Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 Koszty produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 Koszty produkcji."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1

2 2 Koszty produkcji

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Koszty Koszty produkcji Koszty prywatne a koszty społeczne Koszty alternatywne Koszty produkcji w krótkim i długim okresie

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 Rodzaje kosztów Koszty całkowite : koszty stałe i koszty zmienne Koszty przeciętne : KP = KC/q Koszty krańcowe: KK = dKC/dq

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 ZADANIE

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 Koszty stałe

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 Koszty stałe i koszty zmienne

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 Koszty całkowite /Kc = Ks + Kz/

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 Koszty przeciętne Koszty przeciętne stałe: KPs = Ks/q Koszty przeciętne zmienne: KPz = Kz/q Koszty przeciętne całkowite: KPc = Kc/q KPc = KPs + KPz

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 ZADANIE /2/

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 Koszty przeciętne stałe KPs

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12 ZADANIE /3/

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 Koszty przeciętne zmienne KPz

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 ZADANIE /4/

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15 Koszty przeciętne całkowite KPc

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 Koszty krańcowe KK to dodatkowy nakład poniesiony przez firmę, w celu powiększenia produkcji o jedną jednostkę KK = dKC/dq KK = dKZ/dq

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 ZADANIE /5/

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 Koszty krańcowe KK

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 Koszty przeciętne zmienne, koszty przeciętne całkowite i koszty krańcowe KK KPc KPz

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20 Koszty przeciętne i koszty krańcowe KPc KPz q KPs min KPz min Kpc KK KP,KK minKK

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 Koszty a utargi KC – koszty całkowite to nakłady poniesione na wytworzenie określonej ilości produktów UC – utarg całkowity to przychód uzyskany ze sprzedaży wytworzonych produktów

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 Koszty a utargi KP – koszty przeciętne to nakłady poniesione na wytworzenie jednego produktu KP = KC/q UP – utarg przeciętny to przychód uzyskany ze sprzedaży jednego produktu /jest to cena/ UP = UC/q

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23 Koszty a utargi KK – koszty krańcowe to dodatkowe nakłady poniesione na wytworzenie dodatkowego produktu KK = dKC/dq UK – utarg krańcowy to zmiana utargu całkowitego wywołana sprzedażą dodatkowej jednostki produktu UK = dUC/dq

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 Koszty całkowite, utarg całkowity, globalny wynik finansowy KC < UC – dodatni wynik finansowy: zysk globalny KC > UC – ujemny wynik finansowy: strata globalna ********************* KC = UC – wynik finansowy = 0

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25 Koszty przeciętne, utarg przeciętny, jednostkowy wynik finansowy KP < UP – dodatni wynik finansowy: jednostkowy zysk KP > UP – ujemny wynik finansowy: jednostkowa strata ********************* KP = UP – jednostkowy wynik finansowy = 0

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26 Koszty krańcowe a utarg krańcowy KK < UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie zysk /wzrost produkcji – uzasadniony/ KK > UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie stratę /rozszerzenie produkcji – nieuzasadnione/ KK = UK – punkt równowagi przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 Koszty produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google