Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Grawitacja i elementy astronomii podsumowanie wiadomości Grzegorz F. Wojewoda informatyka + 2

3 PROGRAM WYKŁADU 1.Ruch po okręgu 2.Proste obserwacje astronomiczne 3.Układ Słoneczny 4.Prawo powszechnego ciążenia 5.Ruch ciał w polu grawitacyjnym 6.Budowa i ewolucja Wszechświata informatyka + 3

4 Ruch jednostajny po okręgu to ruch, w którym: kierunek prędkości liniowej jest prostopadły do promienia okręgu, przyspieszenie jest skierowane do środka okręgu informatyka + 4 Ruch po okręgu Tutaj powinna się znaleźć animacja ilustrująca ruch po okręgu. np. film nr 2 – ruch samochodu na rondzie

5 Wartość prędkości liniowej w ruchu jednostajnym po okręgu obliczamy ze wzoru : gdzie: R – promień okręgu, T – okres obiegu informatyka + 5 Ruch po okręgu Wartość przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu obliczamy ze wzoru : gdzie: v – wartość prędkości liniowej, R – promień okręgu,

6 Ruch jednostajny po okręgu powoduje siła dośrodkowa. Tutaj proponuję wstawić film nr 3 (ruch Księżyca dookoła Ziemi) informatyka + 6 Ruch po okręgu Cechy siły dośrodkowej: kierunek prostopadły do kierunku prędkości liniowej zwrot skierowany do środka okręgu,

7 Wartość siły dośrodkowej powodującej ruch jednostajny po okręgu obliczamy ze wzoru : gdzie: v – wartość prędkości liniowej, R – promień okręgu, informatyka + 7 Ruch po okręgu Siła dośrodkowa jest wspólną nazwą wszystkich rzeczywistych sił powodujących ruch jednostajny po okręgu. Przykłady sił dośrodkowych: siłą dośrodkową powodującą ruch samochodu po łuku płaskiej, poziomej szosy jest siła tarcia opon o jezdnię, siłą dośrodkową powodującą ruch Księżyca wokół Ziemi jest siła grawitacji, itp.

8 Jednostki odległości stosowane w skali kosmicznej: Jednostka astronomiczna (1 j.a. lub 1 AU) to odległość równa średniej odległości między Ziemią a Słońcem. Rok świetlny (1 l.y.) to odległość, którą w próżni światło pokonuje w czasie jednego roku. 8 Proste obserwacje astronomiczne

9 Do pomiaru odległości do bliskich ciał niebieskich używa się metody paralaksy. 9 Proste obserwacje astronomiczne Obserwatorzy wyznaczają kąty α oraz β względem swoich horyzontów Znając promień Ziemi oraz odległość między obserwatorami można wyznaczyć odległość do Księżyca

10 Fazy Księżyca 10 Proste obserwacje astronomiczne Filmik ilustrujący fazy Księżyca - Stellarium

11 Definicja planety 1.Obiekt krążący wokół Słońca. 2.Obiekt ma kształt zbliżony do kuli. 3.Krąży wokół Słońca na samodzielnej orbicie. 11 Układ Słoneczny Planetoida – obiekt spełniający punkt 1 definicji. Planeta karłowata – obiekt spełniający punkty 1 oraz 2 definicji. Planeta – obiekt spełniający wszystkie punkty definicji.

12 12 Układ Słoneczny Jak się da, to proszę zmienić na polskie nazwy Adres obrazka: http://scans.content- upload.com/get_zoom_ph.php?src=http://static8.depositphotos.co m/thumbs/1013237/image/981/9819404/api_thumb_450.jpg&no=P hotogenica- PHX9819404&hash=a1b83d16b44c920242ffc09d8baa1f9dff3ff82c 94974fdc9f69d7e3fefdf3c2

13 Struktura Układu Słonecznego Centrum stanowi Słońce (ponad 99% masy całego Układu) Orbity obiektów krążących wokół Słońca tworzą w przybliżeniu jedną płaszczyznę. Cztery planety wewnętrzne: Merkury, Wenus, Mars, Ziemia to obiekty o stosunkowo dużej gęstości posiadające powierzchnię. Cztery planety zewnętrzne: Jowisz, Saturn, Uran Neptun to gazowe olbrzymy. Planety karłowate oraz planetoidy skupione głównie w dwóch obszarach: między orbitami Marsa oraz Jowisza i poza orbitą Neptuna. 13 Układ Słoneczny

14 Siła wzajemnego przyciągania grawitacyjnego między dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ciałami informatyka + 14 Prawo powszechnego ciążenia Rysunek bez podpisu. Oznaczenia sił powinny być takie same jak we wzorze

15 Stan ważkości polega na tym, że pomiędzy ciałem a podłożem istnieje wzajemne oddziaływanie. Na przykład człowiek stojący na poziomo ustawionej wadze naciska na nią siłą równą swojemu ciężarowi. Stan nieważkości polega na tym, że ciało nie naciska na podłoże, na którym się znajduje. Stan nieważkości panuje na przykład we wszystkich pojazdach kosmicznych poruszających się w kosmosie wyłącznie pod wpływem sił grawitacji. Przyczyną powstawania stanu nieważkości jest siła grawitacji! informatyka + 15 Ruch ciał w polu grawitacyjnym

16 Stan nieważkości można osiągnąć przy powierzchni Ziemi Tutaj powinien być film z doświadczenia ze spadającą butelką informatyka + 16 Ruch ciał w polu grawitacyjnym

17 Pierwsza prędkość kosmiczna informatyka + 17 Ruch ciał w polu grawitacyjnym Jest to prędkości, z jaką porusza się satelita wokół planety, po okręgu o jak najmniejszym promieniu.

18 informatyka + 18 Ruch ciał w polu grawitacyjnym Satelita stacjonarny to satelita, który znajduje się ciągle nad tym samym punktem na powierzchni Ziemi. Promień orbity stacjonarnej wokół Ziemi wynosi prawie 42,3 tys. km

19 Fakty obserwacyjne będące podstawą kosmologii: 1.Galaktyki oddalają się od siebie. Im odległość między galaktykami jest większa, tym wartość prędkości oddalania się jest większa. informatyka + 19 Budowa i ewolucja Wszechświata

20 Fakty obserwacyjne będące podstawą kosmologii 2. Cały Wszechświat wypełniony jest mikrofalowym promieniowaniem tła. Rejestruje się niewielkie niejednorodności tego promieniowania. informatyka + 20 Budowa i ewolucja Wszechświata Rys. 6.2.

21 Fakty obserwacyjne będące podstawą kosmologii: 3. Struktura Wszechświata jest kształtowana przez ciemną materię. 4. Tempo ekspansji Wszechświata rośnie. informatyka + 21 Budowa i ewolucja Wszechświata Rys. 6.4.

22 informatyka + 22 Budowa i ewolucja Wszechświata Teoria Wielkiego Wybuchu jest najlepszą teorią wyjaśniającą fakty obserwacyjne dotyczące Wszechświata. Rozpoczął się on od wielkiej eksplozji w której powstał czas, przestrzeń i energia. Rys. 6.6.

23


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google