w sprawie…”, o Nie należy przerywać świadkowi poprzez zadanie pytania, jednakże przesłuchujący może ingerować w tok zeznań informując świadka, iż odbiega od tematu przesłuchania, o Nie jest protokołowana (sprzyja spontaniczności świadka, staje się on mniej ostrożny, wymykają mu się pewne słowa, które później uzupełnione pytaniami doprowadzą do ujawnienia faktów, które świadek wolałby przemilczeć).

6 Zasada porządku przesłuchania (art.171§1 kpk) cz.4; tryb przesłuchania 4. Pytania i odpowiedzi o Etap protokołowany (art.143 § 1 pkt 2 kpk ), o Podmiot przesłuchujący oraz pozostali uczestnicy postępowania zadają świadkowi bezpośrednio pytania zmierzające do wyjaśnienia pojawiających się w swobodnej wypowiedzi sprzeczności lub okoliczności, które świadek w swobodnej wypowiedzi pominął (art.171 § 2 kpk), o Organ kierujący przesłuchaniem może zarządzić przeczytanie protokołów zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym; po odczytaniu sąd wzywa świadka do wyjaśnienia rozbieżności. 5. Czynności końcowe o Uregulowanie kosztów i strat poniesionych przez świadka w związku z wezwaniem go na rozprawę.

7 2. Zasada swobody wypowiedzi (art.171§1 kpk) Dyrektywa zakazująca stosowania wobec przesłuchiwanego przymusu(zadawania bólu jak i presja psychiczna spowodowana np. długotrwałym przesłuchiwaniem) lub groźby bezprawnej, hipnozy i środków chemicznych lub technicznych (art.171 § 5 kpk), Wypowiedź swobodna nie oznacza wypowiedzi dowolnej, ale mieszczącej się w danych granicach celu procesu, Swoboda kształtowania oświadczenia dowodowego, SN (V KR 42/74): nie jest ograniczeniem swobody wypowiedzi przerywanie spontanicznej wypowiedzi wielością pytań, jeśli nie krępuje swobody wypowiedzi, Zeznania świadka złożone w warunkach, które wyłączały swobodę wypowiedzi, nie mogą stanowić dowodu (art.171 § 7 kpk) – wystarczy ten fakt uprawdopodobnić, nie trzeba udowadniać.

8 Zasady 3 i 4 3. Zakaz substytuowania zeznań świadka treścią pism, zapisków i notatek urzędowych (art. 174 kpk) o Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych. 4. Zakaz zadawania pytań sugerujących odpowiedź (art.171 §4 kpk) o Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi, o Organ przesłuchujący uchyla takie pytania (jak również pytania nieistotne, art.171§4 i 6 kpk).


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA: NETCZUK ROBERT, „ŚRODKI OCHRONY ŚWIADKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM” NIEZGODA ZBIGNIEW, „KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA” WALTOŚ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google