Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływania w przyrodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływania w przyrodzie"— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływania w przyrodzie
Powtórzenie

2 Oddziaływania w przyrodzie
Rodzaje oddziaływań w przyrodzie. Siła jako miara oddziaływań. Oddziaływania mechaniczne i ich skutki. Zasady dynamiki Newtona. Prawo powszechnej grawitacji. Oddziaływania grawitacyjne. Oddziaływania elektrostatyczne. Oddziaływania magnetyczne.

3 Rodzaje oddziaływań w przyrodzie.
Oddziaływania mechaniczne: to oddziaływania wymagające bezpośredniego kontaktu ciał, np. piłeczka tenisowa uderzona rakietą, piłka kopnięta przez piłkarza, zderzenia kul bilardowych. Oddziaływania na odległość: to oddziaływania nie wymagające bezpośredniego kontaktu ciał ze sobą, np. grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne.

4 Siła jako miara oddziaływań.
Siła: to miara oddziaływań ciał, wielkość wektorowa, a jej graficznym obrazem jest strzałka, zwana wektorem siły. Siła wypadkowa: to siła zastępująca działanie kilku sił, to znaczy powodująca takie same skutki statyczne lub dynamiczne.

5 Oddziaływania mechaniczne i ich skutki.
Statyczne skutki oddziaływań: to odkształcenia ciał np. zgniecenie, ugięcie, rozciągnięcie, złamanie. Dynamiczne skutki oddziaływań: to zmiany prędkości, np. zmiana kierunku ruchu, zatrzymanie ciała, wprawianie ciała w ruch.

6 I zasada dynamiki Newtona:
       Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się (siła wypadkowa ma wartość zerową), to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

7 II zasada dynamiki Newtona:
    Jeżeli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli gdy siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest wprost proporcjonalna do wartości siły wypadkowej.

8 III zasada dynamiki Newtona:
Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne; siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia. Siły te nie równoważą się bo działają na dwa różne ciała.

9 Prawo powszechnej grawitacji.
Każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji, a wartość siły tego wzajemnego oddziaływania jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

10 Oddziaływania grawitacyjne.
W Układzie Słonecznym planety obiegają Słońce po torach, które (w przybliżeniu) są okręgami. Aby ciało mogło poruszać się po okręgu, musi działać na nie siła dośrodkowa. Rolę siły dośrodkowej w ruchu każdej planety wokół Słońca pełnią siły grawitacji między Słońcem a tą planetą.

11 Oddziaływania elektrostatyczne.
       Prawo Coulomba: wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunków zgromadzonych na kulkach i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

12 Oddziaływania magnetyczne.
Każdy magnes posiada dwa bieguny: północny (N) i południowy (S). Różnica w oddziaływaniach magnetycznych i elektrostatycznych polega na tym, że ładunki elektryczne dodatnie i ujemne można rozdzielić, a biegunów magnesów rozdzielić nie można.

13 Źródła Podręcznik „Fizyka z astronomią dla zasadniczych szkół zawodowych”, wyd. ZAMKOR.


Pobierz ppt "Oddziaływania w przyrodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google