Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 PRAWO POWSZECHNEJ GRAWITACJI Urszula Kondraciuk, Grzegorz Witkowski informatyka + 2

3 PRAWO POWSZECHNEJ GRAWITACJI informatyka + 3 Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddzia łują na siebie wzajemnie przyciągając się.

4 PRAWO POWSZECHNEJ GRAWITACJI informatyka + 4 Grawitacja to oddziaływanie na odległość ciał, które posiadają pewną masę. Każde ciało jest źródłem pola grawitacyjnego, więc każde ciało które znajdzie się w takim polu jest przyciągane do jego centrum. Oddziaływanie grawitacyjne ciał jest wzajemne. Oznacza to, że siła grawitacji działająca na każde ciało ma taką samą wartość, kierunek lecz inne zwroty i punkty zaczepienia.

5 PRAWO POWSZECHNEJ GRAWITACJI informatyka + 5 Wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie siłami wprost proporcjonalnymi do iloczynu ich mas, a odwrotnie proporcjonalnymi do kwadratu odległości między nimi. Siły te są skierowane wzdłuż prostej łączącej oddziałujące ciała i mają przeciwne zwroty. Siły grawitacji działające między dwoma zwykłymi ciałami są tak małe, że skutków ich oddziaływania nie sposób dostrzec bezpośrednio. Siła oddziaływania grawitacyjnego „zwykłych” mas, np. dwu kul o masach 1 kg których środki oddalone są o 50 cm jest bardzo mała. Dla podanego przykładu siła ta wynosi jedynie 2.7  10 -10 niutona

6 PRAWO POWSZECHNEJ GRAWITACJI informatyka + 6 WZÓR NA SIŁĘ GRAWITACJI m 1, m 2 – masy przyciągających się ciał, r – odległość między ich środkami, G – stała grawitacji, G = 6,67 x 10 -11 Nm 2 /kg 2 W prezentacji wykorzystano fotografie i materiały z zasobów pl.wikipedia org

7


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google